[Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam

Download


Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, trên cơ sở khảo sát 33 doanh nghiệp Việt Nam về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình BSC tại các DNVN, nghiên cứu đã tìm ra ba nhân tố tác động đến việc áp dụng thành công của mô hình BSC gồm: Nhận thức về BSC, sự tham gia quản lý từ phía nhà lãnh đạo và vai trò của bộ phận tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam File Word, PDF về máy

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam

    Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam File Word, PDF về máy