[Download] Tải Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng – Tải về File Word, PDF

Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng

Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng
Nội dung Text: Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin chia sẻ “Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng” mà chúng tôi sưu tầm và tổng hợp được. Trong đó, có các mẫu như: hợp đồng mua bán hàng hoá; hợp đồng gửi hàng hoá; hợp đồng gia công đặt hàng; hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá; hợp đồng mua bán hàng hóa… Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng File Word, PDF về máy

Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng

Việc trình bày và soạn thảo hợp đồng là rất quan trọng, sẽ giúp cho công việc của các bạn được diễn ra được suôn sẻ và thuận tiện hơn, hy vọng đoạn trích “Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng” dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————-
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ
Số……/HĐMB
 
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại……
Chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN (gọi tắt là Bên A)
– Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………..       
– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ………………………. Telex:……………………… Fax: …………………………………………….
– Tài khoản số: ………………………………………… mở tại Ngân hàng: ……………………………………..
– Mã số thuế doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..
– Đại diện: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………..
BÊN MUA (gọi tắt là Bên B):
– Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………..       
– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ………………………… Telex:……………………….. Fax: …………………………………………
– Tài khoản số: ………………………………………… mở tại Ngân hàng: ……………………………………..
– Mã số thuế doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..
– Đại diện: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………..
(Giấy uỷ quyền số: …..  ngày …. tháng …. năm …. do …. chức vụ …. ký).
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:
Điều 1. Nội dung công việc giao dịch
1- Bên A bán cho Bên B số hàng hoá sau đây: 
  Số TT  
  Tên hàng  
  Đơn vị tính   
  Số lượng  
  Đơn giá  
  Thành tiền  
  Ghi chú  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tổng giá trị (bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………..       
2- Bên B bán cho Bên A số hàng hoá sau đây: 
  Số TT  
  Tên hàng  
  Đơn vị tính  
  Số lượng  
  Đơn giá  
  Thành tiền  
  Ghi chú  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tổng giá trị (bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………..       
Điều 2. Giá cả
Đơn giá mặt hàng trên là giá …………………….. ……… (theo văn bản ………………….. (nếu có) ….. của……………………………………………. )
Điều 3. Chất lượng và quy cách hàng hoá
1- Chất lượng mặt hàng………………………………………………………………………………………………..       
2- ………………………………………………………………………………………………………………………………
Điều 4. Bao bì và ký mã hiệu
1- Bao bì làm bằng: ……………………………………………………………………………………………………..
2- Quy cách bao bì …… cỡ…… kích thước……………………………………………………………………
3- Cách đóng gói: ………………………………………………………………………………………………………..
Trọng lượng cả bì: ……………………………………………………………………………………………………….
Trọng lượng tịnh: ………………………………………………………………………………………………………..
Điều 5. Phương thức giao nhận:
1- Bên A giao hàng cho Bên B theo lịch sau: ………………………………………………………………….
2- Bên B giao hàng cho Bên A theo lịch sau: ………………………………………………………………….
3- Địa điểm giao nhận hàng: …………………………………………………………………………………………       
4- Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển (ghi rõ do bên nào chịu):………………………..
5- Chi phí bốc xếp (ghi rõ bên nào chịu): ……………………………………………………………………….
6- Quy định giao nhận hàng hoá mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là …. đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.
7- Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hoá tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chổ yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).
Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vinacontrol) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong thời hạn… mà  không có ý kiến gì coi như đã chịu  trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.
8- Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng người nhận hàng phải xuất trình:
– Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua;
– Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán;
– Giấy chứng minh nhân dân.
Điều 6. Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hoá
1- Bên Bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng… cho bên mua trong thời gian là … tháng.

2- Bên bán phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hoá một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu có yêu cầu). 

Để tham khảo nội dung còn lại của “Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải tài liệu về máy. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu hợp đồng mua bán.

Download tài liệu Các mẫu hợp đồng hàng hóa thông dụng File Word, PDF về máy