[Download] Tải Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản – Tải về File Word, PDF

Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản

Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản
Nội dung Text: Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản

Download


Khi kinh doanh nhập khẩu vào Nhật Bản, có các danh mục mua bán thuộc hoặc không thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật. Nếu thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật thì các thủ tục liên quan cũng khác nhau bởi luật điều chỉnh nó, vì vậy bạn cần xác nhận trước điều này. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn thủ tục nhập khẩu của đất nước bạn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản File Word, PDF về máy

Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản

 1. Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu

  và bán hàng tại Nhật Bản

 2. Khi kinh doanh nhập khẩu vào Nhật Bản, có các danh mục mua bán thuộc hoặc

  không thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật. Nếu thuộc đối tượng áp dụng của

  pháp luật thì các thủ tục liên quan cũng khác nhau bởi luật điều chỉnh nó, vì vậy

  bạn cần xác nhận trước điều này. Ngoài ra, trong những năm gần đây đã có quyền

  sở hữu trí tuệ đối với hầu hết các sản phẩm nên cần phải thận trọng đối với các

  nguy cơ vi phạm các quyền này.

  Dưới đây là bảng khái quát Luật áp dụng đối với nhiều danh mục nhập khẩu lô

  nhỏ.

  Danh sách các Luật cơ bản áp dụng khi nhập khẩu và bán hàng:

 3. Luật và các quy định chủ Luật và các quy định chủ yếu áp
  Tên danh mục
  yếu áp dụng khi nhập khẩu dụng khi bán hàng

  Luật Vệ sinh thực phẩm, Luật Tiêu
  Thực phẩm nói
  Luật Vệ sinh thực phẩm chuẩn nông nghiệp Nhật Bản, gọi
  chung
  tắt là Luật JAS

  Luật Bảo vệ thực vật, Luật
  Gia vị Luật Vệ sinh thực phẩm, Luật JAS
  Vệ sinh thực phẩm

  Thực phẩm chế
  Luật Kiểm soát bệnh truyền
  biến từ thịt như
  nhiễm từ gia cầm, Luật Vệ Luật Vệ sinh thực phẩm, Luật JAS
  giăm bông, xúc
  sinh thực phẩm
  xích, vv…

  Đồ uống có Luật Thuế rượu, Luật Vệ sinh Luật thuế rượu, Luật Vệ sinh thực

  cồn như rượu, thực phẩm, Luật Công đoàn phẩm, Luật Công đoàn ngành thuế

  bia, v.v… ngành thuế rượu rượu

  Trà, trà đen, cà Luật Bảo vệ thực vật, Luật
  Luật Vệ sinh thực phẩm, Luật JAS
  phê, v.v… Vệ sinh thực phẩm

  Luật về cung cầu và ổn định Luật Thực phẩm, Luật Vệ sinh thực
  Gạo, bột mì
  giá các thực phẩm chủ yếu phẩm, Luật JAS

 4. Luật và các quy định chủ Luật và các quy định chủ yếu áp
  Tên danh mục
  yếu áp dụng khi nhập khẩu dụng khi bán hàng

  (Luật Thực phẩm), Luật Vệ

  sinh thực phẩm

  Thực phẩm sức Luật Vệ sinh thực phẩm, Luật JAS,
  Luật Vệ sinh thực phẩm
  khỏe Luật Tăng cường sức khỏe

  Bộ đồ ăn, dụng Luật Vệ sinh thực phẩm, Luật Nhãn
  Luật Vệ sinh thực phẩm
  cụ nấu ăn mác chất lượng hàng gia dụng

  Luật Nhãn mác chất lượng hàng gia

  dụng, Luật liên quan đến các quy
  Quần áo
  chế đối với hàng gia dụng có chứa

  chất độc hại.

  Các sản phẩm

  từ da (giầy, túi
  Luật Nhãn mác chất lượng hàng gia
  xách, quần áo), Công ước Washington
  dụng
  các sản phẩm

  lông vũ, v.v…

  Đồ điện gia (Tùy theo sản phẩm) Luật An toàn

  dụng đồ điện, Luật Vệ sinh thực phẩm,

 5. Luật và các quy định chủ Luật và các quy định chủ yếu áp
  Tên danh mục
  yếu áp dụng khi nhập khẩu dụng khi bán hàng

  Luật Nhãn mác chất lượng hàng gia

  dụng, Luật An toàn Sản phẩm Tiêu

  dùng, Luật Vô tuyến điện, Luật Tài

  nguyên nước, Luật Tái chế đồ điện

  gia dụng

  Thuốc, sản

  phẩm tương tự

  thuốc, mỹ
  Luật Dược phẩm Luật Dược phẩm
  phẩm, máy

  móc thiết bị y

  tế

  Luật Bảo vệ thực vật, Luật

  Bảo vệ giống cây trồng và hạt Luật Bảo vệ giống cây trồng và hạt
  Các loại hạt
  giống, Luật quản lý Ngoại hối giống, Luật về bảo vệ động thực vật
  giống, củ
  và Ngoại Thương (Pháp lệnh hoang dã có nguy cơ bị tuyệt
  giống, v.v…
  Quản lý thương mại nhập chủng.

  khẩu).

 6. Luật và các quy định chủ Luật và các quy định chủ yếu áp
  Tên danh mục
  yếu áp dụng khi nhập khẩu dụng khi bán hàng

  Khí áp cao, Luật An toàn sử dụng khí Luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng

  Bình gas (kể cả cao áp (bật lửa)

  bật lửa gas,

  v.v)

  Các chất hóa Luật liên quan đến các quy Luật liên quan đến các quy chế về

  học nói chung chế về sản xuất và kiểm soát sản xuất và kiểm soát các chất hóa

  các chất hóa học (Luật Kiểm học (Luật Kiểm soát các chất hóa

  soát các chất hóa học) học)

  Thuốc súng, Luật Kiểm soát chất nổ Luật Kiểm soát chất nổ

  chất nổ, pháo

  hoa, v.v…

  Thức ăn cho Luật Đảm bảo an toàn thức Luật Đảm bảo an toàn thức ăn cho

  động vật cảnh ăn cho vật nuôi gần gũi với vật nuôi gần gũi với con người

  như chó, con người (Luật An toàn thức (Luật An toàn thức ăn cho động vật

  mèo… ăn cho động vật cảnh) cảnh)

  Đồ chơi Luật Vệ sinh thực phẩm

  Đĩa CD, DVD Luật Quyền tác giả, Luật Luật Quyền tác giả, Luật Nhãn hiệu

 7. Luật và các quy định chủ Luật và các quy định chủ yếu áp
  Tên danh mục
  yếu áp dụng khi nhập khẩu dụng khi bán hàng

  Nhãn hiệu hàng hóa hàng hóa

  Chó, mèo, gấu Luật Kiểm soát bệnh dại Luật Kiểm soát bệnh dại

  trúc, cáo, chồn

  hôi

 8. Luật chủ yếu liên quan đến hàng hóa nhập khẩu nói chung:

  Luật đo lường: Hiển thị nội dung về lượng.

  Luật Nhãn mác hàng khuyến mại (Luật kiểm soát hàng quà tặng khuyến mại bất

  hợp lý và ghi nhãn gian dối). Cấm ghi nhãn gian dối.

  Luật Khuyến khích Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên (Luật liên quan đến

  khuyến khích sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên).

  Luật Tái chế hộp đựng và bao gói (Luật liên quan đến khuyến khích việc thu gom,

  phân loại và tái chế các loại hộp đựng và bao gói).

  Luật PL (Luật trách nhiệm sản phẩm): Là bộ luật trong đó quy định trong trường

  hợp người bị hại chứng minh được rằng những thiệt hại đối với thân thể hoặc tài

  sản do khiếm khuyết của sản phẩm gây ra thì họ có thể yêu cầu nhà sản xuất bồi

  thường. Nếu là hàng nhập khẩu thì người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm bồi

  thường.

  Luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng: Quy định việc báo cáo và khắc phục trong

  trường hợp tai nạn xảy ra do các khuyết tật trong các sản phẩm nhập khẩu là thuộc

  nghĩa vụ của người nhập khẩu và bán hàng. Luật Hải quan, Luật Thuế quan, Luật

  Biện pháp thuế tạm thời./.

Download tài liệu Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản File Word, PDF về máy