[Download] Tải Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên – Tải về File Word, PDF

Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên
Nội dung Text: Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Download


Một công ty, doanh nghiệp khi muốn giải thể công ty cần những thủ tục hành chính nào và tiến hành giải thể ra sao. Cùng tìm hiểu bốn bước tiến hành để giải thể đối với công ty TNHH 1 thành viên qua tài liệu dưới đây bạn nhé!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên File Word, PDF về máy

Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên

 1. Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp

  Thủ tục cần làm khi giải thể công ty

  TNHH 1 thành viên

 2. Bước 1:

  – Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải

  có nội dung:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh

  nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng,

  kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  – Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở

  hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản

  doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý

  riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản

  của doanh nghiệp.

  – Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải

  được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có

 3. quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải

  được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có).

  Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo

  viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương

  án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa

  điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu

  nại của chủ nợ.

  Bước 2:

  Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng

  mã số thuế.

  Bước 3:

  Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh

  nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể

  doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

  chính.

  Hồ sơ gồm có:

 4. – Quyết định giải thể doanh nghiệp;

  – Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về

  thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  – Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải

  quyết;

  – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  – Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không

  còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;

  – Ba số báo liên tiếp hoặc chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc

  đăng báo;

  – Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

  – Văn bản của ngân hành nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận doanh nghiệp

  không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản của doanh nghiệp. Nếu doanh

  nghiệp chưa mở tài khoản tại ngân hàng thì phải lập bản cam kết về việc doanh

  nghiệp chưa mở tài khoản.

  Bước 4:

 5. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu

  cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả

  dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp

  đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản

  này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải

  thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

  Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký

  kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  Chú ý:

  – Việc trả dấu cho cơ quan công an chỉ nên thực hiện sau khi cơ quan đăng ký kinh

  doanh có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này thực hiện trước

  khi có thông báo thì rất có thể các văn bản, biểu mẫu của doanh nghiệp sẽ không

  được đóng dấu đầy đủ dẫn đến gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp

  theo.

  – Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của

  nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần

  liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

  để có những hướng dẫn cụ thể.

 6. Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên

  Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh mặt nghiệp về pháp lý

  cũng như trên thực tế theo trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp và điều kiện do

  Luật Doanh nghiệp quy định. Vậy làm thể nào để giải thể doanh nghiệp đối với

  công ty TNHH 1 thành viên ?

  Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh

  nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc

  đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng

  hoạt động hoặc không giải thể Doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất

  nhiều thời gian.

 7. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp riêng mà có sự khác nhau trong việc

  chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

 8. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH 1 thành viên cũng vậy. Bạn cần nắm

  rõ các quy trình và giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục giải thể một cách nhanh

  chóng nhất.

  Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên được tiến hành như sau

  1. Tên thủ tục hành chính:

  Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên

  2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

  Bước 1:

  Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký

  kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  Bước 2:

  Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và

  một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao

  Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

  Bước 3:

 9. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh nhập thông tin doanh nghiệp giải thể vào

  Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và thông báo xoá tên doanh

  nghiệp gửi các cơ quan có liên quan.

  3. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

  4. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

  – Thành phần hồ sơ gồm:

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo Mẫu)

  • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh

  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ

  về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải

  quyết

  • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế

  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu

 10. • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  – Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)

  5. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

  07 ngày làm việc (nếu Cơ quan thuế và Cơ quan công an không có yêu cầu khác).

  6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức

  7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch

  và Đầu tư)

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch

  và Đầu tư)

  – Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh

  8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Thông báo xoá tên doanh nghiệp

Download tài liệu Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp – Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên File Word, PDF về máy