[Download] Tải Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56) – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56)

Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56)
Nội dung Text: Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56)

Download


Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56) dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56) File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56)

 1. UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…. Mẫu biểu số 56

  ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN THÁNG …… NĂM ………
  (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: Tỷ đồng
  ƯỚC THỰC
  ƯỚC… THÁNG SO (%)
  HIỆN
  STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
  LŨY KẾ… CÙNG KỲ
  THÁNG… DỰ TOÁN
  THÁNG NĂM….
  A B 1 2 3 4 5
  A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
  I Thu nội địa
  1 Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước
  Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu
  2
  tư nước ngoài
  3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
  4 Thuế thu nhập cá nhân
  5 Thuế bảo vệ môi trường
  6 Các loại phí, lệ phí
  Trong đó lệ phí trước bạ
  7 Các khoản thu về nhà, đất
  – Thuế sử dụng đất nông nghiệp
  – Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  – Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
  – Thu tiền sử dụng đất
  – Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở
  thuộc sở hữu nhà nước
  8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
  9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
  10 Thu khác ngân sách
  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi
  11
  công sản khác
  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi
  12 nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của
  Ngân hàng Nhà nước
  II Thu từ dầu thô
  Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập
  III
  khẩu
  1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
  – Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
  – Thuế xuất khẩu
  – Thuế nhập khẩu

 2. – Thuế TTĐB thu từ hàng, hóa nhập khẩu
  – Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
  – Thuế khác
  2 Hoàn thuế GTGT
  IV Thu viện trợ
  THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN
  B
  CẤP
  1 Từ các khoản thu phân chia
  2 Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

Download tài liệu Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 56) File Docx, PDF về máy