[Download] Tải Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52) – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52)

Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52)
Nội dung Text: Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52)

Download


Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52) dùng cho Bộ Tài chính dùng để báo cáo Chính phủ và các cơ quan liên quan được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52) File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52)

 1. BỘ TÀI CHÍNH Mẫu biểu số 52

  ƯỚC THỰC HIỆN CHI NSNN THÁNG…. NĂM ……..
  (Dùng cho Bộ Tài chính dùng để báo cáo Chính phủ và các cơ quan liên quan)
  Đơn vị: Tỷ đồng
  ƯỚC THỰC
  ƯỚC… THÁNG SO (%)
  HIỆN
  STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
  LŨY KẾ…. CÙNG KỲ
  THÁNG… DỰ TOÁN
  THÁNG NĂM….
  A B 1 2 3 4 5
  TỔNG SỐ CHI NSNN
  I Chi đầu tư phát triển
  1 Chi đầu tư cho các dự án
  Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh
  nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
  2 ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài
  chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh
  nghiệp.
  3 Chi đầu tư phát triển khác
  II Chi dự trữ quốc gia
  III Chi trả nợ lãi
  IV Chi viện trợ
  V Chi thường xuyên
  1 Chi quốc phòng
  2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
  3 Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề
  4 Chi khoa học và công nghệ
  5 Chi y tế, dân số và gia đình
  6 Chi văn hóa thông tin
  7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
  8 Chi thể dục thể thao
  9 Chi bảo vệ môi trường
  10 Chi các hoạt động kinh tế
  11 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
  12 Chi bảo đảm xã hội
  13 Chi thường xuyên khác
  VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
  VII Dự phòng ngân sách
  VIII Các nhiệm vụ chi khác

Download tài liệu Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước theo tháng (Mẫu biểu số 52) File Docx, PDF về máy