[Download] Tải Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04) – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04)

Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04)
Nội dung Text: Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04)

Download


Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04) File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04)

 1. Biểu VNNIC-04
  TỔNG SỐ TRUY VẤN TÊN MIỀN .VN TRÊN HỆ
  Ban hành kèm theo QĐ số Đơn vị báo cáo: VNNIC
  THỐNG DNS QUỐC GIA
  …../QĐ-BTTTT
  Ngày nhận báo cáo: Trước ngày Đơn vị nhận báo cáo: Vụ
  Tháng … /20…
  10 tháng sau KHTC, VP Bộ
  Đơn vị tính: Triệu lượt
  Trong đó, số lượng truy vấn bản
  Tổng số truy
  TT Nhóm tên miền ghi AAAA (IPv6) trên hệ thống Ghi chú
  vấn
  DNS quốc gia
  A B 1 2 3
  TỔNG SỐ
  1 .vn
  2 .com.vn
  3 .biz.vn
  4 .edu.vn
  5 .gov.vn
  6 .net.vn
  7 .org.vn
  8 .int.vn
  9 .ac.vn
  10 .pro.vn
  11 .info.vn
  12 .health.vn
  13 .name.vn
  14 Đuôi tỉnh thành

  Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…
  TỔNG HỢP, LẬP BIỂU KIỂM TRA BIỂU GIÁM ĐỐC
  (Ký điện tử) (Ký điện tử) (Ký điện tử)

  Cột Ghi chú
  (B,14) Đuôi tỉnh thành : Là các tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành
  chính , ví dụ : .hanoi.vn, .bacninh.vn …
  (2) Thể hiện số lượng truy vấn bản ghi AAAA (IPv6) của các tên miền .VN trên hệ thống DNS quốc gia.

Download tài liệu Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04) File Docx, PDF về máy