[Download] Tải Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ) – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ)
Nội dung Text: Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ)

Download


Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ) File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ)

 1. Biểu số: 03/KQGQ
  TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN
  Số liệu tính từ ngày …./…/….đến….ngày…/…/…
  (Kèm theo Báo cáo số …….ngày ……tháng …..năm …….của……)
  Chấp hành
  Đơn tố cáo thuộc Phân tích kết quả giải quyết (vụ
  Kết quả giải quyết thời hạn giải
  thẩm quyền việc)
  quyết

  Kiến nghị Kiến nghị
  Tổng Trong Trả lại cho tổ chức, Chuyển cơ quan
  Đã giải quyết thu hồi xử lý hành
  số vụ đó số cá nhân điều tra
  cho NN chính
  việc vụ
  Đơn Số tổ Số cá
  Trong Trong
  Tố Trong
  vị Kỳ Tiếp tố cáo việc Số vụ Tổ chức Cá nhân chức nhân Trong Trong cáo đó tố Không
  Số vụ Tố đó tố Tố đó tố Đúng
  Tổng trước nhận thuộc tố Số
  việc
  việc được được Số đó số đó số có cáo đúng
  cáo cáo cáo cáo quy
  số chuyển trong thẩm cáo rút
  đình trả lại trả lại người cán cán đúng, tiếp quy
  vụ Số vụ Số đúng tiếp sai tiếp định
  sang kỳ quyền tiếp toàn Tiền Đất quyền quyền bị bộ, Số
  đối
  bộ, có có, định
  Tổng số việc việc tố
  bộ
  chỉ
  (Trđ) (m )
  2 Tiền Đất Tiền Đất đúng sai
  lần cáo tiếp không lợi lợi kiến công vụ tượng công sai có sai
  nội (Trđ) (m2) (Trđ) (m2) nghị chức, chức,
  đầu do rút
  dung xử lý viên viên
  tố cáo
  tố cáo chức chức

  6=7+..+10=
  8=25+27
  MS 1=2+3 2 3 4 5 24+26+28= 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  +29
  30+31

  Tổng

  32. Ghi chú:

  Hướng dẫn cách ghi biểu
  – Cột “Đơn vị để ghi tên các đơn vị trực thuộc
  – Cột (1) = Cột (2) + (3) = Cột (20) thuộc Biểu 01/XLD
  – Cột (4) = Cột (26) thuộc Biểu 03/XLD
  – Cột (5): Số vụ việc tố cáo tiếp thuộc thẩm quyền, số liệu nằm trong số liệu vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền thống kê tại Cột (4)
  – Cột (6) = (7) + (8) + (9) + (10) = Cột (24) + (26) + (28) = (30) + (31)
  – Cột (8): Tổng số vụ việc tố cáo tiếp đã được giải quyết = Cột (25) + (27) + (29)

 2. – Từ Cột (11) trở đi là số liệu tổng hợp, phân tích đối với kết quả giải quyết các vụ việc tố cáo đã thống kê ở Cột (6)
  – Cột (19): Thống kê số người bị kiến nghị xử lý hành chính theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo
  – Cột (20): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức bị kiến nghị xử lý hành chính theo kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo (

Download tài liệu Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ) File Docx, PDF về máy