[Download] Tải Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09) – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09)

Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09)
Nội dung Text: Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09)

Download


Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09) File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09)

 1. Biểu TS-09 SỐ LƯỢNG ẤN ĐỊNH TẦN SỐ VÔ TUYẾN Đơn vị báo cáo: Cục TS
  ĐIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ
  Ban hành kèm theo QĐ số /QĐ-
  BTTTT
  Ngày nhận báo cáo: Trước ngày Năm 20… Đơn vị nhận báo cáo: Vụ
  15/3 năm sau KHTC, VP Bộ

  TT Nghiệp vụ Số lượng ấn định Ghi chú
  A B 1 2
  TỔNG CỘNG
  1 Cảnh báo thiên tai
  2 Hỗ trợ hàng hải…
  … ….

  Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…
  TỔNG HỢP, LẬP BIỂU KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG
  (Ký điện tử) (Ký điện tử) (Ký điện tử)

  Ghi chú
  Cột Nội dung
  (B) Các nghiệp vụ có ấn định tần số đăng ký quốc tế.
  (1) Số lượng ấn định tần số đã đăng ký quốc tế tương ứng với từng nghiệp vụ.

Download tài liệu Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09) File Word, PDF về máy