[Download] Tải Biên bản thanh lý hợp đồng vay – Tải về File Word, PDF

Biên bản thanh lý hợp đồng vay

Biên bản thanh lý hợp đồng vay
Nội dung Text: Biên bản thanh lý hợp đồng vay

Download


Để đảo bảo lợi ích chính đáng của người cho vay và công ty vay nợ trong vấn đề thanh toán số tiền gốc và tiền lãi. Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu “Biên bản thanh lý hợp đồng vay” để nắm bắt rõ các điều khoản chi tiết của biên bản.

Bạn đang xem: [Download] Tải Biên bản thanh lý hợp đồng vay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biên bản thanh lý hợp đồng vay File Word, PDF về máy

Biên bản thanh lý hợp đồng vay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biên bản thanh lý hợp đồng vay

Mời bạn đọc tham khảo đoạn trích của tài liệu “Biên bản thanh lý hợp đồng vay” dưới đây có thể sẽ phần sẽ hỗ trợ các bạn hình dung được nội dung điều khoản thiết yếu của biên bản thanh lý hợp đồng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
    —— 

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY 
– Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005 
– Căn cứ hợp đ ồng vay nợ số       ký ngày    tháng    năm 200   giữa Ông 
…… với Công ty………….. 
Hôm nay, ngày       tháng     năm 200   tại văn phòng Công ty……………….. 
chúng tôi gồm có : 
ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay) 
Ông(Bà) :  Chức vụ : 
Ông(Bà) :  Chức vụ : 
Địa chỉ   : 
Điện thoại    :   Fax: 
Tài khoản     : 
ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty vay nợ) 
Ông(Bà) :  Chức vụ : 
Ông(Bà) :  Chức vụ : 
Địa chỉ   : 
Điện thoại    :   Fax: 
Để đễ dàng hơn trong việc tham khảo và sử dụng mẫu tài liệu này. Bạn đọc có thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu  “Biên bản thanh lý hợp đồng vay” về máy. Đồng thời, các bạn cũng có thể tham khảo một số tbiên bản thanh toán hợp đồng khác như: Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụngBiên bản thanh lý hợp đồng ủy nghiệm thu thuế.

Download tài liệu Biên bản thanh lý hợp đồng vay File Word, PDF về máy