[Download] Tải Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên

Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên
Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên

Download


“Bài giảng Tổng quan về thuế – Bài 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt” trình bày khái niệm, bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt; các trường hợp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và chủ thể có trách nhiệm phải nộp loại thuế này; số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo các qui định hiện hành; cách sử dụng hóa đơn chứng từ và các trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế, kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên

 1. BÀI 3
  THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  TS. Vũ Duy Nguyên

  Giảng viên trường Học viện tài chính

  1

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  1. Phân tích được khái niệm, bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt.

  2. Phân biệt được các trường hợp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và chủ thể có
  trách nhiệm phải nộp loại thuế này.

  3. Xác định được số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo các qui định hiện hành.

  4. Chỉ ra được cách sử dụng hóa đơn chứng từ và các trường hợp được miễn,
  giảm, hoàn thuế, kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

  2

 3. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  3.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

  Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và người
  3.2.
  nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

  3.3. Cách xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

  Giảm thuế, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt và kê khai, nộp thuế,
  3.4.
  quyết toán tiêu thụ đặc biệt

  3

 4. HỆ THỐNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH

  • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12;
  • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi số 70/2014/QH13;
  • Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị
  gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế;
  • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
  Quản lý thuế 2012;
  • Nghị định 108/2015/NĐ-CP;
  • Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 01/07/2016;
  • Thông tư số 195/2015/TT-BTC;
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  4

 5. 3.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  3.1.1. Khái niệm

  3.1.2. Đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt

  3.1.3. Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

  5

 6. 3.1.1. KHÁI NIỆM

  Thuế tiêu thụ đặc biệt là sắc thuế
  thuộc loại thuế gián thu đánh vào
  một số hàng hóa, dịch vụ có tính chất
  đặc biệt nằm trong danh mục do
  Nhà nước qui định nhằm điều tiết
  sản xuất và tiêu dùng.

  6

 7. 3.1.2. ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • Là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu nên có các đặc trưng của thuế gián thu;
  • Chỉ thu ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ;
  • Thường có mức động viên cao thông qua thuế suất cao;
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế không nhiều, phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội;
  • Bổ sung cho thuế tiêu dùng nhằm giảm tính chất luỹ thóai của chúng.

  7

 8. 3.1.3. VAI TRÒ CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • Là nguồn thu quan trọng của thuế tiêu dùng, tạo ra nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước.
  • Hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng.
  • Góp phần quan trọng trong tái phân phối thu nhập của những người có thu nhập cao, đảm bảo công bằng
  xã hội.

  8

 9. 3.2. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ VÀ ĐỐI TƯỢNG
  NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  3.2.1. Đối tượng chịu thuế

  3.2.2. Đối tượng không chịu thuế

  3.2.3. Người nộp thuế

  9

 10. 3.2.1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ

  Hàng hóa Dịch vụ (%)
  1. Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá; 1. Kinh doanh vũ trường;
  2. Rượu; 2. Kinh doanh mát xa, karaoke;
  3. Bia; 3. Kinh doanh casino, trò chơi điện
  4. Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi; tử có thưởng bao gồm trò chơi
  bằng máy giắc-pót (jackpot),
  5. Xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;
  máy sờ-lot (slot) và các loại máy
  6. Tàu bay;
  tương tự;
  7. Du thuyền;
  4. Kinh doanh đặt cược;
  8. Xăng các loại;
  5. Kinh doanh golf bao gồm bán thẻ
  9. Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống; hội viên, vé chơi golf;
  10. Bài lá; 6. Kinh doanh xổ số.
  11. Vàng mã, hàng mã.

  10

 11. 3.2.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

  1. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để
  xuất khẩu, bao gồm:
  • Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài bao gồm cả hàng hóa bán,
  gia công cho doanh nghiệp chế xuất, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất;
  • Cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu theo
  giấy phép tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu, trong thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
  theo chế độ quy định thì khi tái nhập khẩu không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng khi cơ sở sản
  xuất bán hàng hóa này phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp
  đồng kinh tế;
  • Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài.

  11

 12. 3.2.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

  2. Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục sau:
  • Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng, quà biếu;
  • Hàng hóa quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu;
  • Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, nếu thực tái xuất khẩu trong thời hạn không phải nộp thuế
  nhập khẩu;
  • Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm, nếu thực tái xuất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế
  nhập khẩu theo chế độ quy định;
  • Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp
  luật về miễn trừ ngoại giao;
  • Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập khẩu của cá nhân người Việt Nam và
  người nước ngoài khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam;
  • Hàng nhập khẩu để bán miễn thuế tại các cửa hàng bán hàng miễn thuế theo qui định của pháp luật.

  12

 13. 3.2.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

  3. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và
  chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ hai
  loại hàng hóa sau: hàng hóa được đưa vào khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh
  sống, không có hàng rào cứng và xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.
  4. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch
  và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.
  5. Đối với xe ô tô là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm
  nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu
  động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui
  chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng.
  6. Điều hoà nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên
  phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay.

  13

 14. 3.2.3. NGƯỜI NỘP THUẾ

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Tổ chức, cá nhân mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu.

  Ví dụ 1:
  Công ty thuốc lá Thăng Long sản xuất thuốc lá điếu, bán cho công ty Thương Mại Hà
  Nội để phân phối cho người tiêu dùng.
  Công ty nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?

  14

 15. 3.2.3. NGƯỜI NỘP THUẾ

  Ví dụ 2:
  Công ty rượu Hà Nội bán cho công ty Intimex để một phần xuất khẩu và một
  phần bán trong nước.
  Trong trường hợp này công ty nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?

  15

 16. 3.3. CÁCH XÁC ĐỊNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  3.3.1. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

  3.3.2. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

  3.3.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ

  16

 17. 3.3. CÁCH XÁC ĐỊNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  Thuế tiêu thụ Giá tính thuế Thuế suất Thuế tiêu thụ
  đặc biệt tiêu thụ thuế tiêu thụ đặc biệt được
  = × –
  phải nộp đặc biệt đặc biệt khấu trừ
  (1) (2) (3) (4)

  17

 18. 3.3.1. GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ là giá
  bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa
  có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng.

  Các trường hợp cụ thể:

  1. Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra và
  hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

  Giá bán chưa có
  Giá Thuế bảo vệ
  thuế giá trị −
  tính thuế môi trường (nếu có)
  gia tăng
  tiêu thụ
  =
  đặc biệt
  1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
  18

 19. 3.3.1. GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (tiếp theo)

  Ví dụ 3:
  Một cây thuốc lá điếu do công ty Thăng Long bán cho khách hàng là 55.000
  đồng bao gồm thuế GTGT là 5.000 đồng; thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với
  thuốc lá là 65%.
  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là bao nhiêu?

  19

 20. 3.3.1. GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (tiếp theo)

  Đáp án ví dụ 3:

  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt 55.000 – 5.000
  = = 30.303 (VNĐ)
  đối với một cây thuốc lá 1+ 65%

  20

Download tài liệu Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 – TS. Vũ Duy Nguyên File Word, PDF về máy