[Download] Tải Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang
Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang

Download


Với mục tiêu giúp người học nắm chắc các kiến thức về thương mại quốc tế; tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn “Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Bài 7: Tài trợ thương mại quốc tế”. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang File Word, PDF về máy

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang

 1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

  Giảng viên: ThS. Đặng Hương Giang

  1
  v1.0014111212

 2. BÀI 7
  TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
  QUỐC TẾ

  ThS. Đặng Hương Giang

  2
  v1.0014111212

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI (tiếp theo)


  Ngân hàng có các phương thức tài trợ nhập khẩu theo phương
  thức tín dụng chứng từ nào?

  3
  v1.0014111212

 4. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Thực hiện được những nghiệp vụ cơ bản về đầu tư tài
  chính, cho thuê tài chính và bảo lãnh của ngân hàng
  thương mại.
  • Xử lý các tình huống thực tế phát sinh liên quan đến
  nghiệp vụ đầu tư, cho thuê tài chính và bảo lãnh tại các
  ngân hàng thương mại.

  4
  v1.0014111212

 5. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để hiểu rõ bài này, yêu cầu học viên cần có các kiến thức
  cơ bản liên quan đến các môn học sau:
  • Tài chính tiền tệ;
  • Tài chính doanh nghiệp;
  • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại;
  • Ngân hàng thương mại thực hành;
  • Kinh tế vĩ mô;
  • Quản trị học;
  • Toán học.

  5
  v1.0014111212

 6. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc tài liệu và tóm tắt những nội dung
  chính của từng bài;
  • Liên hệ và lấy ví dụ thực tế khi học đến
  từng vấn đề;
  • Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh nói
  chung và nghiệp vụ tín dụng nói riêng của
  ngân hàng thương mại thông qua website
  của 1 ngân hàng thương mại bất kỳ;
  • Tìm hiểu về các văn bản pháp luật liên
  quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng;
  • Làm bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo
  yêu cầu từng bài.

  6
  v1.0014111212

 7. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  7.1 Phạm vi tài trợ thương mại quốc tế

  7.2 Các phương thức tài trợ thương mại quốc tế

  7
  v1.0014111212

 8. 7.1. PHẠM VI TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  7.1.2. Tài trợ
  7.1.1. Thương mại
  xuất nhập khẩu
  quốc tế
  của ngân hàng

  8
  v1.0014111212

 9. 7.1.1. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  • Khái niệm: Là hoạt động nhằm mục đích sinh lời,
  bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,
  đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động
  nhằm mục đích sinh lời khác.
  • Đặc điểm:
   Phạm vi toàn cầu;
   Chủ yếu là hoạt động xuất nhập khẩu và các
  hoạt động sinh lời khác.

  9
  v1.0014111212

 10. 7.1.2. TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG

  • Khái niệm: Là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho nhà kinh doanh xuất nhập
  khẩu nhằm thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.
  • Đặc điểm:
   Tài trợ xuất nhập khẩu phải trên cơ sở hợp đồng thương mại;
   Là nghiệp vụ của ngân hàng thương mại nhằm mục đích sinh lời;
   Ngân hàng tài trợ bằng nguồn lực tài chính và uy tín của mình;
   Các hình thức tài trợ (cấp tín dụng): Cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh
  toán, cho thuê tài chính…
  • Nội dung:
   Tài trợ trên cơ sở hoạt động xuất nhập khẩu;
   Tài trợ trên cơ sở phương thức thanh toán nhờ thu;
   Tài trợ trên cơ sở phương thức thanh toán tín dụng chứng từ;
   Tài trợ trên cơ sở bao thanh toán tương đối (Factoring);
   Tài trợ trên cơ sở bao thanh toán tuyệt đối (Forfailting).

  10
  v1.0014111212

 11. 7.2. CÁC PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  7.2.1. Tài trợ trên cơ sở 7.2.2. Tài trợ theo
  hợp đồng xuất khẩu phương thức nhờ thu

  7.2.3. Tài trợ theo
  7.2.4. Nghiêp vụ
  phương thức tín dụng
  Factoring
  chứng từ

  7.2.5. Nghiệp vụ
  Forfaiting

  11
  v1.0014111212

 12. 7.2.1. TÀI TRỢ TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU

  • Đối với nhà xuất khẩu:
   Độ an toàn cao: Đối với hợp đồng xuất khẩu tốt, phương thức thanh toán
  an toàn;
   Được ưu đãi về lãi suất và điều kiện đảm bảo tiền vay;
   Thu được lãi từ kinh doanh ngoại tệ;
  • Đối với nhà nhập khẩu: Nhà nhập khẩu xin tài trợ để thực hiện hợp đồng nhập khẩu
  thông qua ký quỹ 1 phần giá trị hợp đồng và xin vay phần còn lại (LC).

  12
  v1.0014111212

 13. 7.2.2. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

  Tài trợ cho nhà xuất khẩu

  Chiết khấu (ứng trước)
  bộ chứng từ)

  Tài trợ
  cho nhà xuất khẩu

  Chiết khấu hối phiếu
  đòi nợ

  13
  v1.0014111212

 14. 7.2.2. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

  Tài trợ cho nhà nhập khẩu

  Cho vay thanh toán
  ngay lô hàng nhập khẩu

  Bảo lãnh hối phiếu

  Tài trợ cho nhà
  nhập khẩu

  Ký hậu vận đơn

  Phát hành thư bảo lãnh
  ngân hàng

  14
  v1.0014111212

 15. 7.2.3. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  Tài trợ cho nhà xuất khẩu
  Cam kết thanh toán không
  hủy ngang của NHPH

  Tài trợ thế chấp bằng LC

  Tài trợ
  Chiết khấu bộ chứng từ
  cho nhà xuất khẩu

  Chiết khấu HP
  đã được chấp nhận

  Xác nhận LC

  15
  v1.0014111212

 16. 7.2.3. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  Tài trợ cho nhà nhập khẩu
  Ngân hàng tài trợ uy tín
  cho nhà nhập khẩu

  Tài trợ thông qua tín chấp
  hay tỷ lệ ký quỹ thấp

  Cho vay thanh toán
  Tài trợ LC at sight
  cho nhà nhập khẩu

  Chấp nhận HP hay cam kết
  trả chậm

  Ký hậu vận đơn

  Xác nhận LC
  16
  v1.0014111212

 17. 7.2.3. TÀI TRỢ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (tiếp theo)

  Các loại LC sử dụng trong tài trợ xuất nhập khẩu
  • L/C có thể hủy ngang (Revocable L/C);
  • L/C không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C);
  • L/C chuyển nhượng (Transferable L/C);
  • L/C giáp lưng (Back to back L/C);
  • L/C tuần hoàn (Revolving L/C);
  • L/C dự phòng (Standby L/C);
  • L/C đối ứng (Reciprocal L/C);
  • L/C điều khoản đỏ (Red Clause L/C).

  17
  v1.0014111212

 18. 7.2.4. NGHIỆP VỤ FACTORING

  a. Khái niệm:
  • Factoring là việc mua bán các khoản phải thu chưa đến hạn tại một mức chiết
  khấu nhất định; nó là một công cụ tài chính cung cấp cho người bán bốn dịch vụ
  cơ bản là:
   Tài trợ vốn ngắn hạn;
   Dịch vụ thu hộ tiền từ người mua;
   Dịch vụ quản lý sổ sách kế toán bán hàng;
   Dịch vụ bảo đảm rủi ro tín dụng.
  • Theo quy chế hoạt động Bao thanh toán do ngân hàng nhà nước ban hành:
  Factoring là một hình thức cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng cho bên bán
  hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng
  hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua
  bán hàng.

  18
  v1.0014111212

 19. 7.2.4. NGHIỆP VỤ FACTORING (tiếp theo)

  1
  b. Quy trình Người bán Người mua
  Factoring nội địa 2

  6 3 2 4 5

  FACTOR

  2
  Exporter Export Factor
  6

  1 5 3

  4
  Importer Import Factor

  19
  v1.0014111212

 20. 7.2.4. NGHIỆP VỤ FACTORING (tiếp theo)

  c. Chức năng:
  • Dịch vụ thu nợ (Collection);
  • Quản lý sổ sách kế toán bán hàng;
  • Hạn mức tín dụng;
  • Tài trợ ngắn hạn;
  • Dịch vụ tư vấn.
  d. Hình thức:
  • Bao thanh toán có truy đòi;
  • Bao thanh toán đáo hạn;
  • Chiết khấu hóa đơn;
  • Bao thanh toán công khai;
  • Bao thanh toán miễn truy đòi;
  • Bao thanh toán ứng trước;
  • Bao thanh toán toàn bộ;
  • Bao thanh toán kín.
  20
  v1.0014111212

Download tài liệu Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 – ThS. Đặng Hương Giang File Word, PDF về máy