[Download] Tải Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang
Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Bài 2: Thẩm định tín dụng” để nắm chi tiết nguồn thông tin về khách hàng; phân tích định tính; thẩm định tài chính doanh nghiệp; xếp hạng tín dụng doanh nghiệp; thẩm định dòng tiền trong phương án sản xuất kinh doanh.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang File Word, PDF về máy

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang

 1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

  Giảng viên: ThS. Đặng Hương Giang

  1
  v1.0014104206

 2. BÀI 2
  THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

  Giảng viên: ThS. Đặng Hương Giang

  2
  v1.0014104206

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI (tiếp theo)

  Các bạn có biết các phương pháp cũng như nội dung của thẩm

   định tín dụng không? Nếu có hãy giúp An thẩm định khách hàng
  này, nếu không hãy cùng tìm hiểu về Bài 2 – Thẩm định tín dụng.

  3
  v1.0014111206

 4. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Phân tích về hoạt động thẩm định tín dụng ngân hàng,
  xếp hạng tín dụng khách hàng.
  • Vận dụng kiến thức để thẩm định và xếp hạng tín dụng
  cho một doanh nghiệp cụ thể.

  4
  v1.0014111206

 5. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để hiểu rõ bài này, yêu cầu học viên cần có các kiến thức
  cơ bản liên quan đến các môn học sau:
  • Tài chính tiền tệ;
  • Tài chính doanh nghiệp;
  • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại;
  • Ngân hàng thương mại thực hành;
  • Kinh tế vĩ mô;
  • Quản trị học;
  • Toán học.

  5
  v1.0014111206

 6. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc tài liệu và tóm tắt những nội dung chính
  của từng bài;
  • Liên hệ và lấy ví dụ thực tế khi học đến từng
  vấn đề;
  • Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh nói chung
  và nghiệp vụ tín dụng nói riêng của ngân
  hàng thương mại thông qua website của một
  ngân hàng thương mại bất kỳ;
  • Tìm hiểu về các văn bản pháp luật liên quan
  đến hoạt động tín dụng ngân hàng;
  • Làm bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo yêu
  cầu từng bài.

  6
  v1.0014111206

 7. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  2.1 Nguồn thông tin về khách hàng

  2.2 Phân tích định tính

  2.3 Thẩm định tài chính doanh nghiệp

  2.4 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

  2.5 Thẩm định dòng tiền trong phương án sản xuất
  kinh doanh

  7
  v1.0014111206

 8. 2.1. NGUỒN THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

  2.1.2. Thông tin
  2.1.1. Thông tin
  khách hàng là Chính
  khách hàng
  phủ, chính quyền
  là doanh nghiệp
  địa phương

  2.1.4. Thông tin
  2.1.3. Thông tin
  về điều kiện kinh tế
  khách hàng là cá nhân,
  tác động
  hộ gia đình
  đến khách hàng

  8
  v1.0014111206

 9. 2.1.1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP

  • Báo cáo tài chính doanh nghiệp;
  • Nghị quyết vay vốn;
  • Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp;
  • Thông tin từ trung tâm tín dụng CIC;
  • Cơ quan nhà nước: Thuế, trung tâm giao dịch đảm bảo,
  hải quan, quản lý thị trường;
  • Các đối tác;
  • Thông tin lưu trữ tại ngân hàng;
  • Thông tin đại chúng;

  9
  v1.0014111206

 10. 2.1.2. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG LÀ CHÍNH PHỦ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

  • Báo cáo thu chi ngân sách;
  • Xếp hạng tín nhiệm;
  • Thông tin đại chúng.

  10
  v1.0014111206

 11. 2.1.3. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH

  • Báo cáo của cơ quan tín dụng về lịch sử tín dụng khách hàng;
  • Kinh nghiệm các chủ nợ khác đã từng cho khách hàng vay tiền;
  • Đánh giá, xác minh của người sử dụng lao động;
  • Xác minh tài sản sở hữu;
  • Nguồn thông tin khác (người thân, bạn bè, đồng nghiệp…).

  11
  v1.0014111206

 12. 2.1.4. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

  • Báo chí;
  • Tạp chí chuyên ngành, tạp chí kinh doanh;
  • Phòng thương mại và công nghiệp;
  • Báo cáo thường niên của các tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương;
  • Nguồn thông tin đại chúng.

  12
  v1.0014111206

 13. 2.2. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

  Là quá trình đánh giá khách hàng về tư cách, năng lực, các điều kiện vay vốn và hoàn
  trả nợ vay trên cơ sở đó ra quyết định cho vay và giám sát khoản vay của ngân hàng
  nhằm mục đích:
  • Hạn chế thông tin bất cân xứng;
  • Đánh giá rủi ro khách hàng;
  • Xác định đúng nhu cầu vay của khách hàng;
  • Đưa ra quyết định tín dụng chính xác.

  13
  v1.0014111206

 14. 2.2. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

  2.2.1. Tín nhiệm
  của người vay

  2.2.2. Hợp đồng
  tín dụng

  2.2.3. Chất lượng
  tài sản đảm bảo

  14
  v1.0014111206

 15. 2.2.1. TÍN NHIỆM CỦA NGƯỜI VAY

  Tín nhiệm của người vay theo nguyên tắc 6C
  • Tư cách người vay (Character);
  • Năng lực pháp lý (Capacity);
  • Thu nhập người vay (Cash);
  • Đảm bảo tiền vay (Collateral);
  • Các điều kiện (Conditions);
  • Kiểm soát khoản vay (Control).

  15
  v1.0014111206

 16. 2.2.2. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

  • Tuân thủ pháp luật;
  • Phù hợp với chính sách pháp luật của ngân hàng;
  • Phù hợp với nhu cầu vay của khách hàng;
  • Kế hoạch trả nợ hợp lý;
  • Phương án xử lý vi phạm rõ ràng, khả thi.

  16
  v1.0014111206

 17. 2.2.3. CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN ĐẢM BẢO

  • Thế chấp;
  • Cầm cố;
  • Bảo lãnh;
  • Tín chấp;
  • Giá trị của tài sản đảm bảo phải lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo;
  • Có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho vay có quyền ưu tiên về xử lý tài sản;
  • Thuộc sở hữu hợp pháp của người dùng nó làm đảm bảo;
  • Tài sản phải dễ định giá;
  • Tài sản phải được phép chuyển nhuợng và dể dàng chuyển nhượng;
  • Giá trị tài sản ổn định trong thời gian đảm bảo;
  • Thời hạn hữu dụng lớn hơn thời hạn đảm bảo.

  17
  v1.0014111206

 18. 2.3. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  2.3.1. Các báo
  cáo tài chính

  2.3.2. Thẩm định
  các chỉ tiêu
  tài chính

  2.3.3. Z-Score

  18
  v1.0014111206

 19. 2.3.1. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bảng cân đối kế toán;
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  19
  v1.0014111206

 20. 2.3.2. THẨM ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

  • Khả năng kiểm soát chi phí;
  • Hiệu quả hoạt động và doanh thu;
  • Năng lực trả lãi tiền vay; EBIT/ lãi vay;
  • Trạng thái thanh khoản nhanh, tức thời;
  • Khả năng sinh lời; NPM, ROA, ROE;
  • Đòn bẩy tài chính; hệ số nợ, HSN/DT, HSN/VCSH;
  • Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn của doanh nghiệp; bảo hành sản phẩm, nợ thuế,
  nợ bảo hiểm;
  • Các chỉ tiêu thị giá doanh nghiệp: PE, cổ tức.

  20
  v1.0014111206

Download tài liệu Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đặng Hương Giang File Word, PDF về máy