[Download] Tải Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa

Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa
Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa

Download


Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể nắm bắt được các khái niệm cũng như sự vận hành của chúng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Tính toán, kê khai các luật thuế cơ bản; Áp dụng các kiến thức về thuế vào thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua hệ thống các bài tập thực hành.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy

Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa

 1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

  THUẾ

 2. GIẢNG VIÊN
   NGUYỄN ĐĂNG KHOA
   VĂN PHÒNG: Phòng 234 Khu văn phòng
  khoa
   THỜI GIAN TIẾP SINH VIÊN:
  Thứ hai: từ 9h đến 10h
  Thứ tư: từ 9h đến 10h
   ĐIỆN THỌAI: (0296) 6256565 – 1053
   E-MAIL: ndkhoa@agu.edu.vn
  ngdgkhoa@gmail.com
 3. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
  KHI HOÀN THÀNH MÔN HỌC SINH VIÊN
  CÓ THỂ:
   Nắm bắt được các khái niệm cũng như sự
  vận hành của chúng trong nền kinh tế thị
  trường ở Việt Nam
   Tính toán, kê khai các luật thuế cơ bản
   Áp dụng các kiến thức về thuế vào thực tế
  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  thông qua hệ thống các bài tập thực hành
 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP
   TÀILIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH: THUẾ,
  Nguyễn Đăng Khoa, 2018
  https://sites.google.com/site/
  thuendk/
   Cácsách tham khảo
   TRANG WEB THAM KHẢO: BỘ TÀI
  CHÍNH www.mof.gov.vn; Tổng cục thuế:
  www.gdt.gov.vn; Tổng cục Hải quan:
  www.customs.gov.vn
 5. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
   Môn học sẽ bao gồm 45 tiết được giảng
  dạy trong vòng 15 buổi, mỗi buổi 3 tiết trên
  lớp.
   Sinh viên được khuyến khích dành ít nhất
  là 6 tiết mỗi tuần để ôn tập lại bài cũ, đọc
  trước tài liệu giảng dạy và làm các bài tập
  về nhà.
 6. ĐÁNH GIÁ
  Thảo luận Bài kiểm
  nhóm tra trên
  (10%) lớp (20%)

  Bài tập nhóm
  về nhà (20%)

  Điểm
  học
  phần
  50% bài
  thi cuối
  khóa

 7. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN
  GIỚI THIỆU
  BUỔI 1 CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG,
  VAI TRÒ CỦA THUẾ

  CHƯƠNG 2: Khái lược quá trình phát
  triển hệ thống thuế Việt Nam từ 1945 đến
  BUỔI 2 nay và định hướng phát triển
  Chương 3: THUẾ TÀI NGUYÊN

  BUỔI 3 Chương 4: Thuế Xuất, Nhập khẩu

 8. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

  CHƯƠNG 5: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  BUỔI 4,
  Luật quản lý thuế và qui định về hóa đơn
  5, 6, 7
  Thảo luận, bài tập

  BUỔI 8 CHƯƠNG 6: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  CHƯƠNG 9: CÁC LOẠI THUẾ VỀ ĐẤT
  BUỔI 9
  ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

 9. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN
  BUỔI 10, CHƯƠNG 7: THUẾ THU NHẬP DOANH
  11, 12, 13 NGHIỆP

  CHƯƠNG 8: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  BUỔI 14

  BUỔI 15 ÔN TẬP

 10. NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM
   Đihọc đúng giờ, ăn mặc nghiêm túc
   Đọc tài liệu, làm bài tập ở nhà.
   Làm việc độc lập và làm việc nhóm được
  chú ý nhấn mạnh.
   Gian lận, copy bài hay bất kỳ hình thức
  nào tương tự sẽ bị xử phạt theo qui định
 11. NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM
   Các bài tập hay bài kiểm tra phải được
  nộp đúng hạn, nếu nộp trễ sẽ bị trừ 10%
  số điểm mỗi ngày.
   Có bất kỳ trở ngại nào trong suốt quá trình
  học tập, vui lòng liên hệ ngay với giảng
  viên.
   Thường xuyên tra cứu e-mail, lớp học ảo
  để cập nhật thông tin. Sao lưu các dữ liệu,
  bài tập và bảo vệ bài làm của mình
 12. CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!

Download tài liệu Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy