[Download] Tải Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức
Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Thuế – Bài 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt” để nắm chi tiết các kiến thức về khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; cách tính số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp; qui định về miễn giảm, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức File Word, PDF về máy

Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức

 1. BÀI 4
  THUẾ
  Ế TIÊU
  Ê THỤ ĐẶC
  Ặ BIỆT

  Th Nguyễn
  Ths. N ễ Minh
  Mi h Đức
  Đứ

  1
  v1.0013103225

 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

  Công ty Việt Nga đã tiến hành nộp thuế nhập khẩu cho lô hàng 500 chai
  rượu vang Pháp. Ngoài số thuế nhập khẩu phải nộp Công ty còn phải nộp
  thêm thuế tiêu thụ đặc biệt.
  biệt Vậy số thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như
  thế nào? Sau khi làm đầy đủ các thủ tục và nhận được hàng công ty quyết
  định bán toàn bộ lô hàng trên cho Công ty cổ phần thương mại Harpro vậy
  Công ty có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi bán không?
  Qua nghiên cứu thị trường các nhà quản trị Công ty có kế hoạch sản xuất
  rượu
  ượ chai trên
  t ên cơ sở nguyên
  ng ên vậtật liệu
  liệ là rượu
  ượ trắng
  t ắng được nhập khẩu,
  khẩ khi đó
  thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như thế nào?
  Nội dung của bài sẽ giúp chúng ta giải quyết các câu hỏi của công ty Việt
  Nga cũng như hiểu rõ các vấn đề xoay quanh thuế tiêu thụ đặc biệt.

  2
  v1.0013103225

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Nắm được khái niệm và các đặc trưng
  cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Nắm được đối tượng chịu thuế, đối
  tượng không chịu thuế và đối tượng nộp
  thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Biết cách tính số thuế tiêu thụ đặc biệt
  phải nộp.
  • Nắm được các qui định về miễn giảm,
  hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.
  biệt

  3
  v1.0013103225

 4. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Ôn lại các kiến thức đã học ở bài 1 chú
  trọng nội dung về các yếu tố cấu thành
  một sắc thuế và các qui định đăng ký kê
  khai thuế trong phần quản lý thuế.
  • Nghiên
  g cứu nội
  ộ dung
  g bài g
  giảng
  gppowerpoint
  p
  để nắm được những vấn đề cơ bản về sắc
  thuế này.
  • Nghiên cứu các văn bản qui định về việc
  thực hiện thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Làm các bài tập
  ập và trả lời các câu hỏi.
  • Tìm đọc các tình huống thực tế về thuế
  tiêu thụ đặc biệt tự đưa ra phương án giải
  quyết trên cơ sở kiến thức đã học trước
  khi xem phần trả lời của cơ quan thuế.

  4
  v1.0013103225

 5. NỘI DUNG BÀI HỌC

  • Khái niệm, đặc điểm, vai trò:
   1.1. Khái niệm;
   1.2.
  1 2 Đặ
  Đặc điể
  điểm;
   1.3. Vai trò.
  • Nội dung cơ bản của luật thuế TTĐB hiện hành:
   Hệ thống các văn bản hiện hành về thuế TTĐB;
   Đối tượng
  ợ g chịu
  ị thuế;;
   Đối tượng không chịu thuế;
   Đối tượng nộp thuế;
   Cách tính;
   Đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế;
   Miễn
  Miễ giảm
  iả và
  à hoàn
  h à thuế.
  th ế

  5
  v1.0013103225

 6. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ THUẾ TTĐB
  1.1. KHÁI NIỆM THUẾ TTĐB

  Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh
  vào một số hàng hóa, dịch vụ có tính chất đặc
  biệt nằm trong danh mục do Nhà nước qui định
  nhằm điều tiết sản xuất và tiêu dùng.
  dùng

  6
  v1.0013103225

 7. 1.2. ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • Là loại thuế gián thu nên có các đặc trưng của thuế gián thu.
  thu
  • Chỉ thu ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ
  • Thường có thuế suất cao.
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế không nhiều, phụ thuộc vào
  điều kiện phát triển kinh tế xã hội.
  • Bổ sung cho
  h thuế
  th ế tiêu
  tiê dùng
  dù nhằm
  hằ giảm
  iả tính
  tí h chất
  hất luỹ
  l ỹ thoái
  th ái của
  ủ chúng.

  7
  v1.0013103225

 8. 1.3. VAI TRÒ CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • Đảm bảo số thu cho Ngân sách nhà nước.
  • Hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng.
  • Phân phối thu nhập của những người có thu nhập cao, đảm bảo công
  bằng xã hội.

  8
  v1.0013103225

 9. 2.NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TTĐB HIỆN HÀNH
  2.1. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số
  27/2008/QH12 ngày 14 tháng
  11 năm 2008.
  • Nghị định số 26/2009/NĐ-CP
  ngày 16 tháng 3 năm 2009 của
  Chính phủ quy định chi tiết thi
  hành một số điều của Luật
  Thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • TT 64/2009/TT-BTC ngày 27
  tháng
  á 03 năm
  ă 2009.

  9
  v1.0013103225

 10. 2.2. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ

  Hàng hoá:
  hoá Dịch
  Dị h vụ:
  • Thuốc lá điếu, xì gà và các chế • Kinh doanh vũ trường;
  phẩm khác từ cây thuốc lá;
  • Kinh doanh mát xa,, karaoke;;
  • Rượu;
  Rượ
  • Bia; • Kinh doanh casino, trò chơi điện
  tử có thưởng;
  • Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi;
  • Xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh • Kinh doanh đặt cược;
  có dung tích xi lanh trên 125cm3; • Kinh doanh golf;
  • Tàu bay; • Kinh doanh xổ số.
  • Du thuyền;
  • Xăng các loại, nap-ta, chế phẩm
  tái hợp và các chế phẩm để pha
  chế
  hế xăng;
  ă
  • Điều hoà nhiệt độ công suất từ
  90.000 BTU trở xuống;
  • Bài lá;

  • Vàng mã, hàng mã.

  10
  v1.0013103225

 11. 2.3. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

  1. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu:
  • Xuất khẩu: Bán ra nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất (trừ ôtô
  dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất).
  xuất)
  • Điều kiện:
   Hợp đồng xuất khẩu;
   Hoá đơn bán hàng;
   Xác nhận của hải quan;
   Thanh toán qua ngân hàng.

  11
  v1.0013103225

 12. 2.3. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ (Tiếp theo)

  2. Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc uỷ thác cho cơ sở kinh doanh xuất
  nhập khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết;
  3 Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài;
  3.
  4. Hàng hóa nhập khẩu trong một số trường hợp (không mang tính kinh
  doanh);
  5. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất đã tái xuất trong thời hạn chưa phải nộp thuế
  nhập khẩu;
  6 Hà
  6. Hàng hóa
  hó nhập
  hậ khẩu
  khẩ để tham
  th dự hội chợ,
  hợ triển
  t iể lãm
  lã đã tái xuất
  ất trong
  t thời
  hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu;
  7. Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế
  xuất (trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi);
  8. Hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

  12
  v1.0013103225

 13. 2.4. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá chịu thuế tiêu thụ
  đặc biệt.
  • Tổ chức,
  chức cá nhân kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  biệt
  • Tổ chức, cá nhân mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu
  nhưng không xuất khẩu.
  • Ví dụ 1: Công ty thuốc lá Thăng Long sản xuất
  thuốc lá điếu, bán cho công ty TM Hà Nội để phân
  phối
  hối cho
  h người
  ười tiêu
  tiê dùng.
  dù Cô
  Công t nào
  ty à phải
  hải nộp

  thuế tiêu thụ đặc biệt?
  • Ví dụ 2: Công ty rượu Hà Nội bán cho công ty
  Intimex để xuất khẩu. Trong trường hợp này công
  ty nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?

  13
  v1.0013103225

 14. 2.5. CÁCH TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BiỆT

  Th ế tiê
  Thuế tiêu Giá tính thuế
  th ế Th ế ssuất
  Thuế ất Thuế tiêu
  thụ đặc biệt = tiêu thụ đặc X thuế tiêu thụ – thụ đặc
  biệt được
  phải nộp biệt đặc biệt
  khấ trừ
  khấu ừ
  14
  v1.0013103225

 15. 2.5.1. GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • Nguyên
  Cơ sở sảntắcxuất
  chung:
  bánLà hàng
  giá chưa
  qua các
  có thuế
  chi nhánh,
  giá trị cửa
  gia tăng,
  hàng,chưa
  cơ sở
  cóphụ
  thuế tiêu
  thuộc:
  thụ đặcLàbiệt.
  giá do các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc bán ra
  • chưa có thuế
  Các trường giácụ
  hợp trịthể:
  gia tăng.
  tăng
  •1. Hàng
  Cơ sởsản
  sảnxuất
  xuấttrong
  bán hàng
  nước:thông quacủa
  Giá bán đạicơlý sở
  bánsản
  đúng
  xuấtgiá, hưởng
  chưa hoa giá trị
  có thuế
  hồng:
  gia Là chưa
  tăng, giá bán
  có chưa có thuế
  thuế tiêu thụ giá
  đặc trị gia tăng do cơ sở sản xuất qui
  biêt.
  định (chưa trừừ hoa hồng).
  ồ Giá bán chưa có thuế GTGT
  • Cơ sởGiá
  sảntính
  xuất hàng
  thuế hóa chịu
  TTĐB = thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua
  các cơ sở kinh doanh thương mại là 1giá+ bán
  Thuếchưa
  suấtcó
  thuế TTĐB
  thuế giá trị gia
  tăng của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với
  giá bán bình quân do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Nếu
  • Ví dụ
  ụ 1: Mộtộ câyy thuốc lá điếu do công
  g tyy Thăng
  g Longg bán cho khách
  thấp hơn,
  hơn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ quan thuế ấn định.
  định
  hàng là 5.500 đồng bao gồm thuế GTGT là 5.000 đồng; thuế suất
  TTĐB đối với thuốc lá là 65%. Giá tính thuế TTĐB là bao nhiêu?

  Giá tính thuế TTĐB đối với 55.000 – 5.000
  = = 30,303 (đồng)
  một cây thuốc lá 1+ 65%

  15
  v1.0013103225

 16. 2.5.1. GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (tiếp theo)

  2. Hàng nhập khẩu:
  Giá tính thuế = Giá tính thuế NK + Thuế NK
  Nếu hàng hoá nhập khẩu được miễn, miễn giảm thuế nhập khẩu thì tính theo
  số thuế nhập khẩu sau khi đã được miễn, giảm.
  3. Hàng gia công: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế
  giá trị gia tăng,
  tăng chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở đưa gia công.
  công
  4. Hàng hóa bán theo phương thức trả góp: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
  là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt
  của Hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, lần không bao gồm
  lãi trả góp.
  5. Dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt : giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá
  cung ứngứ dị h vụ của
  dịch ủ cơơ sở
  ở kinh
  ki h doanh
  d h chưa
  hư cóó thuế
  th ế giá
  iá trị
  t ị gia
  i tăng,

  chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt .
  6. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt dùng để khuyến mại, trao
  đổi tiêu
  đổi, iê dùng
  dù nội
  ội bộ,
  bộ biếu
  biế tặng:
  ặ giá
  iá tính
  í h thuế
  h ế tiêu
  iê thụ
  h đặc
  đặ biệt
  biệ là giá

  tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương
  đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  16
  v1.0013103225

 17. VÍ DỤ 2 Trở lại slide 14

  Công ty A nhập khẩu 100 chiếc điều hòa công suất 18.000 BTU. Giá mua
  trên hóa đơn thương mại là 50 USD/chiếc.
  USD/chiếc Chi phí vận chuyển và bảo hiểm
  quốc tế là 2.500 USD. Thuế suất thuế nhập khẩu của điều hòa là 20%. Tỷ
  giá 1 USD = 17.500 VNĐ.
  Lời giải:
  Thuế Nhập khẩu = (100×50 + 2.500)x20% x 17.500=26.250.000 VNĐ
  Giá tính thuế TTĐB = (100×50+2500×17.500)+
  (100×50+2500×17 500)+ 26.250.000=157.000.000
  26 250 000 157 000 000 VNĐ
  17
  v1.0013103225

 18. VÍ DỤ 3
  Trở lại slide 14

  Công ty A chuyển 2.000 lít rượu trắng cho công ty
  B. Để công g tyy B g
  gia côngg sản xuất đóng g chai
  thành rượu màu. Chi phí gia công là 8.000 đ/chai.
  Định mức tiêu hao 1 lít/chai. Hiện tại công ty A
  đang bán rượu màu với giá chưa thuế GTGT là
  32.000 đ/chai. Tháng 9 đã sản xuất, bàn giao
  2.000 chai. Thuế suất thuế TTĐB đối với rượu là
  45% Tính
  45%. Tí h thuế
  th ế TTĐB công
  ô ty t phải
  hải nộp?
  ộ ?
  Lời giải:
  Công ty B phải tính và nộp thuế TTĐB cho
  2.000 chai:

  32.000
  Giá tính thuế = = 22.069 đ
  1 + 45%

  18
  v1.0013103225

 19. VÍ DỤ 4 Trở lại slide 14

  Công ty Toyota Thăng Long bán xe Civic theo 2 phương thức:
   Trả tiền ngay là 630.000.000 đ/xe (chưa bao gồm 10% Thuế
  GTGT).
   Trả góp trong 3 năm: Tổng số tiền thanh toán là 675.000 đ/xe.
  Thuế suất thuế TTĐB đối với xe ôtô là 45%.
  45%

  Giá tính thuế đối với xe 630.000.000
  = = 434.482.759
  bán trả góp
  1+45%
  19
  v1.0013103225

 20. VÍ DỤ 5 Trở lại slide 14

  Công ty sổ xố A trong tháng 9 đã bán được
  12 000 vé
  12.000 é thu
  h về
  ề tổng
  ổ số
  ố tiền
  iề là
  4.200.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT
  )
  10% là 381.818.818 đ).
  Xác định giá tính thuế TTĐB đối với hoạt
  động kinh doanh sổ xố ở công ty A. Biết rằng
  thuế suất thuế TTĐB đối với sổ xố là 15%.
  15%

  4.200.0000.000 – 381.818.818
  8 8 88 8
  Giá tính thuế TTĐB đối với = = 3.320.157.550đ
  kinh doanh sổ xố tháng 9 1+15%

  20
  v1.0013103225

Download tài liệu Bài giảng Thuế: Bài 4 – Ths. Nguyễn Minh Đức File Word, PDF về máy