[Download] Tải Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan
Nội dung Text: Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Download


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán – Chương 1 trình bày những nội dung: Vấn đề chung về sổ kế toán, phân loại sổ, quy tắc ghi sổ, các phương pháp chữa sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

 1. GV: TS.Đỗ thị Tuyết Lan
 2. Chương 1 – Nội dung
  II. Quy tắc ghi sổ:
  I. Vấn đề chung: 21. Mở sổ
  11. Khái niệm 22. Ghi sổ
  12. Phân loại sổ 23. Khóa sổ
  121. Theo phương pháp ghi III. Các phương pháp chữa sổ:
  122. Theo nội dung ghi 31. Các quy định chung
  123. Theo kết cấu 32. Trường hợp ghi sổ thủ công
  124. Theo hình thức tổ chức 33. Trường hợp ghi sổ bằng máy
  34. Trường hợp phát hiện sai sót
  của các năm trước

  2 C1-Sổ KT

 3. I. Vấn đề chung

  • Là những tờ sổ hoặc quyển
  sổ theo mẫu nhất định có
  liên hệ chặt chẽ với nhau để
  11. Khái ghi chép các nghiệp vụ kinh
  niệm tế phát sinh theo đúng
  phương pháp kế toán trên
  cơ sở số liệu của chứng từ
  gốc

  C1-Sổ KT 3

 4. 11.Khái niệm
  Sổ kế toán dùng để ghi
  chép, hệ thống và lưu giữ
  toàn bộ các nghiệp vụ
  kinh tế-tài chính đã phát
  sinh theo nội dung kinh tế
  và theo trình tự thời gian
  có liên quan đến doanh
  nghiệp

  4
  C1-Sổ KT

 5. 11. Khái niệm

  Sổ kế toán phải được thiết kế hàng ngang,
  cột dọc đủ để ghi nhận thông tin cần quản lý
  của đối tượng kế toán

  Điểm lưu ý trên sổ:

  5 C1-Sổ KT

 6. 12.Phân loại sổ kế toán

  Các cách
  phân loại

  Theo
  Theo nội Theo Theo hình
  phương
  dung ghi thức tổ
  pháp ghi kết cấu
  chép chức sổ
  chép
  6
  C1-Sổ KT

 7. 121.Phân loại theo phương pháp ghi

  Sổ ghi theo thời gian
  Theo
  phương
  pháp Sổ ghi theo hệ thống
  ghi
  Sổ liên hợp theo thời gian & hệ thống
  C1-Sổ KT 7

 8. Đơn vị:…………………… Mẫu số S02b-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  Sổ Đăng ký Chứng từ-Ghi sổ
  Năm: ……
  Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ
  Số tiền Số tiền
  Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng
  A B 1 A B 1

  – Cộng tháng – Cộng tháng
  – Cộng luỹ kế từ đầu quý – Cộng luỹ kế từ đầu quý

  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:…
  Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  C1-Sổ KT 8

 9. Đơn vị: ……………… Mẫu số S07-DN
  Địa chỉ: …………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ QUỸ TIỀN MẶT
  Loại quỹ: …
  Ngày Số hiệu chứng từ Số tiền
  Ngày
  tháng Ghi
  tháng Diễn giải
  chứng Thu Chi Thu Chi Tồn chú
  ghi sổ
  từ
  A B C D E 1 2 3 G

  – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ: … Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  C1-Sổ KT 9

 10. Đơn vị: ……………… Mẫu số S07a-DN
  Địa chỉ: ………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
  Tài khoản:… Loại quỹ: … Năm …
  TK Số
  Ngày, Ngày, Số hiệu chứng từ Diễn giải đối phát sinh Số tồn Ghi
  tháng tháng
  ứng chú
  ghi sổ chứng từ Thu Chi Nợ Có
  A B C D E F 1 2 3 G
  – Số tồn đầu kỳ
  – Số phát sinh trong kỳ

  – Cộng số phát sinh trong kỳ x x x
  – Số tồn cuối kỳ x x x x

  – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ: …
  Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  10
  C1-Sổ KT

 11. Đơn vị: ………….. Mẫu số: S08- DN
  Địa chỉ: …………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
  Nơi mở tài khoản giao dịch: …………….
  Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: …………..

  Ngày, Chứng từ Tài Số tiền
  tháng Ngày, khoản Thu Chi Còn lại Ghi
  Số hiệu Diễn giải đối ứng (gửi vào) (rút ra) chú
  ghi sổ tháng
  A B C D E 1 2 3 F
  – Số dư đầu kỳ
  – Số phát sinh trong kỳ

  – Cộng số phát sinh trong kỳ x x x
  – Số dư cuối kỳ x x x x

  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:…
  Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  C1-Sổ KT 11

 12. C1-Sổ KT 12

  Bài tập 1.1
   Nhà hàng-khách sạn Suối Tiên nộp VAT khấu trừ, có số
  dư ngày 30/4 của TK1111 là 368.750.000đ. Trong
  tháng 5/17 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
  1) PT256/t/2/5: Thu tiền phòng khách sạn (bao gồm
  VAT 10%) 14.850.000đ.
  2) PC602/c/2/5: Mua hải sản đưa vào bếp để chế biến
  món ăn 9.630.000đ.
  3) PC603/c/3/5: Mua 50 bộ bàn chải-kem, đơn giá
  3.200đ, và 25 cặp giấy vệ sinh, đơn giá 6.600đ, đưa
  vào các phòng nghỉ.

 13. C1-Sổ KT 13

  Bài tập 1.1 (tt)
  4) PT257/t/5/5: Thu tiền khách ăn 8.250.000đ (bao gồm VAT
  10%)
  5) PC604/c/6/5: Giao tạm ứng cho nhân viên tiếp liệu
  10.000.000đ.
  6) PC605/c/7/5: Trả tiền điện theo hóa đơn AD/15E/63747
  của Công ty Điện lực 18.920.000đ (bao gồm VAT 10%)
  7) PC606/c/10/5: Mua 10 thùng nước ngọt, đơn giá 264.000đ
  (bao gồm VAT 10%) nhập kho.
  8) PT258/t/12/5: Thu tiền phòng nghỉ khách sạn 19.800.000đ
  (bao gồm VAT 10%).

 14. C1-Sổ KT 14

  Bài tập 1.1 (tt)
  9) PC607/c/13/5: Mua vật dụng vệ sinh phòng nghỉ đưa ra sử
  dụng trong ngày 2.350.000đ.
  10) PC608/c/14/5: Chi tiền nước đá và khăn ăn phục vụ khách
  4.660.000đ
  11) PC609/c/16/5: Chi tiền vận chuyển, bốc xếp nguyên liệu chế
  biến dùng cho nhà hàng 6.600.000đ (bao gồm VAT 10%)
  12) PT259/t/19/5: Thu tiền bán vật dụng phế thải từ các phòng
  nghỉ khách sạn 3.760.000đ
  13) PT260/t/22/5: Thu tiền các món ăn 19.085.000đ (bao gồm VAT
  10%)

 15. C1-Sổ KT 15

  Bài tập 1.1 (tt)
  14)PC610/c/23/5: Chi mua 25 bộ vật dụng phòng
  nghỉ (drap-gối-nệm), đơn giá chưa thuế
  634.000đ, VAT 10%, đã đưa ngay vào sử dụng
  cho các phòng nghỉ, dự kiến phân bổ đến cuối
  quý IV/17.
  15)PC611/c/25/5: Chi phát tờ rơi 3.200.000đ
  16)PT261/t/26/5: Thu tiền phòng nghỉ khách sạn
  13.860.000đ (gồm VAT 10%)

 16. C1-Sổ KT 16

  Bài tập 1.1 (tt)
  17)PC612/c/27/5: Chi tiền báo, tạp chí để tại các
  phòng nghỉ 2.217.600đ (gồm VAT 5%)
  18)PC613/c/29/5: Mua văn phòng phẩm dùng cho
  bộ phận văn phòng 768.000đ và bơm mực máy
  in 250.000đ.
  YÊU CẦU: Ghi sổ “Kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”
  của NH-KS Suối Tiên (theo mẫu)

 17. 122.Phân loại theo nội dung

  Sổ kế toán tổng hợp

  Theo
  nội Sổ kế toán chi tiết
  dung

  Sổ kết hợp kế toán tổng hợp & chi tiết
  17 C1-Sổ KT

 18. Đơn vị:…………………… Mẫu số S10-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (sản phẩm, hàng hoá)
  Năm……
  Tài khoản:…………Tên kho:…………..
  Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá)………………………………..
  Đơn vị tính:………………..

  Chứng từ Tài Nhập Xuất Tồn
  Ghi
  Số Ngày, Diễn giải khoản Đơn giá Số Thành Số Thành Số Thành
  chú
  hiệu tháng đối ứng lượng tiền lượng tiền lượng tiiền
  A B C D 1 2 3=1×2 4 5= (1×4) 6 7= (1×6) 8
  Số dư đầu kỳ

  Cộng tháng x x
  – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
  Ngày….. tháng…. năm …….
  – Ngày mở sổ: …
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  C1-Sổ KT 18

 19. 122.Phân loại theo nội dung
  Sổ chi tiết tiền vay Mẫu sổ S34-DN
  Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính
  Đối tượng cho vay: …………………..
  Khế ước vay: ………… Số ….. Ngày …
  Ngày, Chứng từ TK Số tiền
  Ngày đến hạn
  tháng Ngày, Diễn giải
  Số hiệu đối ứng thanh toán Nợ Có
  ghi sổ tháng
  A B C D E G 1 2
  – Số dư đầu kỳ
  – Số phát sinh trong kỳ
  ……….

  – Cộng số phát sinh x x
  – Số dư cuối kỳ x x
  – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
  Ngày….. tháng…. năm …….
  – Ngày mở sổ: …
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  19 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  C1-Sổ KT

 20. 122.Phân loại theo nội dung
  Sổ chi tiết bán hàng Mẫu sổ S35-DN
  Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ,…)
  Năm: …..
  Quyển số: ……
  Ngày, Chứng từ TK Doanh thu Các khoản tính trừ
  tháng ghi Số Ngày, Diễn giải đối Số Đơn Thành Khác
  Thuế
  sổ hiệu tháng ứng lượng giá tiền (521)
  A B C D E 1 2 3 4 5

  Cộng số phát sinh
  – Doanh thu thuần
  – Giá vốn hàng bán
  – Lãi gộp
  – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ: … Người ghi sổ
  Ngày….. tháng…. năm …….
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  20 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  C1-Sổ KT

Download tài liệu Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy