[Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên
Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên

Download


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 giúp người học hiểu về Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự cần thiết của công việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy kế toán và mô hình kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ và các báo cáo trong doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên

 1. TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TRONG DOANH NGHIỆP

  Giảng viên: Trần Thị Huyên – Điện thoại: 0938 539 198
  Facebook: The Moon – Email: tran11.edu@gmail.com

  1

  MỤC TIÊU HỌC TẬP

  Bài này sẽ cung cấp cho người học kiến thức
  cơ bản để biết:
   Nội dung và phương pháp luận để tổ chức công tác
  kế toán trong doanh nghiệp

   Ápdụng vào thực tiễn tổ chức công tác kế toán cho
  phù hợp với đặc điểm SXKD của doanh nghiệp

  2

  1

 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

   Sự cần thiết của công việc tổ chức công tác kế toán
  trong doanh nghiệp

   Tổ chức bộ máy kế toán và mô hình kế toán trong
  doanh nghiệp

   Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ và các
  báo cáo trong doanh nghiệp

  3

   SỰ CẦN THIẾT
  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN?

  Theo bạn, tại sao cần
  thiết phải thực hiện
  công việc tổ chức công
  tác kế toán trong một
  doanh nghiệp?

  4

  2

 3.  SỰ CẦN THIẾT
  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN?

   Số liệu được ghi nhận
  đầy đủ, trung thực và
  chính xác
   Công tác kế toán hiệu
  quả sẽ là công cụ hỗ trợ
  quản lý đắc lực

   Thông tin cung cấp có độ tin cậy cao đáp ứng
  nhanh chóng nhu cầu người dùng
  5

   TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LÀ GÌ?

  Tổ chức công tác
  kế toán là việc bố
  trí, sắp xếp nội
  dung công việc
  mà kế toán phải
  làm theo yêu cầu
  của các định chế
  pháp lý

  6

  3

 4.  TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
  TRONG ĐƠN VỊ

   Bắt buộc phải tổ chức bộ máy kế toán

   Bố trí KTT, ngoại trừ VPĐD công ty
  nước ngoài hoạt động tại VN

   KTT chịu trách nhiệm tổ chức công tác
  kế toán

   Dựa vào yêu cầu quản lý, KTT chọn
  mô hình kế toán phù hợp

  7

   TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
  TRONG ĐƠN VỊ

   Có 3 mô hình kế toán thường hay được sử dụng
  trong doanh nghiệp

  1 2 3

  Mô hình Mô hình Mô hình
  kế toán kế toán kế toán
  tập trung phân tán kết hợp

  8

  4

 5. MÔ HÌNH KẾ TOÁN TẬP TRUNG

   Xử lý chứng từ, ghi sổ và lập
  báo cáo được thực hiện bởi
  phòng kế toán công ty

   Đơn vị trực thuộc không có
  tổ chức công tác kế toán

   Phù hợp với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
  hoạt động trên địa bàn tập trung

  9

  MÔ HÌNH KẾ TOÁN TẬP TRUNG

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN
  THU CHI TỒN KHO CÔNG NỢ TSCĐ THUẾ ……..

  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  10

  5

 6. MÔ HÌNH KẾ TOÁN TẬP TRUNG

   Ưu điểm:
   Mô hình gọn nhẹ giúp tiết kiệm chi phí
   Cơ sở vật chất trang bị đầy đủ, hiện đại
   Xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng
   Nhược điểm:
   Chỉ phát huy tốt trong điều kiện hoạt động SXKD
  và quản lý mang tính tập trung
  11

  MÔ HÌNH KẾ TOÁN PHÂN TÁN

   Công tác kế toán tiến hành ở
  cả công ty mẹ và các đơn vị
  trực thuộc

   Đơn vị trực thuộc có tổ chức
  công tác kế toán

   Phù hợp với đơn vị có quy mô hoạt động rộng lớn
  trên địa bàn phân tán

  12

  6

 7. MÔ HÌNH KẾ TOÁN PHÂN TÁN
  GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

  PHÓ GĐ TÀI CHÍNH

  BỘ PHẬN BỘ PHẬN
  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KIỂM TRA KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN
  THU CHI TỒN KHO CÔNG NỢ TSCĐ THUẾ ……..
  13

  MÔ HÌNH KẾ TOÁN PHÂN TÁN

   Ưu điểm:
   Cung cấp kịp thời thông tin cho nhà quản lý
   Đáp ứng yêu cầu hạch toán kế toán nội bộ trong
  toàn doanh nghiệp
   Nhược điểm:
   Bộ máy kế toán cồng kềnh, tốn kém và phức tạp
  trong khâu vận hành do sự chồng chéo

  14

  7

 8. MÔ HÌNH KẾ TOÁN KẾT HỢP

   Áp dụng khi đơn vị trực thuộc
  này có tổ chức nhưng đơn vị
  trực thuộc kia không tổ chức
  công tác kế toán
   Kết hợp giữa mô hình kế toán
  tập trung và phân tán

   Phù hợp với doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn
  trên địa bàn vừa tập trung, vừa phân tán

  15

  MÔ HÌNH KẾ TOÁN KẾT HỢP

   Ưu điểm:

   Đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản lý tại các
  đơn vị trực thuộc, yêu cầu hạch toán kế toán nội bộ
  trong toàn doanh nghiệp

   Nhược điểm:

   Bộ máy kế toán cồng kềnh, tốn kém và phức tạp
  trong khâu vận hành do sự chồng chéo

  16

  8

 9.  TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ

   Chứng từ kế toán?
   Chứng từ kế toán do BTC
  ban hành có 2 dạng:

   Bắt buộc

   Hướng dẫn

   Kế toán được thay đổi mẫu mã của chứng từ kế toán
  (chỉ thực hiện với dạng hướng dẫn)
  17

   TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ
   Danh mục tài liệu tham khảo về chứng từ kế toán
   Luật Kế toán số: 88/2015/QH13, hiệu lực từ 1/1/2017
   Nghị định 174/2016/NĐ-CP, hiệu lực từ 1/1/2017
   Thông tư 107/2017/TT-BTC
   Thông tư 200/2014/TT-BTC
   Thông tư 133/2016/ TT-BTC
   Thông tư 39/2014/TT-BTC: hóa đơn
   Thông tư 78/2014/TT-BTC: thuế TNDN
   Thông tư 16/VBHN-BTC: thuế GTGT
  18

  9

 10.  TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ

  CT
  Tồn kho CT
  CT
  Tiền tệ TSCĐ
  CT
  Lao động
  tiền lương

  CT
  CT CT Khác
  Bán hàng Công nợ

  19

   TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ

   Kỹ năng xử lý chứng từ kế toán:
   Nhận diện chứng từ liên quan
  đến từng phân hệ kế toán
   Đề xuất quy trình luân chuyển
  chứng từ kế toán
   Sắp xếp bảo quản và lưu trữ
  chứng từ kế toán
   Thuyết minh về hình thức và nội dung của chứng từ
  đáp ứng nhu cầu kế toán, quản lý và thuế
  20

  10

 11.  TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ

   Xử lý hóa đơn trong một số tình huống thực tế
   Hóa đơn viết bị sai
   Hóa đơn bị mất, cháy hỏng (bán, mua)
   Hóa đơn hàng khuyến mãi
   Hóa đơn hàng trả lại
   Hóa đơn cho danh mục hàng hóa nhiều hơn số
  dòng trên hóa đơn
  21

   TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ

   Cách sắp xếp lưu trữ hồ sơ kế toán trong đơn vị:
   Kê khai thuế
   Chứng từ kế toán
   Sổ kế toán (Nhật ký chung)
   Hồ sơ lao động tiền lương
   Hợp đồng mua bán, hồ sơ công nợ, hồ sơ TSCĐ,
  hồ sơ pháp lý, hồ sơ khác
  22

  11

 12.  TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ

   Sắp xếp hồ sơ kế toán trước khi thanh tra thuế:
   Công tác sắp xếp chứng từ gốc
   Sắp xếp các báo cáo đã nộp với cơ quan thuế
   Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm
   Sắp xếp các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động
   Hồ sơ pháp lý
   Kiểm tra các số liệu chi tiết cần giải trình
  23

   TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

   Tài khoản kế toán?

   Xây dựng hệ thống tài khoản
  sử dụng:

   Dựa vào yêu cầu quản lý
  của doanh nghiệp

   Hệ thống tài khoản do
  BTC ban hành

  24

  12

 13.  TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

   Hệ thống tài khoản kế toán do BTC ban hành theo
  các quyết định:
   TT 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC
   Thông tư 133/2016/ TT-BTC ngày 26/08/2016 của
  BTC
   QĐ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của BTC
   TT 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của BTC

  25

   TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN
  Tài sản

  Tài sản 2
  1 Nợ phải trả
  3

  Ngoài bảng 0
  TÀI KHOẢN Vốn chủ sở hữu
  4

  Xác định KQKD 9
  Doanh thu, thu nhập
  5,7
  Chi phí SXKD 6,8
  26

  13

 14.  TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

   Nguyên tắc khi xây dựng hệ thống tài khoản:

   Bổ sung tài khoản không có trong hệ thống tài
  khoản của BTC ban hành?
   Tài khoản cấp 1 nếu bổ sung phải có sự đồng ý
  bằng văn bản của BTC

   Tài khoản cấp còn lại nếu bổ sung thì không cần
  xin ý kiến của BTC

  27

   LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN

   Sổ kế toán?
   Hình thức sổ kế toán: là hệ
  thống sổ sách với trình tự
  ghi chép và đối chiếu với
  nhau
  Lưu ý:

   Mỗi một đơn vị kế toán chỉ có duy nhất một hệ thống
  sổ kế toán cho mỗi kỳ kế toán năm
  28

  14

 15.  LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN

  Ghi chép

  Tất cả các nghiệp vụ
  SỔ KẾ TOÁN Hệ thống kinh tế phát sinh
  trong doanh nghiệp

  Lưu giữ

  29

   LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN

   Các hình thức sổ kế toán được áp dụng trong
  doanh nghiệp:
   Nhật ký sổ cái
   Nhật ký chung
   Chứng từ ghi sổ
   Nhật ký chứng từ
   Kế toán trên máy vi tính

  30

  15

 16.  LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN

  Sổ Sổ, thẻ
  Sổ
  kế toán
  Nhật ký cái chi tiêt

  Phản ánh đầy đủ
  các nội dung

  – Ngày, tháng ghi sổ
  – Số hiệu và ngày, tháng của CTKT dùng làm căn cứ ghi sổ
  – Tóm tắt nội dung chủ yếu của NVKT phát sinh
  – Số tiền của NVKT phát sinh và chỉ tiêu khác (nếu có)

  31

   LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN

   Trình tự thực hiện sổ sách kế toán trong một
  doanh nghiệp:
   Bước 1: Mở sổ kế toán
   Bước 2: Ghi sổ kế toán
   Bước 3: Khóa sổ kế toán
   Bước 4: Sửa chữa sổ kế toán

  32

  16

 17.  LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN
   Mở vào đầu kỳ kế  Số liệu ghi trên sổ  Cuối kỳ kế toán
  toán năm (Số dư kế toán bắt buộc năm phải khóa sổ kế
  cuối kỳ trước  Số phải có chứng từ kế toán trước khi lập
  dư đầu kỳ này) toán (định khoản, báo cáo tài chính (số
  chuyển sổ) phát sinh, số dư
   Đánh số trang, đóng cuối kỳ)
  dấu giáp lai

  MỞ SỔ GHI SỔ KHÓA SỔ

   Ghi nhận bút toán sửa
  lỗi khi phát hiện sai sót
  cần điều chỉnh trên sổ
  sách
  SỬA SỔ 33

   LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN

   Các nguyên tắc ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp:
   Số liệu ghi trên sổ kế toán phải bằng bút mực
   Không ghi xen vào phía trên hoặc phía dưới
   Không ghi chồng lên nhau
   Không ghi cách dòng
   Ghi không hết trang phải gạch chéo phần còn lại
   Khi ghi hết trang phải cộng số liệu của trang và
  chuyển số liệu sang trang kế tiếp
  34

  17

 18.  LỰA CHỌN ÁP DỤNG HÌNH THỨC
  SỔ KẾ TOÁN

   Các hình thức sổ kế toán được áp dụng trong
  doanh nghiệp:
   Nhật ký sổ cái
   Nhật ký chung
   Chứng từ ghi sổ
   Nhật ký chứng từ
   Kế toán trên máy vi tính

  35

  HÌNH THỨC NHẬT KÝ SỔ CÁI

   Đặc điểm của hình thức sổ kế toán này:

   Chỉ có 1 sổ tổng hợp duy nhất gọi là nhật ký sổ cái

   Không cho phép nhiều người ghi sổ cùng 1 lần

   Dễ làm, dễ đối chiếu

   Đơn vị có quy mô nhỏ, sử dụng ít tài khoản để ghi
  nhận nghiệp vụ phát sinh sẽ phù hợp với hình thức
  sổ kế toán này
  36

  18

 19. HÌNH THỨC NHẬT KÝ SỔ CÁI

  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ SỔ CÁI 37

  HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

   Đặc điểm của hình thức sổ kế toán này:

   Nghiệp vụ phát sinh ghi nhận vào nhật ký chung

   Sổ nhật ký đặc biệt mở để ghi nhận các nghiệp vụ
  phát sinh nhiều lần trong một ngày

   Sử dụng rất phổ biến vì phù hợp với các loại hình
  doanh nghiệp

  38

  19

 20. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG 39

  HÌNH THỨC
  Welfare CHỨNG
  Economics: TỪ GHI SỔ
  A Recap

   Đặc điểm của hình thức sổ kế toán này:

   Mọi nghiệp vụ đều phải ghi vào chứng từ ghi sổ

   Chứng từ ghi sổ là các tờ rời nhau

   Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ được dùng để quản lý
  chứng từ ghi sổ làm cơ sở ghi sổ cái

   Phù hợp với doanh nghiệp có quy mô không lớn
  và làm kế toán theo hình thức thủ công
  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy