[Download] Tải Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế
Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

Download


“Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế” cung cấp khái niệm và đặc điểm thanh toán quốc tế; vai trò của thanh toán quốc tế; cơ sở pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế; hợp đồng ngoại thương.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế File Word, PDF về máy

Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

 1. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương của GS.TS. Nguyễn Văn
  Tiến và TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, ấn bản 2013.
  2. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
  3. Trang Web môn học.
  Nội dung
   Khái niệm và đặc điểm thanh toán quốc tế.
   Vai trò của thanh toán quốc tế.
   Cơ sở pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế.
   Hợp đồng ngoại thương.
  Mục tiêu
  Kết thúc bài 1, sinh viên cần nắm rõ những nội dung sau:
   Hiểu được khái niệm, đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế hay hoạt động thực
  hiện nghĩa vụ chi trả tiền tệ cho các hàng hóa và dịch vụ có yếu tố nước ngoài.
   Phân biệt được sự khác nhau giữa hoạt động ngoại thương và hoạt động nội thương.
   Thấy được vai trò trung gian thanh toán của ngân hàng đối với hoạt động chi trả tiền tệ
  quốc tế.
   Thấy được vai trò quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế,
  doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các ngân hàng thương mại.
   Biết được cơ sở pháp lý thường được sử dụng trong hoạt động thanh toán quốc tế.
   Biết được khái quát các điều khoản cơ bản trong hợp đồng ngoại thương.

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 1

 2. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Tình huống dẫn nhập
  Công ty VinaCafe Việt Nam muốn bán 200 thùng cafe sang thị trường Mỹ cho công ty Ecotrans.

  1. VinaCafe đang thực hiện hoạt động gì sang thị trường Mỹ?
  2. VinaCafe phải ký hợp đồng gì với Ecotrans để bán số sản phẩm trên?
  3. Làm cách nào Công ty Ecotrans sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền được cho
  công ty VinaCafe tại Việt Nam?

  2 TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2

 3. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  1.1. Khái niệm và đặc điểm thanh toán quốc tế

  1.1.1. Cơ sở hình thành thanh toán quốc tế
  Các quốc gia ngày nay không tự sản xuất mọi thứ
  mình cần bởi điều kiện địa lý, trình độ phát triển, tự
  nhiên ở các quốc gia khác nhau, do vậy năng lực sản
  xuất ở các nước cũng khác nhau. Kết quả là, các quốc
  gia sẽ nhập khẩu những hàng hóa mà mình sản xuất
  kém ưu thế và xuất khẩu những hàng hóa mà mình có
  ưu thế, để tận dụng lợi thế so sánh giữa các quốc gia
  với nhau. Sự trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia hình thành nên chuyên ngành quan
  hệ kinh tế quốc tế hay kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.
  Hàng hóa được vận chuyển giữa các quốc gia với nhau thông qua việc sử dụng các
  phương tiện vận tải khác nhau từ đó hình thành chuyên ngành vận tải giao nhận hàng
  hóa trong ngoại thương.
  Khi tiến hành vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia với nhau thường không thể
  lường hết được những rủi ro có thể xảy ra trong thời kỳ dài vận chuyển hàng hóa giữa
  cả người xuất khẩu và nhập khẩu. Vì vậy, xuất hiện chuyên ngành bảo hiểm hàng hóa
  trong ngoại thương. Đây là chuyên ngành nhằm tạo sự ổn định và hạn chế những tổn
  thất có thể xảy ra khi hàng hóa được vận chuyển giữa các quốc gia.
  Sau khi tiến hành vận chuyển hàng hóa, giao hàng, hai bên sẽ kết thúc bằng việc nhận
  tiền hay thanh toán tiền hàng giữa hai bên. Thanh toán bằng phương thức nào, cách
  thức ra sao giữa các bên xuất khẩu và nhập khẩu hình thành nên chuyên ngành thanh
  toán quốc tế trong ngoại thương.
  Sau khi hàng được giao tới phương tiện vận tải, bộ chứng từ đã được lập, tuy nhiên
  phải mất một khoảng thời gian dài để hàng tới được cảng của người mua. Người xuất
  khẩu không thể chờ đợi được, vì vậy phát sinh nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ hay
  các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác của ngân hàng.
  Hoạt động mua bán hàng hóa giữa các quốc gia khác nhau nên liên quan tới nhiều
  nguồn luật điều chỉnh mang tính quốc tế, do đó những khác biệt về địa lý văn hóa,
  cách thức mua bán có thể gây nên những mâu thuẫn, tranh chấp trong hoạt động
  thương mại. Từ đó hình thành nên chuyên ngành luật kinh doanh quốc tế.
  Tóm lại, cơ sở hình thành hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động ngoại thương.
  Hoạt động ngoại thương là hoạt động cơ sở, và hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt
  động phát sinh. Bên cạnh đó hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện qua hệ
  thống ngân hàng, cho nên khi nói đến hoạt động thanh toán quốc tế là nói đến hoạt
  động thanh toán của ngân hàng thương mại.

  1.1.2. Khái niệm thanh toán quốc tế
  Quan hệ quốc tế giữa các nước bao gồm nhiều lĩnh vực, như kinh tế, chính trị, ngoại
  giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật… trong đó quan hệ kinh tế (chủ yếu là ngoại thương)
  chiếm vị trí chủ đạo, là cơ sở cho các quan hệ kinh tế quốc tế khác tồn tại và phát
  triển. Quá trình các hoạt động quốc tế dẫn đến nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ
  thể ở các nước khác nhau, từ đó hình thành và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế,
  trong đó, ngân hàng là cầu nối trung gian giữa các bên.

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 3

 4. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Từ phân tích trên ta có thể đi đến khái niệm: “Thanh toán quốc tế là việc thực hiện
  nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh
  tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với các tổ chức, cá nhân nước
  khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân
  hàng của các nước liên quan”.
  Từ khái niệm trên cho thấy, thanh toán quốc tế phục vụ cho hai lĩnh vực hoạt động là
  kinh tế và phi kinh tế. Tuy nhiên, trong thực tế giữa hai lĩnh vực hoạt động này thường
  giao thoa nhau, không có một ranh giới rõ rệt. Hơn nữa hoạt động thanh toán quốc tế
  được hình thành trên cơ sở hoạt động ngoại thương và phục vụ chủ yếu cho hoạt động
  ngoại thương. Chính vì vậy, trong các quy chế về thanh toán và thực tế tại các ngân
  hàng thương mại, người ta thường phân hoạt động thanh toán quốc tế thành hai lĩnh
  vực rõ ràng là thanh toán trong ngoại thương và thanh toán phi ngoại thương.
  Thanh toán quốc tế trong ngoại thương là việc thực hiện thanh toán trên cơ sở hàng
  hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ thương mại cung ứng cho nước ngoài theo giá cả
  thị trường quốc tế. Cơ sở để các bên tiến hành mua bán và thanh toán cho nhau là hợp
  đồng ngoại thương.
  Thanh toán phi ngoại thương là việc thực hiện thanh toán không liên quan đến hàng
  hóa xuất nhập khẩu cũng như cung ứng lao vụ cho nước ngoài, nghĩa là thanh toán
  cho các hoạt động không mang tính thương mại.

  1.1.3. Đặc điểm của thanh toán quốc tế
  So với thanh toán nội thương, thanh toán ngoại thương
  hay thanh toán quốc tế có một số đặc điểm sau:
   Hoạt động thanh toán quốc tế chịu sự điều chỉnh
  của luật pháp và các tập quán quốc tế.
  Hoạt động thanh toán quốc tế liên quan đến các
  chủ thể ở hai hay nhiều quốc gia, do đó, các chủ
  thể khi tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế
  không những chịu sự điều chỉnh của luật quốc gia,
  mà còn phải tuân thủ các văn bản pháp lý quốc tế. Phòng thương mại quốc tế ban
  hành UCP, URC, INCOTERMS… tạo ra một khung pháp lý bình đẳng, công bằng
  cho các chủ thể khi tham gia vào hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế,
  tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra.
   Hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện phần lớn thông qua hệ thống ngân hàng.
  Trừ một số lượng rất nhỏ hàng hóa xuất nhập khẩu được mua bán qua con đường
  tiểu ngạch thì hầu hết kim ngạch xuất nhập khẩu của một quốc gia được phản ánh
  qua doanh số thanh toán quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại. Trong thực
  tiễn, người xuất khẩu và người nhập khẩu không được phép tiến hành thanh toán
  trực tiếp cho nhau, mà theo luật định phải thanh toán qua hệ thống ngân hàng.
  Việc thanh toán qua ngân hàng đảm bảo cho các khoản chi trả được thực hiện một
  cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.
   Trong thanh toán quốc tế, tiền mặt hầu như không được sử dụng trực tiếp mà dùng
  các phương tiện thanh toán.
  Các phương tiện thường được sử dụng trong thanh toán quốc tế như hối phiếu, kỳ
  phiếu và séc thanh toán.

  4 TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2

 5. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

   Trong thanh toán quốc tế, ít nhất một trong hai bên có liên quan đến ngoại tệ.
  Do việc liên quan đến ngoại tệ, nên hoạt động thanh toán quốc tế sẽ chịu ảnh hưởng
  trực tiếp của tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý dự trữ ngoại hối của quốc gia.
   Ngôn ngữ sử dụng trong thanh toán quốc tế chủ yếu bằng tiếng Anh.
   Giải quyết tranh chấp chủ yếu bằng luật quốc tế.

  1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế

  1.2.1. Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế
  Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát
  triển giữa các quốc gia. Trong bối cảnh đó, hoạt động
  thanh toán quốc tế nổi lên như chiếc cầu nối giữa kinh
  tế trong nước và kinh tế thế giới bên ngoài.
  Hoạt động thanh toán quốc tế là khâu quan trọng của
  quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức,
  các nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Nếu không có
  hoạt động thanh toán quốc tế thì hoạt động kinh tế đối ngoại khó tồn tại và phát triển.
  Nếu hoạt động thanh toán quốc tế được nhanh chóng, chính xác, an toàn sẽ góp phần
  giải quyết được mối quan hệ lưu thông hàng hóa, tiền tệ giữa người mua và người bán
  một cách thông suốt, hiệu quả.
  Tóm lại, hoạt động thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển
  kinh tế của mỗi quốc gia, được thể hiện chủ yếu ở những mặt sau:
   Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế như một tổng thể.
   Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp.
   Thúc đẩy và mở rộng hoạt động dịch vụ như du lịch, hợp tác quốc tế.
   Tăng cường thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính.
   Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế.

  1.2.2. Thanh toán quốc tế với nhà kinh doanh xuất nhập khẩu
  Thanh toán quốc tế phục vụ nhu cầu thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ xuất nhập
  khẩu của doanh nghiệp.
  Điều quan trọng khi ký kết hợp đồng mua bán, lựa chọn phương thức thanh toán là
  việc trả lời hai câu hỏi:
   Thứ nhất, làm thế nào để nhà xuất khẩu kiểm soát được hàng hóa cho đến khi
  thanh toán?
   Thứ hai, làm thế nào để nhà nhập khẩu kiểm soát được tiền của mình cho đến khi
  nhận được hàng hóa?
  Giải pháp đối với với nhà xuất khẩu là họ sẽ kiểm soát hàng hóa thông qua việc kiểm
  soát chứng từ vận tải bằng việc sử dụng các phương thức thanh toán của các ngân
  hàng thương mại.
  Giải pháp đối với nhà nhập khẩu là họ sẽ kiểm soát tiền thông qua việc định đoạt
  chứng từ vận tải bằng việc sử dụng các phương thức thanh toán của các ngân hàng
  thương mại.

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 5

 6. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Như vậy có thể thấy, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu đều kiểm soát hàng hóa và tiền
  thông qua chứng từ vận tải bằng dịch vụ của ngân hàng. Từ đó cho thấy, thanh toán
  quốc tế trong ngoại thương là không thể thiếu, là cầu nối giữa người xuất khẩu và
  người nhập khẩu với trung gian thanh toán là các ngân hàng thương mại.

  1.2.3. Thanh toán quốc tế với ngân hàng thương mại
  Trong thương mại quốc tế, không phải lúc nào các nhà
  xuất nhập khẩu cũng có thể thanh toán trực tiếp với
  nhau, mà thường thông qua ngân hàng thương mại với
  mạng lưới các chi nhánh và ngân hàng đại lý toàn cầu.
  Ngân hàng thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ
  thanh toán quốc tế và trở thành cầu nối trung gian
  thanh toán giữa hai bên.
  Vai trò trung gian của ngân hàng trong hoạt động
  thanh toán quốc tế:
   Thanh toán theo yêu cầu của khách.
   Bảo vệ quyền lợi của khách trong giao dịch thanh toán.
   Tư vấn, hướng dẫn khách các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán quốc tế
  nhằm hạn chế rủi ro, tạo sự tin tưởng trong giao dịch với nước ngoài.
   Tài trợ vốn cho hoạt động xuất khẩu khẩu của khách một cách chủ động và tích cực.
  Hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động sinh lời của ngân hàng
  Ngày nay, hoạt động thanh toán quốc tế là một dịch vụ trở nên quan trọng đối với các
  ngân hàng thương mại, nó đem lại nguồn thu đáng kể không những về số lượng tuyệt
  đối mà cả về tỷ trọng. Thanh toán quốc tế là một mắt xích quan trọng trong việc chắp
  nối và thúc đẩy phát triển của các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng như kinh
  doanh ngoại tệ, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương, tăng
  trưởng nguồn vốn huy động, đặc biệt là vốn ngoại tệ…
  Việc hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế có vai trò hết sức quan
  trọng đối với các ngân hàng thương mại, nó không chỉ là một dịch vụ thanh toán thuần
  túy mà còn là khâu trung tâm không thể thiếu trong dây chuyền hoạt động kinh doanh,
  bổ sung, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.
  Thông qua cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng, ngân hàng thu được
  một khoản phí để bù đắp các chi phí và tạo ra lợi nhuận kinh doanh cần thiết.

  1.3. Cơ sở pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế
  Khi tham gia vào hoạt động quốc tế, các quốc gia đều
  bình đẳng với nhau, vì vậy không thể dùng luật pháp
  của nước này để áp đặt lên quốc gia khác. Để giải
  quyết các tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh tế
  quốc tế trong đó có hoạt động thanh toán quốc tế.
  Người ta đã xây dựng nên một hệ thống luật pháp
  thống nhất mang tính quốc tế để điều chỉnh các hoạt
  động quốc tế.

  6 TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2

 7. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Trong thực tế, tất cả chúng ta không loại trừ một ai, không loại trừ bất kỳ một hoạt động
  nào, đều phải tuân thủ tuyệt đối, tất cả các nguồn luật mà chúng ta là đối tượng điều
  chỉnh. Trong khi đó, các nguồn luật lại nhiều vô kể, một người không thể đọc, nghiên
  cứu được tất cả. Chính vì vậy, khi tiến hành một hoạt động nào đó, người ta trước hết
  phải bám sát và tuân thủ nguồn luật riêng – luật chuyên ngành. Thanh toán quốc tế là
  một hoạt động đặc thù trên phạm vi quốc tế, do đó, nó cũng có hệ thống văn bản pháp lý
  đặc thù. Hệ thống văn bản pháp lý hiện nay chủ yếu đã được luật hóa, tuy nhiên, bên
  cạnh đó thì hệ thống văn bản pháp lý tùy ý cũng song song tồn tại. Sự khác nhau cơ bản
  giữa luật và văn bản pháp lý tùy ý là ở chỗ: luật có tính chất bắt buộc thực hiện tuyệt
  đối, không loại trừ; Trong khi đó, văn bản pháp lý tùy ý chỉ có hiệu lực pháp lý khi các
  bên liên quan dẫn chiếu. Do có tính chất tùy ý, nên các văn bản pháp lý tùy ý có tính
  pháp lý là dưới luật. Điều này hàm ý, bất kỳ hoạt động nào, bất kỳ một văn bản pháp lý
  nào tùy ý cũng không được mâu thuẫn với các nguồn luật, nếu trái thì sẽ trở nên vô
  hiệu. Chính vì vậy, hoạt động thanh toán quốc tế cũng tuân thủ quy tắc này.
  Một số hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế như sau:

  1.3.1. Thông lệ và tập quán quốc tế
   Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (Uniform Customs and
  Practice for Documentary Credit – UCP) – điều chỉnh hoạt động thanh toán thư tín
  dụng. (Hiện trong hoạt động thanh toán quốc tế đang sử dụng 2 bản UCP phổ
  biến là UCP 500 và UCP600, mặc dù có bản UCP300 và UCP400 nhưng do các
  điều khoản của nó đã khá lạc hậu với hoạt động thương mại quốc tế, nên hiện các
  ngân hàng không còn áp dụng 2 bản UCP này nữa).
   Quy tắc thống nhất về nhờ thu (Uniform Rules for Collection – URC – điều chỉnh
  hoạt động thanh toán nhờ thu. (Hiện nhiều ngân hàng đang sử dụng bản URC522
  để điều chỉnh các hoạt động trong thanh toán nhờ thu).
   Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền hàng (The Uniform Rules for Bank to Bank
  Reimbursement under Documentary Credit – URR).
   Điều kiện thương mại quốc tế (International Commercial Term – Incoterms)- điều
  chỉnh các hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế. (Hiện 2 bản Incoterms được sử
  dụng là Incoterms 2000 và Incoterms 2010).

  1.3.2. Các nguồn luật quốc gia
  Quốc gia nào cũng đều có các nguồn luật riêng điều chỉnh từng hoạt động như:
   Bộ luật dân sự
   Luật thương mại
   Luật kinh doanh ngoại hối
   Luật quản lý ngoại hối
   …

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 7

 8. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  1.3.3. Luật và các công ước quốc tế
   Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán quốc
  tế (United nations convention on contracts for the
  international sale of goods – Wien Convention 1980 –
  Hay còn gọi là công ước Viên 1980).
   Công ước Geneve 1930 về Luật thống nhất về hối phiếu
  (Uniform Law for Bill of Exchange – ULB 1930).
   Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và lênh
  phiếu quốc tế (International Bill of Exchange and International Promissory Note –
  UN convention 1980 – Công ước Liên Hiệp Quốc 1980).
   Công ước Geneve 1931 và Séc quốc tế (Geneve convention for Check 1931).
   Các nguồn luật và công ước quốc tế về vận tải và bảo hiểm.
   Các hiệp định song phương và đa phương được ký giữa các quốc gia với nhau…
  Từ thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế có thể rút ra một số đặc điểm khi áp dụng
  các hệ thống luật trong hoạt động thanh toán quốc tế như sau:
   Thứ nhất, trình tự ưu tiên về pháp lý theo thứ tự giảm dần là: Công ước và Luật
  quốc tế, Luật quốc gia, Thông lệ và tập quán quốc tế. Nếu có sự mâu thuẫn giữa
  các nguồn luật thì: Luật quốc gia sẽ được ưu tiên vượt lên trên về tính chất pháp lý
  đối với thông lệ và tập quán quốc tế; Công ước và luật quốc tế sẽ được ưu tiên
  vượt lên tính pháp lý đối với luật quốc gia.
   Thứ hai, thông lệ và tập quán quốc tế chỉ là văn bản quy phạm pháp luật tùy ý.
  Điều này được thể hiện ở các nội dung sau:
  o Chúng chỉ có hiệu lực khi trong hợp đồng có dẫn chiếu áp dụng rõ ràng. Đồng
  thời, một khi trong hợp đồng có dẫn chiếu áp dụng, thì chúng lại trở thành văn
  bản pháp lý có tính chất bắt buộc thực hiện.
  o Các bên tham gia hợp đồng có thể loại trừ, bổ sung hay sửa đổi các điều khoản
  của thông lệ và tập quán quốc tế. Trong trường hợp này, thì những quy định
  khác rõ ràng trong hợp đồng sẽ được ưu tiên vượt lên trên về mặt pháp lý với
  thông lệ và tập quán quốc tế.
  Một thực tế là, thương mại và thanh toán quốc tế là một hoạt động phức tạp và chứa
  đựng nhiều rủi ro so với hoạt động thương mại nội địa và thanh toán nội địa vì nó chịu
  sự điều chỉnh của nhiều nguồn luật khác nhau cả luật quốc gia, luật quốc tế và các tập
  quán thương mại quốc tế. Chính vì vậy, các bên liên quan tham gia quá trình thương
  mại và thanh toán quốc tế cần am hiểu thấu đáo về quy trình nghiệp vụ, thông lệ, tập
  quán và luật pháp địa phương, cũng như thanh toán quốc tế.

  1.4. Hợp đồng ngoại thương

  1.4.1. Khái quát về hợp đồng ngoại thương
  Thuật ngữ “Contract for the International Sale of Goods” có nhiều tên tiếng Việt như
  hợp đồng ngoại thương, hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng mua bán quốc tế,
  hợp đồng xuất nhập khẩu… Dù tên gọi nào thì chúng cũng có cùng một nội dung.

  8 TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2

 9. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  1.4.1.1. Khái niệm hợp đồng ngoại thương
  Hợp đồng ngoại thương là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán (người xuất
  khẩu và người nhập khẩu) có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó người
  xuất khẩu có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu một lượng tài sản (gọi là hàng hóa) cho
  người nhập khẩu và nhận tiền, còn người nhập khẩu có nghĩa vụ trả tiền và nhận hàng.
  Từ khái niệm trên có thể cho thấy:
   Bản chất của hợp đồng ngoại thương là sự thỏa thuận giữa các bên ký kết.
   Chủ thể của hợp đồng là bên bán và bên mua có trụ
  sở kinh doanh ở các nước khác nhau. Bên bán giao
  một giá trị nhất định, và để đổi lại, bên mua phải
  trả mọt đối giá cân xứng với giá trị được giao.
   Đối tượng của hợp đồng là tài sản; do được đem ra
  mua bán nên tài sản này trở thành hàng hóa. Hàng
  hóa này có thể là hàng đặc định và cũng có thể là
  hàng đồng loại.
   Khách thể của hợp đồng là sự di chuyển quyền sở hữu hàng hóa. Đây là sự khác
  biệt so với hợp đồng thuê mướn, vì hợp đồng thuê mướn không tạo ra sự chuyển
  chủ; khác biệt so với hợp đồng tặng biếu vì hợp đồng tặng biếu không có sự cân
  xứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi.

  1.4.1.2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng ngoại thương
  Hợp đồng ngoại thương được ký kết trên cơ sở 4 nguyên tắc quan trọng sau:
   Nguyên tắc tự nguyện: đây là việc ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương dựa trên
  nguyên tắc tự do về ý chí của hai bên mua bán, không một cơ quan, tổ chức hay cá
  nhân nào được quyền áp đặt ý chí của mình đối với các bên tham gia hợp đồng.
   Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi: đây là quan hệ hợp đồng mua bán giữa các bên
  phải được thiết lập trên cơ sở tương xứng về quyền lợi và nghĩa vụ, đảm bảo lợi
  ích kinh tế cho các bên.
   Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm vật chất: nghĩa là các bên tham gia hợp đồng phải
  tự chịu trách nhiệm về tài sản liên quan đến phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại
  khi vi phạm hợp đồng.
   Không trái với pháp luật hiện hành: nghĩa là các thỏa thuận trong hợp đồng phải
  phù hợp với pháp luật, không được lợi dụng hợp đồng để hoạt động trái pháp luật.

  1.4.1.3. Đặc điểm của hợp đồng ngoại thương
  So với hợp đồng nội thương, hợp đồng ngoại thương thường có đặc điểm sau:
   Hàng hóa được di chuyển qua biên giới hải quan, trong đó, hầu hết các hàng hóa
  được di chuyển qua biên giới quốc gia (ngoại trừ bộ phận hàng hóa được mua bán
  giữa khu chế xuất với ngoài khu chế xuất).
   Đồng tiền thanh toán có thể là đồng tiền nước người mua, đồng tiền nước người
  bán hay đồng tiền nước thứ ba. Liên quan đến đồng tiền của quốc gia khác nên
  hoạt động ngoại thương thường tiềm ẩn rủi ro tỷ giá hối đoái.
   Các chủ thể của hợp đồng có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau. Đây là đặc
  điểm thể hiện tính quốc tế của hợp đồng ngoại thương so với các loại hợp đồng khác.

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 9

 10. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  1.4.1.4. Hình thức của hợp đồng ngoại thương
  Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các
  hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất,
  tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Tất cả các hoạt
  động này đều phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng
  bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp
  lý tương đương như được thể hiện bằng lời nói hoặc
  được xác lập bằng hành vi cụ thể.
  Hợp đồng ngoại thương có thể được ký dưới 2 hình thức:
   Hợp đồng trực tiếp: là việc hai bên mua bán gặp nhau trực tiếp thỏa thuận các điều
  kiện và điều khoản của hợp đồng. Sau khi thống nhất, các bên cùng ký vào bản
  hợp đồng và từ thời điểm đó, hợp đồng bắt đầu có hiệu lực pháp lý.
   Hợp đồng gián tiếp: là việc ký kết hợp đồng, nhưng hai bên không trực tiếp gặp
  nhau, mà chỉ gửi thư từ, điện tín, thư điện tử… thể hiện nội dung hợp đồng.
  Lưu ý: Hợp đồng ngoại thương không nhất thiết phải được cấu thành bởi một văn bản
  duy nhất và không nhất thiết phải có đầy đủ chữ ký của hai bên mua và bên bán.

  1.4.2. Kết cấu nội dung của hợp đồng ngoại thương
  Thông thường một hợp đồng ngoại thương gồm 2 phần là phần mở đầu và phần nội
  dung các điều khoản. Những vấn đề liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên
  đều được tập hợp lại thành những điều khoản quy định trong hợp đồng ngoại thương.

  1.4.2.1. Phần mở đầu
  Phần mở đầu bao gồm 8 điều khoản sau:
  1. Số và ký hiệu của hợp đồng (Contract No): thường ghi ở dưới tên văn bản, hoặc ở
  góc trái của bản hợp đồng. Đây là cơ sở cần thiết cho việc lưu trữ, tra cứu và ghi
  tên các chứng từ liên quan để tham chiếu.
  2. Tên hợp đồng: thường được đặt theo tên chủng loại hàng hóa (Ví dụ: Hợp đồng
  xuất khẩu tôm đông lạnh).
  3. Những căn cứ xác lập hợp đồng: nội dung này nêu lên sự tự nguyện ký kết hợp
  đồng của hai bên liên quan (Ví dụ: Both sides have discussed and agreed to
  conclude a contract for shipment on… with terms and conditions as follow). Nếu
  hợp đồng được xác lập trên cơ sở hiệp định chính phủ hay nghị định thư thì phải
  trích lập hiệp định thư làm căn cứ để xác lập hợp đồng.
  4. Địa điểm và ngày ký hợp đồng: đây được xem là mốc đánh dấu sự thiết lập quan
  hệ hợp đồng trong thời gian, không gian cụ thể nhằm chứng minh sự giao dịch của
  hai bên mua bán, đồng thời là mốc thời gian để các bên thực hiện quyền và nghĩa
  vụ hợp đồng của mình. Nếu không chỉ định tòa án xét xử tranh chấp, thì tòa án nơi
  lập hợp đồng sẽ thụ lý và xét xử các tranh chấp xảy ra. Cung có nhiều trường hợp,
  địa điểm và ngày tháng ký hợp đồng được thể hiện ở phần cuối hợp đồng.
  5. Tên của người mua và người bán: tên của các bên liên quan trong hợp đồng. Nhằm
  để tránh bị lừa đảo thì các bên đối tác phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, còn
  người thay mặt tổ chức ký hợp đồng phải ghi rõ quốc tịch, chức vụ và thẩm quyền;

  10 TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2

 11. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  đồng thời thông qua ngân hàng phục vụ mình để thu thập thông tin kinh tế về đối
  tác, xem xét đối tác có rơi vào tình trạng phá sản, vỡ nợ… hay không.
  6. Địa chỉ, điện thoại, email: Phải ghi rõ và đầy đủ địa chỉ đặt trụ sở chính của bên
  mua và bên bán. Đây là địa chỉ để các bên liên quan liên hệ thư tín và giải quyết
  các vấn đề liên quan.
  7. Tài khoản mở tại ngân hàng: không bắt buộc, tuy nhiên nếu ghi phải ghi đầy đủ tài
  khoản ngân hàng thì độ tin cậy trong mua bán sẽ cao hơn.
  8. Người đại diện: tên người đứng đầu pháp nhân hoặc người đứng tên trong giấy
  phép đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp, hợp đồng được ký theo sự ủy quyền,
  thì giấy ủy quyền phải được gắn cùng với hợp đồng.

  1.4.3. Phần điều khoản
  Về nguyên tắc, số lượng và nội dung điều khoản giữa
  các hợp đồng là không nhất thiết phải giống nhau, nó
  phụ thuộc chủ yếu vào chủng loại hàng hóa, yêu cầu
  của nước nhập khẩu, xuất khẩu và sự thỏa thuận giữa
  người mua và người bán. Tuy nhiên, một cách chung
  nhất, một hợp đồng ngoại thương thường bao gồm hai
  nhóm điều khoản là nhóm điều khoản cơ bản không
  thể thiếu và nhóm điều khoản khác.
  A. Nhóm điều khoản cơ bản:
  1. Tên hàng hóa (Commodity): thể hiện chính xác đối tượng mua bán bằn từ ngữ phổ
  thông để các bên mua bán cung như các cơ quan hữu quan đều có thể hiểu.
  Ví dụ: máy giặt Electrolux.
  Trong trường hợp số loại hàng hóa mua bán nhiều, hoặc cùng một loại hàng hóa
  nhưng có nhiều chất lượng khác nhau thì có thể kê riêng thành một bản phụ lục
  đính kèm hợp đồng.
  2. Số lượng (Quantity)
  Hai bên thỏa thuận các nội dung về số lượng hàng hóa như đơn vị tính số lượng
  (kg, ton, liter…).
  Số lượng có thể quy định bằng một số cố định hoặc có dung sai, tùy từng loại hàng
  hóa cụ thể mà các bên sẽ có các quy định cụ thể về số lượng hàng hóa giao dịch.
  3. Chất lượng và quy cách hàng hóa: đây là điều khoản quy định về mặt chất lượng và
  quy cách hàng hóa. Do vậy, tùy theo loại hàng giao dịch mà trong hợp đồng các bên
  sẽ phải thỏa thuận cụ thể về tiêu chuẩn, kỹ thuật, kích thước, màu sắc, mùi vị…
  4. Điều khoản về giá: quy định về đồng tiền tính giá, đơn vị tính giá, phương pháp
  tính giá, cơ sở giao hàng quy định thành phần giá, và các trường hợp giảm giá.
  5. Đồng tiền tính giá: đồng tiền tính giá có thể là đồng tiền của nước người mua, của
  nước người bán hoặc đồng tiền của nước thứ ba. Theo thông lệ quốc tế, một mặt
  hàng truyền thống được tính bằng một đồng tiền nhất định. (Ví dụ: Cao su, kim
  loại màu giá quy định bằng bảng Anh, dầu mỏ tính bằng đô la Mỹ)

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 11

 12. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Đơn vị tính giá: căn cứ vào tính chất hàng hóa và thông lệ buôn bán quốc tế, đơn
  giá trong hợp đồng mua bán có thể quy định trên một đơn vị trọng lượng. (Ví dụ:
  cái, chiếc, tá, chục…)
  Phương pháp tính giá:
  o Hợp đồng ngắn hạn: thường áp giá cố định.
  o Hợp đồng dài hạn: vì là dài hạn, giá cả hàng hóa có thể biến động mạnh nên có
  thể tính giá trên cơ sở xác định giá sau, giá có thể điều chỉnh linh hoạt theo thị
  trường trên cơ sở % nhất định và giá trượt.
  Giảm giá: tùy vào tính chất hợp đồng, điều kiện thị trường và điều kiện thanh toán
  mà trong hợp đồng có thể có điều khoản về giảm giá như giảm giá do trả tiền sớm,
  giảm giá do mua hàng với số lượng lớn, giảm giá thời vụ…
  6. Điều kiện giao hàng: đây là hành vi người bán chuyển giao quyền sở hữu, rủi ro và
  tổn thất hàng hóa sang người mua theo các điều kiện của hợp đồng mua bán.
  Điều kiện giao hàng thường quy định:
  a. Thời gian giao hàng: giao vào một ngày cụ thể, giao hàng trong một khoảng
  thời gian hoặc xác định thời điểm giao hàng muộn nhất.
  b. Địa điểm giao hàng: quy định này gắn với việc phân định chuyển giao rủi ro
  và tổn thất giữa người mua và người bán.
  c. Phương thức giao nhận hàng hóa: quy định về giao nhận chất lượng hàng hóa
  hay về số lượng hàng hóa.
  d. Thông báo giao hàng: thông báo trước khi giao hàng hay thông báo sau khi
  giao hàng.
  7. Điều kiện thanh toán: liên quan đến việc thanh toán tiền hàng trong ngoại thương,
  các bên thường thỏa thuận những điều kiện về thanh toán bao gồm: điều kiện về
  tiền tệ, điều kiện về địa điểm, điều kiện về thời gian, điều kiện về phương tiện và
  phương thức thanh toán.
  B. Nhóm điều khoản khác:
  1. Về bao bì và ký mã hiệu hàng hóa: Ngày nay nhiều hàng hóa gắn liền với thương
  hiệu của nó. Những nhà sản xuất muốn tận dụng mọi khả năng để quảng bá cho
  thương hiệu của mình. Chính vì vậy, các nhà sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
  rất quan tâm đến chất lượng, hình thức và ký mã hiệu của bao bì.
  2. Điều khoản về bảo hành (Warranty)
  Bảo hành là sự cam kết của người bán nhằm bảo đảm về chất lượng hàng hóa
  trong một thời gian nhất định. Trong thời hạn bảo hành, nếu người mua phát hiện
  những khuyết tật của hàng hóa thì người bán phải chịu trách nhiệm giải quyết.
  Điều khoản bảo hành thường quy định về phạm vi bảo hành, thời hạn bảo hành và
  trách nhiệm của người bán trong thời hạn bảo hành.
  3. Điều khoản khiếu nại (claim): Khiếu nại là việc người mua đưa ra các đề nghị, yêu
  sách đối với người bán do số lượng, chất lượng, bao bì hàng hóa giao không như
  đã thỏa thuận, hoặc người bán xuất trình chứng từ không phù hợp với tình hình
  thực tế giao hàn, hoặc người bán giao hàng chậm.

  12 TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2

 13. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Điều khoản khiếu nại thường quy định về hình thức khiếu nại, thời hạn phát đơn
  khiếu nại, quyền hạn, nghĩa vụ của người mua và người bán và cách thức giải
  quyết khiếu nại.
  4. Điều khoản về các tình huống bất khả kháng: Quy định những tình huống xảy ra dẫn
  tới hậu quả là không thực hiện được hoặc làm chậm thời gian thực hiện hợp đồng, làm
  tổn thất về số lượng hoặc làm giảm chất lượng hàng hóa, nhưng không hoàn toàn do
  lỗi của bên nào, mà có tính chất khách quan và không thể khắc phục được.
  5. Điều khoản về trọng tài: Điều khoản này quy định trong trường hợp xảy ra tranh
  chấp giữa hai bên mua và bên bán, nếu các bên không tự hòa giải được, thì phải
  cần đến một trọng tài hay một tòa án.

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 13

 14. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Tóm lược cuối bài
   Cơ sở hình thành hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động ngoại thương.
   Thanh toán quốc tế là việc thực hiện nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh
  trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với các tổ
  chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa
  các ngân hàng của các nước liên quan.
   Hoạt động thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi
  quốc gia.
   Thanh toán quốc tế phục vụ nhu cầu thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ xuất – nhập khẩu của
  doanh nghiệp.
   Hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những hoạt động quan trọng góp phần sinh lợi cho
  ngân hàng.
   Để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh tế quốc tế trong đó có hoạt động
  thanh toán quốc tế. Người ta đã xây dựng nên một hệ thống luật pháp thống nhất mang tính
  quốc tế để điều chỉnh các hoạt động quốc tế như thông lệ, tập quán quốc tế, các nguồn luật
  quốc gia, luật và các công ước quốc tế.
   Hợp đồng ngoại thương là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán (người xuất khẩu và
  người nhập khẩu) có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau
   Hợp đồng ngoại thương được ký kết trên cơ sở 4 nguyên tắc gồm nguyên tắc tự nguyện,
  nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, nguyên tắc tự chịu trách nhiệm vật chất, và nguyên tắc
  không trái với pháp luật hiện hành.

  14 TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2

 15. Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

  Câu hỏi ôn tập

  1. Khái niệm về thanh toán quốc tế là gì?
  2. Sự khác nhau giữa thanh toán quốc tế và thanh toán nội địa là gì?
  3. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế là gì?
  4. Các điều kiện đảm bảo giá trị tiền tệ trong thanh toán quốc tế là gì?
  5. Trong các điều kiện trong thanh toán quốc tế, điều kiện nào là quan trọng nhất, tại sao?
  6. Có những quy định pháp lý nào điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế?
  7. Nêu khái niệm hợp đồng ngoại thương.
  8. Hợp đồng ngoại thương gồm những điều khoản nào và giải thích từng điều khoản?

  TXNHQT03_Bai1_v1.0015108230 -b2 15

Download tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế File Word, PDF về máy