[Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Download


“Bài giảng Quản trị rủi ro – Bài 4: Rủi ro hoạt động” với các nội dung tổng quan về rủi ro hoạt động; tự đánh giá rủi ro; chương trình “thu thập dữ liệu tổn thất”; xác định chỉ số rủi ro chính; liên hệ thực tế quản trị rủi ro hoạt động tại Techcombank.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

 1. BÀI 4
  RỦI RO HOẠT ĐỘNG

  ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015111218 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Sự cố xảy ra tại ngân hàng
  Nếu sự cố mất điện xảy ra chẳng hạn, hoặc lỗi hệ thống máy tính bị tạm treo thì toàn bộ
  hoạt động ngân hàng sẽ bị ngưng trệ. Hoặc nếu quy trình nghiệp vụ huy động vốn không
  phù hợp với quy định hiện hành của các cơ quan quản lý thì cũng dễ xảy ra nguy cơ
  ngân hàng bị phạt, các giao dịch bị hủy bỏ…

  1. Tất cả những sự cố này là rủi ro gì? Tầm quan trọng của việc quản trị rủi
  ro này?
  2. Những chương trình nào được sử dụng để nhận diện, đo lường, xử lý và
  kiểm soát loại rủi ro này?

  v1.0015111218 2

 3. MỤC TIÊU
  • Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro hoạt động và những
  tổn thất liên quan đến rủi ro này.
  • Sinh viên được hướng dẫn các chương trình quản trị rủi ro hoạt động trong
  thực tế theo chuẩn mực quốc tế.
  • Một liên hệ thực tế từ chương trình quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng
  TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sẽ được giới thiệu để sinh viên
  có thể hiểu rõ về quy trình quản trị rủi ro hoạt động tại Việt Nam.

  v1.0015111218 3

 4. NỘI DUNG

  Tổng quan về rủi ro hoạt động

  Tự đánh giá rủi ro

  Chương trình “Thu thập dữ liệu tổn thất”

  Xác định chỉ số rủi ro chính (KRI)

  Liên hệ thực tế: Quản trị rủi ro hoạt động tại Techcombank

  v1.0015111218 4

 5. 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

  1.1. Rủi ro hoạt động là gì?

  1.2. Rủi ro hoạt động bao gồm những rủi ro nào?

  1.3. Đặc tính của rủi ro hoạt động

  1.4. Quản lý rủi ro hoạt động

  v1.0015111218 5

 6. 1.1. RỦI RO HOẠT ĐỘNG LÀ GÌ?
  Theo Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng:
  “Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra tổn thất do
  các nguyên nhân như con người, sự không
  đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình,
  hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài”.

  v1.0015111218 6

 7. 1.2. RỦI RO HOẠT ĐỘNG BAO GỒM NHỮNG RỦI RO NÀO?
  • Rủi ro do Quy chế, Quy trình nghiệp vụ;
  • Rủi ro do cán bộ ngân hàng;
  • Rủi ro do các nguyên nhân khác;
  • Rủi ro do tác động từ bên ngoài;
  • Rủi ro từ hệ thống công nghệ thông tin.

  v1.0015111218 7

 8. VÍ DỤ
  • Ví dụ 1: Tổ trưởng tổ kế toán tại một điểm giao dịch của NHTM cổ phần biển thủ 7 tỷ
  đồng cá độ bóng đá.
  • Ví dụ 2: Khách hàng chuyển 4 triệu VND bị hạch toán thành 4 triệu AUD (tương
  đương 48,5 tỷ VND tại thời điểm xảy ra sự cố).

  v1.0015111218 8

 9. 1.3. ĐẶC TÍNH CỦA RỦI RO HOẠT ĐỘNG
  • Nếu rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường chỉ liên quan
  đến một hoặc một số bộ phận của ngân hàng thì rủi
  ro hoạt động có liên quan đến toàn bộ các bộ phận.
  Ví dụ: Nếu sự cố mất điện xảy ra chẳng hạn, hoặc lỗi
  hệ thống máy tính bị tạm treo thì toàn bộ hoạt động
  ngân hàng sẽ bị ngưng trệ. Hoặc nếu quy trình
  nghiệp vụ huy động vốn không phù hợp với quy định
  hiện hành của các cơ quan quản lý thì cũng dễ xảy ra
  nguy cơ ngân hàng bị phạt, các giao dịch bị hủy bỏ.
  • Nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro hoạt động, có thể
  thấy qua các ví dụ kể trên, xuất phát từ yếu tố con
  người với các hoạt động như: lừa đảo, biển thủ, giả
  mạo giấy tờ, ăn cắp thông tin, thực hiện giao dịch
  không đúng thẩm quyền, cố ý làm trái các quy định
  của ngân hàng, của pháp luật…

  v1.0015111218 9

 10. 1.4. QUẢN LỶ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
  • Trên thực tế, bên cạnh quản lý rủi ro tín dụng và
  rủi ro thị trường thì quản lý rủi ro hoạt động là
  một trong ba trụ cột chính trong cơ chế quản lý
  rủi ro tổng thể của mỗi NHTM hiện nay. Với hệ
  thống chi nhánh trải rộng và khối lượng tiền lưu
  thông lớn, đội ngũ nhân viên đông đảo, các
  NHTM hiểu rằng thời gian và chi phí để giám sát,
  ngăn ngừa toàn bộ rủi ro hoạt động chắc chắn sẽ
  cao hơn con số thực tế phát sinh.
  • Do đó, việc theo dõi và thống kê xu hướng diễn
  biến của các tổn thất gây ra bởi rủi ro hoạt động
  để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp là
  bước đi tất yếu của quản trị ngân hàng hiện đại.

  v1.0015111218 10

 11. 2. TỰ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

  2.1. Mục đích

  2.2. Trình tự tự đánh giá rủi ro hoạt động

  v1.0015111218 11

 12. 2.1. MỤC ĐÍCH
  • Xác định rủi ro có mức độ nghiêm trọng cao cần ưu tiên tại đơn vị.
  • Tìm ra các điểm hổng hay điểm yếu của hệ thống để có biện pháp xử lý các điểm
  hổng và điểm yếu này.
  • Các cán bộ tham gia xử lý nghiệp vụ được bảo vệ tốt hơn.
  • Các cấp quản lý có thể dành thời gian cho các mục tiêu khác như phát triển kinh
  doanh cho đơn vị.

  v1.0015111218 12

 13. 2.2. TRÌNH TỰ TỰ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

  Sắp xếp rủi
  Xác định Cho điểm
  ro với các
  rủi ro rủi ro
  chốt
  trọng yếu trọng yếu
  kiểm soát

  Đánh giá
  Lập kế
  Kiểm tra và hiệu quả
  hoạch giảm
  Báo cáo thiểu rủi ro chốt
  kiểm soát

  v1.0015111218 13

 14. 2.2.1. XÁC ĐỊNH RỦI RO TRỌNG YẾU/THEN CHỐT

  • Phân tích thông tin (quy trình, các báo cáo, các nguồn thông tin khác…).
  • Tìm hiểu thực địa (phỏng vấn các cán bộ tại đơn vị).

  v1.0015111218 14

 15. 2.2.1. XÁC ĐỊNH RỦI RO TRỌNG YẾU/THEN CHỐT (tiếp theo)
  Dựa trên danh mục rủi ro có sẵn, các thành viên cùng bàn bạc và thống nhất về 10 rủi ro
  được coi là quan trọng nhất đối với đơn vị.
  Chu trình tham khảo

  100 rủi ro

  “Tôi thấy
  thực sự lo
  50 rủi ro
  lắng về…”

  10
  rủi ro

  Rủi ro khiến bạn và người quản lý của
  bạn cảm thấy lo lắng nhất

  v1.0015111218 15

 16. 2.2.2. CHO ĐIỂM RỦI RO TRỌNG YẾU
  3 yếu tố cần cho điểm với mỗi rủi ro

  1- Ảnh
  hưởng
  Dựa trên sự
  (Impact)
  kiện trong quá
  khứ hoặc ước
  đoán khả năng
  Rủi ro xảy ra trong
  tổng thể tương lai
  (Overall Risk )

  3- Mức độ bị rủi 2- Khả năng xảy
  Hiệu quả ro (Exposure) ra (Likelihood)
  của chốt
  kiểm soát
  hiện tại
  v1.0015111218 16

 17. 2.2.2. CHO ĐIỂM RỦI RO TRỌNG YẾU (tiếp theo)
  • Cho điểm rủi ro trọng yếu:

  Mức độ tuyệt đối
  của rủi ro = Mức độ
  ảnh hưởng
   Khả năng xảy ra

  Ghi chú: Đây là mức độ rủi ro khi chưa có các chốt kiểm soát.
  • Căn cứ xác định mức độ ảnh hưởng:
   Dữ liệu lịch sử tại đơn vị.
   Trường hợp tương tự đã xảy ra tại đơn vị khác trong hệ thống hoặc tại các ngân
  hàng khác.
   Dựa trên sự hiểu biết về bản chất nghiệp vụ của cán bộ đánh giá.

  v1.0015111218 17

 18. 2.2.3. SẮP XẾP RỦI RO VỚI CÁC CHỐT KIỂM SOÁT
  • Chốt kiểm soát mang tính phòng ngừa (preventive control):
  1. Các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình.
  2. Việc phân tách trách nhiệm giữa các công việc có mâu thuẫn về lợi ích.
  3. Việc đặt ra hạn mức/các cấp phê duyệt/thẩm quyền.
  4. Các kế hoạch dự phòng và khôi phục.
  5. Chu trình lập kế hoạch và lập ngân sách hiệu quả.
  6. Chu trình tự phát hiện và đề xuất hiệu quả.
  • Chốt kiểm soát mang tính phát hiện (detective control):
  1. Việc kiểm tra và đối chiếu định kỳ (số dư tài khoản, chứng từ kế toán, kiểm kê
  tài sản, bảng cân đối kế toán…).
  2. Việc đối chiếu giữa kế hoạch và ngân sách với thực tế thực hiện.
  3. Việc xem xét tình hình hoạt động với nhiều cấp và phạm vi xem xét (từ cấp cơ
  sở đến cấp cao).

  v1.0015111218 18

 19. 2.2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỐT KIỂM SOÁT
  Thang điểm “Mức độ bị rủi ro” và hướng dẫn cho điểm (1)
  Các yếu tố xem xét:
  • Tính chặt chẽ và đầy đủ của hệ thống Quy trình nội bộ.
  • Mức độ phân tách trách nhiệm.
  • Thực tế vận dụng quy trình của cán bộ tham gia xử lý nghiệp vụ.
  • Đáp ứng của đơn vị với những biến động về sản phẩm/quy trình/con người.
  • Chính sách chuyển và dự phòng rủi ro.

  v1.0015111218 19

 20. 2.2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỐT KIỂM SOÁT (tiếp theo)
  Ma trận đánh giá tổng thể
  Mức độ bị rủi ro

  1 2 3 4 5

  > 10 C B B A A

  8 – 10 C C B B A Cao: A
  Mức độ
  Khá cao: B
  tuyệt
  5–7 C C C B B Trung bình: C
  đối của
  rủi ro Thấp: D
  3–4 D C C C B

  0–2 D D C C C

  v1.0015111218 20

Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy