[Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Download


“Bài giảng Quản trị rủi ro – Bài 2: Rủi ro thị trường” giúp các bạn sinh viên nắm được tổng quan về rủi ro thị trường; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

 1. BÀI 2
  RỦI RO THỊ TRƯỜNG

  ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015111225 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Hoạt động kinh doanh nguồn vốn của Ngân hàng
  Bạn có biết bộ phận nguồn vốn (thường là Ban Nguồn vốn hoặc Khối Nguồn vốn) làm gì
  không? Họ quản lý và kinh doanh vốn, quản lý và kinh doanh ngoại tệ, họ tham gia tất cả
  các trading mà mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Tất cả những nghiệp vụ của họ như
  cho vay chênh lệch lãi suất, mua bán ngoại tệ, mua bán vàng và các kim loại quý khác,
  mua bán dầu mỏ, cà phê, cao su… đều mang về cho Ngân hàng những khoản lời rất
  lớn, tuy nhiên nó cũng hàm chứa rủi ro rất lớn vì tất cả các thị trường hàng hóa nói trên
  đều biến động rất mạnh. Do đó bên cạnh mục tiêu lợi nhuận cao thì mục tiêu tối thiểu
  hóa rủi ro thị trường cũng là vấn đề mà các Ngân hàng thương mại quan tâm chú trọng
  rất nhiều hiện nay.

  1. Vậy rủi ro thị trường là gì?
  2. Đo lường nó như thế nào?

  v1.0015111225 2

 3. MỤC TIÊU
  • Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro thị trường và các quy
  định chuẩn mực của thế giới về loại rủi ro này.
  • Sinh viên được hướng dẫn các phương pháp đo lường rủi ro thị trường và
  ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó.
  • Sinh viên cần nắm được cách sử dụng phương pháp đo lường phù hợp trong
  từng tình huống cụ thể.

  v1.0015111225 3

 4. NỘI DUNG

  Tổng quan về rủi ro thị trường

  Các phương pháp đo lường rủi ro thị trường

  v1.0015111225 4

 5. 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
  • Rủi ro thị trường được hiểu là những biến cố có
  thể ảnh hưởng đến thu nhập của tổ chức tài chính
  có nguyên nhân xuất phát từ những thay đổi của
  thị trường.
  • Loại rủi ro được yêu cầu trong trụ cột thứ nhất (yêu
  cầu vốn tối thiểu) của Basel.
  • Lựa chọn cách tiếp cận đo lường rủi ro thị trường:
  LD (Loss Distribution).

  v1.0015111225 5

 6. 2. ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG

  2.1. Độ biến động (Volatility)

  2.2. Giá trị rủi ro-VaR (Value at Risk)

  v1.0015111225 6

 7. 2.1. ĐỘ BIẾN ĐỘNG
  • Công thức tính: .06

  1
   
  n 2

  .04
  S2  xi  x
  n  1 i 1 .02

  • Ý nghĩa .00
  • Hạn chế
  -.02
  • Cách giải quyết
  -.04

  -.06
  100 200 300 400 500 600

  Đồ thị Đồ thị chuỗi lợiRVN
  suất VNINDEX

  Đồ thị chuỗi lợi suất VNINDEX

  v1.0015111225 7

 8. 2.2. VALUE AT RISK
  2.2.1. Giới thiệu VaR
  2.2.2. Phương pháp ước lượng
  2.2.3. Hậu kiểm
  2.2.4. Hạn chế của VaR

  v1.0015111225 8

 9. 2.2.1. GIỚI THIỆU VaR

  Giả bạn đang nắm giữ một tài sản A (cổ phiếu…) có giá trị 10 triệu đồng. Bạn muốn biết:
  sau một chu kỳ (1 ngày), với độ tin cậy 99%, nguy cơ thua lỗ tối đa là bao nhiêu? (trong
  điều kiện thị trường bình thường).

  v1.0015111225 9

 10. 2.2.1. GIỚI THIỆU VaR (tiếp theo)

  • Hàm P&L (Profit&Loss).
  • Công thức xác định VaR.
  • Ngân hàng JP Morgan (Mỹ) sử dụng đầu tiên năm 1994.
  • Thiết lập quỹ dự phòng.
  • Độ chính xác của VaR phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giá trị hiện có của danh mục, mức
  độ tin cậy, chu kỳ, số liệu và phương pháp tính.

  v1.0015111225 10

 11. 2.2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VaR
  • Phương pháp tham số:
   Giả định phân phối chuẩn;
   T- Student…
  • Phương pháp phi tham số:
   Phương pháp lịch sử;
   Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo.

  v1.0015111225 11

 12. PHƯƠNG PHÁP THAM SỐ
  • Giả định lợi suất danh mục có phân phối chuẩn:

  VaR(k , (1   ) *100%)    N 1 ( ) * 

  • Khi trung bình và phương sai chưa biết thì được ước lượng bởi trung bình mẫu và
  phương sai mẫu.
  • Độ tin cậy thường lấy 95%, 97,5%, 99%.
  • Chu kỳ 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng…

  v1.0015111225 12

 13. VÍ DỤ
  • Chuỗi USD trong thời gian 1/2010 → 9/2011
  • Techcombank
  • Tính VaR cho chuỗi lợi suất tỉ giá RUSD
  0.06

  0.04

  0.02

  Series1
  0
  1
  19
  37
  55
  73
  91
  109
  127
  145
  163
  181
  199
  217
  235
  253
  271
  289
  307
  325
  343
  361
  379
  397
  415
  433
  -0.02

  -0.04

  -0.06

  v1.0015111225 13

 14. VÍ DỤ (tiếp theo)
  • Đồ thị lịch sử

  v1.0015111225 14

 15. VÍ DỤ (tiếp theo)
  • Thống kê mô tả:

  Thống kê RUSD
  Trung bình mẫu 0,00029475
  Độ lệch chuẩn mẫu 0,0063692
  Phương sai mẫu 4,0567E-05
  Hệ số nhọn 23,3826686
  Hệ số bất đối xứng 0,01693131
  Giá trị nhỏ nhất -0,04619287
  Giá trị lớn nhất 0,05091543
  Số quan sát 444

  v1.0015111225 15

 16. VÍ DỤ (tiếp theo)
  • Giá trị VaR:

  VaR 0,95 0,975 0,99

  -0,01018 -0,01219 -0,01452

  • Mô hình VaR-RiskMetrics
  JP Morgan đưa ra năm 1995:
   Lợi suất phân phối chuẩn;
   Trung bình tuân theo mô hình ARMA;
   Phương sai tuân theo mô hình GARCH.
  • Quy tắc căn bậc 2.

  v1.0015111225 16

 17. PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ (historical method)
  Đưa ra giả thuyết rằng sự phân bố lợi suất trong quá khứ có thể tái diễn trong tương lai.
  • Tính giá trị hiện tại của danh mục đầu tư.
  • Tính lợi suất của danh mục đầu tư.
  • Xếp các lợi suất theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.
  • Tính VaR theo độ tin cậy và số liệu lợi suất quá khứ.
  • Áp dụng phương pháp lịch sử cho chuỗi số liệu trên có:
  Giá trị VaR:

  VaR 0,95 0,975 0,99

  -0,00489 -0,01005 -0,02384

  v1.0015111225 17

 18. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG (Monte-Carlo)
  • Phương pháp mô phỏng Monte Carlo ta sẽ sinh ra số ngẫu nhiên được sử dụng để
  ước lượng lợi suất (hoặc giá) của tài sản sau mỗi chu kỳ tính toán:
   Mô phỏng một số lượng rất lớn N bước lặp;
   Xác định lợi suất cho danh mục;
   Xếp các lợi suất ri theo thứ tự giá trị từ thấp nhất đến cao nhất;
   Tính VaR theo độ tin cậy và tỷ lệ phần trăm (percentile) của số liệu ri.
  • Trên cơ sở sinh 1000 số ngẫu nhiên dựa trên phân phối chuẩn trung bình = 0 và
  phương sai = 1 và từ chuỗi dữ liệu ban đầu ước lượng được các tham số trung bình
  và phương sai.
  Ta tính được VaR:

  VaR 0,95 0,975 0,99

  -0,01048 -0,012 -0,01405

  v1.0015111225 18

 19. 2.3. HẬU KIỂM (Backtesting)
  • Quy định bắt buộc.
  • Đánh giá tính chính xác của mô hình.
  • Quá trình hậu kiểm VaR như sau:
   Bước 1: Sử dụng công thức VaR(P&L) tính P&L từng ngày của tài sản (P&L lý
  thuyết theo VaR). Chú ý khi tính VaR(P&L) của từng ngày ta phải sử dụng giá trị
  thực tế của tài sản trong ngày trước đó.
   Bước 2: Tính P&L thực tế của từng ngày.
   Bước 3: So sánh P&L lý thuyết và thực tế của từng ngày để tìm số ngày có P&L
  thực tế (P&L âm: ngày lỗ) vượt quá P&L lý thuyết.
  Hậu kiểm với 250 quan sát:

  Số vượt quá 0→4 5→9 10

  VaR (99%) Green Yellow Red

  v1.0015111225 19

 20. 2.4. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA BA PHƯƠNG PHÁP TÍNH VaR

  Phương
  Ưu điểm Nhược điểm
  pháp
  Lịch sử • Thiết kế và áp dụng dễ dàng; • Thị trường biến động lớn không phù hợp;
  (historical • Không cần giả thuyết về quy • Tương lai có thể không giống quá khứ.
  analysis) luật phân bố.
  Phương sai – • Thiết kế và áp dụng dễ dàng; • Tính VaR không tốt cho những danh mục
  hiệp phương • Áp dụng cho danh mục đầu phi tuyến (quyền chọn);
  sai (tham số) tư bao gồm chứng khoán • Ít quan tâm đến trường hợp xấu nhất (thị
  tuyến tính. trường biến động bất thường).
  • Có khả năng tính VaR rất • Không dễ chọn một phân bố xác suất;
  chính xác; • Chi phí tính toán rất cao (thời gian thực
  Monte Carlo • Áp dụng cho danh mục đầu thi, bộ nhớ máy vi tính mạnh…).
  tư bao gồm chứng khoán
  phi tuyến.

  v1.0015111225 20

Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy