[Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Download


“Bài giảng Quản trị rủi ro – Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính” gồm 3 nội dung đó là tổng quan về định chế tài chính; rủi ro trong định chế tài chính; quản lý rủi ro.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

 1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN QUẢN TRỊ RỦI RO
  • Mục tiêu:
  Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:
   Nắm được những rủi ro mà một định chế tài chính nói chung và ngân hàng
  thương mại nói riêng có thể gặp phải.
   Hiểu được cụ thể quy trình quản trị rủi ro nói chung theo chuẩn mực quốc tế.
   Hiểu sâu được về 3 loại rủi ro đặc trưng của Ngân hàng thương mại theo phân
  chia của Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel bao gồm: Rủi ro tín dụng, rủi ro thị
  trường và rủi ro hoạt động.
   Nắm được các phương pháp đo lường 3 loại rủi ro trên.
  • Nội dung nghiên cứu:
   Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính
   Bài 2: Rủi ro thị trường
   Bài 3: Rủi ro tín dụng
   Bài 4: Rủi ro hoạt động

  v1.0012108210 1

 2. BÀI 1
  RỦI RO TRONG ĐỊNH CHẾ
  TÀI CHÍNH

  ThS. Đinh Thị Hồng Thêu
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0012108210 2

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Áp dụng luật phá sản đối với ngân hàng ở Việt Nam
  • Xét một tình huống cụ thể như sau: Sắp tới khi Việt Nam áp dụng luật phá sản Ngân
  hàng thì nếu một ngân hàng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thường xuyên không đủ khả
  năng thanh khoản có thể dẫn đến một cuộc rút tiền quy mô lớn và con đường phá sản là
  tất yếu. Như một hệ quả, rủi ro khiến ngân hàng bị lỗ và bị phá sản, sẽ ảnh hưởng đến
  hàng triệu người gửi tiền, hàng ngàn doanh nghiệp không được đáp ứng vốn, làm cho
  nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng cao, sức mua giảm sút, thất nghiệp tăng, gây rối
  loạn trật tự xã hội, và hơn nữa sẽ kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng trong
  nước và khu vực.
  • Theo quan điểm kinh doanh ngân hàng hiện đại, được nhiều đồng thuận, cho rằng cần
  quản trị tất cả các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng một cách toàn diện. Theo đó,
  quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống
  nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những
  ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.

  1. Vậy các định chế tài chính phải đối mặt với những loại rủi ro nào?
  2. Tầm quan trọng của các rủi ro đó ra sao?
  3. Quy trình quản trị rủi ro của các định chế tài chính hiện đại tiến hành qua các
  bước nào?

  v1.0012108210 3

 4. MỤC TIÊU
  • Giới thiệu nội dung môn học và hướng dẫn sinh viên làm quen với các khái
  niệm liên quan tới rủi ro trong các định chế tài chính và những ứng dụng
  của nó trong thực tiễn.
  • Sinh viên được hướng dẫn quy trình quản trị rủi ro trong thực tế, từ đó nắm
  bắt được cách thức quản trị rủi ro trong Ngân hàng thương mại.
  • Sinh viên cần nắm được một cách tổng quan nhất về rủi ro mà các định chế
  tài chính có thể gặp phải và quy trình quản trị rủi ro được các tổ chức này
  sử dụng.

  v1.0012108210 4

 5. NỘI DUNG

  Tổng quan về định chế tài chính

  Rủi ro trong định chế tài chính

  Quản lý rủi ro

  v1.0012108210 5

 6. 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

  1.1. Phân loại định chế tài chính

  1.2. Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam

  1.3. Chức năng của ngân hàng đa năng (hiện đại)

  v1.0012108210 6

 7. 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH (tiếp theo)

  • Hệ thống tài chính: là khuôn khổ bao gồm các quy định pháp lý, thể chế và tác nhân
  kinh tế chính thức và không chính thức cùng nhau tạo điều kiện cho dòng vốn luân
  chuyển cho các mục đích đầu tư và thương mại.
   Cơ quan quản lý: NHNN, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán…
   Định chế tài chính: NHTM, ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài
  chính, công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí…
   Khách hàng: tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân…

  • Thị trường tài chính là nơi các định chế tài chính và
  khách hàng có thể trao đổi/mua bán chứng khoán, hàng
  hoá và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí
  giao dịch và giá cả nhất định, phản ánh cung cầu.
   Chứng khoán: cổ phiếu và trái phiếu, và giấy tờ có
  giá khác.
   Hàng hóa: kim loại quý hoặc hàng hóa nông nghiệp.

  v1.0012108210 7

 8. 1.1. PHÂN LOẠI ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  • Tổ chức tín dụng:
   Ngân hàng:
   Ngân hàng thương mại;
   Ngân hàng chính sách;
   Ngân hàng hợp tác xã.
   Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
   Quỹ tín dụng;
   Tổ chức tài chính vi mô.
  • Bảo hiểm:
   Bảo hiểm nhân thọ;
   Bảo hiểm phi nhân thọ;
   Rủi ro thường gặp.
  • Công ty chứng khoán.
  • Ngân hàng đầu tư.
  • Quỹ đầu tư.
  v1.0012108210 8
 9. 1.2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

  Hệ thống tổ chức tín dụng

  Ngân hàng TCTD phi NH

  NHTM Nhà nước Công ty tài chính

  NHTM Cổ phần Công ty cho thuê tài chính

  Chi nhánh NHNNg
  NHNNg Quỹ TD nhân dân

  Ngân hàng liên doanh
  Tổ chức tài chính vi mô
  Ngân hàng HTX

  NH Chính sách

  v1.0012108210 9

 10. 1.3. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG ĐA NĂNG (hiện đại)

  Tín dụng
  Bảo
  Môi giới Thanh toán
  hiêm

  Ngân hàng hiện đại Lập kế hoạch
  đầu tư

  Quản lý
  ngân quĩ Ủy thác
  và tư vấn NH Đầu tư và
  Tiết kiệm bảo lãnh

  v1.0012108210 10

 11. 2. RỦI RO TRONG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

  2.1. Rủi ro là gì

  2.2. Phân loại rủi ro

  v1.0012108210 11

 12. 2.1. RỦI RO LÀ GÌ?
  • Rủi ro là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kỳ vọng theo kế hoạch.
  • Theo Bernard Manso, “Rủi ro là tác động của những biến cố xảy ra trong tương lai lên
  giá trị ròng của một chủ thể kinh tế hoặc một danh mục tài sản mà khả năng xảy ra biến
  cố đó có thể dự đoán trước nhưng không thể dự đoán chính xác biến cố đó sẽ xảy ra
  như thế nào”.

  v1.0012108210 12

 13. 2.2. PHÂN LOẠI RỦI RO

  • Rủi ro lãi suất • Rủi ro ngoại hối
  • Rủi ro thị trường (Rủi ro giá cả) • Rủi ro công nghệ
  • Rủi ro tín dụng • Rủi ro hoạt động
  • Rủi ro ngoại bảng • Rủi ro thanh khoản

  v1.0012108210 13

 14. THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

  Phân loại rủi ro

  Rủi ro thị trường Rủi ro tín dụng Rủi ro hoạt động Rủi ro thanh khoản

  • Lãi suất • Vỡ nợ • Giao dịch • Rủi ro thanh
  • Tỷ giá hối đoái • Sự cố tín dụng thất bại khoản trong
  • Chứng khoán • Giao dịch bất ngắn hạn
  hợp pháp • Rủi ro thanh
  toán trước hạn

  Source: McKinsey

  v1.0012108210 14

 15. 3. QUẢN LÝ RỦI RO

  3.1. Khái niệm quản lý rủi ro

  3.2. Quy trình quản lý rủi ro

  3.3. Tổ chức quản lý rủi ro

  v1.0012108210 15

 16. 3.1. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ RỦI RO
  Quản lý rủi ro là quá trình nhận diện, đo
  lường, kiểm soát và xử lý rủi ro nhằm hạn chế
  tổn thất về thu nhập hoặc vốn của Định chế tài
  chính khi rủi ro xảy ra.

  v1.0012108210 16

 17. 3.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

  Nhận diện

  Xử lý Đo lường

  Kiểm soát

  v1.0012108210 17

 18. 3.2.1. NHẬN DIỆN RỦI RO

  • Phương pháp dựa vào mục tiêu:
  Bất kỳ những gì cản trở việc thực hiện mục tiêu được coi là “rủi ro”.
  • Phương pháp đưa ra tình huống:
  Đặt giả thiết nếu một việc xảy ra thì sẽ như thế nào?
  • Phương pháp dựa vào kinh nghiệm/tiền lệ.
  • Phương pháp hỗn hợp: kết hợp các phương pháp nêu trên.

  v1.0012108210 18

 19. 3.2.2. ĐO LƯỜNG RỦI RO
  • Phân tích định tính (lịch sử, sở hữu, mô hình tổ chức, đội
  ngũ Quản trị – Điều hành, đánh giá tín nhiệm bên ngoài
  (Moody’s, S&P…), đánh giá tín nhiệm nội bộ, chế độ kế
  toán – kiểm toán…
  • Phân tích định lượng (xây dựng các mô hình đo lường và
  dự báo rủi ro).
  • Phân tích ngành, đối thủ cạnh tranh (thị phần, so với đối thủ
  cạnh tranh).
  • Phân tích xu hướng (tốt nhất là 3 năm trở lên).
  • Yếu tố khác (mức độ tập trung, tính đa dạng…).

  v1.0012108210 19

 20. 3.2.3. KIỂM SOÁT RỦI RO
  • Tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro cẩn
  trọng (các nguyên tắc quản lý rủi ro của
  Basel và các thông lệ tốt nhất).
  • Đánh giá rủi ro và xác lập hạn mức (Hạn
  mức tín dụng, hạn mức ngoại hối, hạn mức
  ngành nghề…).
  • Xác lập trạng thái giao dịch.
  • Xác lập sản phẩm/dịch vụ không được
  phép cung ứng.
  • Xác lập lượng vốn tương ứng mức rủi ro
  (Hệ số Vốn tối thiểu – CAR).
  • Xây dựng “văn hóa rủi ro” trong tổ chức.
  • Thiết lập chiến lược, chính sách và nguồn
  lực (con người, công nghệ, quy trình quản
  lý rủi ro).

  v1.0012108210 20

Download tài liệu Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 – ThS. Đinh Thị Hồng Thêu File Word, PDF về máy