[Download] Tải Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

Download


“Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng” gồm các kiến thức về nội dung, ý nghĩa của quy trình tín dụng, đồng thời giới thiệu các phương pháp phân tích tín dụng đang được sử dụng phổ biến hiện nay tại các Ngân hàng thương mại.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

 1. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  BÀI 4 CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà, NXB
  Giao thông vận tải.
  2. Quản trị Ngân hàng thương mại (Commercial Bank Management), Peter S. Rose,
  Nhà xuất bản Tài chính.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.
   Trang Web môn học.
  Nội dung
  Tín dụng luôn được đánh giá là một trong các loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp và có độ
  rủi ro cao, đòi hỏi các cán bộ liên quan phải am hiểu toàn diện mọi lĩnh vực, có đạo đức
  nghề nghiệp và phải tuân thủ đầy đủ quy trình tín dụng và thực hiện các phương pháp
  phân tích tín dụng phù hợp để giảm thiểu những khả năng xảy ra tổn thất cho ngân hàng.
  Mục tiêu
  Giúp sinh viên nắm bắt được nội dung, ý nghĩa của quy trình tín dụng, đồng thời giới
  thiệu các phương pháp phân tích tín dụng đang được sử dụng phổ biến hiện nay tại các
  Ngân hàng thương mại.

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 55

 2. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Tình huống dẫn nhập
  KHÁCH HÀNG LÀ CÔNG TY ĐẾN VAY NGÂN HÀNG

  Công ty Cổ phần Linh Chi chuyên về hoạt động xây dựng và xuất nhập khẩu lao động có nhu
  cầu vay ngân hàng thương mại (NHTM) VCB. Trong đơn vay vốn, công ty ghi rõ: số tiền là 20
  tỷ VND trong 12 tháng theo hình thức cấp hạn mức tín dụng nhằm bổ sung vốn lưu động phục
  vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

  Để được cấp hạn mức tín dụng, các câu hỏi sau cần được giải đáp:
  1. Liệu công ty có được cấp hạn mức tín dụng không? (cụ thể: Quy trình ngân
  hàng phân tích công ty Linh Chi như thế nào? Các nội dung ngân hàng
  phân tích công ty là gì?)
  2. Nếu được cấp, nhu cầu của công ty có được đáp ứng đầy đủ không? Giá trị
  khoản tín dụng, lãi suất, thời hạn được tính như thế nào?
  3. Nếu công ty được cấp tín dụng và gặp khó khăn, Ngân hàng sẽ làm gì để
  thu nợ?

  56 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 3. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  4.1. Phân tích tín dụng
  4.1.1. Quy trình tín dụng
  4.1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của quy trình tín dụng
  Để hoạt động tín dụng đạt mục tiêu hiệu quả – an toàn và sinh lợi – thiết lập quy trình
  tín dụng hợp lý, chặt chẽ, phù hợp với môi trường kinh doanh cũng như trình độ quản
  trị của mỗi ngân hàng là đòi hỏi cấp thiết, là nhân tố quyết định tạo nên thành công
  của hoạt động tín dụng.
  Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả công việc của ngân hàng từ khi tiếp nhận
  hồ sơ vay vốn của khách hàng cho đến khi quyết định cấp tín dụng, giải ngân, thu nợ
  và thanh lý hợp đồng tín dụng. Quy trình tín dụng chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ
  phận có liên quan trong hoạt động tín dụng.
  Quy trình tín dụng là căn cứ cho việc phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng
  bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng,là cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ
  tục vay vốn về mặt hành chính.
  Ngân hàng thiết lập một quy trình tín dụng tạo điều kiện cho ngân hàng xác định, định
  lượng, giám sát và kiểm soát rủi ro tín dụng. Việc thiết lập quy trình tín dụng phải dựa
  trên các quá trình tín dụng làm nền tảng cho quản lý rủi ro tín dụng.
  Mục tiêu của quy trình tín dụng là góp phần giảm thiểu rủi ro,nâng cao hiệu quả hoạt
  động tín dụng của các ngân hàng thương mại.
  Quy trình tín dụng được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng, từng loại cho vay
  sẽ thu hút nhiều khách hàng và do đó giúp ngân hàng tăng quy mô và tăng lợi nhuận.
  Quy trình tín dụng hợp lý góp phần đảm bảo hoạt động cấp tín dụng diễn ra thống
  nhất, khoa học, tạo cơ chế giám sát hiệu quả, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, xác định
  trách nhiệm của từng khâu, từng bước trong quy trình cấp và quản lý tín dụng, không
  ngừng nâng cao hiệu quả tín dụng.

  4.1.1.2. Nội dung quy trình tín dụng
  Tuỳ theo đặc điểm tổ chức và quản trị, mỗi ngân hàng đều tự thiết kế và xây dựng cho
  mình một quy trình tín dụng riêng nhưng đều bao gồm 3 phần: quy trình tín dụng
  trước khi giải ngân, trong và sau khi giải ngân.
  Quy trình tín dụng được chi tiết thành 5 bước chi tiết. Mỗi nội dung được cụ thể thành
  các công việc (các bộ phận, cá nhân, quyền hạn và trách nhiệm)

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 57

 4. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Sơ đồ 1: Các bước của quy trình tín dụng tại NHTM

  Bước 1: Lập hồ sơ tín dụng

  Bước 2: Phân tích tín dụng

  Bước 3: Quyết định tín dụng

  Bước 4: Giải ngân

  Bước 5: Giám sát và thanh lý tín dụng

  Bước 1: Lập hồ sơ tín dụng.
  Khi khách hàng có nhu cầu dược cấp tín dụng, nhân viên ngân hàng sẽ thu thập đầy đủ
  các thông tin và giấy tờ cần thiết, trên cơ sở đó tạo lập hồ sơ cấp tín dụng. Nhìn
  chung, một bộ hồ sơ tín dụng cần phải thu thập các thông tin như:
   Năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng;
   Phương án sử dụng vốn vay;
   Tài sản đảm bảo;
   Khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi).
  Bước 2: Phân tích tín dụng. Nhân viên ngân hàng phân tích khách hàng trên các
  phương diện khác nhau (cụ thể trong mục 4.1.2) để xác định khả năng và ý chí trả nợ
  của khách hàng; phân tích những tình huống có thể xảy ra dẫn đến rủi ro cho ngân
  hàng, dự đoán khả năng khắc phục những rủi ro đó, dự kiến những biện pháp giảm
  thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất cho ngân hàng; phân tích tính chân thật của những
  thông tin đã thu thập được từ phía khách hàng trong bước 1, từ đó nhận xét thái độ,
  thiện chí của khách hàng làm cơ sở cho việc ra quyết định cấp tín dụng.
  Bước 3: Quyết định tín dụng. Quyết định phê duyệt tín dụng được thực hiện bởi hội
  đồng tín dụng, hoặc trưởng/phó phòng, trưởng/phó chi
  nhánh, tách biệt với chức năng khởi tạo tín dụng và
  đánh giá rủi ro. Người phê duyệt có thể phê duyệt (có
  điều kiện) hoặc bác bỏ đề xuất tín dụng hoặc quyết
  định “tạm ngừng” đề xuất tín dụng để yêu cầu các
  thông tin bổ sung. Nhận xét và quyết định của Người
  phê duyệt được gửi cho phòng quản lý rủi ro tín dụng,
  qua đó tới cán bộ tín dụng có liên quan và cán bộ phòng khách hàng. Nếu được phê
  duyệt, hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay sẽ được soạn thảo và ký kết.
   Nếu đề xuất tín dụng được/không được phê duyệt, cán bộ phòng khách hàng sẽ
  thông báo cho khách hàng.
   Nếu đề xuất tín dụng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung, cán bộ phòng khách hàng sẽ
  thông báo cho khách hàng, thảo luận về một số điều kiện bổ sung theo yêu cầu.

  58 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 5. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Bước 4: Giải ngân Ngân hàng có thể nhận được yêu cầu rút vốn từ phía khách hàng
  cùng với hợp đồng ký kết hoàn chỉnh. Yêu cầu này thường được gửi cho cán bộ phòng
  khách hàng, sau đó cán bộ phòng khách hàng phải chuyển cho bộ phận quản lý tín
  dụng để xử lý tác nghiệp.
  Bộ phận quản lý tín dụng sẽ kiểm tra mục đích của khoản rút vốn và kiểm tra tính
  hoàn chỉnh của hợp đồng/hồ sơ vay vốn. Về nguyên tắc giải ngân: phải kiểm tra mục
  đích sử dụng vốn vay của khách hàng và đảm bảo khả năng thu nợ nhưng đồng thời
  cũng phải tạo sự thuận lợi, tránh gây phiền hà cho khách hàng.
  Bước 5: Giám sát và thanh lý tín dụng
  Giám sát và kiểm soát là một yếu tố quyết định của công tác quản lý rủi ro tín dụng.
  Cán bộ phòng khách hàng phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực tế
  của khách hàng, hiện trạng tài sản đảm bảo, tình hình tài chính của khách hàng… để
  đảm bảo khả năng thu nợ hoặc có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện những dấu
  hiệu bất thường.
  Trong suốt thời hạn của hợp đồng vay, có thể khách hàng hoặc ngân hàng có yêu cầu
  điều chỉnh sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng tín dụng (xin rút thêm vốn, điều
  chỉnh lãi suất, tài sản đảm bảo, giảm hạn mức…).
  Khi đáo hạn, phòng quản lý tín dụng sẽ gửi thông báo đáo hạn cho khách hàng, và cán
  bộ phòng khách hàng sẽ có trách nhiệm liên hệ với khách hàng để trao đổi về khả
  năng và ý định hoàn trả nợ vào ngày đáo hạn của khách hàng.
  Nếu khách hàng có thiện chí nhưng không có khả năng hoàn trả nợ, cán bộ phòng
  khách hàng cần phải cân nhắc xem có được phép gia hạn nợ cho khách hàng không.
  Nếu như không thể gia hạn nợ cho khách hàng và khách hàng không thể trả hết nợ vào
  ngày đáo hạn, cán bộ phòng khách hàng phải thông báo ngay cho người phụ trách trực
  tiếp và Phòng quản lý rủi ro tín dụng.
  Nếu khoản tín dụng được hoàn trả Phòng quản lý tín dụng sẽ cung cấp các bằng chứng
  về việc trả nợ cho phòng khách hàng và chỉ thị cho phòng khách hàng về việc giải
  phóng hồ sơ/giải chấp.
  Ngoài những quy định chung về các bước cơ bản như trên, từng hình thức cấp tín
  dụng cụ thể sẽ có quy trình chi tiết riêng, ví dụ như quy trình tài trợ thương mại, quy
  trình cho vay theo hạn mức hay quy trình cho vay từng lần, cho thuê, bảo lãnh, bao
  thanh toán…

  4.1.2. Phân tích tín dụng
  Nội dung trọng tâm của quy trình tín dụng là phân tích tín dụng.

  4.1.2.1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu của phân tích tín dụng
  Phân tích/thẩm định tín dụng đối với khách hàng là
  việc rà soát, thu thập và xử lý thông tin một cách khoa
  học thông qua sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân
  tích nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ tin cậy và rủi ro
  về mặt kinh tế đối với doanh nghiệp/cá nhân cũng như

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 59

 6. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  một phương án hay một dự án sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp/cá nhân đã đề
  xuất nhằm phục vụ cho việc ra quyết định cấp tín dụng của ngân hàng.
  Do đó mục tiêu của phân tích tín dụng là xác định rủi ro và các biện pháp hạn chế rủi
  ro trước, trong và sau khi cấp tín dụng.
  Đối tượng phân tích tín dụng là tất cả các cá nhân/tổ chức có nhu cầu tín dụng. Trong thực
  tế, có thể chia thành 2 nhóm chính: khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
  Quy trình và nội dung phân tích tín dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
   Được xây dựng và thống nhất trong toàn ngân hàng, được Ban lãnh đạo ngân hàng
  quyết định và phổ biến đến các phòng có liên quan cũng như các cán bộ tín dụng;
   Được xây dựng chi tiết trong nội dung phân tích. Mỗi phòng chức năng trong ngân
  hàng cũng như cán bộ ngân hàng cần biết mình phải làm gì, đến mức nào.
   Toàn bộ quy trình phải nhằm thực hiện các nguyên tắc tín dụng ngân hàng .

  4.1.2.2. Phương pháp phân tích tín dụng
  Có nhiều phương pháp phân tích tín dụng, nhưng có thể nhóm thành các phương pháp sau:
   Phương pháp 5Cs: Đây là phương pháp đưa ra các tiêu chí phân tích bao gồm các
  tiêu chí:
  (i) Character: tính chất, đặc điểm, tư cách pháp lý của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp;
  (ii) Capacity: năng lực, khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  (iii) Capital: tình hình vốn chủ sở hữu, đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp;
  (iv) Collateral: tài sản bảo đảm;
  (v) Conditions: các điều kiện khác như vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vị thế
  sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.
   Phương pháp 6C: Phương pháp này cập nhật và bổ sung một số yếu tố so với
  phương pháp 5C. Cụ thể, bên cạnh các yếu tố khác giữ nguyên, phương pháp này
  điều chỉnh yếu tố (iii) Capital/cash flow: tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ của
  doanh nghiệp, và yếu tố (vi) Control: kiểm soát các quy định liên quan đến khoản
  cấp tín dụng.
   Phương pháp Swot: phân tích các yếu tố liên
  quan đến khoản cấp tín dụng theo 4 khía cạnh:
  điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Dựa
  trên phân tích các yếu tố theo các khía cạnh này,
  cán bộ ngân hàng kết hợp các phân tích và giải
  pháp nhằm phát huy được những điểm mạnh,
  tận dụng được cơ hội đồng thời hạn chế được
  những điểm yếu.
   Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp: Việc phân tích
  và xếp loại tín dụng đối với doanh nghiệp được
  thực hiện theo phương pháp so sánh các chỉ tiêu
  tài chính đã xác định. Ngân hàng thương mại xây dựng một hệ thống xếp hạng tín
  dụng thống nhất, từ đó sẽ cho ra kết quả xếp hạng tín dụng đối với khách hàng.

  60 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 7. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  4.1.2.3. Nội dung phân tích tín dụng
  Nội dung phân tích gồm 4 nhóm công việc như sau:
   Thu thập và xử lý thông tin
  Thu thập và xử lý thông tin về khách hàng là công việc thường xuyên của ngân
  hàng, kể từ khi khách hàng chưa nhận tín dụng, xin cấp tín dụng, ngân hàng giải
  ngân… đến lúc ngân hàng thu đủ gốc và lãi.
  Các thông tin này ngân hàng có thể thu thập từ các nguồn sau: hồ sơ đề nghị cấp
  tín dụng của khách hàng, thông tin lưu trữ tại ngân hàng, thông tin từ phỏng vấn
  và điều tra, và từ một số nguồn khác. Ngân hàng đánh giá chất lượng các nguồn
  thông tin, đối chiếu, so sánh các thông tin quá khứ, hiện tại từ nhiều nguồn khác
  nhau để lựa chọn các thông tin.
  Thu thập và xử lý thông tin được coi là quan trọng nhất, quyết định tính chính xác
  của các hoạt động phân tích. Đây cũng là công việc khó khăn của ngân hàng trong
  điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng và khó lường, số lượng khách hàng lớn.
   Phân tích khách hàng
  Nội dung phân tích khách hàng khác nhau tùy loại khách hàng, nhưng có thể bao gồm
  những nội dung sau:

   Phân tích tài chính theo các báo cáo tài chính
   Đánh giá tài sản của khách hàng: Các doanh nghiệp đều có bảng cân đối kế
  toán (bảng cân đối tài sản), trong đó phần tài sản phản ánh số kết dư giá trị
  tài sản tại một thời điểm, hoặc kết dư trung bình trong kì. Đối với hộ, hoặc
  người tiêu dùng ngân hàng yêu cầu các thông tin về tình hình kinh doanh,
  tài sản cá nhân, lương và các khoản thu nhập khác. Các thông tin về tài sản
  cho thấy quy mô, chất lượng tài sản, khả năng quản lí của khách hàng trong
  một khoảng thời gian, rất quan trọng đối với quyết định cho vay. Hơn nữa,
  tài sản (tất cả hoặc một phần) của khách hàng luôn được coi là vật đảm bảo
  cho khoản vay, tạo khả năng thu hồi nợ khi khách hàng làm ăn thua lỗ.
   Đánh giá các khoản nợ: Nợ của người vay có thể được phân chia theo nhiều
  tiêu thức khác nhau. Nhìn chung, các khoản vay ngắn hạn thường dùng tài
  trợ cho tài sản lưu động, còn các khoản vay trung và dài hạn dùng tài trợ
  cho tài sản cố định. Do đó, tính tương quan giữa chúng là đối tượng phân
  tích của ngân hàng. Ngân hàng quan tâm tới tất cả các chủ nợ của khách
  hàng: có thể là các khoản nợ cũ, các khoản nợ của các ngân hàng khác, nợ
  người cung cấp, nợ người lao động… Vị trí của ngân hàng trong danh sách
  chủ nợ luôn được nghiên cứu kĩ lưỡng. Nếu ngân hàng giành vị trí quan
  trọng nhất, nó dễ dàng thu được nợ hơn là các vị trí khác.
  Ngân hàng cũng xem xét các khoản nợ ưu đãi, nợ có đảm bảo và nợ khác.

   Phân tích doanh thu, chi phí
  Báo cáo doanh thu, chi phí cho thấy các
  khoản mục doanh thu (bán hàng, từ hoạt động
  tài chính, từ thanh lý tài sản…) và chi phí (chi
  phí nguyên nhiên vật liệu, tiền công, khấu
  hao, lãi vay…), các loại thuế. Qua các báo

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 61

 8. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  cáo nhiều năm, ngân hàng đánh giá tình trạng tăng giảm doanh thu, chi phí, và
  yếu tố cấu thành, khả năng kiểm soát chi phí của doanh nghiệp, chi phí quan
  trọng nhất, tác động của thay đổi cơ cấu chi phí, tính phụ thuộc nhạy cảm của
  doanh thu và chi phí vào các doanh nghiệp khác như thế nào…
  Nếu khách hàng vay tiêu dùng, ngân hàng xem xét tính chắc chắn của các
  khoản thu nhập của khách hàng (tiền công, lợi tức…), chi phí sinh hoạt…

   Phân tích luồng tiền: Việc trả nợ ngân hàng lại liên quan chặt chẽ tới ngân quỹ
  của người vay. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là công cụ được ngân hàng quan
  tâm. Do vậy ngân hàng phải dự tính các dòng tiền để xác định dòng tiền trả nợ
  cho ngân hàng.

   Phân tích tài chính: Sử dụng các tỷ lệ tài chính để đánh giá tình hình khách hàng.
   Thẩm định phương án – dự án vay vốn
  Thẩm định phương án – dự án là việc rà soát, kiểm tra, tính toán lại một cách khoa
  học, khách quan và toàn diện mọi nội dung của của dự án và liên quan đến dự án
  nhằm khẳng định tính hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án trước khi quyết
  định đầu tư.
  Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh dự án của khách hàng để đánh giá
  phương án, dự án của khách hàng có thực sự khả thi và xác định rủi ro.
  Nội dung thẩm định:

   Thẩm định phương án: Mục đích nhằm đánh giá khách hàng có khả năng thực
  hiện được phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch kinh doanh hay không,
  phương thức thực hiện như thế nào, hiệu quả ra sao. Khách hàng có trả được
  nợ hay không, có nguồn trả nợ thực tế hay không phụ thuộc vào việc có thực
  hiện được phương án sản xuất kinh doanh hay không. Do đó thẩm định phương
  án sản xuất kinh doanh của khách hàng là việc hết sức quan trọng đối với công
  tác cho vay của Ngân hàng.

   Thẩm định dự án: Nội dung thẩm định dự
  án bao gồm việc xem xét tính pháp lý của
  dự án, khả năng triển khai dự án, yếu tố kỹ
  thuật của dự án, tổng vốn đầu tư, dòng tiền
  của dự án, hiệu quả mặt tài chính dự án,
  hiệu quả mặt kinh tế xã hội của dự án, rủi ro
  trong dự án… Công tác thẩm định đưa ra
  những điểm bất hợp lý, sai sót và chưa rõ ràng của dự án, nhằm đánh giá chính
  xác và trung thực được các chỉ tiêu hiệu quả của dự án.
   Sự cần thiết phải đầu tư: Sự ưu tiên, đóng góp cho các mục tiêu kinh tế –
  xã hội, lợi nhuận, khả năng thu hồi vốn.
   Phương diện thị trường: Cung cầu sản phẩm, khả năng đáp ứng các nguồn
  cung cấp, co dãn sản phẩm, độc quyền hay cạnh tranh, xuất khẩu hay tiêu
  thụ nội địa.

  62 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 9. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

   Phương diện kĩ thuật: Xem xét lựa chọn địa điểm (đầu tư mới) giao thông,
  thị trường, sức khoẻ, cơ sở hạ tầng, chất thải, môi trường, địa chất công
  trình, khí hậu thuỷ văn, dây chuyền công nghệ, và lựa chọn thiết bị, xem xét
  việc lựa chọn nguồn cung cấp, kiểm tra các giải pháp xây dựng và trương
  trình tiến độ thực hiện dự án.
   Phương diện tổ chức: Xem xét các đơn vị thiết kế – thi công (các đơn vị
  cung ứng thiết bị công nghệ, các doanh nghiệp là chủ đầu tư) về tư cách
  pháp nhân, về kĩ năng và kinh nghiệm.
   Phương diện tài chính của dự án: tổng vốn đầu tư, nguồn vốn, dòng tiền của
  dự án, hiệu quả về mặt tài chính, kinh tế – xã hội. Tính toán giá thành – chi
  phí sản xuất; tính toán cơ cấu đầu tư và cơ cấu nguồn vốn, xác định doanh
  lợi, lợi nhuận trước và sau thuế, lợi nhuận để trả nợ, chênh lệch lợi nhuận
  và doanh thu trước và sau đầu tư.
   Phân tích khả năng trả nợ: phân biệt giữa khả năng trả nợ của dự án và khả
  năng trả nợ của doanh nghiệp của dự án.
   Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội các chỉ tiêu kinh tế – xã hội như thu hút
  thêm lao động (tạo thêm lao động mới) hay tăng thu ngoại tệ (thu ngoại tệ –
  chi phí bằng ngoại tệ).
  Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính: (i) Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (NPV), (ii)
  Chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ (IRR), (iii) Thời gian hoàn vốn đầu tư (PP),
  (iv) Chỉ tiêu chỉ số doanh lợi (PI).
   Phân tích tài sản đảm bảo
  Mục tiêu của thẩm định tài sản bảo đảm là đánh giá một cách chính xác khả năng
  thanh lý các tài sản bảo đảm khi cần thiết. Khả năng thanh lý của tài sản bảo đảm
  phụ thuộc vào tính chất pháp lý và giá trị thị trường của tài sản. Do vậy, nội dung
  của thẩm định tài sản bảo đảm chủ yếu tập trung vào khía cạnh pháp lý của tài sản,
  khả năng thanh lý tài sản đó theo giá trị thị trường và khả năng kiểm soát tài sản
  của ngân hàng.
  Tính pháp lý của tài sản đảm bảo
  Hồ sơ tài sản đảm bảo có nội dung không trái với hiến pháp, luật, pháp lệnh và các
  quy định của cơ quan nhà nước, đảm bảo trình tự, thủ tục, hình thức đúng quy
  định. Ngân hàng xem xét giấy tờ liên quan đến tài sản như: quyền sở hữu, quyền
  quản lý, quyền sử dụng hợp pháp, tài sản được phép giao dịch, không có tranh
  chấp, tài sản phải xác định được số lượng, chủng loại, giá trị tại thời điểm ký kết
  hợp đồng bảo đảm và phải có khả năng thanh khoản, bảo hiểm của tài sản…
  Khả năng kiểm soát tài sản của ngân hàng
  Nhìn chung, ngân hàng ưu tiên cho tài sản sau do khả năng kiểm soát tài sản của
  ngân hàng.

   Giấy tờ có giá bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, giấy tờ có giá
  khác trị giá được thành tiền và được phép giao dịch (ngân hàng cầm cố giấy
  tờ này).

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 63

 10. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

   Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, đặc biệt các nguyên liệu đầu vào quan trọng,
  hàng tiêu dùng (ngân hàng có thể cầm cố trong kho).

   Đất đai và tài sản gắn liền với đất, bao gồm: Nhà ở, công trình kiến trúc khác
  gắn liền với đất và các tài sản gắn liền với nhà ở; vườn cây lâu năm, rừng sản
  xuất là rừng trồng; các tài sản khác gắn liền với đất (Ngân hàng giữ giấy tờ
  chứng nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng).

   Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông.

   Các hợp đồng chi trả khác: Bảo hiểm, quyền đòi nợ khác.
  Khả năng thanh lý tài sản theo giá trị thị trường
  Đối với ngân hàng, phân tích khả thanh lý tài sản
  theo giá trị thị trường để thu hồi nợ là rất quan
  trọng. Giá trị hiện thời và giá trị khi phát mại của
  tài sản đảm bảo liên quan tới quy mô cho vay, kỳ
  hạn thu nợ, và tổn thất ròng của ngân hàng. Nếu
  định giá tài sản đảm bảo thấp, khách hàng chỉ vay
  được ít, lợi thế trong cho vay của ngân hàng có thể
  giảm trước đối thủ cạnh tranh. Ngược lại, nếu định giá cao, ngân hàng có thể bị tổn
  thất cao khi giá trị tài sản đảm bảo giảm sút so với món nợ cần thu hồi. Khả năng
  thanh lý tài sản theo giá trị thị trường phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản,
  được xác định bởi chi phí thời gian và chi phí tài chính để chuyển đổi tài sản thành
  tiền mặt. Tính thanh khoản của tài sản phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và tại mỗi
  thời điểm khác nhau với các điều kiện khác nhau thì khả năng chuyển đổi thành
  tiền của tài sản là khác nhau.
  Ngân hàng tiến hàng định giá tài sản đảm bảo căn cứ vào vào giá thị trường hiện
  hành, giá trị của tài sản được ghi tại sổ sách, hoá đơn, chứng từ; căn cứ vào khả
  năng biến động về giá trị, khả năng bảo quản, cất giữ…
  Ngân hàng tiến hành định giá tài sản đảm bảo thường xuyên tùy theo dấu hiệu rủi
  ro tín dụng để có kế hoạch thu nợ, yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo…
  Đối với tài sản hình thành từ vốn vay: Tại thời điểm ký kết hợp đồng, giá trị của
  tài sản được tạm tính căn cứ vào dự toán mức vốn đầu tư của dự án. Sau khi tài sản
  hình thành từ vốn vay đã được đầu tư xong, ngân hàng xác định lại giá trị của tài
  sản căn cứ vào giá trị quyết toán.
  Các kết quả phân tích trên cho ngân hàng thấy một phần quá khứ và hiện tại và
  tương lai của khách hàng. Điều ngân hàng quan tâm hơn là khả năng trong tương
  lai của khách hàng, có thể là trong mấy tháng hoặc mấy năm. Thời hạn càng dài,
  dự đoán càng khó chính xác, đó là do tác động của các điều kiện kinh tế, thiên tai,
  các thay đổi bất thường trong đời sống chính trị, khủng hoảng kinh tế vùng, quốc
  gia, sự sa sút đột ngột của ngành… làm thay đổi các tính toán ban đầu, dẫn đến
  giảm hoặc mất khả năng trả nợ của khách hàng1.

  1
  Thời hạn tài trợ càng dài, phạm vi hoạt động càng rộng, rủi ro càng lớn, đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng chiến lược dự báo.

  64 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 11. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  4.1.2.4. Cụ thể nội dung phân tích khách hàng doanh nghiệp
  Nội dung phân tích: bao gồm 4 yếu tố như sau:
   Phân tích tổng quan
  Ngân hàng phân tích tổng quan khách hàng theo 5
  yếu tố như sau:

   Năng lực pháp lý;
   Tư cách vay nợ;
   Trình độ quản lý, uy tín của chủ doanh nghiệp;
   Hiện trạng và triển vọng của ngành, của doanh
  nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh, khả năng
  gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới, khả năng sản phẩm của doanh
  nghiệp bị thay thế bởi các “sản phẩm thay thế… tính ổn định của nguồn
  nguyên liệu đầu vào, các chính sách bảo hộ ưu đãi của Nhà nước, mức độ phụ
  thuộc của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào các điều kiện tự nhiên;

  Lịch sử tín dụng.
   Phân tích tình hình tài chính và kết quả kinh doanh
  Ngân hàng phân tích khách hàng doanh nghiệp trên 2 giác độ: mức độ tăng trưởng
  và cơ cấu của các khoản mục trong báo cáo tài chính; và các nhóm tỷ lệ tài chính.
  Về mức độ tăng trưởng và cơ cấu, từ khái quát đến cụ thể, tính toán các khoản biến
  động lớn hoặc tỷ trọng lớn. Ví dụ, khách hàng được phân tích các dữ liệu của bảng
  cân đối kế toán (phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn), báo cáo kết quả
  kinh doanh (cơ cấu doanh thu chi phí, đánh giá kết quả kinh doanh).
   Phân tích các tỷ lệ tài chính doanh nghiệp
  Gồm 5 nhóm tỷ lệ tài chính như: khả năng thanh khoản, cơ cấu vốn, khả năng hoạt
  động, khả năng sinh lời và phân tích Dupont. Cụ thể một số nhóm tỷ lệ như sau:

   Nhóm tỷ lệ về khả năng thanh khoản:
  Đo khả năng của người vay trong việc đáp ứng trách nhiệm tài chính ngắn hạn.
  Nhìn chung các tỷ lệ này càng cao thì khả năng thanh toán của người vay có
  thể càng tốt.
  Tiền và các khoản tương đương tiền
  Tỷ lệ thanh toán tức thời =
  Các khoản nợ ngắn hạn (gồm các khoản nợ
  ngắn hạn và trung, dài hạn đến hạn trả trong kì)

  Mẫu số phản ánh nợ đến hạn sắp phải trả, trong khi đó tử số gồm tiền mặt trong
  két và tiền gửi ngân hàng hiện có, các khoản đang trong quá trình thu (sắp thu).
  Đáng chú ý là tiền mặt và tiền gửi có thể giảm nhanh chóng do người vay cần
  thanh toán tiền mua hàng hoá hoặc trả lương, các khoản đang trong quá trình
  thu có thể không thu được. Do đó, ngân hàng sẽ xem xét kĩ lưỡng các khoản
  đang trong quá trình thu, tính số ngày của một kì thu, loại trừ nợ nần dây dưa.

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 65

 12. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Tài sản lưu động – Hàng tồn kho
  Tỷ lệ thanh toán nhanh =
  Các khoản nợ ngắn hạn (gồm các khoản nợ
  ngắn hạn và trung, dài hạn đến hạn trả trong kì)

  Tài sản lưu động
  Tỷ lệ thanh toán hiện thời =
  Nợ ngắn hạn

  Tài sản lưu động gồm ngân quỹ và hàng hoá của người vay. Điều đáng quan
  tâm là hàng tồn kho là loại tài sản có tính lỏng thấp nhất trong các loại tài sản
  lưu động vì chúng thường khó bán (hỏng, mất mốt, kém chất lượng…). Ngân
  hàng phải loại những hàng hoá này ra tài sản lưu động khi tính tỷ lệ thanh toán
  nhanh và tức thời.
  Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ngân hàng phân tích các tỷ lệ thích hợp. Nếu
  cho vay trong thời gian ngắn 2 – 3 tháng, ngân hàng cần chú ý đến tỷ lệ thanh
  toán nhanh; còn cho vay 9 -12 tháng ngân hàng cần chú ý đến thanh khoản hiện
  hành. Cho vay trung và dài hạn (dự án) ngân hàng chú ý đến dòng tiền trả nợ.

   Nhóm tỷ lệ sinh lời:
  Khả năng sinh lời của người vay quyết định khả năng hoàn trả vốn và lãi cho
  ngân hàng. Các tỷ lệ này đều có tử số là thu nhập ròng trước hoặc sau thuế,
  hoặc doanh thu và mẫu số là vốn cổ phần, tài sản lưu động, tài sản cố định hoặc
  tổng tài sản… Có thể hỏi là tại sao ngân hàng lại quan tâm tới khả năng sinh lời
  khi mà luồng tiền có tầm quan trọng đối với khoản trả nợ. Khả năng trả nợ thực
  chất bắt nguồn từ khả năng tạo thu nhập, tức là người vay có khả năng thu về
  lượng giá trị lớn hơn giá trị đầu tư ban đầu. Hai tỷ lệ quan trọng nhất khi xem
  xét đến yếu tố sinh lời là:
  Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản:

  Lợi nhuận sau thuế
  ROA =
  Tổng tài sản
  ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty. Tài sản của
  một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn này
  được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Vì vậy, hiệu quả của việc
  chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện rõ nhất qua chỉ tiêu ROA.
  Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu:

  Lợi nhuận sau thuế
  ROE =
  Vốn chủ sở hữu
  Chỉ số này là thước đo chính xác để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy
  tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ số ROE thường được phân tích để đánh
  giá hiệu quả của việc sử dụng vốn và khả năng cân đối hài hòa giữa vốn chủ sở

  66 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 13. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  hữu và vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy
  động vốn, mở rộng quy mô.

   Tỷ lệ cơ cấu vốn:
  Nhóm tỷ lệ đo khả năng tài trợ bằng vốn sở hữu:

  Vốn sở hữu
  Tỷ lệ tài trợ bằng vốn sở hữu =
  Tổng tài sản
  Tỷ lệ nợ
  Hoặc
  vốn chủ sở hữu
  Tỷ lệ này cho thấy sức mạnh tài chính của người vay nếu vốn chủ sở hữu càng
  lớn. Nếu nợ hoặc vốn chủ sở hữu cao (ví dụ trên 4 đến 5 lần) có nghĩa là trong
  tổng tài sản của người vay, vốn nợ chiếm đến 80 – 90 %. Chi phí trả lãi cao và
  chi trả nợ gốc chiếm phần lớn khấu hao hoặc giá thành sản phẩm. Nếu giá bán
  chỉ cần giảm lượng nhỏ, hoặc lãi suất tăng lên lượng nhỏ cũng có thể làm cho
  doanh nghiệp gặp khó khăn trong trả nợ ngân hàng. Tùy từng loại hình doanh
  nghiệp mà ngân hàng xác định giới hạn tỷ lệ này khi tài trợ.

  BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: Các chỉ số tài chính của công ty Linh Chi trong 3 năm
  gần nhất như sau (đơn vị Tỷ VND)

  Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3

  Doanh thu thuần 132,2 222.8 268,0
  Lợi nhuận trước thuế 3,8 10,0 17,0
  Tổng giá trị tài sản 103,2 162,4 221,5
  Vốn chủ sở hữu 10,5 28,3 42,7
  Giá trị trung bình các khoản phải thu 65,7 79,9 118,1
  Giá trị trung bình hàng tồn kho 16,9 22,9 25,2
  Giá trị TB các khoản phải trả 91,1 113,4 156,4

  Câu hỏi: Hãy tính các chỉ số tài chính sau của công ty
  1. Khả năng sinh lời
  2. Cơ cấu vốn
  3. Khả năng thanh khoản
  4. Hiệu quả quản lý
  Đáp án:
  Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời (đơn vị: %)
  Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần 7,76 68,58 20,26
  Tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận trước thuế 15,18 163,90 69,64
  Hệ số Lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần 2,88 4,50 6,35
  Hệ số Lợi nhuận trước thuế/Tài sản 3,84 7,56 8,87
  Hệ số Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu 47,44 51,78 47,97

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 67

 14. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản
  Hệ số thanh toán hiện tại 1,09 1,05 1,11
  Hệ số thanh toán nhanh 0,84 0,77 0,93
  Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý
  Số ngày phải thu 179 129 159
  Số ngày phải trả 267 201 235
  Số ngày hàng tồn kho 50 41 38
  Vòng quay Tài sản có (=DTT/Giá trị TB của Tổng TS) 1,33 1,68 1,40
  Vòng quay Vốn lưu động (=DTT/Giá trị TB của TSLĐ) 1,44 1,96 1,66
  Các chỉ tiêu cơ cấu vốn (đơn vị: %)
  Hệ số đòn bẩy (=Nợ phải trả/Nguồn VCSH) 8,84 4,74 4,19
  Hệ số nợ ngắn hạn/Tổng nợ 95,15 93,22 96,81

  Ghi chú: Giá trị trung bình = (Giá trị đầu kỳ + Giá trị cuối kỳ)/2.
  Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Những năm vừa qua, doanh thu thuần cũng như lợi
  nhuận trước thuế của đơn vị liên tục tăng và tăng mạnh: tốc độ tăng trưởng doanh thu
  thuần… chứng tỏ hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao. Các hệ số lợi
  nhuận đều tăng qua các năm.
  Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán hiện tại của đơn vị ổn định ở
  mức xấp xỉ 1,05; hệ số thanh toán nhanh trung bình của 03 năm gần nhất khoảng 0,85 là
  mức hợp lý, thể hiện khả năng thanh toán và thanh toán nhanh toàn bộ các khoản nợ
  ngắn hạn từ nguồn tài sản lưu động đã loại trừ hàng tồn kho của đơn vị là tương đối tốt.
  Các chỉ tiêu về hiệu quả quản lý: Số ngày phải thu, số ngày phải trả của đơn vị khá
  cao, thể hiện đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh trong ngành xây dựng. Số ngày
  phải thu luôn nhỏ hơn số ngày phải trả qua các năm, chứng tỏ đơn vị chiếm dụng vốn
  từ các khoản chậm trả người bán nhiều hơn bị chiếm dụng vốn từ các khoản phải thu.
  Các chỉ tiêu về rủi ro tài chính: Hệ số đòn bẩy của đơn vị giảm mạnh từ 8,84 năm 1
  xuống còn 4,74 năm 2 và 4,19 năm 3; thể hiện tỉ trọng nợ trong nguồn vốn của đơn vị có
  chiều hướng giảm, chứng tỏ công ty đã dần nâng cao tính tự chủ trong tài chính và chủ
  động trong kinh doanh. Qua số liệu 03 năm cho thấy, năm nào đơn vị cũng huy động nợ
  nhiều hơn xấp xỉ gấp rưỡi năm trước, nhưng hệ số đòn bẩy vẫn giảm là do vốn chủ sở hữu
  của đơn vị tăng qua các năm và được bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế của công ty.
  Chỉ số nợ ngắn hạn so với tổng nợ là khoảng 93% qua
  các năm, điều này phù hợp với đặc thù của đơn vị hiện
  nay – hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, sau
  thời gian đầu cần đầu tư vào tài sản cố định, xây dựng
  trụ sở, mua sắm máy móc thiết bị, nay chủ yếu chỉ cần
  vốn lưu động để thi công và kinh doanh khác (trong
  hoạt động xây dựng, đơn vị thường được thanh toán
  theo quyết toán từng hạng mục, và theo tiến độ thi công thực tế).
   Nhìn chung hoạt động kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, tình hình tài chính lành
  mạnh, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tốt.

  68 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 15. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

   Thẩm định dự án đầu tư: Ngân hàng thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp
  trên các giác độ: tính pháp lý, thị trường, kỹ thuật, tổ chức quản lý, tài chính, kinh
  tế – xã hội – môi trường.
  Ví dụ:

   Thẩm định chi phí đầu tư của dự án gồm: đầu tư TSCĐ (Chi phí hình thành đất
  đai, chi phí xây dựng cơ bản, chi phí máy móc thiết bị), chi phí lãi vay trong
  thời gian xây dựng, chi phí về vốn lưu động thường xuyên, chi phí dự phòng…

   Thẩm định doanh thu của dự án gồm: Sản phẩm kinh doanh, mạng lưới và thị
  trường tiêu thụ, đối tác tiêu thụ chủ yếu, tăng trưởng qua các năm.

   Thẩm định chi phí vận hành: Nguyên, nhiên vật liệu, khấu hao, lương nhân
  công, chi phí quản lý, lãi vay…

   Thẩm định nguồn vốn đầu tư: Gồm vốn tự có, vốn vay (từ ngân hàng, nhà cung
  cấp, cán bộ công nhân viên, phát hành trái phiếu…). Cần xác định tính khả thi
  của các nguồn vốn đối với doanh nghiệp.
   Thẩm định tài sản bảo đảm
  Ngân hàng nhận TSĐB là:
   Các giấy tờ có giá (chứng khoán, sổ tiết kiệm…);
   Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà;
   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất;
   Máy móc thiết bị;
   Nguyên nhiên vật liệu;
   Các khoản phải thu;
   …
  Yêu cầu của ngân hàng đối với TSĐB:
   Thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng (đối với đất) của người vay hoặc người bảo lãnh ;
   Không có tranh chấp pháp lý;
   Có thị trường mua bán để đảm bảo tính thanh khoản;
   Giá trị thị trường ổn định;
   Giá trị thị trường hiện tại lớn hơn phần giá trị món vay được đảm bảo.

  4.1.2.5. Cụ thể nội dung phân tích khách hàng cá nhân
  Khách hàng cá nhân có 3 đặc trưng cơ bản là:
  (i) chi phí quản lý khoản vay cao, rủi ro lớn do tính minh bạch thông tin kém hơn
  doanh nghiệp;
  (ii) nhu cầu khách hàng cá nhân thường tập trung vào cho vay tiêu dùng;
  (iii) khách hàng cá nhân thường có tài sản bảo đảm.
  Do vậy, nội dung phân tích khách hàng cá nhân tập trung vào 2 nội dung: (i) thẩm
  định tài sản bảo đảm, và (ii) thẩm định thu nhập ròng của người cho vay.

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 69

 16. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  4.2. Chính sách tín dụng

  4.2.1. Khái niệm
  Chính sách tín dụng là tổng thể các quy định của ngân hàng về hoạt động tín dụng
  nhằm đưa ra định hướng và hướng dẫn hoạt động của cán bộ ngân hàng trong việc cấp
  tín dụng cho khách hàng.

  4.2.2. Vai trò của chính sách tín dụng
   Phản ánh cương lĩnh tài trợ của ngân hàng;
   Tài liệu hướng dẫn cán bộ tín dụng và nhân viên
  ngân hàng;
   Tăng cường chuyên môn hóa trong quản lý tín dụng;
   Thiết lập tính thống nhất trong hoạt động tín dụng;
   Giải quyết các vấn đề liên quan đến tín dụng.

  4.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng
   Nhu cầu tín dụng của khách hàng;
   Khả năng sinh lời của khách hàng;
   Chính sách của chính phủ và chính sách của ngân hàng nhà nước;
   Quy mô, kết cấu, tính ổn định của các khoản tiền gửi, khả năng vay mượn của
  ngân hàng và vốn chủ sở hữu.

  4.2.4. Nội dung của chính sách tín dụng
  Chính sách tín dụng bao gồm 6 nội dung cơ bản sau:

  4.2.4.1. Chính sách khách hàng
  Khách hàng nhận tín dụng của ngân hàng đa dạng, tuy nhiên luật pháp cấm hoặc hạn
  chế đối với một số đối tượng nhất định. Ngân hàng phân loại khách hàng theo nhiều
  tiêu chí khác nhau để có các chính sách khác nhau phù hợp cho mỗi đối tượng.
  Ví dụ: Đối tượng được cấp tín dụng là các cá nhân, tổ chức… có nhu cầu về việc cấp
  tín dụng. Người đứng tên vay cho cả tập thể phải được sự ủy quyền của tập thể.
  Những đối tượng không được cấp tín dụng hoặc hạn chế cấp tín dụng: là những đối
  tượng theo quy định của pháp luật hoặc của ngân hàng đưa ra để tránh tình trạng sung
  đột lợi ích và rủi ro cộng hưởng.
  Cụ thể:
   Đối tượng hạn chế tín dụng: Ngân hàng không được cho vay không có bảo đảm,
  cho vay ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay đối với:
  (i) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên, thanh tra viên có trách nhiệm kiểm toán,
  thanh tra tại ngân hàng;
  (ii) Kế toán trưởng của ngân hàng cho vay, các cổ đông lớn của ngân hàng;
  (iii) doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 126
  của Luật các TCTD sở hữu > 10% VĐL của doanh nghiệp.

  70 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 17. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

   Đối tượng không cấp tín dụng: (i) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám
  đốc (GĐ), Phó Tổng GĐ của ngân hàng; (ii) Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành
  viên HĐQT, BKS, Tổng GĐ, Phó Tổng GĐ.
  Điều kiện cấp tín dụng
   Có năng lực dân sự;
   Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;
   Có dự án khả thi hiệu quả;
   Thực hiện đúng các quy định về đảm bảo tiền vay;
   Có khả năng tài chính bảo đảm.

  4.2.4.2. Chính sách quy mô và giới hạn tín dụng
  Quy mô cấp tín dụng của ngân hàng cho khách hàng phụ
  thuộc vào nhiều yếu tố như: nhu cầu khách hàng được
  ngân hàng tính toán lại, khả năng và mức độ ngân hàng
  được phép cung cấp theo luật pháp và theo năng lực tài
  chính của ngân hàng, và giá trị của tài sản bảo đảm.
  Ví dụ: theo quy định của pháp luật: (i) Dư nợ cho vay,
  bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán đối với 1 khách
  hàng ≤ 15% vốn tự có của ngân hàng; (ii) Cho thuê tài chính đối với khách hàng 30%
  vốn tự có của ngân hàng.
  Cụ thể về quy mô và giới hạn tín dụng của một NHTM cụ thể: Vietcombank.

  4.2.4.3. Lãi suất và phí suất tín dụng
  Chính sách lãi suất và phí suất tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng phụ thuộc
  vào nhiều yếu tố: mức độ rủi ro của khách hàng, thời hạn khoản nợ, mức độ cạnh
  tranh trên thị trường… Mỗi ngân hàng có mức lãi suất tín dụng khác nhau, tùy theo kỳ
  hạn, loại tiền. Ngân hàng có thể thực hiện thỏa thuận lãi suất đối với với từng khách
  hàng cụ thể. Lãi suất tín dụng do BGĐ ngân hàng thông qua và phổ biến đến mọi cán
  bộ tín dụng. Chính sách lãi suất và phí tín dụng cần linh hoạt, đa dạng.
  Chính sách lãi suất thả nổi, cố định hoặc kết hợp được áp dụng đối với các loại khách
  hàng khác nhau.
  Phí suất tín dụng là tỷ lệ % tính theo năm của tổng chi phí vay thực tế so với tổng số
  tiền vay thực tế. Ngân hàng có thể áp dụng cả chính sách lãi suất hoặc phí suất tín
  dụng đồng thời.

  4.2.4.4. Thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ:
  Phụ thuộc nhu cầu của khách hàng, khả năng thanh toán của khách hàng, khả năng cân
  đối nguồn vốn của ngân hàng.
   Thời hạn tín dụng là khoảng thời gian từ khi khách hàng nhận khoản tín dụng đến
  thời điểm phải trả hết nợ gốc và lãi vay.
   Kỳ hạn nợ: Là khoảng thời gian trong thời hạn cho vay, cuối mỗi khoảng thời gian
  đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ tiền vay cho ngân hàng.

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 71

 18. 10/15/201310/15/2013

  Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Thời hạn tín dụng = Thời gian thu nợ + Thời gian ân hạn
   Thời hạn tín dụng trung bình: Là khoảng thời gian trung bình mà người đi vay
  được sử dụng tiền vay. Tính theo phương pháp đơn giản, thời hạn này được xác
  định bằng cách chia tổng dư nợ mỗi đầu kỳ trả nợ cho tổng dư nợ ban đầu.
  Ví dụ:

   Ngân hàng cho vay 100 triệu;
   Thời hạn tín dụng 2 năm;
   Trả gốc đều hàng năm;
   Thời hạn tín dụng trung bình bằng bao nhiêu?
   Thời hạn tín dụng trung bình: (100 + 50)/100 = 1,5 năm.

  4.2.4.5. Các khoản đảm bảo:
  Quy định về loại bảo đảm được chấp thuận, tỷ lệ cấp tín dụng trên tài sản bảo đảm,
  đánh giá và quản lý bảo đảm.
   Chính sách bảo đảm gồm:

   Các quy định về trường hợp tài trợ cần đảm bảo bằng tài sản;
   Các loại bảo đảm cho các loại hình tín dụng;
   Danh mục các loại bảo đảm được ngân hàng chấp nhận;
   Tỷ lệ phần trăm cho vay bảo đảm;
  Đánh giá và quản lý tài sản bảo đảm.
   Ngân hàng có thể chấp nhận các loại tài sản bảo đảm sau:

   Cầm cố;
   Thế chấp;
   Bảo lãnh;
   Uy tín của khách hàng;
   Tài sản hình thành từ vốn vay.
  Các điều kiện về tài sản bảo đảm phải được tuân thủ chặt chẽ để giảm rủi ro cho ngân
  hàng khi khách hàng không trả được nợ, và đủ khả năng tạo áp lực cho khách hàng
  thực hiện các điều khoản trong hợp đồng.
   Chính sách đối với các tài sản có vấn đề: gồm quy định về cách thức xác định nợ
  xấu, mức độ xâu của khoản nợ, trách nhiệm giải quyết, phạm vi thanh lý và khai thác.
  Yêu cầu đối với TSĐB:

   Thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng (đối với quyền sử dụng đất) của khách hàng
  hoặc người bảo lãnh;
   Không có tranh chấp về pháp lý;
   Có thị trường mua bán phát triển;
   Giá thị trường của tài sản ổn định (tỷ lệ̣ cho vay càng cao nếu giá trị thị trường
  càng ổn định.

  72 NEU_FIN504_Bai4__b3_v1.0013110211

 19. Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Tóm lược cuối bài
   Với vai trò là “kim chỉ nam” đối với các ngân hàng, chính sách tín dụng được xây dựng đầy đủ,
  chi tiết sẽ đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống, nhờ đó giúp
  ngân hàng hạn chế được rủi ro tác nghiệp.
   Quá trình phân tích/thẩm định tín dụng đối với khách hàng thông qua việc thu thập và xử lý
  thông tin một cách khoa học, kết hợp với sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích nhằm xác
  định rủi ro là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp Ngân hàng hạn chế rủi ro và tổn thất
  từ hoạt động tín dụng.
   Phân tích tín dụng đồng thời giúp đánh giá được khả năng và ý chí trả nợ của khách hàng, và
  là một khâu quan trọng trong quy trình cấp tín dụng của ngân hàng.

  04_NEU_FIN504_Bai4_b3_v1.0013110211 73

Download tài liệu Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại – Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng File Word, PDF về máy