[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 2: Rủi ro tín dụng” để nắm chi tiết kiến thức về khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng; nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng; tác động của rủi ro tín dụng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy

 1. BÀI 2
  RỦI RO TÍN DỤNG

  ThS. Trần Phước Huy
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015104211 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ
  Các khoản vay dưới chuẩn là nguyên nhân của khủng hoảng tại Hoa Kì vào năm 2007.
  Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này không chỉ bao trùm toàn bộ nền kinh tế Hoa Kì, mà
  còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới và là nguồn gốc của cuộc khủng
  hoảng tài chính thế giới 2008.

  1. Khủng hoảng bắt nguồn từ đâu?
  2. Những tác động của khủng hoảng lên nền kinh tế và các hộ gia đình Mỹ
  là gì?
  3. Khủng hoảng lan rộng ra thế giới như thế nào?

  v1.0015104211 2

 3. MỤC TIÊU
  • Trình bày được các khái niệm rủi ro tín dụng và bản chất của rủi ro tín dụng.
  • Phân tích được các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .
  • Hiểu được mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và các loại rủi ro khác.

  v1.0015104211 3

 4. NỘI DUNG

  Khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng

  Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

  Tác động của rủi ro tín dụng

  v1.0015104211 4

 5. 1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA RỦI RO TÍN DỤNG

  1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

  1.2. Bản chất của rủi ro tín dụng

  v1.0015104211 5

 6. 1.1. KHÁI NIỆM RỦI RO TÍN DỤNG

  • Một trong những loại rủi ro lâu đời nhất và lớn nhất trong thị trường tài chính.
  • Loại rủi ro phức tạp nhất, quản lý và phòng ngừa khó khăn nhất.

  v1.0015104211 6

 7. 1.1.1. RỦI RO VỚI MỘT KHOẢN TÍN DỤNG

  Rủi ro phát sinh trong Nguy cơ mà người đi vay
  trường hợp ngân hàng không thể chi trả tiền lãi
  không thu được đầy đủ hoặc không hoàn trả gốc
  gốc và lãi của khoản vay so với thời gian ấn định
  hoặc việc thanh toán gốc trong hợp đồng tín dụng
  và lãi không đúng kì hạn

  Khả năng xảy ra tổn thất
  Khả năng xảy ra tổn trong hoạt động ngân hàng
  Những tổn thất do khách
  thất khi khách hàng
  hàng vay không trả được nợ của tổ chức tín dụng do
  không hoàn trả hoặc
  hoặc sự giảm sút chất lượng hoàn trả không đầy khách hàng không thực hiện
  tín dụng của khoản vay đủ theo hợp đồng tín hoặc không có khả năng
  dụng đã kí giữa ngân thực hiện nghĩa vụ của mình
  hàng và khách hàng theo cam kết

  v1.0015104211 7

 8. 1.1.2. RỦI RO VỚI MỘT DANH MỤC TÍN DỤNG

  • Khả năng xảy ra tổn thất của khi ngân hàng không thu hồi đầy đủ số tiền gốc và lãi của danh
  mục như dự kiến.
  • Quá tập trung cho vay một ngành, lĩnh vực, hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định, hay
  cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao.

  v1.0015104211 8

 9. 1.2. BẢN CHẤT CỦA RỦI RO TÍN DỤNG

  Thông tin
  bất cân
  xứng

  Nguyên
  nhân bất
  khả kháng
  Rủi ro tín dụng
  là khách quan
  và không thể
  tránh khỏi

  v1.0015104211 9

 10. 2. NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG

  2.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng

  2.2. Nguyên nhân từ ngân hàng

  2.3. Nguyên nhân từ môi trường bên ngoài

  v1.0015104211 10

 11. 2.1. NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

  • Sử dụng vốn không nằm trong phương án mà
  SỬ DỤNG VỐN SAI MỤC ĐÍCH
  ngân hàng đã xét duyệt.

  • Chưa đủ kinh nghiệm quản lý.
  KHẢ NĂNG QUẢN LÝ KINH
  DOANH KÉM • Chậm thay đổi và kém thích nghi với xu hướng
  thị trường.

  • Quy mô vốn nhỏ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao.
  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THIẾU
  MINH BẠCH • Ghi chép không đầy đủ, chính xác, rõ ràng sổ sách
  kế toán.

  THIẾU THIỆN CHÍ TRONG VIỆC
  • Đạo đức của người đi vay.
  TRẢ NỢ VAY

  v1.0015104211 11

 12. 2.2. NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG

  Công tác kiểm tra nội bộ lỏng lẻo.

  Cán bộ thiếu đạo đức và/hoặc trình độ chuyên môn nghiệp
  vụ kém.

  Thiếu sự giám sát và quản lý sau khi vay.

  Sự hợp tác của các ngân hàng thương mại thiếu chặt chẽ.

  Không sẵn có những thông tin cần thiết cho quá trình ra
  quyết định tín dụng.

  v1.0015104211 12

 13. 2.3. NGUYÊN NHÂN TỪ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

  • Môi trường kinh tế không ổn định.
  • Môi trường tự nhiên biến đổi nhanh chóng.
  • Môi trường pháp lý chưa đầy đủ và chồng chéo.

  v1.0015104211 13

 14. 3. TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG

  3.1. Tác động đến hoạt động của ngân hàng

  3.2. Tác động đến nền kinh tế

  v1.0015104211 14

 15. 3.1. TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
  • Lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng:
  Nếu rủi ro xảy ra ở mức độ nhỏ thì ngân hàng có thể bù
  đắp bằng khoản dự phòng rủi ro và lợi nhuận thu được
  trong kỳ.
  • Khả năng sinh lời và mở rộng kinh doanh của ngân
  hàng: Nợ có vấn đề hình thành báo hiệu áp lực về thanh
  khoản sẽ tăng trong tương lai, ngân hàng bị gia tăng chi
  phí và sẽ không mở rộng được mạng lưới, thay vào đó
  nó phải đối mặt với vấn đề trước mắt.
  • Khi rủi ro tín dụng xảy ra ở mức độ lớn: Dự phòng không đủ bù đắp, vốn khả dụng bị thiếu,
  lòng tin khách hàng giảm tất nhiên sẽ dẫn đến phá sản ngân hàng.

  v1.0015104211 15

 16. 3.2. TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ
  • Kết quả kinh doanh của ngân hàng phản ánh kết quả sản
  xuất kinh doanh của nền kinh tế: ảnh hưởng đến tình hình
  sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống
  của các khách hàng cá nhân.
  • Khi rủi ro tín dụng xảy ra: Không chỉ ngân hàng không thu
  hồi được vốn, mà mục tiêu sử dụng vốn của khách hàng
  cũng khó đảm bảo, đồng thời gây khó khăn cho những lần
  vay vốn tiếp theo.
  • Rủi ro xảy ra ở quy mô lớn: Tốc độ phát triển của nền kinh
  tế, của ngành hay vùng có thể bị chậm lại và suy giảm.

  v1.0015104211 16

 17. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
  1. Khủng hoảng bắt nguồn từ các khoản vay dưới chuẩn thế chấp bằng bất động sản, Các khoản
  vay dưới chuẩn (subprime) là những khoản vay được thế chấp bằng bất động sản với lãi suất
  thả nổi rất phổ biến ở Hoa Kì.
  2. Việc nhiều khách hàng dưới chuẩn mất khả năng thanh toán khi lãi suất tăng cao, làm ngân
  hàng tiến hành bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khiến số lượng căn hộ bán ra ở Mỹ tăng vọt
  và hệ quả là giá nhà lao dốc nhanh chóng. Từ sau tháng 7 năm 2007, 500 tỷ đôla giá trị trên
  thị trường chứng khoán đã bốc hơi, từ 1 đến 3 triệu hộ gia đình Mỹ đứng trước nguy cơ bị mất
  nhà, gần 84 tổ chức tín dụng bị phá sản…
  3. Thông qua việc bán các giấy tờ có giá được đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp bằng bất
  động sản, các ngân hàng Mỹ thu tiền từ khắp thế giới để tài trợ cho các khoản vay rủi ro mới.
  Khi các ngân hàng này mất khả năng thanh toán và phá sản, tình trạng của các chủ nợ cũng
  trở nên nguy khốn, đặc biệt là một số ngân hàng Châu Âu đã đầu tư rất nhiều vào loại giấy
  tờ này.

  v1.0015104211 17

 18. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1
  Rủi ro tín dụng là:
  A. khả năng khách hàng không trả được gốc.
  B. khả năng khách hàng không trả được lãi.
  C. khả năng khách hàng không trả được gốc và lãi.
  D. khả năng khách hàng không trả được gốc hoặc lãi hoặc khả năng khách hàng không trả được
  gốc và lãi.
  Trả lời:
  • Đáp án đúng là: D. khả năng khách hàng không trả được gốc hoặc lãi hoặc khả năng khách
  hàng không trả được gốc và lãi.
  • Vì: Rủi ro tín dụng là là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của ngân hàng do khách hàng
  không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình
  theo cam kết. Nợ ở đây bao gồm gốc và lãi của khoản tín dụng.

  v1.0015104211 18

 19. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2
  Trong quá trình phân tích tín dụng, nội dung nào là quan trọng nhất nhằm để hạn chế tổn
  thất có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng?
  A. Phân tích trước khi cấp tín dụng.
  B. Phân tích trong quá trình có quan hệ tín dụng.
  C. Phân tích sau khi kết thúc quan hệ tín dụng.
  D. Phân tích trước khi cấp tín dụng, trong quá trình có quan hệ tín dụng và sau khi kết thúc quan
  hệ tín dụng.
  Trả lời:
  • Đáp án đúng là: A. Phân tích trước khi cấp tín dụng.
  • Vì: Quá trinh phân tích tín dụng thì quá trình trước khi cấp tín dụng là quan trọng nhất giúp
  ngân hàng tránh được sự lựa chọn đối nghịch, đánh giá được chính xác khả năng sử dụng
  vốn an toàn, khả thi và sinh lời của khách hàng, giúp ngân hàng giảm thiểu khả năng xảy ra
  tổn thất, nên đây là bước phân tích quan trọng nhất để hạn chế tổn thất có thể xảy ra trong
  hoạt động tín dụng (rủi ro tín dụng) của quá trình phân tích tín dụng.

  v1.0015104211 19

 20. CÂU HỎI TỰ LUẬN
  Rủi ro tín dụng là gì? Hậu quả của rủi ro tín dụng với NHTM là gì?
  Gợi ý trả lời:
  • Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là tổn thất có khả năng xảy ra do khách hàng
  không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình
  theo cam kết.
  • Rủi ro tín dụng có thể được xem xét đối với một khách hàng và đối với một danh mục
  tín dụng.
  • Hậu quả của rủi ro tín dụng với NHTM:
   Lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.
   Chi phí cơ hội rất lớn do các khoản nợ quá hạn làm chậm lại vòng quay vốn tín dụng, làm
  mất đi các khoản đầu tư khác của ngân hàng.
   Cán bộ tín dụng mất thời gian xử lý nợ, không tiếp cận được những món vay mới.
   Khi rủi ro tín dụng xảy ra ở mức độ lớn, dự phòng không đủ bù đắp, vốn khả dụng bị thiếu,
  lòng tin khách hàng giảm tất nhiên sẽ dẫn đến phá sản ngân hàng.

  v1.0015104211 20

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 – ThS. Trần Phước Huy File Word, PDF về máy