[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Download


“Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại” trình bày khái niệm chung nhất về bất trắc, rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng thương mại, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động và cách thức quản lý chung nhất.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

 1. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
  BÀI 1
  KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Hướng dẫn học
  Bài này giới thiệu tổng quan chung về các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động của các
  ngân hàng thương mại, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro tỷ giá (rủi ro
  ngoại hối), rủi ro thanh khoản… cũng như các khung quản lý rủi ro mà quốc tế đưa ra.
  Sinh viên cần hiểu được khái niệm nói chung về các loại rủi ro, bóc tách các loại rủi ro
  với nhau cũng như mối liên quan giữa những loại rủi ro này; đồng thời hiểu được các
  cách thức đối phó – phòng vệ và tạo thu nhập từ chính những loại rủi ro này của ngân
  hàng. Để học tốt bài học này, sinh viên cần tự tìm hiểu những rủi ro và sự kiện gây ra tổn
  hại trong ngân hàng để thấy được đó là rủi ro gì, trước đó ngân hàng đã có những cách
  thức nào để phòng tránh, đồng thời, khi tổn thất xảy ra thì ngân hàng sử dụng cách thức
  nào để bù đắp rủi ro.
  Ngoài ra, đối với ngân hàng là ngành kinh doanh rủi ro, do vậy, phải tìm hiểu được trong
  rủi ro thì các tổ chức tín dụng có những cách thức nào để tìm kiếm lợi nhuận.
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Phan Thị Thu Hà (2013), Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế
  Quốc dân, Hà Nội. Chương 8, chương 10, chương 11, chương 12 và chương 13.
  2. Peter S. Rose (2003), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Sách dịch. Nhà xuất bản
  Tài chính, Hà Nội.
  3. Joel Bessis (2012), Quản trị rủi ro trong ngân hàng, Sách dịch. Nhà xuất bản Lao
  động – Xã hội, Hà Nội. Chương 3 và chương 4.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
   Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
  Nội dung
  Bài này nêu khái niệm chung nhất về bất trắc, rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng
  thương mại, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro
  hoạt động và cách thức quản lý chung nhất. Bài học cũng nêu ra một số ví dụ thực tiễn để
  sinh viên dễ theo dõi nhất và có thể tự phân tích tình huống thực tiễn.
  Mục tiêu
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần thực hiện được các việc sau:
   Trình bày được các khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro;
   Phân biệt và nêu được mối liên hệ giữa các loại rủi ro;
   Phân tích những loại rủi ro nhất định khi có một hoạt động nào trong ngân hàng.

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 1

 2. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  Tình huống dẫn nhập
  Điều gì đã xảy ra với ACB năm 2003
  Đầu tháng 10 năm 2003, trên địa bàn thành thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tin đồn Tổng
  giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) Phạm Văn Thiệt bỏ trốn sau khi
  gây ra những thiệt hại lớn cho ngân hàng, đồng thời mang theo một số lượng tiền mặt lớn.
  Thời điểm ngày 12 và 13 tháng 10, tin đồn này đã lan nhanh trong địa bàn thành phố Hồ Chí
  Minh, và đỉnh điểm đến ngày 14 tháng 10, những người gửi tiền tại ACB đã ồ ạt đến rút tiền
  tại hầu hết các chi nhánh trong thành phố và một số tỉnh lân cận. Không dừng lại ở đó, người
  dân còn rút tiền tại một số ngân hàng thương mại khác quanh đó.
  Khoảng 10 năm sau, vào ngày 21/8/2012, thị trường tài chính Việt Nam rung động trước tin
  ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch hội đồng sáng lập ACB bị bắt vì những sai phạm trong
  hoạt động ngân hàng. Thời điểm sau đó, những lãnh đạo cao cấp của ngân hàng này như ông
  Trần Xuân Giá, ông Lý Xuân Hải cũng lần lượt bị bắt. Vụ việc này đã làm mức vốn hóa của
  thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 5,6 tỷ USD trong tháng 8 năm 2012, đồng thời một
  lượng lớn tiền mặt bị rút ra khỏi ACB.

  1. Trong hai ví dụ trên xuất hiện những rủi ro gì đối với ACB?

  2. Những hậu quả mà những rủi ro trên gây ra cho ACB?

  3. Tác động đến những ngân hàng khác trên cùng địa bàn khi ACB gặp rủi ro
  như thế nào?

  2 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 3. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  1.1. Tổng quan về rủi ro

  1.1.1. Rủi ro, bất trắc và khả năng gặp rủi ro
  Rủi ro là nguy cơ xảy ra những sự kiện ngoài mong muốn, gây ra những tác động bất
  lợi cho cá nhân hoặc tổ chức. Đối với ngân hàng, các tác động này có thể dẫn đến sự
  giảm sút trong doanh thu, hoặc đặt ngân hàng vào tình trạng khó khăn về tài chính.
  Ngoài ra, các tác động này có thể biểu hiện dưới dạng phi tài chính gây hậu quả tiêu
  cực đến uy tín, khả năng sinh lời trong tương lai của ngân hàng. Rủi ro trong hoạt
  động kinh doanh của ngân hàng được hiểu là khả năng xảy ra tổn thất cho ngân hàng.
  Trong hoạt động của một NHTM thì thường không phải bất cứ những sự kiện nào xấu
  cũng là rủi ro, mà có thể là bất trắc. Bất trắc là sự ngẫu nhiên của kết quả. Nếu như
  những sự kiện xấu đó không gây ra tổn thất cho ngân hàng thì đó là bất trắc, không
  nên coi là rủi ro.
  Rủi ro thường đi đôi với lợi ích, rủi ro càng cao thì lợi nhuận kì vọng cho ngân hàng
  càng lớn. Các ngân hàng cần phải đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan
  hệ rủi ro – lợi ích nhằm tìm ra những cơ hội đạt được lợi ích xứng đáng với mức rủi ro
  chấp nhận. Do đó, chấp nhận rủi ro là yêu cầu tất yếu đối với ngân hàng.
  Theo tiêu chuẩn của Basel thì Rủi ro là việc ngân hàng
  có thể xảy ra tổn thất ngoài dự kiến. Ví dụ, nếu ngân
  hàng dự đoán rằng chỉ thu hồi được 97% các khoản
  cho vay trong quý IV/201X, song lại thu về được 98%
  thì đó có thể coi là thành công và mang lại lợi nhuận
  cho ngân hàng. Chỉ khi ngân hàng thu hồi được ít hơn
  97% thì mới được gọi là tổn thất và sự kiện rủi ro đã
  xảy ra. Như vậy, rủi ro của ngân hàng phải gắn với việc giảm sút thu nhập ngoài dự
  kiến và những biện pháp quản lý rủi ro của ngân hàng là để kiểm soát rủi ro nằm trong
  mức chấp nhận được, có thể kiểm soát được và không gây tổn thất quá lớn, làm giảm
  lợi nhuận kỳ vọng.
  Một quan điểm khác là quan điểm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Rủi ro là khả
  năng xảy ra tổn thất. Như vậy, theo quan điểm này thì rủi ro là khả năng xảy ra tổn
  thất có thể dự báo trước được (Expected Loss). Trong nội dung của bài học, chúng ta
  chỉ nghiên cứu rủi ro theo dạng này.

  1.1.2. Các loại rủi ro trong ngân hàng
  Là ngành kinh doanh đặc biệt trong nền kinh tế nên rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng
  thường rất nhiều và rất cao. Nếu phân theo các nhân tố tác động đến tổn thất, rủi ro
  thường bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất,rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, Rủi
  ro hoạt động. Ngoài ra, một số rủi ro ít gặp hơn có thể kể đến như rủi ro pháp lý, rủi ro
  quốc gia…

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 3

 4. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  1.1.2.1. Rủi ro tín dụng
   Cấp tín dụng1 là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc
  cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp
  vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và
  các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
   Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra
  tổn thất khi khách hàng không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ theo hợp đồng
  tín dụng đã kí giữa ngân hàng và khách hàng.
  Cấp tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, sử dụng nhiều vốn nhất tại nhiều ngân
  hàng. Với nhiều ngân hàng nhỏ, các dịch vụ khác như thanh toán, kinh doanh ngoại tệ,
  bảo hiểm… chưa phát triển mạnh, hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống, chủ
  yếu và mang lại thu nhập chính cho ngân hàng. Tuy nhiên khả năng khách hàng không
  thực hiện đúng cam kết không chỉ phụ thuộc vào sự quản lý của ngân hàng, mà còn bị
  ảnh hưởng bởi bản thân khách hàng và sự tác động của môi trường mà khách hàng
  hoạt động. Do đó, nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng là rất
  lớn và mức độ nghiêm trọng của tổn thất tùy thuộc vào
  từng trường hợp cụ thể mà không tuân theo một quy
  luật chung. Giá trị tổn thất có thể chỉ là vài triệu đồng
  nhưng cũng có thể lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Rủi ro
  tín dụng nếu xảy ra, ảnh hưởng trước hết đến thu nhập,
  nguồn vốn của ngân hàng, sau đó có thể là uy tín, thậm
  chí làm phá sản ngân hàng. Mặc dù không một nhà
  kinh doanh ngân hàng tài ba nào có thể dự đoán chính xác các vấn đề có thể xảy ra
  trong tương lai với khoản tín dụng của mình, và rủi ro tín dụng là bạn đường trong
  kinh doanh, ngân hàng cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ và tích cực để hạn
  chế tối đa khả năng xảy ra rủi ro cũng như tổn thất đối với ngân hàng.
  Khi xem xét rủi ro tín dụng cần chú ý tới các yếu tố tạo nên rủi ro tín dụng:
  a. Các khách hàng khác nhau và các ngành nghề khác nhau có các rủi ro khác nhau;
  b. Các sản phẩm khác nhau (cho vay tiêu dùng hay cho vay sản xuất, cho vay có đảm
  bảo hay cho vay tín chấp…) tiềm ẩn các rủi ro khác nhau;
  c. Chuyên môn của cán bộ tín dụng và các nguồn lực của ngân hàng (trong đó có hệ
  thống công nghệ thông tin) có thể đóng góp tích cực vào giảm thiểu rủi ro
  tín dụng;
  d. Đa dạng hóa danh mục tín dụng giúp hạn chế rủi ro của ngân hàng trong hoạt động
  tín dụng.
  Rủi ro tín dụng không chỉ được hiểu là rủi ro khi từng khách hàng không trả được nợ,
  mà còn được nhìn nhận đối với toàn bộ danh mục tín dụng của ngân hàng. Rủi ro danh
  mục tín dụng là khả năng gây tổn thất cho ngân hàng khi tập trung hoạt động tín dụng
  vào một lĩnh vực, một loại tín dụng nhất định, hơn mức cho phép. Nếu ngân hàng
  quản lý rủi ro tốt, các món cho vay đều thu hồi được đầy đủ hoặc tổn thất nằm trong

  1
  Theo Luật các Tổ chức Tín dụng 2010

  4 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 5. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  mức cho phép thì tổn thất của danh mục sẽ không làm giảm lợi nhuận của cả ngân
  hàng từ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, ngay cả khi rủi ro xảy ra ở một vài khoản tín
  dụng nhưng thiệt hại mà chúng mang đến lớn hơn dự kiến, ngân hàng cũng không bị
  coi là thiệt hại nếu như những khoản tín dụng còn lại đều thu hồi đúng và đầy đủ. Lý
  do ở đây là tổn thất ở một số khoản mục tín dụng có rủi ro cao đã được bù trừ bằng
  phần thu nhập lớn hơn dự kiến (do tổn thất ít hơn dự kiến) ở những món vay còn lại.
  Ngân hàng không chỉ giám sát rủi ro của từng khách hàng mà cần quản lý rủi ro của cả
  danh mục tín dụng để phòng ngừa tổn thất. Rủi ro danh mục tín dụng có thể tăng lên
  khi tín dụng được cấp nhiều cho một nhóm những người cho vay có liên quan, một
  ngành công nghiệp cụ thể hoặc một khu vực kinh tế, một quốc gia đơn lẻ hoặc một
  nhóm các quốc gia có quan hệ kinh tế. Một tổ chức tín dụng nên thiết lập những hạn
  chế để giữ được sự tập trung tín dụng ở mức cho phép. Danh mục rủi ro tín dụng có
  thể được định lượng bằng cách sử dụng phương pháp VaR2. Mô hình này tạo ra những
  thông số VaR đơn lẻ đánh giá được thiệt hại tín dụng chắc chắn xảy ra trong danh mục
  ở một mức độ chính xác nhất định, qua một khoảng thời gian nhất định.
  Có khá nhiều cách đo lường rủi ro tín dụng, sẽ được giới thiệu ở bài sau. Bài này chỉ
  giới thiệu khung quản trị rủi ro tín dụng mà Basel đưa ra3:
  Nguyên tắc của Basel

  1 Trao đổi thông tin về chiến lược, phương hướng hoạt động, các hướng dẫn và các phương
  pháp về tín dụng
  2 Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng trong các sản phẩm và hoạt động tín dụng
  của ngân hàng
  3 Xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng rõ ràng, được thể hiện một cách chính thức
  bằng văn bản – những chính sách này thể hiện các tôn chỉ về tín dụng của ngân hàng và
  các thông số mà theo đó, rủi ro tín dụng được quản lý và kiểm soát
  4 Kỹ thuật kiểm tra và giám sát tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết rủi ro tín dụng
  5 Cơ cấu tổ chức trong đó các chức năng liên quan đến tín dụng được tiến hành – bao gồm
  vai trò và trách nhiệm, cũng như các kênh báo cáo
  6 Trách nhiệm đối với chất lượng tín dụng, thể hiện qua cơ cấu thưởng phạt và đánh giá phù hợp
  7 Một quy trình đánh giá rủi ro tín dụng chặt chẽ bao gồm:
   Hệ thống chấm điểm rủi ro tín dụng
   Chức năng kiểm tra tín dụng độc lập

  2
  VaR (Value at Risk) là một công cụ đo lường rủi ro, cho biết tổn thất kỳ vọng lớn nhất trong
  một thời hạn đầu tư nhất định với một mức độ tin cậy xác định trước.
  3
  Nguồn: Basel Committee on Banking Supervision (2001). Tất cả khung quản lý rủi ro trong bài
  đều rút từ nguồn trên.

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 5

 6. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  1.1.2.2. Rủi ro lãi suất
  Là khả năng xảy ra tổn thất về thu nhập hoặc vốn của tổ chức tín dụng do những biến
  động về lãi suất. Rủi ro lãi suất có thể phát sinh từ: (i) chênh lệch thời điểm ấn định
  mức lãi suất mới của tài sản và nguồn vốn; (ii) thay đổi mối quan hệ giữa các mức lãi
  suất thị trường khác nhau của các tài sản và nguồn vốn khác nhau; (iii) thay đổi mối
  quan hệ lãi suất ở các kì hạn khác nhau; và (iv) thay đổi lựa chọn của khách hàng về
  duy trì kỳ hạn còn lại của các tài sản và nguồn vốn (khách hàng vay trả gốc trước hạn
  hoặc khách hàng gửi tiền rút gốc trước hạn).
  Rủi ro lãi suất xuất hiện khi lãi suất biến động bất lợi gây tổn thất cho ngân hàng.
  Những thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến thu nhập thông qua thay đổi thu nhập lãi ròng
  của ngân hàng, cụ thể nó ảnh hưởng tới thu nhập và chi phí của các tài sản và nợ nhạy
  cảm với lãi suất. Những thay đổi về lãi suất cũng ảnh hưởng đến giá trị tiềm ẩn của
  giá trị tài sản và nợ bởi lãi suất thay đổi sẽ dẫn tới thay đổi giá trị hiện tại của dòng
  tiền tương lai thu được từ các tài sản đó, qua đó ảnh hưởng tới giá trị vốn cổ phần của
  ngân hàng.
  Mục đích của quản lý rủi ro lãi suất là đảm bảo biên độ lãi suất thích hợp để có thể bù
  đắp chi phí vốn của tất cả các bộ phận hoạt động đồng thời đảm bảo khoảng dao động
  này nằm trong hạn mức cho phép và phù hợp với chiến lược của ngân hàng.
  Khung quản lý rủi ro lãi suất của Basel dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản sau:
  Nguyên tắc của Basel

  1 Chiến lược đối với rủi ro lãi suất
  2 Xác định rủi ro lãi suất trong các hoạt động của ngân hàng
  3 Khả năng đo lường lãi suất cho các khoảng thời gian đáo hạn khác nhau
  4 Hệ thống hạn mức hoạt động rõ ràng và bắt buộc
  5 Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro lãi suất kịp thời và chuẩn xác

  1.1.2.3. Rủi ro ngoại hối
  Là khả năng xảy ra tổn thất về thu nhập hoặc vốn phát sinh do có sự biến động của tỷ
  giá hối đoái. Rủi ro này chủ yếu xảy ra trong thời gian tổ chức tín dụng có trạng thái
  mở, ở cả nội bảng và ngoại bảng, và/hoặc trên thị trường giao ngay hoặc trên thị
  trường kì hạn, thị trường tương lai.
  Tỷ giá biến động bất lợi tác động lên tài sản, nguồn vốn nợ hoặc các khoản mục ngoại
  bảng dưới dạng ngoại tệ khi ngân hàng đang có các trạng thái mở. Khả năng thua lỗ có
  thể phát sinh do quá trình đánh giá lại trạng thái ngoại tệ chuyển sang nội tệ. Trạng
  thái ngoại hối phát sinh từ:
   Sự mất cân đối về cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn nợ bằng ngoại tệ;
   Kinh doanh ngoại tệ thông qua các hợp đồng phái sinh như giao ngay, kỳ hạn,
  tương lai và quyền chọn;
   Trạng thái ngoại tệ ngân hàng đang nắm giữ trong sổ sách (ví dụ tiền gửi và cho
  vay bằng ngoại tệ, các khoản đầu tư trái phiếu ngoại tệ…);
   Tham gia vào các giao dịch phái sinh được thanh toán bằng ngoại tệ cho mục đích
  kinh doanh hoặc bảo hiểm rủi ro.

  6 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 7. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  Rủi ro tỷ giá được xét trên hai khía cạnh sau:
   Rủi ro do giao dịch: xuất hiện khi tỷ giá thay đổi giữa thời gian nghĩa vụ phát sinh
  (ngày giao dịch – trade date) và thời gian thanh toán (tức ngày hiệu lực – value
  date) do đó ảnh hưởng tới dòng tiền thực tế.
   Rủi ro do yếu tố kinh tế: phản ánh sự thay đổi giá trị hiện tại của dòng tiền tương
  lai của ngân hàng do sự thay đổi tỷ giá bất ngờ, không dự đoán được.
  Nguyên tắc của Basel
  1 Chiến lược đối với rủi ro tỷ giá
  2 Xác định biến động của thị trường và rủi ro tỷ giá
  3 Khả năng dự báo biến động tỷ giá
  4 Sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để giảm thiểu rủi ro

  Hiện nay, do sự phát triển của thị trường tài chính, rủi ro tỷ giá có thể được hạn chế
  dựa trên các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương
  lai… Tuy đã xuất hiện trên thế giới từ lâu song các ngân hàng Việt Nam lại khá dè dặt
  với các công cụ tài chính phái sinh này. Tính chung trong năm 2009 và 2010 tỷ trọng
  của loại tài sản này chiếm chưa đến 1% tổng tài sản, trong đó có nhiều ngân hàng
  không sử dụng hoặc sử dụng không đáng kể các công cụ này.
  4
  Biều đồ 1.1: Các công cụ tài chính phái sinh trong các NHTM Việt Nam năm 2010

  (Đơn vị tính: Nghìn đồng) dựa theo báo cáo tài chính các ngân hàng năm 2010

  64,214,838

  44,734,885

  21,028,236

  9,933,305

  2,900 78,869

  VCB ACB SHB MSB Agribank Vietinbank

  4
  Do tỷ trọng so với tổng tài sản là quá nhỏ nên không đưa lên biểu đồ. Và biểu đồ này chỉ đưa lên một số ngân hàng
  tiêu biểu, có số lượng tiền cho các công cụ tài chính phái sinh nhằm hạn chế rủi ro tín dụng này khá cao.

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 7

 8. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  1.1.2.4. Rủi ro thanh khoản
  Rủi ro thanh khoản là khả năng xảy ra tổn thất khi ngân hàng không có khả năng đáp
  ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.
  Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro thường trực, bao trùm và là loại rủi ro
  quan trọng hàng đầu đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Rủi ro thanh khoản
  có thể làm giảm thu nhập, uy tín của ngân hàng, lớn hơn có thể khiến ngân hàng mất
  khả năng thanh toán. Rủi ro thanh khoản có thể xuất phát từ những nguyên nhân như
  có quá nhiều nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất; niềm tin của khách hàng suy giảm; mất
  cân đối về thời hạn giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn; khách hàng rút tiền ồ ạt,
  tức thời; hoặc yêu cầu thực hiện các cam kết tín dụng của ngân hàng… Một ngân hàng
  có dự trữ tài sản thanh khoản thấp hay tỷ trọng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
  thị trường cao thường có mức độ rủi ro thanh khoản cao. Ngoài ra, một ngân hàng gia
  tăng nhanh chóng về tổng tài sản mà không đi đôi với nguồn vốn có kỳ hạn phù hợp
  cũng có thể phải đối mặt với rủi ro thanh khoản cao hơn.
  Rủi ro thanh khoản cần được xem xét trong mối quan hệ với các rủi ro khác do có thể
  bị kích hoạt bởi các rủi ro khác như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng… Nếu ngân hàng
  có rủi ro tín dụng gia tăng do việc gia tăng và tập trung tín dụng có thể dẫn tới sự gia
  tăng rủi ro thanh khoản. Tương tự, lãi suất gia tăng có thể làm không chỉ có thể làm
  tăng rủi ro lãi suất mà còn khiến khách hàng rút tiền hàng loạt.
  Khung quản lý rủi ro thanh khoản của Ủy ban Basel dựa trên cơ sở các nguyên tắc:
  Nguyên tắc của Basel
  1 Chiến lược quản lý thanh khoản
  2 Xác định rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng
  3 Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thanh khoản
  4 Hệ thống thông tin cần thiết để đo lường, quản lý, giám sát và báo cáo rủi ro thanh khoản
  5 Quy trình đo lường và giám sát các yêu cầu tài trợ thuần
  6 Kiểm soát nội bộ đối với quản lý rủi ro thanh khoản
  7 Đa dạng hóa công nợ và duy trì khả năng bán tài sản
  8 Kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng về khả năng thanh khoản

  1.1.2.5. Rủi ro hoạt động
  Rủi ro hoạt động là khả năng xảy ra tổn thất do sai sót trong các hoạt động nội bộ của
  ngân hàng. Các sai sót này xảy ra khi quy trình nội bộ không đầy đủ hoặc chưa chính
  xác, do còn người có trình độ chuyên môn hoặc đạo đức kém, do các hệ thống máy
  móc vận hành chưa thông suốt…
  Trong hoạt động của ngân hàng, nhân viên ngân hàng có thể cố tình gian lận hay vô
  tình mắc lỗi, ngân hàng thiếu hoặc mất những vị trí chủ chốt. Rủi ro hoạt động có thể
  bị gây ra bởi công nghệ thông tin nếu chất lượng, phần mềm kém, dữ liệu thông tin
  không đầy đủ hoặc hệ thống bảo mật thông tin không an toàn sẽ dễ gây ra các sai sót
  hoặc lỗ hổng an ninh hệ thống. Một nguyên nhân khác là từ quy trình, hệ thống không
  đầy đủ, thiếu hướng dẫn cụ thể gây khó khăn cho nhân viên hoặc có nhiều điểm bất
  cập, chưa hoàn chỉnh, tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng gây thiệt hại cho ngân hàng. Rủi
  ro này có thể xảy ra do các yếu tố bên ngoài như pháp luật, thiên tai, tội phạm, khủng

  8 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 9. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  bố… Trên thực tế, rủi ro hoạt động luôn hiện hữu trong tất cả các giao dịch của ngân
  hàng. Có thể xem xét mức độ xảy ra và mức độ thiệt hại của rủi ro hoạt động theo 2
  khía cạnh: những hoạt động có tần suất lớn nhưng mức độ thiệt hại lại nhỏ: như các
  nhầm lẫn, sai sót của nhân viên… và những hoạt động có tần suất nhỏ nhưng mức độ
  thiệt hại lại lớn, thậm chí có thể dẫn đến phá sản ngân hàng.
  Khung quản lý rủi ro hoạt động của Basel dựa trên cơ sở các nguyên tắc:
  Nguyên tắc của Basel
  1 Xác định rủi ro hoạt động/Quản lý/Chính sách
  Chương trình giảm thiểu rủi ro:
  a. Kiểm soát nội bộ
  2
  b. Chương trình bảo hiểm quốc tế
  c. Quản lý duy trì kinh doanh
  Công cụ và kỹ thuật:
  d. Kiểm soát tự đánh giá
  3 e. Quản lý vấn đề rủi ro và báo cáo
  f. Phân tích rủi ro và báo cáo
  g. Quy trình của các dịch vụ mới
  Định lượng rủi ro:
  4 h. Mất mát xác định trước
  i. Chi phí dự tính
  5 Trách nhiệm của các cá nhân và xử lý rủi ro

  Hoạt động của ngân hàng luôn tiềm ẩn rất nhiều loại rủi ro. Không có một ranh giới rõ
  ràng cho tất cả các loại rủi ro, một nguyên nhân có thể gây ra nhiều loại rủi ro, hoặc
  một loại rủi ro có thể được gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Cách phân chia
  một rủi ro thuộc loại nào chỉ mang tính chất tương đối. Một rủi ro này xảy ra có thể
  kéo theo một loạt các rủi ro khác, ví dụ một cán bộ tính dụng không chấp hành đúng
  các quy chế nghiệp vụ (rủi ro hoạt động) sẽ gây ra thất thoát tài sản, tức là gây ra rủi
  ro tín dụng và khi mức độ thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng thì
  dẫn đến rủi ro thanh khoản… Như vậy, rủi ro hoạt động có thể được thể hiện thông
  qua rủi ro tín dụng hoặc rủi ro thanh khoản. Để dễ dàng phân biệt thì Ủy ban Basel đã
  quy định rằng: nếu nguyên nhân nào vừa gây ra rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động
  thì xếp rủi ro đó vào rủi ro hoạt động nếu nguyên nhân nào vừa gây rủi ro tín dụng
  vừa gây rủi ro hoạt động thì xếp vào rủi ro tín dụng.

  1.2. Quản lý rủi ro

  1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản lý rủi ro
  Khái niệm quản lý rủi ro
  Bắt nguồn từ việc ngân hàng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro mà chỉ có thể hạn chế,
  phòng ngừa, các ngân hàng cần xây dựng quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo kiểm
  soát rủi ro ở mức có thể chấp nhận được. Khi đó, ngân hàng vừa gia tăng giá trị cho
  khách hàng và đồng thời tạo lợi nhuận cho cổ đông bằng cách thực hiện quản lý rủi ro
  phù hợp với chiến lược và trong phạm vi rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận được.
  Quản lý rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có tính hệ
  thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng bất

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 9

 10. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  lợi của rủi ro, đảm bảo rủi ro nằm trong biên độ mà ngân hàng chấp nhận được. Quy
  trình quản lý rủi ro bao gồm việc xây dựng chiến lược, nhận dạng, đo lường, báo cáo
  và xử lý hậu quả khi sự kiện rủi ro xảy ra.
  Việc quản lý rủi ro là trung tâm trong hoạt động ngân
  hàng, với vai trò chính của một ngân hàng là “lưu
  chuyển” rủi ro bằng cách cấp tín dụng cho các khách
  hàng có chọn lọc và cung cấp các sản phẩm giúp khách
  hàng chuyển giao các rủi ro cho ngân hàng. Ngân hàng
  nhận rủi ro từ các thành phần khác nhau trong nền kinh
  tế và bằng nghiệp vụ của mình, tạo ra lợi nhuận cho
  khách hàng và bản thân ngân hàng. Walter Wriston (1993), cựu chủ tịch và CEO của
  Citigroup đã đánh giá về vai trò của quản lý rủi ro của ngân hàng: “Thực tế các
  chuyên viên ngân hàng đang ở trong một ngành kinh doanh về quản lý rủi ro. Nói một
  cách trực tiếp và đơn giản, đó chính là công việc của ngân hàng”.
  Quản lý rủi ro hiệu quả là phần trọng tâm trong quản lý tài chính, nghiệp vụ của ngân
  hàng, là cơ sở cho khả năng sinh lời ổn định của ngân hàng và tối đa hóa lợi ích của
  các chủ sở hữu và cổ đông khác.
  Mục tiêu của Quản lý rủi ro
  Rủi ro luôn đi liền với lợi nhuận kỳ vọng, đó là sự đánh đổi. Rủi ro thường vô hình,
  khó nắm bắt và không chắc chắn, nó có thể hiện thực hóa thành những tổn thất trong
  tương lai, trong khi lợi nhuận là một giá trị đầu ra tiêu chuẩn. Sự khác biệt này tạo ra
  xu hướng thiên lệch về cách nhìn không cân xứng đối với rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng,
  làm cho việc tạo ra cân bằng giữa hai đại lượng này càng trở nên khó khăn hơn.
  Mục tiêu của quản lý rủi ro là tối ưu hóa được cơ cấu rủi ro – lợi nhuận kỳ vọng. Với
  những phương pháp quản lý rủi ro truyền thống, mục tiêu chủ yếu là đo lường được
  mức rủi ro có thể có do các nhân tố khách quan và chủ quan gây ra, trên cơ sở đó tiến
  hành những hoạt động kinh doanh để đảm bảo rủi ro không vượt mức cho phép.
  Nhưng với sự phát triển của thị trường tiền tệ ngày càng phức tạp đòi hỏi phải xây
  dựng phương pháp quản lý hiện đại không chỉ đo lường được mức rủi ro có thể có mà
  còn phải tạo được những chiến lược thay thế điều chỉnh hướng hoạt động theo rủi ro.

  1.2.2. Nguyên tắc quản lý rủi ro

  1.2.2.1. Nguyên tắc chấp nhận rủi ro
  Trong hoạt động ngân hàng, triệt tiêu rủi ro là điều không thể, do vậy, điều phù hợp
  hơn là chấp nhận rủi ro và tìm cách hạn chế nó, và tìm kiếm lợi nhuận cũng chính từ
  hoạt động này. Các nhà quản lý ngân hàng cần chấp nhận rủi ro ở mức cho phép nếu
  như muốn có được thu nhập phù hợp từ hoạt động kinh doanh của mình. Nguyên tắc
  đầu tiên là phải xác định được mức độ rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận được.
  Điều này sẽ cho phép ngân hàng ra quyết định chấp nhận hay từ chối những hợp đồng
  khiến rủi ro của mình đi chệch khỏi mức đã xác định trước.

  10 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 11. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  1.2.2.2. Nguyên tắc phù hợp
  Trong nguyên tắc này nêu lên rất nhiều các phạm vi phù hợp, trong đó gồm những vấn
  đề phù hợp sau: Thứ nhất, phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và tổn thất dự kiến –
  nghĩa là các hoạt động của ngân hàng khi cung cấp đến khách hàng chỉ được hàm
  chứa những loại rủi ro mà khi sự kiện rủi ro xảy ra thì không được vượt quá khả năng
  chịu đựng của ngân hàng; Thứ hai, phù hợp về thời gian, do thời gian càng dài thì mức
  độ rủi ro tiềm ẩn càng cao. Chính vì thế, cần phải tính thêm phí khi cấp tín dụng có
  thời gian dài. Cuối cùng là phù hợp với chiến lược mà ngân hàng theo đuổi.

  1.2.2.3. Nguyên tắc độc lập
  Nhìn chung, thiệt hại đối với ngân hàng do các rủi ro khác nhau gây ra thường khá
  biệt lập, do vậy với mỗi loại rủi ro nhất định cần có chiến lược nhất định, đồng thời
  cũng tránh tình trạng lây lan các loại rủi ro với nhau.

  1.2.3. Mô hình quản lý rủi ro
  Quản trị rủi ro của ngân hàng phải đứng trên nhiều góc độ khác nhau và cần xem xét
  quản lí rủi ro ở mọi cấp độ. Cấu trúc quản trị rủi ro theo thông lệ mới gồm 3 cấp độ
  kiểm soát.
  Hình 1.1 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CẤP ĐỘ BA

  BỘ
  PHẬN Hội đồng quản lý rủi ro
  KIỂM
  TOÁN
  NỘI BỘ
  BAN ĐIỀU HÀNH CẤP ĐỘ HAI

  Ủy ban Ủy ban Ủy ban
  QLRR thị QLRR QLRR tín
  trường hoạt động dụng

  P.QLRR thị P.QLRR P.QLRR tín
  trường tại hoạt động tại dụng tại
  TSC TSC TSC

  P.QLRR tại chi nhánh

  CẤP ĐỘ MỘT
  Bộ phận kinh doanh trực tiếp

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 11

 12. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

   Cấp độ thứ nhất: Bộ phận trực tiếp kinh doanh – Các đơn vị trực tiếp kinh doanh
  thực hiện quản lý rủi ro ở tầm vi mô. Họ là người trực tiếp tiếp nhận rủi ro và cũng
  phải quản lý rủi ro theo các quy định của Ngân hàng. Ở cấp độ này, tất cả nhân
  viên được yêu cầu phải luôn đảm bảo rủi ro được quản lý một cách hiệu quả trong
  phạm vi trách nhiệm trực tiếp của mình.
   Cấp độ thứ hai: Ngân hàng cần thành lập bộ phận quản trị rủi ro độc lập, thông
  thường là Ban điều hành và các ủy ban quản lí rủi ro (Risk Management
  Committee – RMC) trực thuộc Ban điều hành, phòng quản lí rủi ro tại trụ sở chính
  và các chi nhánh.
   Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao. Trách nhiệm
  của Ban điều hành như sau: (i) Thực hiện các chiến lược và chính sách đã được
  Hội đồng quản trị phê duyệt; (ii) Xây dựng các quy trình nhằm xác định, đo lường,
  giám sát và kiểm soát những rủi ro phát sinh trong hoạt động của ngân hàng; (iii)
  Duy trì một cơ cấu tổ chức phân công rõ chức năng, nhiệm vụ, và trách nhiệm báo
  cáo để tránh những trường hợp mâu thuẫn về quyền lợi; (iv) Bảo đảm những chức
  năng, nhiệm vụ được phân công được thực hiện một cách hiệu quả.
   Ủy ban quản lý rủi ro: trực thuộc Ban điều hành, có nhiệm vụ: (i) Giám sát một
  cách tích cực quá trình quản lý rủi ro trong ngân hàng. (ii) Chịu trách nhiệm xây
  dựng Khung quản lý rủi ro. Thành viên Ủy ban quản lý rủi ro gồm: Tổng giám đốc
  (làm Chủ tịch), trưởng các phòng quản lý rủi ro và các phòng ban liên quan.
   Phòng quản lý rủi ro Trụ sở chính: (i) Hỗ trợ Ban điều hành, giúp Ban điều hành
  chứng minh với các cơ quan quản lý, cơ quan kiểm toán và các cấp quản lý cao
  hơn rằng công tác quản lý rủi ro đã được thực hiện; (ii) Làm đầu mối, chủ động
  triển khai vào thực tế, đến các bộ phận, các chi nhánh, đơn vị, phòng ban các khâu
  trong quá trình quản lý rủi ro của ngân hàng.
   Phòng quản lý rủi ro chi nhánh: (i) Giúp ban giám đốc chi nhánh thực hiện quản lý
  rủi ro, thực hiện các báo cáo liên quan đến quản lý rủi ro… (ii) Triển khai hoạt
  động quản lý rủi ro tại chi nhánh dưới sự hướng dẫn, giám sát của phòng quản lý
  rủi ro Trụ sở chính.
   Cấp độ thứ 3: Hội đồng quản lí rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị. Hội đồng quản
  lí rủi ro bao gồm chủ yếu là các thành viên của Hội đồng quản trị, có nhiệm vụ
  định hướng rủi ro chiến lược.
  Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cuối cùng và quyết định về mức độ rủi ro mà
  Ngân hàng có thể chấp nhận được. Để làm điều này, Hội đồng quản trị cần phải:
  o Phê duyệt các chiến lược kinh doanh tổng thể và các chính sách, giới hạn về
  quản lý rủi ro của Ngân hàng và định kỳ có xem xét đánh giá lại;
  o Chủ động theo dõi tình hình thực hiện và danh mục rủi ro của Ngân hàng;
  o Định kỳ rà soát thông tin để nắm bắt và đánh giá tất cả các loại rủi ro;
  o Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp;

  o Bảo đảm Ban điều hành thực hiện đầy đủ các bước cần thiết để xác định, định
  lượng, giám sát và quản lý rủi ro;
  o Bảo đảm Ban điều hành giám sát được hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

  12 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 13. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  Bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập với Ủy ban quản lý rủi ro, nhằm kiểm tra tính hiệu
  quả của chính sách và khung quản lí rủi ro. Chức năng của ban kiểm toán là thực hiện
  xem xét lại quy trình quản lí rủi ro và phương pháp đo lường nhằm đảm bảo:
  o Tính tuân thủ quy trình quản lí rủi ro;
  o Chất lượng nội dung các phương pháp và kết quả các phương pháp đó.

  1.2.4. Nội dung quản lý rủi ro
  Những rủi ro ẩn chứa trong các hoạt động chính của
  ngân hàng, liên quan đến bảng cân đối kế toán của
  ngân hàng và các hoạt động cơ bản như cho vay và
  nhận tiền gửi, không phải hoàn toàn do ngân hàng
  chịu. Trong rất nhiều trường hợp, ngân hàng thương
  mại có thể loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro tài chính
  đi cùng với các giao dịch bằng những kĩ thuật xử lý
  hợp lý, hoặc có thể chuyển rủi ro đó cho các chủ thể khác qua một sự kết hợp tạo ra
  sản phẩm và định giá.
  Một tổ chức tín dụng không nhất thiết phải chấp nhận những rủi ro không cần thiết
  trong kinh doanh, hay là hấp thụ những rủi ro có thể chuyển sang cho những chủ thể
  tham gia khác một cách hiệu quả. Thay vào đó, ngân hàng chỉ nên quản lý những rủi
  ro ở cấp độ tổ chức mà sẽ được quản lý hiệu quả hơn bản thân thị trường hay bởi chủ
  sở hữu của những danh mục của bản thân họ. Tóm lại, ngân hàng chỉ nên chấp nhận
  những rủi ro là đặc thù tất yếu của chuỗi dịch vụ ngân hàng. Từ góc độ quản lý, rủi ro
  mà các tổ chức tài chính phải đối mặt có thể chia ra làm 3 loại, đó là:
   Rủi ro có thể loại bỏ hoặc tránh được bởi các nghiệp vụ kinh doanh đơn giản.
   Rủi ro có thể chuyển giao cho những chủ thể tham gia khác.
   Rủi ro phải được quản lý ở cấp độ ngân hàng.
  Do sự đa dạng của rủi ro, mỗi loại rủi ro có những cách quản lý riêng. Bài này chỉ đưa
  ra cách thức quản lý chung nhất cho tất cả các loại rủi ro trong ngân hàng thương mại.

  1.2.4.1. Nhận diện rủi ro
  Ngân hàng dự báo và nhận diện rủi ro trong các giao dịch, trong danh mục đầu tư hiện
  có, trong cơ sở vật chất và các quy trình của Ngân hàng. Nhận diện các sự kiện có rủi ro
  không mong muốn, tiềm ẩn là bước quan trọng đầu tiên trong quản lý rủi ro đối với bất
  cứ một hoạt động kinh doanh nào. Để hỗ trợ quá trình này và đảm bảo tính thích hợp
  trong trao đổi thông tin, ngân hàng sử dụng nhiều loại rủi ro chuẩn để phân loại mức độ
  rủi ro. Hơn nữa, ngân hàng nhận thấy sự cần thiết của việc duy trì một cái nhìn tổng thể
  vì một giao dịch hay một hành vi đơn lẻ nào đều có thể dẫn đến đến nhiều mức độ rủi ro
  khác nhau. Các loại rủi ro có mối quan hệ tương quan chặt chẽ với nhau, và một mức độ
  rủi ro cho trước có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.

  1.2.4.2. Đo lường rủi ro
  Nhiệm vụ của bước này là phải định lượng được xác suất mà một rủi ro cụ thể có thể
  xảy ra và tổn thất mà nó gây ra cho ngân hàng. Đo lường rủi ro chính xác và kịp thời

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 13

 14. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  là rất cần thiết cho hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả. Nếu không có một hệ thống đo
  lường rủi ro hữu hiệu, ngân hàng không thể kiểm soát hoặc giám sát mức độ rủi ro của
  mình. Ngân hàng nên kiểm tra định kỳ các công cụ đo lường rủi ro để chắc chắn về độ
  tin cậy của chúng.
  Các chỉ số để đo lường rủi ro thường phân thành 3 loại:
   Đo lường độ nhạy cảm (sensitivity): đo lường độ lệch của biến mục tiêu khi một
  biến thị trường thay đổi một đơn vị. Các chỉ số về độ nhạy cảm thường liên quan
  đến rủi ro thị trường. Khe hở lãi suất là sự nhạy cảm của chênh lệch lãi suất
  (margin) trong danh mục đầu tư của ngân hàng đối với sự chuyển dịch của đường
  cong lãi suất.
   Đo lường sự biến động (volatility): đo lường sự
  biến thiên xung quanh giá trị trung bình của biến
  mục tiêu, cả biến động lên và xuống. Chỉ số về sự
  biến động đo lường độ phân tán và bất ổn định của
  các tham số ngẫu nhiên hay của biến mục tiêu.
   Đo lường tổn thất (downside measure): chỉ tập
  trung vào những độ lệch mang tính bất lợi. Nó đo lường tình trạng xấu nhất của
  biến mục tiêu, ví dụ như tổn thất về lợi nhuận, giá trị thị trường… VaR là một
  công cụ đo lường tổn thất như vậy. Đo lường tổn thất là công cụ đo lường đánh giá
  tổn thất toàn diện nhất, đã tính đến sự nhạy cảm và biến động trong các tác động
  tiêu cực.
  Hiện nay, trên thế giới đã và đang áp dụng mô hình quản lý rủi ro VaR – không chỉ đo
  lường rủi ro phổ biến nhất là rủi ro tín dụng mà còn có thể đo lường được các loại rủi
  ro khác, bên cạnh đó còn có thể góp phần đưa ra những đánh giá về phân bổ tài sản
  vào các danh mục đầu tư trong điều kiện thị trường nhất định. Tuy nhiên, do tình hình
  kinh tế biến động khó khăn từ năm 2009 – 2013 mà các nhà hoạch định chính sách
  của các ngân hàng cũng như các nhà kinh tế đã và đang tìm kiếm những mô hình đo
  lường và quản lý rủi ro phù hợp hơn, sát với những biến động của thị trường hơn.
  Bên cạnh hoạt động đo lường, giám sát các mức độ rủi ro và các điều kiện môi trường
  cơ bản phải là một hoạt động diễn ra liên tục, và chú ý rằng rủi ro có thể thường xuyên
  thay đổi. Ngân hàng đảm bảo sự tập trung quản lý đối với các rủi ro trọng yếu và do
  đó ngân hàng được chuẩn bị có hiệu quả để ứng phó với các biến cố rủi ro khi chúng
  xuất hiện.
  Để hỗ trợ thông tin một cách có ích cho các quyết định kinh doanh, ngân hàng cần
  phải nắm rõ về mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra từ các dấu hiệu và nguyên
  nhân trong các biến cố rủi ro khác nhau. Trong trường hợp các biến cố có khả năng
  xảy ra cao thì nó phải được tính đến trong kế hoạch và dự thảo ngân sách thường
  ngày, ngay cả khi các biến cố đó có mức độ nghiêm trọng tương đối thấp. Ngoài ra,
  Ngân hàng cũng phải dự đoán các trường hợp rủi ro ít xảy ra nhưng nếu có sẽ tác động
  nghiêm trọng đối với ngân hàng để đảm bảo đưa ra sự giám sát thích hợp và các giới
  hạn chịu đựng rủi ro của ngân hàng không bị vi phạm.

  14 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 15. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  1.2.4.3. Xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro
  Trên cơ sở nhận biết sự tồn tại khách quan của rủi ro và kết quả của đo lường rủi ro, ngân hàng
  có thể xử lý đối với các nguy cơ gây tổn thất như:
  tránh né rủi ro;
  gánh chịu rủi ro;
  giảm thiểu nguy cơ và giảm thiểu tổn thất;
  hoán chuyển rủi ro; hay
  giảm thiểu rủi ro.

   Tránh né rủi ro
  Đây là cách xử sự hiển nhiên nhất bởi vì đương nhiên sẽ càng tốt nếu như ngân
  hàng tránh né được càng nhiều rủi ro cũng như tổn thất nếu sự kiện rủi ro xảy ra.
  Trên thực tế, chỉ có thể tránh né rủi ro nếu như có sự lựa chọn và trong đó việc
  chấp nhận rủi ro này và tránh né rủi ro kia là hợp lý. Trong hoạt động kinh doanh
  ngân hàng, sự hợp lý được quyết định bởi giá cả (lãi, phí…) của lựa chọn này với
  giá cả của lựa chọn khác. Ví dụ, ngân hàng có thể quyết định giữ các tài sản có
  tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu thanh toán trong việc cấp mới, chi trả các
  loại hợp đồng đã đến hạn của khách hàng hay đáp ứng nhu cầu cấp mới; hay chỉ
  cấp tín dụng đối với những khách hàng có độ tin cậy tín dụng cao… Tuy nhiên,
  bằng những cách này thì bên cạnh việc ngân hàng không thể hoàn toàn loại bỏ rủi
  ro thì phải đối mặt với vấn đề lợi nhuận kỳ vọng thấp. Điều này lại gây ra vấn đề
  mới cho ngân hàng khi các khoản này sẽ không bù đắp được chi phí huy động vốn,
  chi phí trả lương cho nhân viên, các khoản thưởng… làm cho nhân viên ngân hàng
  không gắn bó hoặc cố tình làm sai quy trình vì lợi ích cá nhân.
  Khi không áp dụng được phương pháp tránh né, ngân hàng buộc phải dùng các
  biện pháp khác để giải quyết.
   Gánh chịu rủi ro
  Đây có vẻ như là một cách xử sự dễ dàng nhất đối với ngân hàng khi thực hiện bất
  cứ hoạt động nào. Những ngân hàng quản lý rủi ro một cách thụ động hoặc không
  có cách nào tốt hơn để giải quyết hậu quả khi rủi ro xảy ra (ví dụ, những ngân
  hàng cấp tín dụng trong cho khu vực nông nghiệp thì khó có thể dự đoán chính xác
  được khi nào thiên tai xảy ra và mức độ nghiêm trọng của nó); hoặc các chiến lược
  đầu tư mang tính phiêu lưu (đầu tư vào các loại chứng khoán có độ rủi ro cao – tất
  nhiên mức độ sinh lời kỳ vọng cao hơn). Để gánh chịu những tổn thất do rủi ro
  mang lại trong tương lai, ngân hàng thường tạo lập các quỹ để bù đắp tổn thất, hay
  còn gọi là tự bảo hiểm.
   Giảm thiểu rủi ro – Giảm thiểu tổn thất
  Rủi ro cao có thể làm gia tăng tổn thất khi nó xảy ra. Ngân hàng – mặc dù chấp
  nhận rủi ro như một phần không thể thiếu trong hoạt động – cũng cần đến các biện
  pháp để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tổn thất bằng các biện pháp như xây dựng quy
  trình khoa học và chặt chẽ, tuyển dụng nhân viên có trình độ và kinh nghiệm, áp
  dụng công nghệ hiện đại và phù hợp với trình độ vận hành, giám sát chặt chẽ và
  kịp thời, yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo… Nhờ vậy, các yếu tố gây ra
  rủi ro được giảm thiểu, làm cho rủi ro ổn định và gần với xác suất đã được đoán
  trước hơn.

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 15

 16. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

   Hoán chuyển rủi ro
  Rủi ro không thể tránh né, nhưng nếu chấp nhận gánh chịu toàn bộ tổn thất khi rủi
  ro xảy ra thì lại quá liều lĩnh. Để giảm thiểu rủi ro, ngân hàng có thể đẩy một phần
  hoặc toàn bộ rủi ro sang cho đối tác của mình thông qua các hình thức sau:
  o Nghịch hành
  Là việc tham gia hai chiều trái ngược nhau vào
  cùng một sự việc và như vậy rủi ro bị vô hiệu
  hóa. Phương pháp này thường được áp dụng khi
  ngân hàng tham gia vào các hợp đồng phái sinh
  (hoán đổi, tương lai, kỳ hạn, quyền chọn…) với
  các đối tác có dự báo về rủi ro ngược với ngân
  hàng. Ví dụ, nếu ngân hàng xác định trong thời
  gian tới khe hở lãi suất âm và dự báo lãi suất tăng thì có thể ký hợp đồng kỳ
  hạn bán trái phiếu trong tương lai cho một tổ chức tài chính khác dự kiến lãi
  suất sẽ giảm. Nếu lãi suất tăng, chênh lệch từ lãi của ngân hàng giảm, nhưng lại
  có lãi từ hợp đồng kỳ hạn do ngân hàng có thể mua trái phiếu với giá rẻ hơn
  (lãi suất tăng làm giá trái phiếu giảm) và bán cho đối tác với giá theo hợp đồng
  đã ký. Nếu lãi suất giảm, ngân hàng có thu nhập từ lãi cao hơn và phần thu
  nhập tăng thêm này dùng để bù đắp phần tổn thất từ hợp đồng kỳ hạn do ngân
  hàng phải mua trái phiếu cao hơn (lãi suất giảm làm giá trái phiếu tăng) để bán
  lại với giá theo hợp đồng đã ký. Như vậy, khi rủi ro xảy ra (lãi suất tăng), tổn
  thất đã được chuyển từ ngân hàng sang đối tác của hợp đồng kỳ hạn.
  o Bán lại hợp đồng
  Ngân hàng có thể bán lại một phần hoặc toàn bộ hợp đồng đã ký sang cho tổ
  chức tài chính khác để san sẻ bớt rủi ro. Ví dụ, ngân hàng đã ký hợp đồng bảo
  lãnh với khách hàng có thể tham gia tái bảo lãnh với một ngân hàng khác. Nếu
  rủi ro xảy ra, ngân hàng tái bảo lãnh sẽ gánh chịu (một phần hoặc toàn bộ) tổn
  thất cho ngân hàng nhận bảo lãnh ban đầu.
  o Bảo hiểm
  Ngân hàng có thể mua bảo hiểm (ví dụ như bảo hiểm tín dụng trong hoạt động
  cho vay, bảo hiểm cháy nổ đối với máy móc, thiết bị…). Bảo hiểm làm tăng
  chi phí nhưng giúp ngân hàng yên tâm hơn nhờ san sẻ một phần rủi ro cho tổ
  chức bảo hiểm. Bảo hiểm là một trong các hình thức hoán chuyển rủi ro nhưng
  cách thức xử lý hậu quả của rủi ro triệt để hơn hết. Hoán chuyển rủi ro của bảo
  hiểm là hoán chuyển cho số đông người tham gia đóng góp dưới hình thức phí
  bảo hiểm, vừa đủ để mỗi người không bị rủi ro tác động làm ảnh hưởng nhiều.
  Trong khi đó, với hình thức hoán chuyển rủi ro khác, việc hoán chuyển chỉ giải
  quyết lợi ích cục bộ của một ngân hàng, rủi ro vẫn tiếp tục đe dọa lợi ích của
  những ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác và nền kinh tế. Tuy nhiên,
  không phải tất cả các tổ chức tín dụng đều chấp nhận nghiệp vụ bảo hiểm vì
  còn phụ thuộc vào khả năng tài chính của mình; và không phải nghiệp vụ nào
  cũng có thể bảo hiểm được.

  16 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 17. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  1.2.4.4. Giám sát và báo cáo rủi ro
   Rủi ro luôn đi kèm với lợi nhuận kỳ vọng. Do vậy,
  để đảm bảo ngân hàng không bị chệch hướng khỏi
  hoạt động sản xuất kinh doanh, gây những ảnh
  hưởng xấu đến chủ nợ của ngân hàng cũng như
  những cổ đông thì cần phải có hoạt động giám sát
  một cách chặt chẽ từ ban lãnh đạo và bộ phận giám
  sát độc lập. Hoạt động giám sát được tiến hành từ xa và thanh tra tại chỗ. Giám sát
  từ xa là việc thu thập, xử lý thông tin liên tục và đưa ra cảnh báo từ Hội sở chính.
  Kết quả của giám sát từ xa sẽ giúp ngân hàng nhận biết được những hoạt động, chi
  nhánh, bộ phận… hiện đang có những hoạt động có mức rủi ro cao hơn dự kiến để
  làm cơ sở thanh tra tại chỗ. Thanh tra tại chỗ được tiến hành tại cơ sở, nơi phát
  hiện rủi ro để tìm hiểu những thông tin cụ thể nhằm đưa ra kết luận chính xác hơn,
  làm căn cứ để xử lý hậu quả khi sự kiện rủi ro xảy ra. Tùy theo góc độ đánh rủi ro
  mà ngân hàng có thể giám sát từ xa theo tuần (đánh giá tình trạng thanh khoản, sự
  biến động về giá chứng khoán), tháng (đánh giá chất lượng tài sản, mức độ đầy đủ
  vốn), quý (đánh giá khả năng sinh lời, năng lực quản lý) hay năm (đánh giá tổng
  hợp các hoạt động trong năm); còn thanh tra tại chỗ có thể thực hiện theo định kỳ
  hoặc thực hiện đột xuất dựa trên kết quả của giám sát từ xa.
   Báo cáo rủi ro là quá trình lập và nhận báo cáo từ các thông tin thu thập được.
  Báo cáo rủi ro là cách ngân hàng đảm bảo sự tập trung quản lý đối với các rủi ro
  trọng yếu và do đó ngân hàng được chuẩn bị có hiệu quả để ứng phó với các biến
  cố rủi ro khi chúng xuất hiện. Báo cáo hết sức quan trọng để đảm bảo rằng ngân
  hàng có được sự minh bạch và cách trao đổi thích hợp đối với các cổ đông chính.
  Các nhà quản lý, thành lập kinh doanh có trách nhiệm thông báo các rủi ro và đảm
  bảo những rủi ro này được nhận dạng và giám sát hợp lý.
   Đối tượng lập và nhận báo cáo: Việc lập báo cáo bắt đầu từ cấp dưới. Các lãnh
  đạo cấp cao đặt ra các hướng dẫn, chính sách chung toàn diện truyền đạt đến các
  bộ phận kinh doanh, đồng thời những báo cáo định kỳ từ bộ phận kinh doanh phía
  dưới lên lãnh đạo, giúp phát hiện và sửa chữa những điểm hạn chế của chính sách,
  khi so sánh các mục tiêu kế hoạch và kết quả thực tế đạt được. Đối tượng nhận báo
  cáo cần có cái nhìn tổng thể về sự phân hóa rủi ro và mối liên hệ giữa các rủi ro.
   Nội dung báo cáo: Bộ phận cấp dưới tổng hợp những thông tin thu thập, đo lường
  và lập bản báo cáo kết quả thu thập được. Những thông tin thu thập có thể là
  những dữ liệu trong quá khứ và được lượng hóa trong tương lai, hoặc những thông
  tin về chính sách của chính phủ trong thời gian tới, hoặc có thể là những thông tin
  “ngầm” mà ngân hàng nắm bắt được… Tất cả những thông tin trên sẽ được phân
  tích cả về định tính và định lượng. Nội dung của báo cáo sẽ phụ thuộc vào mức độ
  tin cậy của thông tin thu thập được, phụ thuộc vào độ chính xác của các công cụ
  đo lường rủi ro sử dụng và phụ thuộc và đối tượng tiếp nhận báo cáo.
   Kênh báo cáo: Các kênh báo cáo cần thực hiện thống nhất, xuyên suốt ngân hàng,
  đảm bảo tốc độ truyền dẫn và xử lý thông tin kịp thời, nhanh chóng. Rủi ro có thể
  xảy ra ở bất cứ một khâu nào, do vậy phải xây dựng kênh báo cáo thật khoa học,

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 17

 18. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  không bị chồng chéo các bộ phận và có bộ phận tiếp nhận thống nhất để có cái
  nhìn tổng quan về rủi ro của cả hệ thống.
   Tần suất báo cáo: Báo cáo rủi ro thích hợp, chính xác và kịp thời là rất cần thiết
  cho hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để từ đó đánh giá tính hiệu quả trong quản lý
  rủi ro nhằm phát hiện sai sót để sửa chữa và hoàn thiện hơn. Tần suất báo cáo càng
  cao thì khả năng giảm thiểu rủi ro càng cao. Tuy nhiên, nó có thể gia tăng chi phí
  quản trị rủi ro của ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận. Theo đó, các ngân
  hàng cần cân nhắc lựa chọn tần suất báo cáo cho phù hợp với chiến lược của mình.

  18 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

 19. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  Tóm lược cuối bài
  Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng được hiểu là khả năng mang đến tổn thất cho
  ngân hàng. Trong hoạt động ngân hàng, rủi ro là không thể tránh khỏi và rất đa dạng, như rủi ro
  tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động… Tuy nhiên, đi kèm với rủi ro cao
  là lợi nhuận kỳ vọng cao, do đó đòi hỏi nhà quản lý cần phân tích các loại rủi ro có thể gặp phải,
  từ đó có định hướng đường lối để quản lý rủi ro tốt hơn. Ngân hàng thường dựa vào khung và
  các nguyên tắc quản lý rủi ro để đưa ra một quy trình quản lý rủi ro phù hợp với ngân hàng của
  mình, bao gồm năm bước, đó là xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, nhận diện rủi ro, đo lường
  rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý rủi ro.

  TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227 19

 20. Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng thương mại

  Câu hỏi ôn tập
  1. Nêu các loại rủi ro chính có thể phát sinh trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Theo
  các anh/chị, ngoài những rủi ro đã nêu trên còn có thể có những loại rủi ro nào khác?
  2. Hãy nêu những tổn thất chính mà rủi ro gây ra cho ngân hàng thương mại.

  3. Tại sao ngân hàng không loại bỏ rủi ro mà phải chấp nhận rủi ro ở một mức độ hợp lý?

  4. Quy trình quản lý rủi ro của ngân hàng gồm những bước nào?

  5. Bình luận ý kiến cho rằng: “Quản lý rủi ro trong ngân hàng là công việc của riêng khối quản
  lý rủi ro”.

  20 TXNHTM04_Bai1_v1.0015103227

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 – Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy