[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án

Download


“Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án” với các nội dung khái niệm, ý nghĩa và nội dung của hoạt động phân tích dự án; vận dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính quan trọng; phân tích dự án trên thực tế và đưa ra quyết định.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án

 1. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  BÀI 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Phan Thị Thu Hà (2013). Ngân hàng Thương mại. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế
  Quốc dân, Hà Nội. Chương 4 và Chương 5.
  2. Phan Thị Thu Hà (2005). Ngân hàng Phát triển. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội,
  Hà Nội. Chương 3.
  3. Lưu Thị Hương (2003). Thẩm định tài chính dự án đầu tư. Nhà xuất bản Lao động
  – Xã hội, Hà Nội.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
   Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
  Nội dung
  Bài này nêu lên việc quan trọng của việc phân tích và thẩm định tài chính dự án, thông qua
  các chỉ tiêu như NPV và IRR… cũng như cách tính các chỉ tiêu này, đồng thời nêu ra
  những hạn chế của các chỉ tiêu để sử dụng bổ sung lẫn nhau. Dựa vào những chỉ tiêu trên,
  ngân hàng có thể đánh giá hiệu quả tài chính của dự án trong trạng thái tĩnh (trường hợp
  cơ sở) và trạng thái động (giả định một hoặc một số tham số thay đổi).
  Mục tiêu
  Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể thực hiện được các việc sau:
   Hiểu được khái niệm, ý nghĩa và nội dung của hoạt động phân tích dự án.
   Hiểu và vận dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính quan trọng.
   Thực hiện phân tích dự án trên thực tế và đưa ra quyết định.

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 39

 2. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Tình huống dẫn nhập
  Ngân hàng A tiến hàng thẩm định hồ sơ của 2 khách hàng sau:
  Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh do ông Lâm Văn Ly làm chủ muốn vay 20 tỷ để đầu tư đóng
  mới tàu đánh bắt cá xa bờ. Dự kiến thời hạn vay là 10 năm, lãi suất thỏa thuận. Vốn chủ sở hữu
  của doanh nghiệp tham gia vào dự án là 5 tỷ, lợi nhuận trước thuế dự tính là 4 tỷ/năm.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn Lệ Chi do ông Bùi Như Lạc làm giám đốc, muốn vay 22 tỷ để kinh
  doanh máy móc phục vụ nông nghiệp. Dự kiến thời hạn vay là 8 năm, lãi suất thỏa thuận. Vốn
  chủ sở hữu của doanh nghiệp Lệ Chi tham gia vào dự án là 4 tỷ, mỗi năm mang lại lợi nhuận
  trước thuế 5 tỷ.

  1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngân hàng sẽ trả lời khách hàng như thế nào?
  2. Nếu không đủ dữ liệu để thẩm định, ngân hàng sẽ phải yêu cầu khách hàng
  cung cấp thêm những thông tin gì?
  3. Nếu như ngân hàng chỉ có khả năng tài trợ 1 trong 2 dự án thì dự án nào sẽ
  bị từ chối? Tại sao?

  40 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 3. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  3.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính dự án
  3.1.1. Khái niệm
  Phân tích tài chính dự án là một quá trình kiểm tra,
  đánh giá lại toàn bộ các nội dung liên quan đến khía
  cạnh tài chính để xác định hiệu quả tài chính của
  dự án.
  Bất kỳ một dự án nào, dù được lập rất chi tiết đều ít
  nhiều mang tính chủ quan của người soạn thảo, làm
  cho các số liệu của dự án có thể chưa có độ chính
  xác cao. Quyết định đầu tư dựa trên một dự án như
  vậy có thể gây lãng phí vốn lớn của chủ đầu tư và xã hội. Do vậy, để đảm bảo tính tin
  cậy và sức thuyết phục của quyết định lựa chọn dự án, cần phải có quá trình kiểm tra
  lại tính chính xác của các thông tin được cung cấp trong hồ sơ dự án.

  3.1.2. Vai trò của phân tích tài chính dự án
  Do sự cần thiết và tính chất quan trọng của công việc này, phân tích tài chính không
  những được chủ đầu tư mà còn được nhiều chủ thể khác quan tâm và thực hiện trước
  khi họ đưa ra các quyết định của mình.
  Thứ nhất, đối với chủ đầu tư, phân tích tài chính cung cấp những thông tin hữu ích về
  tính sinh lợi cũng như mức độ rủi ro. Chủ đầu tư dự tính những chi phí phải bỏ ra để
  tạo nên những nguồn thu nhập trong tương lai, dự đoán những biến cố bất lợi có thể
  xảy ra, đưa ra những biện pháp quản lý để phòng ngừa và hạn chế những rủi ro đó, so
  sánh với khả năng tài chính của mình để ra quyết định phù hợp.
  Thứ hai, đối với người cho vay, những thông tin đã được kiểm tra lại sau khi phân tích
  là căn cứ quan trọng để ra quyết định tài trợ. Quá trình phân tích cho biết khả năng
  hoàn trả thực sự của khách hàng xuất phát từ kết quả hoạt động kinh doanh. Đây cũng
  là cơ sở để người cho vay xác định lãi suất, kỳ hạn, cách thức trả nợ,… thích hợp với
  khả năng tài chính của cả hai bên. Ngoài ra, với tư cách là nhà phân tích độc lập,
  người cho vay còn có thể phát hiện các khiếm khuyết trong quá trình lập dự án và kiến
  nghị với chủ đầu tư để đưa ra những điều chỉnh phù hợp.
  Thứ ba, đối với cơ quan quản lý nhà nước, phân tích tài chính có thể đánh giá việc tiêu
  hao các nguồn lực cũng như những đóng góp vào gia tăng của cải vật chất của xã hội
  khi thực hiện dự án.

  3.1.3. Nội dung phân tích tài chính dự án
  Để kiểm tra lại độ chính xác của các thông tin được đưa ra từ khâu lập dự án, các nhà
  phân tích cần phải rà soát lại từng vấn đề chi tiết với việc đặt ra các câu hỏi như: tại
  sao lại chọn quy mô hoạt động như vậy? Các nguồn tài trợ cho dự án đã phù hợp về
  tiến độ và số lượng chưa?…
  Về mặt tài chính, các vấn đề này có thể được chia ra bốn nội dung chính:
   Phân tích tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu sử dụng vốn và nguồn vốn.
   Phân tích các khoản doanh thu.
   Phân tích các khoản chi phí.
   Dự trù cân đối thu – chi.

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 41

 4. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  3.1.3.1. Phân tích tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu sử dụng vốn và nguồn vốn
  Trong quá trình lập dự án, ngoài hạn chế về khả
  năng ước tính đầy đủ, chính xác giá trị các khoản
  mục cần đầu tư, còn có hai xu hướng gây ra sai lệch
  về tổng vốn đầu tư. Một là, dự tính mức vốn này
  quá thấp để tăng các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả
  nhằm thuyết phục các cơ quan cấp phép và ra quyết
  định đầu tư. Hai là, dự tính quá cao để rút được
  nhiều vốn của nhà nước và các tổ chức tín dụng. Cả hai xu hướng trên đều gây thất
  thoát vốn và tác động tiêu cực đến tính khả thi và hiệu quả hoạt động của dự án.
  Tổng mức vốn đầu tư của dự án là giá trị của toàn bộ số tiền và tài sản cần thiết để
  thiết lập và đưa dự án vào hoạt động, bao gồm các khoản mục sau:
   Vốn đầu tư vào tài sản cố định
  Bao gồm:
  Chi phí chuẩn bị là các chi phí không trực tiếp tạo ra tài sản cố định mà liên quan
  gián tiếp đến việc tạo ra và vận hành khai thác các tài sản đó để đạt mục tiêu đầu
  tư như:
  o Chi phí điều tra, khảo sát để lập, trình duyệt dự án.
  o Chi phí tư vấn, thiết kế dự án.
  o Chi phí đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ.
  o Chi phí ban đầu về mặt đất, mặt nước.
  o Chi phí chuẩn bị mặt bằng xây dựng.
  o Giá trị nhà xưởng hoặc kết cấu hạ tầng sẵn có.
  o Chi phí xây dựng mới hoặc cải tạo nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng.
  o Giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải sẵn có.
  o Chi phí mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải mới (gồm cả chi phí vận
  chuyển, lắp đặt, chạy thử).
  o Chi phí khác.
  Khoản mục chi phí này thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư. Do
  vậy, cần kiểm soát chặt chẽ bằng cách chi tiết hoá các khoản mục, tham khảo các
  dự án cùng loại đã từng được thực hiện, ý kiến các chuyên gia tư vấn về xây dựng
  và công nghệ, giá cả trên thị trường,…
   Vốn đầu tư vào tài sản lưu động (vốn lưu động) ban đầu (hay còn gọi là vốn
  lưu động ròng hoặc vốn lưu động thường xuyên)
  Vốn đầu tư vào tài sản lưu động ban đầu là giá trị các tài sản lưu động ban đầu
  cần thiết để đảm bảo cho dự án có thể đi vào hoạt động bình thường theo các điều
  kiện kinh tế – kỹ thuật dự tính, bao gồm:
  o Dự trữ tiền mặt;
  o Các khoản phải thu và trả trước;
  o Dự trữ hàng hoá: nguyên vật liệu, sản phẩm sở dang, thành phẩm tồn kho.

  42 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 5. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Lượng vốn đầu tư vào vốn lưu động ban đầu thường không lớn song nếu không dự
  tính huy động nguồn vốn dài hạn để tài trợ, các dự án sẽ phải huy động nguồn vốn
  ngắn hạn để tài trợ và như vậy rất bị động khi đến hạn trả. Để xác định lượng vốn
  lưu động ban đầu cần dự trữ có thể dùng một trong ba công thức sau:
  Vốn lưu động ban đầu = TSLĐ – Nợ ngắn hạn (1)
  = TSLĐ × Tỷ lệ dự trữ trên TSLĐ (2)
  = Doanh thu × Tỷ lệ dự trữ trên doanh thu (3)
  Trong đó: TSLĐ = Doanh thu dự tính/Số vòng quay vốn lưu động
  Công thức (2) và (3) được sử dụng phổ biến hơn vì không đòi hỏi phải lập được
  Bảng cân đối kế toán của dự án. Các tỷ lệ dự trữ và số vòng quay vốn lưu động có
  thể được lấy từ các dự án cùng loại đã từng được thực hiện.
  Qua các năm hoạt động, nếu doanh thu tăng thì cần dự trữ hàng trong kho nhiều
  hơn, các khoản phải thu từ khách hàng, tiền mặt gia tăng, nên cần đầu tư thêm vào
  vốn lưu động ban đầu. Lượng vốn đầu tư ban đầu và đầu tư tăng thêm được thu hồi
  toàn bộ vào năm cuối khi dự án kết thúc hoạt động. Trong quá trình lập dự toán,
  đây không được coi là chi phí hợp lệ khi tính lợi nhuận chịu thuế vì nó nằm trong
  khâu dự trữ, chưa được đưa vào quá trình sản xuất. Vào năm cuối, giá trị thu hồi
  TSLĐ giả định chỉ bù đắp vừa đủ số tiền đã đầu tư, nên không được coi là thu
  nhập chịu thuế.
   Vốn dự phòng
  Là lượng vốn để đề phòng phát sinh thêm chi
  phí đầu tư so với dự tính. Trong thời gian dài
  hạn, giá cả có thể thay đổi, tỷ giá hối đoái biến
  động,… Khi đó vốn dự phòng sẽ được dùng để
  đáp ứng nhanh chóng nhu cầu chi, đảm bảo tiến
  độ thực hiện dự án. Lượng vốn này thường
  chiếm từ 10% đến 15% tổng vốn đầu tư, tùy
  thuộc vào quy mô của dự án và độ biến động
  của các biến số chính.
  Bên cạnh việc phân tích cơ cấu vốn đầu tư theo các khoản mục chi phí, cần xem
  xét vốn đầu tư dưới hình thái tiền và hiện vật, đặc biệt với các tài sản có sẵn, để
  xác định chính xác giá trị sử dụng tốt nhất của chúng đối với dự án. Khái niệm chi
  phí cơ hội có thể được vận dụng để định giá tài sản trong trường hợp này.
  Nguồn vốn bao gồm số lượng, hình thức, tiến độ, lãi suất… quyết định thành công
  của dự án. Để có đủ vốn đầu tư cho dự án, chủ đầu tư có thể huy động vốn bằng
  nhiều cách như: Nhà nước cấp phát hoặc cho vay, tự tích luỹ, vay của ngân hàng,
  phát hành cổ phiếu, trái phiếu, liên doanh…
  Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư, đồng thời tránh tình trạng ứ đọng vốn, các
  nguồn tài trợ khác nhau cần được đảm bảo trên cơ sở thực tế hoặc có sự cam kết
  bằng văn bản của các nhà cung cấp vốn, như các báo cáo tài chính chứng minh khả
  năng tích luỹ và sử dụng vốn tự có của chủ đầu tư, cam kết trong hồ sơ thẩm định
  dự án của cơ quan cấp vốn ngân sách hay ngân hàng,… Bên cạnh đó, cần có kế
  hoạch huy động vốn cụ thể, trong đó chỉ rõ tiến độ và số lượng cần thiết để đáp
  ứng nhu cầu trong từng giai đoạn thực hiện dự án.

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 43

 6. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  3.1.3.2. Phân tích doanh thu
  Doanh thu được tính hàng năm và bao gồm các khoản phát sinh từ việc vận hành
  TSCĐ được đầu tư bởi dự án:
   Doanh thu từ sản phẩm chính.
   Doanh thu từ sản phẩm phụ.
   Dịch vụ cung cấp cho bên ngoài.
  Để đảm bảo tính hợp lý và chính xác của doanh thu,
  cần kiểm tra lại hai yếu tố: giá bán và sản lượng sản
  xuất hàng năm. Để đơn giản trong tính toán, giá bán
  thường được giả định là không đổi trong suốt thời
  gian vận hành. Tuy nhiên, nếu sản phẩm rất nhạy
  cảm với các biến động của thị trường trong và ngoài
  nước hoặc chịu áp lực cạnh tranh lớn cần có sự thay
  đổi giá bán qua các năm, hoặc xếp hạng mức độ rủi
  ro cao hơn khi lựa chọn dự án.
  Sản lượng sản xuất, tính theo % của công suất thiết kế, tăng dần trong các năm đầu và
  đạt mức 100% khi sản xuất đi vào ổn định. Vì vậy, nhiệm vụ của nhà phân tích là phải
  kiểm tra lại các thông tin thị trường để điều chỉnh tỷ lệ % cho phù hợp.
  Vào năm cuối cùng, dự án có thể có khoản thu hồi từ tài sản (TSCĐ và TSLĐ). Khi đó
  giá bán tài sản cần được trừ đi giá trị còn lại của tài sản theo sổ sách (= nguyên giá –
  khấu hao luỹ kế) để tính lợi nhuận (hoặc lỗ).

  3.1.3.3. Phân tích chi phí
  Việc lựa chọn công suất thiết kế không chỉ tác động đến doanh thu mà còn ảnh hưởng
  đến chi phí hoạt động hàng năm của dự án. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kế hoạch
  khấu hao, kế hoạch trả nợ, chi phí hoạt động bao gồm các khoản mục sau:
   Nguyên vật liệu gồm nguyên vật liệu chính, vật liệu bao bì;
   Nửa thành phẩm và dịch vụ mua ngoài;
   Nhiên liệu, năng lượng, nước;
   Tiền lương, bảo hiểm xã hội;
   Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng;
   Khấu hao, gồm: Chi phí chuẩn bị, máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải,
  nhà xưởng và cấu trúc hạ tầng, chi phí ban đầu về quyền sử dụng đất;
   Chi phí quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp;
   Chi phí bảo hiểm tài sản;
   Chi phí tiêu thụ sản phẩm;
   Lãi vay;
   Chi phí khác…
  Các chi phí biến đổi như nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng,…. được tính theo sản
  lượng sản xuất và định mức tiêu hao. Nhà phân tích cần kiểm tra lại định mức tiêu hao
  qua tình hình thực tế của các dự án cùng loại hoặc tiêu chuẩn của ngành. Trường hợp

  44 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 7. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  là sản phẩm mới, chưa từng được sản xuất trong nước, cần có sự tư vấn của các
  chuyên gia kỹ thuật trong ngành và đánh giá dự án ở mức độ rủi ro cao hơn.
  Các chi phí quản lý được tính theo % trên doanh thu. Tuy nhiên, một số chi phí có thể
  được tính theo sản lượng như chi phí vận chuyển, lương nhân viên bán hàng,…
  Tổng mức khấu hao hàng năm phải bằng nguyên giá TSCĐ. Chủ đầu tư thường muốn
  khấu hao nhanh (mức khấu hao giảm dần qua thời gian – khấu hao luỹ thoái), vừa có
  nguồn để trả nợ sớm, giảm chi phí vay vốn, vừa giảm thuế thu nhập trong những năm
  đầu, khai thác giá trị thời gian của tiền. Tuy nhiên, vì mục tiêu quản lý thuế, cơ quan
  quản lý tài chính nhà nước (Bộ Tài chính) lại quy định phương pháp khấu hao cho các
  doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách.
  MKH = NG × P% = NG / n
  P% = (1 / n) × 100%
  Trong đó: MKH là mức khấu hao hàng năm.
  NG (nguyên giá) là giá trị ban đầu của TSCĐ.
  n là thời kỳ tính khấu hao.
  Đối với các tài sản cần nhanh chóng thu hồi do hao mòn nhanh, có thể áp dụng
  phương pháp khấu hao giảm dần theo giá trị còn lại của tài sản.
  MKH(t) = P × GTCL(t–1)
  Trong đó: MKH (t) là mức khấu hao năm thứ t.
  GTCL(t–1) là giá trị còn lại năm thứ t – 1.
  P là tỷ lệ khấu hao không đổi.
  1
  P H
  n
  với H = 1,5 nếu n 4
  H = 2 nếu 4 < n 6
  H = 2,5 nếu n > 6
  Hoặc phương pháp khấu hao theo tổng số các thứ tự năm
  n 1 t
  M KH (t)   NG
  1  2  …  n
  Chi phí lãi vay được tính dựa trên kế hoạch vay và trả nợ đối với các nguồn vốn huy
  động từ bên ngoài. Thời kỳ tính lãi là hàng năm mặc dù các chủ nợ có thể yêu cầu dự
  án trả theo tháng hoặc quý. Cần kiểm tra lại cách tính trả lãi và gốc cho phù hợp với
  thông lệ của ngân hàng.

  3.1.3.4. Dự trù cân đối thu – chi
  Do giá trị thời gian của tiền, phân tích dự án quan tâm đến số lượng và thời điểm thu,
  chi tiền và lượng tiền ròng tại các thời điểm đó. Dự trù cân đối thu – chi tức là xác
  định dòng tiền của dự án.
   Khái niệm dòng tiền của dự án
  Dòng tiền của dự án được định nghĩa là phần chênh lệch trong dòng tiền của doanh
  nghiệp trong giai đoạn mà dự án được thực hiện so với lúc không thực hiện dự án.

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 45

 8. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  CFt của doanh nghiệp CFt của doanh nghiệp
  CFt của dự án = –
  nếu có dự án nếu không có dự án
  Theo cách này, dòng tiền của dự án là dòng tiền tăng thêm sẽ xảy ra nếu dự án
  được thực hiện. Dòng tiền bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra.
   Dòng tiền và thu nhập kế toán
  Báo cáo kết quả kinh doanh là phần tổng hợp của doanh thu và chi phí của dự án.
  Chúng còn được gọi là doanh thu và chi phí kế toán của dự án. Trong khi đó, báo
  cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận số tiền thực tế thu vào và chi ra khỏi ngân quỹ.
  Đây được gọi là dòng tiền vào (thu) và dòng tiền ra (chi) của dự án. Phần chênh
  lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra gọi là dòng tiền thuần. Trên hai báo cáo có
  thể có một số khoản mục giống nhau về tên gọi nhưng khác nhau về con số. Ví dụ,
  tiền lương được hạch toán vào chi phí lao động cũng là khoản chi tiền ra, còn
  doanh thu có thể chỉ được đưa một phần vào dòng tiền do không thu vào ngay toàn
  bộ (một số nằm ở khoản phải thu). Tương tự, chi phí vốn đầu tư, một khoản tiền
  phải chi ra, không xuất hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh…
  Do giá trị thời gian của tiền, để so sánh được những khoản thu, chi tại các thời
  điểm khác nhau trong quãng đời hoạt động của dự án, cần phải biết được thời điểm
  xuất hiện các khoản tiền này. Chính vì vậy, trong việc lập dự toán vốn đầu tư, các
  quyết định chỉ dựa trên dòng tiền thu vào và chi ra trong từng giai đoạn hoạt động
  của dự án.
   Thời điểm xuất hiện dòng tiền
  Do tiền có giá trị thời gian, cần xác định chính xác thời điểm xuất hiện dòng tiền.
  Báo cáo kết quả kinh doanh thường được lập trong từng giai đoạn, quý hoặc năm,
  nhưng không phản ánh chính xác khi nào thu nhập và chi phí được thu vào và chi
  ra. Tuy nhiên, cần có sự thoả hiệp giữa tính chính xác và tính khả thi. Theo lý
  thuyết thì dòng tiền hàng ngày là chính xác nhất, nhưng ước tính chúng rất tốn
  kém chi phí, ít được sử dụng, và có lẽ cũng không chính xác hơn dòng tiền hàng
  năm vì người ta không đủ khả năng dự tính để đảm bảo độ chính xác khi đi vào
  quá chi tiết. Do vậy, dòng tiền thường được giả định là xuất hiện cuối hàng năm.
   Một số dòng tiền đặc biệt
  Khi xem xét dự án, cần phải dựa trên dòng tiền
  gia tăng, phát sinh trực tiếp từ việc thực hiện dự
  án. Có ba vấn đề cần tính đến khi ước tính dòng
  tiền gia tăng.
  o Chi phí chìm
  Chi phí chìm không phải là chi phí tăng thêm
  nên không được đưa vào phân tích. Chi phí
  chìm là một khoản đầu tư đã được thực hiện (hoặc được cam kết) trước đó,
  nó không bị ảnh hưởng bởi quyết định lựa chọn hoặc loại bỏ dự án. Ví dụ về
  chi phí chìm là chi phí nghiên cứu và phát triển về một sản phẩm mới trước khi
  ra quyết định sản xuất hàng loạt sản phẩm đó. Khi bỏ ra chi phí nghiên cứu và
  phát triển, công ty chưa thể biết có thể cho ra sản phẩm hay không và liệu có

  46 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 9. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  thể tiêu thụ với số lượng lớn hay không. Kết quả của quá trình nghiên cứu và
  phát triển có thể là sản phẩm không phù hợp, và dự án kết thúc ngay khi nó
  chưa bắt đầu.
  Ví dụ: Công ty Gama đã bỏ ra 10 tỷ đồng để nghiên cứu sản phẩm mới và đã
  đến giai đoạn ra quyết định xây dựng nhà máy. Chi phí thiết bị là 15 tỷ đồng và
  sẽ đem lại thu nhập là 23 tỷ đồng (để đơn giản, bỏ qua giá trị thời gian của
  tiền). Nếu bỏ qua chi phí chìm, dự án được chấp nhận và có lãi 8 tỷ đồng. Nếu
  đưa chi phí chìm vào phân tích, dự án bị lỗ 2 tỷ đồng và bị loại bỏ. Vấn đề là
  nếu dự án được chấp nhận, công ty sẽ có ít nhất 8 tỷ đồng bù đắp 10 tỷ chi phí
  nghiên cứu và phát triển. Ngược lại, công ty sẽ bị lỗ 10 tỷ đồng chi phí này.
  o Chi phí cơ hội
  Chi phí cơ hội thể hiện một cơ hội (hoặc một chuỗi khoản thu nhập) bị mất đi
  nếu sử dụng những tài sản sẵn có vào dự án đang xem xét. Chi phí cơ hội cần
  được đưa vào dòng tiền của dự án. Ví dụ một công ty đang có sẵn một mảnh
  đất có thể đưa vào để xây dựng nhà máy. Khi đánh giá hiệu quả của nhà máy,
  có nên bỏ qua chi phí đất đai không vì dự án không phải chi tiền? Câu trả lời là
  không. Cơ hội đó là một mảnh đất có thể được bán đi với giá 10 tỷ đồng. Cần
  chú ý là chi phí đất đai phù hợp ở đây là giá thị trường của mảnh đất sau khi đã
  trừ đi phí và thuế phải nộp, chứ không phải là giá mà công ty đã bỏ ra để mua
  mảnh đất đó.
  o Tác động đến các dự án khác
  Phần này đề cập đến tác động của dự án đang xem xét đến các dự án khác của
  công ty. Ví dụ khi công ty dự định đưa ra một sản phẩm mới thì những khách
  hàng hiện tại sẽ chuyển sang mua sản phẩm mới (thay vì mua sản phẩm cũ).
  Lợi nhuận từ dự án này là do sự chuyển dịch lợi nhuận từ dự án trước. Dòng
  tiền tăng thêm cho công ty sẽ nhỏ hơn dòng tiền ròng thu được từ dự án này.
  Mặt khác, sản phẩm mới có thể làm tăng doanh thu từ các sản phẩm đi kèm
  (như bàn chải kèm với kem đánh răng), nên dòng tiền tăng thêm từ việc bán
  các sản phẩm hiện tại cần được đưa vào dự án mới. Vì vậy, khi bàn đến tác
  động ngoại biên, cần tính đến đầy đủ tác động của dự án đang được xem xét.
  o Tác động của thuế
  Thuế là khoản thu của Nhà nước và là khoản chi của dự án. Thuế có tác động
  rất lớn đến dòng tiền, và trong nhiều trường hợp, thuế có thể thúc đẩy và phá
  vỡ một dự án. Vì vậy, khi đánh giá dự án, dòng tiền phải phát sinh từ dự án, và
  được dành cho chủ đầu tư tức là dòng tiền sau thuế. Do vậy, cần đánh giá đúng
  tác động của thuế. Thông thường, một chế độ thuế có thể tác động đến dự án
  theo ba mặt sau:
   Giảm thuế đối với vốn đầu tư vào tài sản cố định thông qua chi phí khấu hao.
   Tăng (hoặc giảm) thuế đối với một khoản lợi nhuận (hoặc lỗ) được tạo ra
  bởi dự án.
   Giảm chi phí lãi tiền vay do lãi vay được đưa vào chi phí trước thuế, từ đó
  ảnh hưởng đến cách thức tìm nguồn vốn đầu tư cho dự án.

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 47

 10. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Do đó, lãi suất chiết khấu sau thuế thường được dùng để đánh giá dòng tiền sau
  thuế của dự án. Dòng tiền sau thuế tính đến tác động (1) và (2) nêu trên, còn lãi
  suất chiết khấu sau thuế xét đến tác động thứ (3).
  o Khấu hao
  Khoản tiền đầu tư vào tài sản cố định của dự
  án thường được phân bổ trong các năm hoạt
  động của dự án, gọi là chi phí khấu hao, và
  sau đó tài sản có thể được thanh lý. Tuy
  nhiên, khấu hao không phải là khoản chi
  tiền, nên mức khấu hao cao không làm giảm
  dòng tiền, mà ngược lại, còn làm tăng vì số
  thuế phải nộp giảm xuống.
  Trong hoặc vào cuối đời hoạt động, tài sản cố định có thể được thanh lý. Khi
  đó dự án có thể có thêm một khoản thu nhập (hoặc lỗ) ròng bằng giá bán trừ
  chi phí thanh lý (bằng giá trị còn lại theo sổ sách cộng với chi phí bán). Khoản
  thu nhập (hoặc lỗ) từ thanh lý cũng làm tăng (hoặc giảm) thuế phải nộp tương
  ứng với mức thuế suất của doanh nghiệp.
  o Thay đổi vốn lưu động ròng
  Khi sản xuất mở rộng thì những khoản phải trả cũng tăng lên, làm giảm nhu
  cầu tài trợ cho dự án. Phần chênh lệch giữa lượng tăng thêm về tài sản lưu
  động và về nợ ngắn hạn thường là dương, và do vậy đòi hỏi phải có thêm tiền
  đầu tư vào phần này, ngoài tiền đầu tư vào tài sản cố định. Phần chênh lệch này
  gọi là vốn lưu động ròng.
  VLĐ ròng = TSLĐ –  Nợ ngắn hạn
  Khi dự án kết thúc, lượng tài sản lưu động dự trữ này cũng được thanh lý để
  thu tiền về. Do tính chất của tài sản lưu động là tương đối dễ bán, nên để thuận
  tiện trong quá trình phân tích, giá trị thu hồi thường được giả thiết là bằng đúng
  số tiền đã chi ra.
   Sai lệch trong ước tính dòng tiền
  Đối với phần lớn các dự án, dòng tiền được lập cho nhiều năm trong tương lai, và
  sai số trong việc ước tính là hoàn toàn có thể xảy ra. Với các doanh nghiệp lớn
  phải đánh giá và thực hiện nhiều dự án mỗi năm, nếu các sai số của dòng tiền
  không lệch về cùng một hướng (quá khả quan hoặc quá bi quan) và mang tính
  ngẫu nhiên thì chúng có xu hướng loại trừ lẫn nhau. Một vài dự án có NPV được
  ước tính quá cao, trong khi một số dự án khác có NPV quá thấp, nhưng giá trị
  NPV trung bình của tất cả các dự án trong thực tế sẽ không khác nhiều so với giá
  trị uớc tính ban đầu.
  Mặc dù vậy, trên thực tế dòng tiền thường bị ước tính lệch về một hướng. Nếu
  điều này xảy ra sẽ làm giảm lợi nhuận của các cổ đông. Do đó, nhiều nhà quản lý
  cấp cao của các công ty thường đối phó lại bằng cách thu thập số liệu về độ chuẩn
  xác trong dự đoán của các giám đốc bộ phận (hoặc khu vực), sau đó xem xét các
  thông tin này trong quá trình ra quyết định đầu tư. Nếu hồ sơ lưu trữ cho thấy ước
  tính của các giám đốc quá lạc quan, công ty sẽ giảm giá trị dòng tiền ước tính hoặc
  tăng chi phí vốn (lãi suất chiết khấu) áp dụng với các dự án này.

  48 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 11. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

   Lãi suất chiết khấu
  o Giá trị thời gian của tiền
  Thuật ngữ giá trị thời gian của tiền có nghĩa
  là một khoản tiền sẽ có giá trị khác nhau nếu
  xuất hiện tại các thời điểm khác nhau.
  Lý do của 1 triệu đồng sau 1 năm có giá trị
  nhỏ hơn 1 triệu đồng hiện tại là 1 triệu đồng
  hiện tại có thể gửi tiết kiệm với lãi suất (giả
  sử) 10%/năm và sẽ trở thành hơn 1,1 triệu
  đồng sau một năm. Hoặc 1 triệu đồng trong hiện tại có thể sử dụng vào một
  mục đích tiêu dùng nào đó, còn 1 triệu đồng trong tương lai (tạm thời giả định
  là không có lạm phát và rủi ro nên đem lại lượng hàng hoá hoặc dịch vụ không
  đổi) sẽ có lợi ích tiêu dùng nhỏ hơn. Nguyên nhân là đối với con người, lợi ích
  của những khoản tiêu dùng trong hiện tại luôn lớn hơn trong tương lai với cùng
  một số lượng hàng hoá và dịch vụ. Khoản lợi tức từ đầu tư hay lợi ích tiêu
  dùng lớn nhất bị bỏ qua gọi là chi phí cơ hội. Bởi vì lợi ích của tiêu dùng rất
  khó đo lường, và chủ sở hữu của tiền tệ phải lựa chọn một trong hai mục tiêu:
  hoặc đầu tư hoặc tiêu dùng, nên lợi tức từ đầu tư thường được sử dụng để đo
  lường chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội ở đây được hiểu là lợi tức đầu tư lớn nhất
  bị bỏ qua không bao gồm lạm phát và rủi ro.
  Ngoài các cơ hội đầu tư hay tiêu dùng, 1 triệu đồng trong tương lai còn kém
  giá trị hơn so với 1 triệu đồng trong hiện tại vì sức mua của tiền có thể bị giảm
  do lạm phát. Nếu lạm phát xảy ra, giá cả hàng hoá, dịch vụ trong tương lai
  tăng lên làm cho số lượng hàng hoá, dịch vụ mua được giảm đi với cùng một
  số tiền.
  Hơn nữa, với những bất ổn trong tương lai, khả năng không nhận được hoặc
  nhận không đủ số tiền 1 triệu đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nói cách khác, trong
  tương lai có thể có rủi ro làm giảm số tiền dự kiến thu được.
  Như vậy, giá trị của 1 đồng trong tương lai (dù tương lai chỉ là sau một ngày)
  nhỏ hơn giá trị của 1 đồng ngày hôm nay do chi phí cơ hội, lạm phát và rủi ro.
  Để các chủ sở hữu tiền tệ chấp nhận hy sinh việc sử dụng tiền ngày hôm nay để
  đổi lấy những khoản thu nhập kỳ vọng trong tương lai, thu nhập trong tương lai
  ít nhất phải bù đắp sự giảm giá trị của tiền trong khoảng thời gian đó. Lượng
  giá trị của tiền bị mất đi tính trên 1 đơn vị tiền tệ, trong một khoảng thời gian
  nhất định, gọi là chi phí vốn.
  Những chủ sở hữu tiền tệ, trước khi sử dụng vốn của mình để cho vay (khi đó
  họ được gọi là nhà cho vay) hay để góp vốn đầu tư (khi đó họ được gọi là chủ
  đầu tư), đều xác định chi phí vốn của mình. Trên cơ sở đó so sánh tỷ lệ lợi
  nhuận thu được để ra quyết định đầu tư. Trên giác độ tài chính, tỷ lệ lợi nhuận
  ít nhất phải bằng chi phí vốn.
  o Xác định lãi suất chiết khấu
  Đầu tư đòi hỏi phải bỏ ra những khoản chi phí để kỳ vọng đem lại những
  khoản thu nhập, nhưng thu nhập và chi phí này thường không phát sinh tại

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 49

 12. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  cùng một thời điểm. Do giá trị thời gian của tiền, phải quy đổi chúng về cùng
  một thời điểm (thường là hiện tại) để so sánh và đánh giá khả năng sinh lời của
  một khoản đầu tư. Việc quy đổi này cho thấy những khoản thu nhập trong
  tương lai có bù đắp được sự hy sinh của chủ sở hữu tiền tệ khi đầu tư (hay bù
  đắp được chi phí vốn) và đem lại một khoản lợi nhuận nào đó hay không. Khi
  đó cần có một lãi suất, gọi là lãi suất chiết khấu, để quy đổi những khoản tiền
  trong tương lai về hiện tại.
  Một lãi suất chiết khấu được coi là phù hợp khi nó phản ánh chính xác chi phí
  vốn, hay sự giảm giá trị của tiền qua thời gian. Nói cách khác, nó là tỷ suất lợi
  nhuận tối thiểu để bù đắp những lợi ích mà chủ sở hữu tiền tệ mất đi do
  chi phí cơ hội, lạm phát và rủi ro.
  o Một cách đơn giản nhất, lãi suất chiết khấu được tính theo công thức sau:
  LSCK = % bù đắp chi phí cơ hội + % lạm phát + % bù đắp rủi ro
  Mỗi nhà đầu tư có những cơ hội đầu tư với những mức sinh lời bị bỏ qua khác
  nhau, nên dường như yếu tố đầu tiên (% bù đắp chi phí cơ hội) sẽ thay đổi
  trong các dự án khác nhau. Nhưng thực ra, với giả thiết là một thị trường tài
  chính cạnh tranh hoàn hảo (nhiều người có nhu cầu về vốn, nhiều nhà cung cấp
  vốn, và vốn được luân chuyển tự do trên thị trường), lợi nhuận siêu ngạch bị
  loại bỏ. Nơi nào có tỷ suất sinh lời cao sẽ thu hút đầu tư, làm cho lợi nhuận
  giảm dần đến mức trung bình của nền kinh tế. Khi đó khả năng sinh lời cao của
  dự án chỉ còn là do mức độ rủi ro của chính dự án gây ra. Rủi ro càng cao, tỷ lệ
  sinh lời kỳ vọng càng lớn. Do đó, nếu loại trừ yếu tố rủi ro và lạm phát, chi phí
  cơ hội của mọi nhà đầu tư là như nhau.
  Ngoài ra, trên cùng một thị trường, tại cùng một thời điểm, lạm phát tác động
  đến các dự án với cùng một tỷ lệ.
  Như vậy, tại một thời điểm nhất định, có thể
  sử dụng cùng một công cụ nào đó để đo
  lường hai yếu tố đầu tiên cấu thành lãi suất
  chiết khấu của mọi dự án. Trên thị trường tài
  chính, công cụ hay được sử dụng là lãi suất
  trái phiếu kho bạc hay lãi suất tiền gửi tiết
  kiệm của ngân hàng quốc doanh do nó phản
  ánh lợi tức cơ hội mất đi với mọi nhà đầu tư
  khi chọn một dự án khác. Trong lãi suất này đã bao hàm phần bù sự mất giá
  của tiền tệ do lạm phát. Tuy nhiên, đây là một lãi suất phi rủi ro (về lý thuyết,
  trong lãi suất tiền gửi tiền kiệm của các ngân hàng thương mại có phần bù đắp
  rủi ro, nhưng rủi ro của các ngân hàng thương mại quốc doanh gần như bằng 0
  do có sự bảo lãnh ngầm của nhà nước). Trong khi đó, các dự án khác nhau với
  độ rủi ro khác nhau cần có những mức bù đắp khác nhau. Do đó, cần phải cộng
  thêm vào đó một tỷ lệ % nhất định để phản ánh phần lợi ích bị mất đi của chủ
  đầu tư do rủi ro.
  Lãi suất trái phiếu kho bạc
  Lãi suất chiết khấu = + % Bù đắp rủi ro
  (hoặc LS TGTK)

  50 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 13. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Rủi ro của dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị trường, cạnh tranh, khả
  năng quản lý, môi trường pháp lý,… Hơn nữa, mỗi nhà đầu tư có những cách
  đánh giá khác nhau đối với rủi ro. Cùng một dự án (ví dụ như xây dựng nhà
  máy may), những người ưa thích mạo hiểm có thể cho rằng không rủi ro lắm
  nên đòi hỏi một sự bù đắp nhỏ cho rủi ro của mình khi đầu tư, nhưng những
  người không ưa thích rủi ro lại cho rằng rất kém chắc chắn nên yêu cầu chi phí
  vốn cao hơn. Trong nhiều trường hợp, những nhà đầu tư trẻ tuổi có khả năng
  chấp nhận rủi ro cao hơn những người lớn tuổi. Vì vậy, không có chung một lãi
  suất chiết khấu (chi phí vốn) cho mọi đối tượng, thậm chí trong cùng một dự án.
  Một dự án có thể có nhiều nhà tài trợ, trong đó có thể chia ra hai nhóm theo
  tính chất sở hữu là các chủ đầu tư (những người cùng góp vốn và chia sẻ lợi
  nhuận, rủi ro) và những nhà tài trợ (cung cấp vốn với cam kết hoàn trả đầy đủ
  vốn gốc và lãi, không chia sẻ rủi ro). Trên cơ sở đánh giá về giá trị thời gian
  của tiền, mỗi đối tượng đều xác định cho mình mức lợi nhuận tối thiểu để bù
  đắp chi phí cơ hội, lạm phát và rủi ro, hay chi phí vốn của mình.
  Chủ đầu tư quan tâm đến thu nhập ròng còn lại của dự án so với khi không có
  dự án, đó là dòng tiền ròng còn lại sau khi đã thanh toán nợ vay, thuộc về chủ
  sở hữu. Quan điểm chủ đầu tư còn được gọi là quan điểm chủ sở hữu, hay quan
  điểm cổ đông. Mục đích của chủ đầu tư là xem xét khả năng sinh lời của vốn
  của chủ. Do vậy họ so sánh phần thu nhập sau khi đã thanh toán các khoản nợ
  (kể cả nợ vay ngân hàng) với số vốn chủ sở hữu bỏ ra. Về mặt tính toán, trong
  tổng vốn đầu tư phải loại trừ phần vốn vay ngân hàng mà dự án nhận được để
  thể hiện số vốn chủ sở hữu (vì Tổng vốn đầu tư = Vốn chủ sở hữu + Vốn vay
  ngân hàng). Dòng thu nhập hàng năm phải trừ đi số tiền lãi và gốc phải trả
  hàng năm cho ngân hàng.
  Vì dự án được xem xét trên dòng tiền vốn chủ sở hữu, nên lãi suất chiết khấu
  (chi phí vốn) phải là chi phí vốn chủ sở hữu (Ks).
  Nhà tài trợ phân tích dự án dựa trên dòng tiền của tổng vốn đầu tư. Quan điểm
  nhà tài trợ còn gọi là quan điểm tổng đầu tư. Mục đích của nhà tài trợ khi phân
  tích dự án là đánh giá sự an toàn của số vốn cho vay, mà sự an toàn đó phải
  được xem xét dựa trên hiệu quả hoạt động của toàn bộ dự án chứ không chỉ của
  số vốn chủ sở hữu. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ xác định được tính khả thi
  về mặt tài chính của dự án, nhu cầu cần vay vốn cũng như khả năng trả nợ gốc
  và lãi vay của dự án. Do vậy, dòng thu nhập của dự án phải bao gồm cả phần
  của các chủ sở hữu và nhà tài trợ (chỉ trừ đi các khoản tiền trả cho các nhà cung
  cấp hàng hoá và dịch vụ và thuế trả cho nhà nước). Dòng thu nhập này được so
  sánh với tổng vốn đầu tư để đánh giá hiệu quả của toàn bộ dự án chứ không chỉ
  của vốn chủ sở hữu.
  Nếu dòng tiền của dự án được tạo ra từ tổng vốn đầu tư, bao gồm cả phần vốn
  chủ sở hữu và phần vốn vay, thì lãi suất chiết khấu (chi phí vốn) không thể chỉ
  là chi phí vốn vay (lãi vay) hay chi phí vốn chủ sở hữu, mà phải là chi phí
  trung bình của vốn.
  Lãi suất chiết khấu = Chi phí vốn trung bình = Kd × (1 – T) × Wd + Ks × Ws

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 51

 14. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Trong đó: Kd: là chi phí vốn vay (lãi vay).
  Wd: là tỷ trọng vốn vay trong tổng nguồn vốn.
  Ks: là chi phí vốn chủ sở hữu.
  Ws: là tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn.
  T: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, trong thực tế việc xác định chi phí vốn chủ sở hữu không hề đơn
  giản khi thị trường vốn (thị trường chứng khoán) không có hoặc phát triển ở
  mức thấp. Khi cổ phiếu không được niêm yết, hoặc có được niêm yết nhưng do
  thị trường chưa phát triển nên giá cổ phiếu không được được xác định trên cơ
  sở cung cầu, rất khó thiết lập được mức giá cả của cổ phiếu tương ứng với mức
  chi phí cơ hội, lạm phát và rủi ro mà nhà đầu tư phải chấp nhận khi mua cổ
  phiếu. Do vậy, để đơn giản và dễ sử dụng, có thể dùng chính chi phí vốn vay
  (lãi vay) trước thuế (Kd) làm lãi suất chiết khấu.
  Vì dòng tiền khác nhau, lãi suất chiết khấu khác nhau, nên kết quả của các
  phương pháp đánh giá dự án như NPV, IRR,… theo các quan điểm có thể
  không giống nhau. Điều này cũng dễ hiểu vì mỗi đối tượng, tùy vào mục tiêu
  của mình, mà có thể có đánh giá khác nhau về tính hiệu quả của dự án.
  Ví dụ: Một dự án có các thông tin như sau:
   Tổng vốn đầu tư 1.500 triệu đồng, trong đó ngân hàng cho vay 1.000 triệu,
  lãi suất 10%/năm, trả gốc đều trong 2 năm, lãi trả cuối hàng năm.
   Dòng tiền sau thuế chưa tính đến trả lãi và gốc vay là 800 triệu và 1.200
  triệu lần lượt trong 2 năm.
   Thời gian hoạt động của dự án là 2 năm, thuế suất thuế TNDN là 30%, chi
  phí vốn chủ sở hữu là 12%.
   Thẩm định dự án theo 2 quan điểm: nhà tài trợ và chủ đầu tư.
  Đơn vị: triệu đồng

  Bảng 1: Dòng tiền trả nợ vay
  Năm 0 1 2
  Dư nợ đầu kỳ 1.000 500 0
  Gốc phải trả 500 500
  Lãi phải trả trước thuế 0.1 100 50
  Lãi phải trả sau thuế 0.3 70 35
  Tổng gốc và lãi phải trả sau thuế 570 535

  Chi phí vốn trung bình = 33,33% × 12% + 66,67% × 10% × (1 – 30%)
  = 0,086667

  Bảng 2: Dòng tiền dự án theo quan điểm chủ đầu tư (chủ sở hữu)
  Năm 0 1 2
  Dòng tiền trước khi trả tiền vay –1.500 800 1.200
  Tổng gốc và lãi phải trả sau thuế 1.000 –570 –535

  52 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 15. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Dòng tiền ròng sau thuế –500 230 665
  NPV với LSCK = CP vốn CSH = 12% 235,49

  Bảng 3: Dòng tiền dự án theo quan điểm nhà tài trợ (tổng đầu tư)
  Lãi suất chiết khấu = Chi phí vốn trung bình
  Năm 0 1 2
  Dòng tiền ròng sau thuế –1.500 800 1.200
  NPV với LSCK = 8,67% 252,42

  Bảng 4: Dòng tiền dự án theo quan điểm nhà tài trợ (tổng đầu tư)
  Lãi suất chiết khấu = Lãi suất vay trước thuế
  Năm 0 1 2
  Dòng tiền ròng sau thuế –1.500 800 1.200
  NPV với LSCK = 10% 219,01

  3.2. Các phương pháp phân tích tài chính dự án
  Quyết định đầu tư là một quyết định đòi hỏi chủ đầu tư phải bỏ ra một lượng tiền
  nhằm nhận được những dòng tiền vào trong tương lai. Quyết định cuối cùng được đưa
  ra dựa trên một loạt các mối quan tâm rất khác nhau. Bất kỳ một hoạt động phân tích
  đầu tư nào cũng phải đưa ra các dự đoán về kết quả tương lai của đầu tư, và các
  phương pháp phân tích được áp dụng dựa trên các dự đoán này.

  3.2.1. Phương pháp thời gian hoàn vốn (PP)
  Phương pháp thời gian hoàn vốn cho biết khoảng thời gian cần thiết để những khoản
  thu nhập tăng thêm được tạo ra từ dự án hoàn trả vốn đầu tư ban đầu.
  Với các dự án độc lập, dự án chỉ được chấp nhận khi thời gian hoàn vốn của nó nằm
  trong khoảng thời gian đã xác định trước (thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn)
  Với các dự án loại trừ nhau, các dự án sẽ được sắp xếp theo tốc độ hoàn vốn giảm dần
  và dự án có thời gian hoàn vốn nhanh nhất nằm trong khoảng thời gian tiêu chuẩn sẽ
  được lựa chọn.
  Ví dụ: Có 2 dự án B và C:
  Đơn vị tính: triệu đồng
  Năm 0 1 2 3 4 5
  Dự án B –10.000 3.000 4.000 5.000 6.000
  Dự án C –12.500 5.000 7.500 1.000 1.000 1.000

  Nếu hai dự án trên độc lập nhau và thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn là hai năm thì dự án
  C được lựa chọn (PP = 2 năm) và loại bỏ dự án B (PP = 2,6 năm) Nếu hai dự án trên
  loại trừ nhau thì dự án C cũng được lựa chọn vì hoàn vốn nhanh hơn dự án B và nằm
  trong khoảng thời gian tiêu chuẩn.
   Vốn lưu động ròng
  Khi tính toán thời gian hoàn vốn, có tính đến việc thu hồi vốn lưu động đầu tư ban
  đầu không? Nếu cho rằng số vốn lưu động này chắc chắn được thu hồi đầy đủ, có

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 53

 16. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  thể loại nó khỏi việc phân tích điểm hoàn vốn. Ngược lại, có thể gộp cả vốn lưu
  động này vào việc tính toán.
   Xác định thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn
  Có một số cách thức để xác định thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn.
  Thứ nhất, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Ví dụ nếu các dự án đã từng được
  thực hiện thành công bởi nhà đầu tư thường hoàn vốn trong 3 năm thì 3 năm có thể
  dùng làm thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn.
  Thứ hai, có thể dùng mức thời gian hoàn vốn trung bình của ngành.
  Thứ ba, xác định dựa trên khả năng dự đoán. Nếu nhà đầu tư cho rằng không thể
  dự đoán dòng tiền dự án với mức độ chính xác chấp nhận được trong thời gian
  ngoài 4 năm, thì 4 năm có thể dùng làm thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn.
   Đánh giá phương pháp
  o Ưu điểm
   Đơn giản, dễ tính và dễ hiểu.
   Chọn được dự án ít rủi ro nhất trong các tình huống loại trừ nhau. Thời gian
  của dự án càng dài, những ước tính về dòng tiền càng kém tin cậy. Vì vậy
  thông qua “tốc độ hoàn vốn” để lựa chọn dự án có thời gian hoàn vốn ngắn
  nhất có thể là dự án ít rủi ro nhất.
   Không phải dự tính dòng tiền trong toàn bộ thời gian hoạt động của dự án.
   Với nhiều nhà đầu tư, đây là phương pháp thích hợp trong trường hợp hạn
  chế về vốn. Khi hạn chế về vốn mà lại có nhiều cơ hội đầu tư, thời gian
  hoàn vốn được sử dụng để chọn những dự án vừa hoàn vốn nhanh .
  Ví dụ: Công ty Alpha có 5 cơ hội đầu tư độc lập nhưng chỉ có 200 triệu đồng
  để đầu tư. Công ty dùng phương pháp thời gian hoàn vốn để lựa chọn với thời
  gian hoàn vốn tiêu chuẩn là 3 năm. Dòng tiền sau thuế của các dự án như sau:
  Đơn vị tính: triệu đồng
  Dự án
  1 2 3 4 5
  Năm
  0 –90 –270 –150 –110 –200
  1 50 90 50 60 50
  2 40 90 70 50 70
  3 30 90 30 20 60
  4 50 80 20 30 50
  5 40 10 20

  Dự án 1, 2, 3, 4 được lựa chọn vì hoàn vốn trong vòng 3 năm. Dự án 5 bị loại
  bỏ. Tuy nhiên để thực hiện cả 4 dự án, cần 620 triệu đồng mà lại chỉ có 200
  triệu đồng. Giải pháp là giảm thời gian tiêu chuẩn từ 3 năm xuống 2 năm khi
  đó chỉ có dự án 1 và 4 được chọn lựa để sử dụng hết số vốn đầu tư sẵn có.
  o Nhược điểm
   Thời điểm để xác định thời gian hoàn vốn cũng rất mơ hồ. Khi nào thì bắt
  đầu tính thời gian hoàn vốn? Từ khi bắt đầu bỏ vốn hay từ khi hoàn thành
  đầu tư?

  54 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 17. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

   Quyết định lựa chọn dự án theo phương pháp này tập trung chủ yếu vào
  dòng tiền trong khoảng thời gian hoàn vốn, và bỏ qua dòng tiền ngoài thời
  gian này. Vì vậy có thể bỏ qua dự án có thu nhập cao.
  Đơn vị tính: triệu đồng

  Năm 0 1 2 3 4 5 6
  Dự án C –500 100 300 200 50 50
  Dự án D –500 100 100 150 200 250 300

  Nếu thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn là 3 năm và là 2 dự án loại trừ nhau thì
  dự án C sẽ được chọn vì hoàn vốn nhanh hơn. Nếu là 2 dự án độc lập thì dự
  án C vẫn được chọn và loại bỏ dự án D. Tuy nhiên nếu nhìn vào dòng tiền
  trong cả 6 năm, thì rõ ràng dự án D sẽ đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho chủ
  đầu tư.
   Chưa tính đến giá trị thời gian của tiền. Tuy nhiên có thể khắc phục bằng cách
  áp dụng phương pháp phương pháp thời gian hoàn vốn chiết khấu, trong đó
  dòng tiền được chiết khấu về hiện tại trước khi tính thời gian hoàn vốn.

  3.2.2. Phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV)
  Phương pháp NPV dựa trên một nguyên tắc là đầu tư chỉ được thực hiện nếu khoản
  tiền thu nhận được từ đầu tư phải ít nhất là bằng khoản tiền đã bỏ vào. Tuy nhiên,
  những khoản tiền xuất hiện vào những thời điểm khác nhau phải được đưa về cùng
  một thời điểm thông qua chiết khấu.
  Giả sử khoản tiền 500 triệu đồng trong dự án X, thay vì đầu tư vào dự án sẽ được đem
  cho vay trên thị trường vốn. Với mức rủi ro tương tự như dự án X, những người đi vay
  sẽ trả lãi suất 8%. Sau 3 năm, khoản tiền 500 triệu đồng ban đầu sẽ đem lại 629,9 triệu
  đồng = 500  (1,08) 3. Nếu dự án X được thực hiện và những dòng tiền thu được trong
  các năm được đem cho vay với mức rủi ro tương tự, do vậy nhận được lãi suất 8%,
  sau 3 năm hoạt động dự án X sẽ có:
  Năm Dòng tiền dự án  Hệ số lãi gộp = Giá trị thời điểm cuối (năm thứ ba)
  2
  1 200  (1 + 0,08) = 223,28
  1
  2 300  (1+ 0,08) = 324
  0
  3 200  (1+ 0,08) = 200
  Tổng cộng = 757,28

  Vì vậy, dự án X hấp dẫn hơn là cho vay trên thị trường vốn vì giá trị hiện tại của 629,9
  triệu đồng nhận được sau 3 năm với lãi suất chiết khấu 8% là: 629,9(1 + 0,08)–3 = 500
  triệu đồng.
  trong khi giá trị hiện tại của 757,28 triệu đồng nhận được sau 3 năm với lãi suất chiết
  khấu 8% là: 757,28 × (1 + 0,08)–3 = 601,15 triệu đồng.
  NPV của dự án X = (601,15 – 500) l = 101,15 triệu đồng.
  Quyết định được đưa ra thông qua việc so sánh hai giải pháp: chỉ đầu tư vào các dự án
  có NPV  0, do giá trị NPV thể hiện phần thu nhập tăng lên (nếu NPV > 0) so với việc
  cho vay trên thị trường vốn với mức lãi suất thị trường. Và chính lãi suất này được
  dùng làm lãi suất chiết khấu.

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 55

 18. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Một cách tổng quát:
  CF0 CF1 CFn
  NPV    … 
  (1  i)0 (1  i)1 (1  i) n
  Trong đó: CFt: dòng tiền (ròng) năm thứ t.
  i: lãi suất chiết khấu.
  n: số năm hoạt động của dự án.
   Ý nghĩa của chỉ tiêu NPV
  o Với dự án có NPV > 0, tỷ lệ lợi nhuận của dự án lớn hơn tỷ lệ sinh lời sẵn
  có trên thị trường vốn với cùng mức rủi ro (lãi suất chiết khấu), trong khi đó
  NPV < 0 cho thấy dự án sinh lời với tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ sinh lời sẵn có trên thị
  trường vốn với cùng mức rủi ro.
  o Nếu tiền đầu tư được vay trên thị trường với lãi suất bằng lãi suất chiết khấu thì
  NPV  0 cho thấy dòng tiền từ dự án đủ để trả vốn và lãi vay, và đem lại một
  khoản lợi nhuận bằng NPV. Trong khi đó NPV < 0 có ý nghĩa là dự án không
  tạo ra đủ tiền để trả chi phí tài chính.
   Đánh giá phương pháp
  o Ưu điểm
   Phương pháp NPV cho thấy khoản lợi nhuận tăng thực (nếu NPV > 0) hay
  số vốn bị mất đi (nếu NPV < 0) so với dự án được so sánh (phản ánh giá trị
  theo thời gian của tiền).
   Với việc sắp xếp các dự án theo trật tự NPV giảm dần, có thể thấy được dễ
  dàng những cơ hội đầu tư có lợi nhuận lớn. Nhờ đó, chủ đầu tư sẽ tối đa
  hóa lợi nhuận thông qua sự lựa chọn những cơ hội đầu tư có lời nhất.
  o Nhược điểm
   Trong quá trình so sánh và lựa chọn, phưong pháp NPV không tính đến sự
  khác nhau về thời gian hoạt động của dự án. Quyết định chọn dự án như
  vậy có thể đưa đến kết luận sai lầm với các dự án loại trừ nhau. Dự án có
  thời gian hoạt động ngắn hơn thường kém hấp dẫn vì NPV thường thấp hơn
  NPV của dự án hoạt động dài hơn.
   Lãi suất chiết khấu (bằng lãi suất trên thị trường với cùng mức rủi ro) được
  giả thiết là không thay đổi trong thời gian dự án hoạt động. Tuy nhiên,
  trên thực tế tác động của các lực lượng cung, cầu làm lãi suất dao động
  hàng ngày.
   Khi so sánh hiệu quả hoạt động của dự án với các dự án khác, hoặc so sánh
  với hiệu quả hoạt động chung của công ty hay của ngành, sử dụng số tuyệt
  đối NPV có những hạn chế nhất định do quy mô vốn đầu tư khác nhau.

  3.2.3. Phương pháp tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)
  IRR của một dự án được định nghĩa là lãi suất chiết khấu làm cho NPV của dự án
  bằng 0. Đó chính là lãi suất i thoả mãn đẳng thức sau:
  n
  CF CFt
   (1  i)t t 
  (1  IRR) t
  0
  t 0

  56 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

 19. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  Có thể ước tính IRR theo công thức sau:
  NPV1 (i 2  i1 )
  IRR  i1 
  NPV1  NPV2
  Trong đó: i1, i2 là hai lãi suất chiết khấu bất kỳ và i1< i2
  NPV1 , NPV2 là NPV tương ứng với lãi suất chiết khấu i 1và i2
  Dự án được chọn khi IRR lớn hơn hoặc bằng một lãi suất “ngưỡng”. Lãi suất này
  thường là lãi suất thị trường (tức là lãi suất được dùng để tính NPV). Những dự án
  khác không thoả mãn điều kiện này sẽ bị loại bỏ. Lý do là lãi suất thị trường phản ánh
  chi phí cơ hội của vốn. Do vậy, để được chấp nhận, một dự án phải tạo ra tỷ lệ lợi
  nhuận ít nhất phải bằng tỷ lệ sinh lời sẵn có trên thị trường vốn.
  Ví dụ: Dòng tiền của dự án E.
  Đơn vị tính: triệu đồng

  Năm 0 1 2 3
  Dòng tiền –600 3.000 3.000 4.000

  Với i1 = 15% → NPV1 = 751
  i2 = 20% → NPV2 = 203,7
  751  (0, 2  0,15)
  IRR  0,15   0, 2186 hay 21,86%
  751  203
  IRR chính xác của dự án là 22%.
   Lựa chọn các dự án
  o Các dự án độc lập
  Nếu hai dự án độc lập nhau, NPV và IRR luôn đưa đến cùng một quyết định về
  lựa chọn hay loại bỏ dự án. Nguyên nhân là cơ sở để ra quyết định theo IRR là
  chi phí vốn của dự án nhỏ hơn IRR và khi đó NPV của dự án luôn dương.
  o Các dự án loại trừ nhau
  Nếu P và Q là hai dự án loại trừ nhau, tức là có thể chọn dự án P hoặc Q, hoặc
  loại bỏ cả hai chứ không thể chấp nhận cả hai. Nếu lãi suất chiết khấu lớn hơn
  10,5%, NPVQ > NPVP và IRR Q > IRRP và hai phương pháp đưa đến cùng một
  kết luận về lựa chọn dự án Q.
  Nhưng nếu lãi suất chiết khấu nhỏ hơn 10,5%, phương pháp NPV xếp hạng P
  cao hơn Q, nhưng phương pháp IRR lại cho rằng dự án Q tốt hơn. Sự lựa chọn
  nào là đúng? Logic cho thấy phương pháp NPV tốt hơn vì nó lựa chọn dự án
  đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho chủ đầu tư.
  Sự mâu thuẫn giữa NPV và IRR trong trường hợp này có hai nguyên nhân:
   Do phương pháp IRR chỉ quan tâm đến tỷ lệ sinh lời hàng năm của 1 đồng
  vốn đầu tư mà không tính đến tổng số tiền bỏ ra.
  Đơn vị tính: triệu đồng

  Năm 0 1 2 3 NPV 8% IRR
  Dự án P –22 9 10 10,5 3,24 15,7%
  Dự án Q –9 8 3 2 2,57 28,3%

  TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226 57

 20. Bài 3: Phân tích tài chính dự án

  P–Q –13 1 7 8,5 0,67 10,28%

  Xét theo chỉ tiêu IRR thì dự án Q sử dụng vốn có hiệu quả hơn với tỷ lệ
  sinh lời hàng năm của mỗi đồng vốn trong tổng số 9 triệu là 28,3%, cao hơn
  dự án P. Ngoài ra số tiền còn lại của nhà đầu tư (nếu có) chỉ có thể đầu tư
  trên thị trường vốn với lãi suất trung bình là 8% nếu anh ta không có dự án
  khác. Trong khi đó, xét theo tổng lợi nhuận thì nên đầu tư vào dự án P hơn
  vì, mặc dù hiệu quả sử dụng mỗi đồng vốn thấp hơn (chỉ có 15,7%), nhưng
  số vốn đầu tư tăng thêm so với dự án Q (13 triệu) tiếp tục được sử dụng
  sinh lời 10,28% trong dự án P, cao hơn lãi suất đầu tư trên thị trường vốn,
  và đem lại khoản lợi nhuận tăng thêm là 0,67 triệu. Do vậy, để tối đa hoá
  lợi nhuận, nên chọn theo chỉ tiêu NPV (chọn dự án P) vì chỉ tiêu IRR chỉ
  xét đến lợi nhuận trên mỗi đồng vốn chứ không tính đến tổng lợi nhuận.
   Do sự khác nhau về thời điểm xuất hiện các dòng tiền
  Năm 0 1 2 3 NPV 8% IRR MIRR
  Dự án E –100 22 55 70 8,87 18,4% 15,74%
  Dự án F –100 95 25 5 5,94 19,4% 12,61%
  P–Q 0 –73 30 65 2,93 17,1%

  Với dự án F, nhà đầu tư nhận được thu nhập nhiều hơn trong những năm
  đầu, và số tiền này được giả thiết là có thể tái đầu tư với tỷ lệ sinh lời bằng
  chính tỷ lệ sinh lời của dự án, làm thổi phồng khả năng sinh lời của dự án F
  (19,4%) cao hơn dự án E (18,4%) với những khoản thu nhập đến muộn hơn
  mặc dù với số lượng lớn hơn. Nếu điều chỉnh lại giả thiết về lãi suất tái đầu
  tư (áp dụng phương pháp MIRR được đề cập ở phần sau), thì mỗi đồng vốn
  đầu tư vào dự án E có hiệu quả hơn dự án F (15,74% > 12,61%). Nhìn vào
  dòng tiền, ta nhận thấy dự án E chấp nhận hy sinh thu nhập trong năm đầu
  (–73 triệu) để có được những khoản thu nhập lớn hơn (+30 triệu trong năm
  thứ 2 và +65 triệu trong năm thứ 3), do đó có thu nhập ròng hiện tại (NPV)
  lớn hơn (+2,93 triệu). Một lần nữa, để tối đa hóa lợi nhuận, nhà đầu tư
  nên chọn dự án theo NPV trong trường hợp NPV và IRR cho kết luận
  khác nhau.
   Lãi suất tái đầu tư
  Vấn đề cơ bản giải quyết mâu thuẫn giữa các dự án loại trừ nhau là: Phương pháp
  NPV giả thiết rằng dự án có thể được tái đầu tư với chi phí vốn trong khi phương
  pháp IRR giả thiết rằng dự án có thể tái đầu tư với lãi suất bằng IRR. Giả thiết nào
  là tốt hơn, tái đầu tư theo chi phí vốn hay IRR của dự án?
  Giả sử chi phí vốn của dự án là 10% tương ứng với mức rủi ro của nó. Dòng tiền
  nhận được từ các khoản đầu tư có thể hoặc (a) chia cổ tức cho các cổ đông và trả
  lãi cho các chủ nợ, những người đòi trung bình 10% tỷ lệ lợi nhuận hoặc (b) dùng
  để thay thế nguồn vốn huy động từ bên ngoài với chi phí 10%. Đây chính là giá trị
  của dòng tiền nhận được đối với dự án, cũng chính là chi phí cơ hội.
  Phương pháp IRR giả định lãi suất tái đầu tư bằng đúng tỷ lệ lợi nhuận của dự án.
  Tuy nhiên, do hai giả thiết (a) khả năng tiếp cận dễ dàng với thị trường vốn và (b)
  tỷ lệ chi phí vốn không thay đổi trong tương lai, thì tỷ lệ tái đầu tư phù hợp là chi

  58 TXNHTM07_Bai3_v1.0015105226

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 3: Phân tích tài chính dự án File Word, PDF về máy