[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang)

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang)
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang)

Download


Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển được biên soạn bởi ThS. Phùng Thanh Quang tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết ra đời ngân hàng phát triển; các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng phát triển; đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng phát triển.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang) File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang)

 1. BÀI 2
  TỔNG QUAN VỀ
  NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

  ThS. Phùng Thanh Quang
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015105226 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB nhận được hồ sơ xin vay vốn tín dụng xuất khẩu của
  hai doanh nghiệp:
  • Công ty xuất nhập nhập khẩu thủy sản SeaProdex có nhu cầu vay 10 tỷ VNĐ để tài trợ
  nhu cầu vốn lưu động tăng thêm trong kỳ.
  • Công ty May Alcado có nhu cầu vay 5 tỷ VNĐ để mở rộng sản xuất kinh doanh mặt
  hàng dệt may phục vụ xuất khẩu.

  Nếu các thông tin trong hồ sơ tín dụng của hai công ty là hợp lý, tình hình tài
  chính của hai công ty là lành mạnh, VDB sẽ xử lý như thế nào?

  v1.0015105226 2

 3. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Khái niệm về Ngân hàng phát triển.
  • Phân biệt ngân hàng phát triển với các tổ chức tín dụng khác.
  • Sự cần thiết/lý do ra đời của ngân hàng phát triển.
  • Hoạt động huy động vốn của ngân hàng phát triển.
  • Hoạt động tín dụng đầu tư của ngân hàng phát triển.
  • Hoạt động tín dụng xuất khẩu của ngân hàng phát triển.
  • Hoạt động hỗ trợ lãi suất/hỗ trợ sau đầu tư của ngân hàng phát triển.
  • Hoạt động cho vay lại ODA của ngân hàng phát triển.

  v1.0015105226 3

 4. NỘI DUNG

  Khái niệm và sự cần thiết ra đời ngân hàng phát triển

  Các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng phát triển

  Đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng phát triển

  Câu hỏi và thảo luận

  v1.0015105226 4

 5. 1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT RA ĐỜI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

  1.1. Khái niệm

  1.2. Sự cần thiết/lý do ra đời của ngân hàng phát triển

  v1.0015105226 5

 6. 1.1. KHÁI NIỆM
  • Ngân hàng phát triển là tổ chức tín dụng mà hoạt động chủ
  yếu là tài trợ trung và dài hạn cho các dự án phát triển.
  • Tài trợ trung và dài hạn:
   Tín dụng đầu tư.
   Tín dụng xuất khẩu.
   Cho vay lại ODA.
  • Các dự án phát triển:
   Trực tiếp tạo ra sản phẩm chiến lược.
   Góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu thu nhập.
   Thúc đẩy phát triển kinh tế của ngành, vùng.

  v1.0015105226 6

 7. 1.2. SỰ CẦN THIẾT/LÝ DO RA ĐỜI CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
  • Đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế.
  Các kênh tài trợ trung và dài hạn:
   Ngân hàng thương mại.
   Thị trường chứng khoán.
   FDI.
   ODA.
   Quỹ đầu tư.
  • Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thông qua các chương trình tín dụng có hạn
  chế và ưu tiên, chương trình tín dụng chỉ định.
   Tín dụng có hạn chế và ưu tiên.
   Tín dụng chỉ định.
  • Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển có hiệu quả.

  v1.0015105226 7

 8. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

  2.1. Huy động và tiếp nhận vốn

  2.2. Tín dụng đầu tư

  2.3. Tín dụng xuất khẩu

  2.4. Cho vay lại vốn ODA

  2.5. Bảo lãnh

  2.6. Cấp bù lãi suất/hỗ trợ sau đầu tư

  v1.0015105226 8

 9. 2.1. HUY ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN VỐN
  Các kênh huy động vốn và tiếp nhận vốn chủ yếu
  • Tiếp nhận vốn từ Ngân sách nhà nước.
  • Huy động từ tiền gửi của các tổ chức.
  Lưu ý: VDB không huy động vốn từ dân cư.
  • Huy động từ phát hành giấy tờ có giá.
  Lưu ý: Từ năm 2010, VDB không phát hành trái phiếu
  chính phủ mà phát hành trái phiếu của VDB được chính
  phủ bảo đảm khả năng thanh toán.
  • Huy động từ các quỹ của Nhà nước.
  • Vay/tiếp nhận vốn vay từ các tổ chức quốc tế.
  • Vay Ngân hàng nhà nước.

  v1.0015105226 9

 10. 2.2. TÍN DỤNG ĐẦU TƯ

  • Lãi suất cho vay: Lãi suất tham chiếu là lãi suất trái phiếu
  chính phủ kỳ hạn 5 năm +

 11. 2.3. TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
  • Đối tượng cấp tín dụng xuất khẩu: Các dự án thuộc danh
  mục chính phủ quy định trong từng thời kỳ (Nghị định
  75/2011/NĐ–CP).
  • Mức vốn cho vay: VDB cho vay tối đa bằng 85% giá trị
  Hợp đồng Xuất, Nhập khẩu đã ký hoặc giá trị Thư tín
  dụng đối với cho vay trước khi giao hàng hoặc giá trị Hối
  phiếu đối với cho vay sau khi giao hàng.

  v1.0015105226 11

 12. 2.3. TÍN DỤNG XUẤT KHẨU

  • Lãi suất cho vay quy định trong từng thời kỳ, thường
  nhỏ hơn lãi suất tín dụng đầu tư. Lãi suất nợ quá hạn
  bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.
  • Thời hạn tín dụng được xác định theo khả năng thu
  hồi vốn phù hợp với đặc điểm của từng hợp đồng và
  khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 12
  tháng. Những trường hợp cần thiết thời hạn cho vay
  trên 12 tháng thì Bộ Tài chính xem xét và quyết định.
  • Đồng tiền cho vay: Nội tệ và ngoại tệ tự do chuyển đổi.

  v1.0015105226 12

 13. 2.4. CHO VAY LẠI VỐN ODA
  • Đối tượng thụ hưởng: Thường theo chỉ định của chính phủ và cam kết với bên tài trợ
  nước ngoài.
  • Các hình thức cho vay lại: Cho vay lại chịu rủi ro tín dụng và cho vay lại không chịu rủi
  ro tín dụng.
   Cho vay lại chịu rủi ro tín dụng: Theo hình thức này, ngân hàng sẽ lựa chọn dự án
  vay vốn theo đúng đối tượng được quy định tại Hiệp định cho vay lại, sau đó ngân
  hàng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định, duyệt vay, quy định lãi suất cho vay lại rồi tổ
  chức quản lý, thu hồi nợ. VDB chịu toàn bộ rủi ro tín dụng đối với món vay lại.
  Doanh thu của VDB từ hoạt động này là chênh lệch lãi suất cho vay lại và lãi suất
  vay từ Bộ Tài chính.
   Cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng: VDB thực hiện cho vay lại theo Hợp đồng ủy
  quyền cho vay lại ký kết giữa VDB và Bộ tài chính về việc ủy quyền cho ngân hàng
  cho vay lại. Theo hình thức này, ngân hàng có trách nhiệm quản lý và thu hồi nợ và
  không phải chịu rủi ro tín dụng. Doanh thu của VDB là phí dịch vụ cho vay lại do Bộ
  Tài chính thanh toán, phí này bằng 1,5% số tiền thu hồi nợ (gồm nợ gốc, nợ lãi và
  lãi chậm trả).

  v1.0015105226 13

 14. 2.5. BẢO LÃNH

  • Các hình thức:
   Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại.
   Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu.
   Bảo lãnh cho các chủ đầu tư.
   Bảo lãnh dự thầu.
   Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
  • Thực tế tại VDB chưa phát triển, chủ yếu là bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp
  vay vốn tại Ngân hàng thương mại.

  v1.0015105226 14

 15. 2.6. HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ/CẤP BÙ LÃI SUẤT

  • Khái niệm: Hoạt động hỗ trợ sau đầu tư (HTSĐT) là một hoạt động riêng có đặc thù của
  VDB. Theo đó, đối với các dự án nằm trong Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư
  của Nhà nước nhưng không vay vốn của VDB mà vay vốn của các tổ chức tín dụng
  khác thì sẽ được ngân hàng hỗ trợ một phần lãi suất vay tại các tổ chức tín dụng khác.
  • Đối tượng nhận hỗ trợ: (i) Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; (ii) Các dự
  án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; (iii) Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều
  kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

  v1.0015105226 15

 16. 2.6. HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ/CẤP BÙ LÃI SUẤT

  • Điều kiện nhận hỗ trợ: (i) Các dự án đã hoàn thành giai đoạn thực hiện đầu tư và bắt đầu
  đưa vào vận hành (có Biên bản nghiệm thu, các văn bản phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
  của dự án) và (ii) Đã trả được nợ gốc vay cho tổ chức tín dụng cho vay vốn.
  • Mức hỗ trợ: Tối đa không vượt quá 70% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định theo quyết
  toán vốn đầu tư được duyệt của dự án. Cụ thể:
  Mức HTSĐT = Số nợ gốc thực trả được tính HTSĐT × Mức chênh lệch lãi suất được
  tính HTSĐT của BTC × Thời hạn thực vay của số nợ gốc thực trả được HTSĐT

  v1.0015105226 16

 17. 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
  • Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển
   Các chỉ tiêu tài chính:
   Thu nhập từ lãi trên các khoản nợ = Thu nhập từ lãi/Các khoản tiền gửi và vay
   Thu nhập từ lãi trên tổng tài sản = Thu nhập từ lãi/Tổng tài sản bình quân
   Thu nhập từ lãi trên tài sản sinh lãi = Thu nhập từ lãi/Tổng tài sản sinh lãi
  bình quân
   Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
  bình quân
   Đóng góp của Ngân hàng phát triển đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.
   Tăng trưởng kinh tế của các ngành được tài trợ.
   Tăng trưởng kinh tế của các ngành liên quan do tác động thúc đẩy của ngành
  kinh tế mũi nhọn.
   Tốc độ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
   Tăng trưởng xuất khẩu…

  v1.0015105226 17

 18. 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
  • Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả
  hoạt động của Ngân hàng phát triển
   Mục tiêu và phương thức hoạt động
  của ngân hàng.
   Các dự án mà ngân hàng tài trợ
   Chính sách của nhà nước.
   Các nhân tố xã hội.

  v1.0015105226 18

 19. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
  Theo Nghị định 75/2011/NĐ–CP, Ngân hàng phát triển Việt Nam chỉ cấp tín dụng xuất khẩu
  cho các doanh nghiệp xuất khẩu một số mặt hàng nhất định là: nhóm hàng nông, lâm thủy
  sản, nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm công nghiệp và phần mềm tin học.
  Trong đó, VDB có thực hiện tín dụng xuất khẩu với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản,
  còn các doanh nghiệp dệt may không thuộc đối tượng được thụ hưởng tín dụng xuất khẩu.
  Nên trong trường hợp này, VDB có thể đồng ý cấp tín dụng cho doanh nghiệp xuất nhập
  khẩu thủy sản SeaProdex, còn doanh nghiệp dệt may thì không thuộc đối tượng cấp tín
  dụng xuất khẩu.

  v1.0015105226 19

 20. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1
  Nguồn vốn chủ yếu hiện nay của VDB là:
  A. trái phiếu chính phủ.
  B. tiền gửi.
  C. nguồn ODA cho vay lại.
  D. vay từ các tổ chức tín dụng khác.

  Trả lời:
  • Đáp án: C. nguồn ODA cho vay lại.
  • Giải thích: Hiện nay, hai nguồn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của VDB
  là trái phiếu do VDB phát hành và được chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán
  (không phải trái phiếu chính phủ) và vốn ODA cho vay lại.

  v1.0015105226 20

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang) File Word, PDF về máy