[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển

Download


“Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển” nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm về ngân hàng phát triển; phân biệt ngân hàng phát triển với các tổ chức tín dụng khác; hoạt động tín dụng đầu tư của ngân hàng phát triển; hoạt động tín dụng xuất khẩu của ngân hàng phát triển; hệ thống ngân hàng phát triển trên thế giới…

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển

 1. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  BÀI 2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Giáo trình “Ngân hàng Phát triển” (PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, NXB Lao động –
  Xã hội);
  2. Chương 2, 3 cuốn “Kinh tế và tài chính công” (ThS. Vũ Cương, NXB Thống kê,
  năm 2002);
  3. Trang web của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) www.vdb.gov.vn.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
  Nội dung
  Bài Tổng quan về Ngân hàng phát triển nghiên cứu những vấn đề tổng quan về ngân hàng
  phát triển bao gồm khái niệm, đặc điểm, các hoạt động cơ bản của ngân hàng phát triển.
  Qua đó, sinh viên phân tích được kết quả hoạt động của một ngân hàng phát triển trong
  một thời kỳ nhất định căn cứ vào các chỉ tiêu đo lường kết quả và các nhân tố tác động đến
  kết quả đó.
  Mục tiêu
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
   Khái niệm về Ngân hàng phát triển.
   Phân biệt ngân hàng phát triển với các tổ chức tín dụng khác.
   Sự cần thiết/lý do ra đời của ngân hàng phát triển.
   Hoạt động huy động vốn của ngân hàng phát triển.
   Hoạt động tín dụng đầu tư của ngân hàng phát triển.
   Hoạt động tín dụng xuất khẩu của ngân hàng phát triển.
   Hoạt động hỗ trợ lãi suất/hỗ trợ sau đầu tư của ngân hàng phát triển.
   Hoạt động cho vay lại ODA của ngân hàng phát triển.
   Hệ thống ngân hàng phát triển trên thế giới.

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 17

 2. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  Tình huống dẫn nhập
  Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) nhận được hồ sơ xin vay vốn tín dụng xuất khẩu của hai
  doanh nghiệp:
  Công ty xuất nhập nhập khẩu thủy sản SeaProdex có nhu cầu vay 10 tỷ VNĐ để tài trợ nhu cầu
  vốn lưu động tăng thêm trong kỳ.
  Công ty May Alcado có nhu cầu vay 5 tỷ VNĐ để mở rộng sản xuất kinh doanh mặt hàng dệt
  may phục vụ xuất khẩu.

  Nếu các thông tin trong hồ sơ tín dụng của hai công ty là hợp lý, tình hình tài
  chính của hai công ty là lành mạnh, VDB sẽ xử lý như thế nào?

  18 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 3. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  2.1. Sự cần thiết của Ngân hàng phát triển
  2.1.1. Khái niệm Ngân hàng phát triển
  Ngân hàng phát triển là tổ chức tín dụng mà hoạt động chủ yếu là tài trợ trung và dài
  hạn cho các dự án phát triển. Ngân hàng phát triển là một công cụ của Chính phủ
  trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Tổ chức này sẽ đứng ra
  tập hợp các khoản vốn trung và dài hạn trong và ngoài nước, sau đó tài trợ có trọng
  điểm và ưu đãi cho các đối tượng nhất định trong nền kinh tế để đạt được một cách có
  hiệu quả các mục tiêu Chính phủ đề ra trong từng thời kỳ nhất định. Cũng giống như
  các ngân hàng khác, Ngân hàng phát triển là một tổ chức tài chính cung cấp một danh
  mục các dịch vụ tài chính đa dạng – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh
  toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh
  nào trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, vì Ngân hàng phát triển cũng là một công cụ của
  Chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế vĩ mô nên nó cũng mang một số nét khác
  biệt so với các trung gian tài chính khác.
  Mục tiêu tối cao/cuối cùng của Ngân hàng phát triển là hỗ trợ cho sự phát triển kinh
  tế – xã hội của các quốc gia. Đây là đặc điểm phản ánh sự khác biệt giữa Ngân hàng
  phát triển với các trung gian tài chính khác. Ngân hàng phát triển luôn hướng tới mục
  tiêu duy trì hiệu quả kinh tế – xã hội cho các Dự án phát triển nên đôi khi mục tiêu này
  mâu thuẫn với mục tiêu hiệu quả tài chính. Tuy nhiên, các Dự án phát triển mà Ngân
  hàng phát triển chấp nhận tài trợ vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc tín dụng cơ bản
  thông qua hoạt động thẩm định và tư vấn kỹ càng đối với các dự án đó. Ngân hàng
  phát triển cùng khách hàng kết hợp với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước
  tìm các biện pháp hạn chế rủi ro có thể gây ra tổn thất cho các dự án.

  2.1.2. Các lý do chủ yếu hình thành Ngân hàng phát triển
  Cần có một tổ chức đứng ra huy động vốn trung và dài hạn để tài trợ cho phát triển
  kinh tế thông qua tài trợ cho các dự án phát triển.

  Nhà kinh tế học người Mỹ Arthur M.Okun (1975) mô tả quá trình trợ cấp của Chính phủ như một
  chiếc xô thủng mà mỗi khi bạn dùng nó để vợt nước từ thùng này sang thùng khác thì sẽ có một
  phần nước bị rò rỉ ra ngoài. Bạn càng cố gắng làm cho lượng nước ở 2 thùng bằng nhau thì càng
  phải vợt nhiều lần, và do vậy lượng nước rơi vãi ra ngoài cũng càng lớn.
  … Việc đánh thuế hay trợ cấp về giá (lãi suất) đều gây ra những méo mó về giá cả, và do đó bóp
  méo hành vi của cá nhân dẫn đến nguồn lực xã hội không được phân bổ hiệu quả nữa…
  Nguồn: Kinh tế và tài chính công, Vũ Cương (2007)

  Như đã đề cập đến ở bài 1, các nguồn vốn có thể sử dụng để tài trợ cho dự án phát
  triển rất đa dạng. Tuy nhiên, không có nguồn vốn nào là phù hợp với tất cả các dự án
  phát triển. Chẳng hạn, nếu tiếp nhận vốn từ các Ngân hàng thương mại thì dự án phát
  triển được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo khả năng trả nợ nhưng Ngân hàng thương
  mại rất nghiêm ngặt trong việc lựa chọn dự án tài trợ, lãi suất cho vay cao nên nguồn
  vốn này phù hợp với các dự án có hiệu quả tài chính cao, khả năng trả nợ tốt và các hồ
  sơ liên quan đến dự án đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngân hàng. Hay nguồn vốn
  từ các Chính phủ, tổ chức tài chính quốc tế với nhiều ưu điểm nổi bật như thời gian

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 19

 4. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  sử dụng vốn dài, lượng vốn lớn, thời gian ân hạn dài, có nhiều ưu đãi nhưng đây lại là
  nguồn có nhiều điều kiện ràng buộc và nếu dự án không đáp ứng được các điều kiện
  này thì cũng không thể tiếp cận được với các nhà tài trợ. Xuất phát từ thực tế trên,
  Chính phủ các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển cần có một tổ chức thực hiện
  nhiệm vụ đứng ra tài trợ cho các dự án phát triển. Các tổ chức này có nhiệm vụ tập
  trung huy động các nguồn vốn phù hợp với đặc điểm của dự án để tài trợ cho các dự
  án này thay cho Chính phủ, qua đó đóng vai trò là công cụ của Chính phủ để góp phần
  thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
  Cần có một tổ chức thực hiện tài trợ có ưu đãi cho các dự án phát triển, đóng vai trò
  là “cứu cánh tài trợ cuối cùng” đối với các đối tượng khách hàng đặc biệt.
  Trong nền kinh tế có một số đối tượng khách hàng được coi là đặc biệt. Đó có thể là
  những người nghèo, hộ nghèo; các đối tượng khách hàng ở các vùng sâu vùng xa; các
  dự án tạo ra các sản phẩm mới (sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu hoặc sản phẩm
  nhằm mục đích khuyến khích xuất khẩu)… Đặc điểm của loại khách hàng này là (1)
  chứa đựng rủi ro lớn, (2) tỷ lệ sinh lời của vốn thấp, (3) thời gian hoàn vốn dài, (4) tài
  sản đảm bảo không có hoặc khó định giá trên thị trường. Do vậy, đây là những đối
  tượng khách hàng không được “đón nhận nhiệt tình” bởi các trung gian tài chính mà
  mục tiêu hoạt động cuối cùng là tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, tài trợ
  vốn cho các đối tượng khách hàng này sẽ đem lại lợi ích kinh tế – xã hội đáng kể cho
  nền kinh tế. Khi đó, Ngân hàng phát triển hoạt động như là “người cho vay cuối cùng”
  trong nền kinh tế đối với các Dự án phát triển không có khả năng nhận được tài trợ từ
  các nguồn vốn khác. Đồng thời, trong chính sách của mình, Ngân hàng phát triển cũng
  sẽ không cung cấp nguồn vốn trung – dài hạn vốn rất khan hiếm của nó cho các Dự án
  phát triển có khả năng nhận được tài trợ từ các nguồn vốn khác.
  Cuối cùng, cần có một tổ chức thực hiện tài trợ dưới hình thức cấp tín dụng cho các
  Dự án phát triển.
  Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các nguồn tài trợ mà đặc biệt là các nguồn tài
  trợ dưới hình thức ưu đãi luôn đi kèm với sự thất thoát và lãng phí vốn. Các nguồn
  này thường phải đi qua nhiều cấp phê duyệt và khi vốn đến được tay người hưởng lợi.

  Hình 2.1. Sự thất thoát vốn khi tài trợ ưu đãi

  Xuất phát từ thực trạng trên, vốn tài trợ cho các dự án phát triển nên thực hiện dưới
  hình thức cấp tín dụng do những ưu điểm của hình thức này là:

  20 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 5. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

   Vốn có nguồn gốc từ Ngân sách nhà nước là “vốn mồi” để thu hút các nguồn vốn
  khác tài trợ cho Dự án phát triển.
   Yêu cầu lựa chọn các dự án có khả năng trả nợ và sinh lời ở mức độ nhất định.
   Bảo toàn vốn của tổ chức cấp tín dụng.

  2.2. Hoạt động của Ngân hàng phát triển
  2.2.1. Hoạt động huy động vốn
  Cơ cấu, kỳ hạn và chi phí của các nguồn vốn mà Ngân hàng phát triển huy động sẽ
  quyết định quan trọng đến hiệu quả hoạt động tài trợ của ngân hàng. Các nguồn vốn
  được huy động bởi Ngân hàng phát triển phải đáp ứng yêu cầu:
   Quy mô vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư/cho vay của các dự án mà ngân hàng tài trợ;
   Lãi suất hay chi phí vốn phù hợp với tỷ lệ sinh lời của các dự án sao cho chi phí
  vốn trung bình thấp;
   Kỳ hạn của các nguồn vốn phù hợp với thời gian thực hiện hoặc thời gian hoàn
  vốn của các dự án, kỳ hạn dài và ổn định.
  Để đáp ứng các yêu cầu trên và cũng giống như các tổ chức khác, Ngân hàng phát
  triển huy động vốn từ hai nguồn chính là vốn chủ sở hữu và vốn nợ.
  Vốn chủ sở hữu là các nguồn tiền được đóng góp bởi những người chủ của ngân hàng.
  Vốn chủ sở hữu là cơ sở để cung cấp những nguồn lực ban đầu khi ngân hàng mới
  thành lập, cung cấp nền tảng cho sự tăng trưởng và mở rộng, giúp ngân hàng chống lại
  rủi ro, duy trì niềm tin của dân chúng và các chủ ngân hàng vào khả năng quản lý và
  phát triển của ngân hàng. Khi tất cả các biện pháp ngăn chặn rủi ro không còn hiệu
  quả thì sử dụng vốn chủ sở hữu sẽ là biện pháp cuối cùng. Nó bù đắp các tổn thất bắt
  nguồn từ các khoản tín dụng, đầu tư thiếu hiệu quả, từ sự quản lý yếu kém. Vì vậy, để
  chống đỡ lại những rủi ro ngày càng cao được gây ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau
  thì ngân hàng cần phải nắm giữ đủ vốn chủ sở hữu.
  Vốn nợ bao gồm các loại tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay các trung gian tài
  chính khác… là thước đo quan trọng đánh giá sự chấp nhận của công chúng đối với
  ngân hàng. Đây cũng là cơ sở chính của các khoản tài trợ từ ngân hàng và do đó, nó là
  nguồn gốc sâu xa của lợi nhuận và sự phát triển trong ngân hàng. Khả năng huy động
  vốn nợ với mức lãi suất hợp lý cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu của các dự án
  phát triển là căn cứ để đánh giá tính hiệu quả trong quản lý Ngân hàng phát triển.
  Các nguồn huy động cụ thể của Ngân hàng phát triển bao gồm:
   Vốn do Nhà nước cấp
  Tính chất sở hữu của một ngân hàng sẽ quyết
  định đến tỷ trọng của vốn từ Chính phủ trong
  ngân hàng. Nếu vốn chủ sở hữu của các Ngân
  hàng thương mại chủ yếu huy động từ các cá
  nhân, tổ chức góp vốn thành lập ngân hàng thì
  vốn chủ sở hữu của Ngân hàng phát triển chủ
  yếu có nguồn gốc từ Chính phủ. Là ngân hàng
  thuộc sở hữu của Chính phủ, hoạt động phục vụ chính sách phát triển của Chính
  phủ nên khi Ngân hàng phát triển mới thành lập, Chính phủ sẽ cấp cho ngân hàng

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 21

 6. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  một lượng vốn nhất định. Hàng năm, tùy thuộc vào thu Ngân sách nhà nước,
  nhiệm vụ Chính phủ giao cho Ngân hàng phát triển trong từng thời kỳ và quy mô
  các khoản viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ và tổ chức tài chính nước
  ngoài, Chính phủ tiếp tục cấp bổ sung vốn cho Ngân hàng phát triển. Tại nhiều
  nước, đây là nguồn vốn chủ yếu để các Ngân hàng phát triển duy trì hoạt động
  thường xuyên của mình mà không cần huy động từ bất kỳ nguồn nào khác, nó
  chiếm hơn 80% tổng vốn của Ngân hàng phát triển; trong khi đó, ở một số nước
  khác, nguồn vốn này ngày càng giảm dần cùng với sự gia tăng các nguồn vốn khác
  của Ngân hàng phát triển. Đây là nguồn vốn tương đối rẻ đối với Ngân hàng phát
  triển, thời gian sử dụng rất dài. Tuy nhiên nguồn vốn này không dồi dào vì nó tùy
  thuộc vào thu Ngân sách nhà nước hàng năm và mức chi cho đầu tư phát triển, vào
  quan hệ ngoại giao giữa các nước. Ngân hàng phát triển sẽ cân nhắc sử dụng nguồn
  này cho các Dự án phát triển hạn chế về khả năng sinh lời, khó khăn trong trả nợ
  hoặc kết hợp với các nguồn khác để giảm chi phí vốn của Ngân hàng phát triển.
  Ngoài ra, có một nguồn vốn mà Ngân hàng phát triển không phải nhận trực tiếp từ
  Chính phủ mà là một khoản mục ngân hàng được giữ lại để tái sử dụng cho các kỳ
  sau, đó là nguồn từ lợi nhuận sau thuế được giữ lại. Đây là khoản mục giúp Ngân
  hàng phát triển gia tăng vốn chủ sở hữu. Trong điều kiện ngân hàng hoạt động có
  lãi, khi đó lợi nhuận sau thuế dương (lớn hơn 0), ngân hàng được phép chuyển một
  phần lợi nhuận này thành vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế giữ lại tùy
  thuộc vào chính sách của Chính phủ và nhu cầu vốn cho hoạt động của ngân hàng
  trong thời kỳ kế tiếp.
   Huy động tiền gửi từ dân cư, dự án và các tổ chức
  Tiền gửi là nền tảng cho sự thịnh vượng và phát triển của ngân hàng, là khoản mục
  duy nhất trên Bảng cân đối kế toán giúp phân biệt ngân hàng với các loại hình
  doanh nghiệp khác. Năng lực của ngân hàng trong việc thu hút tiền gửi thanh toán
  và tiền gửi tiết kiệm trong nền kinh tế là thước đo quan trọng về sự chấp nhận của
  công chúng đối với ngân hàng. Nếu nhu cầu của dân cư đối với các dịch vụ tiền
  gửi của ngân hàng là yếu tố hàng đầu quyết định cơ cấu tiền gửi của Ngân hàng
  thương mại thì đối với Ngân hàng phát triển chính sách tài trợ lại là yếu tố tiên
  quyết đối với cấu trúc tiền gửi của ngân hàng.
  Ngân hàng phát triển huy động tiền gửi ngắn
  hạn, trung hạn và dài hạn, trong đó tập trung vào
  tiền gửi trung và dài hạn. Ngân hàng có thể huy
  động tiền gửi bằng đồng nội tệ hoặc ngoại tệ, có
  thể áp dụng lãi suất cố định hoặc thả nổi trong
  thời gian sử dụng vốn của khách hàng.
  Ngân hàng mở các tài khoản tiền gửi thanh toán
  cho khách hàng, chủ yếu là cho các dự án. Khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh
  toán tại ngân hàng nhằm mục đích nhờ ngân hàng thanh toán hộ các khoản chi trả
  tiền hàng hoá, dịch vụ trên cơ sở số dư thực tế có trên tài khoản hoặc trong một số
  trường hợp khách hàng có thể được phép “thấu chi” đối với loại tiền gửi này. Đây
  là nguồn vốn có chi phí thấp nhất của ngân hàng, ít nhạy cảm với những biến động
  của lãi suất trên thị trường nhưng bù lại ngân hàng phải cung cấp cho khách hàng

  22 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 7. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  các dịch vụ thanh toán tiện lợi và nhanh chóng. Loại này mặc dù có thể bị rút ngay
  lập tức nhưng kỳ hạn thực tế của loại này lại thường kéo dài nhiều năm cho phù
  hợp với vòng đời của các Dự án phát triển. Đối với tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng
  tập trung vào gia tăng huy động tiết kiệm trung và dài hạn thông qua chính sách
  cạnh tranh về lãi suất, phương thức trả gốc và lãi linh hoạt. Đối với loại tiền gửi
  này khách hàng không được nhờ ngân hàng thanh toán hộ, nếu muốn thanh toán
  thì khách hàng phải rút tiền trên sổ tiết kiệm để mở tài khoản tiền gửi thanh toán.
  Do tiền gửi tiết kiệm chủ yếu xác định kỳ hạn gửi từ trước nên ngân hàng có thể
  chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn tiền gửi này để cấp tín dụng hoặc đầu tư.
  Một nét nổi bật trong huy động tiền gửi của Ngân hàng phát triển là nguồn tiền gửi
  từ các tổ chức trong nền kinh tế. Đây là nguồn vốn có tỷ trọng tương đối lớn ở
  Ngân hàng phát triển của một số nước. Do đặc điểm là thực hiện vai trò đầu tư
  phát triển kinh tế – xã hội và là tổ chức tài chính phát triển được Chính phủ bảo
  lãnh nên Ngân hàng phát triển có thể dễ dàng tiếp cận để huy động được nguồn
  tiền lớn tạm thời chưa được sử dụng từ các tổ chức này.
   Đi vay
  Tương tự các doanh nghiệp, các trung gian tài chính khác, Ngân hàng phát triển
  cũng huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá trên thi trường tài chính
  trong và ngoài nước, chủ yếu là trên thị trường vốn để huy động vốn trung và dài
  hạn. Đây là nguồn vốn lớn, ổn định, thời gian sử dụng vốn dài. Ngân hàng phát
  triển phát hành giấy tờ có giá chủ yếu để tài trợ cho các Dự án phát triển cụ thể. Để
  huy động được nguồn vốn này, Ngân hàng phát triển thường nhận được sự bảo
  lãnh của Chính phủ nên ngân hàng có thể huy động được vốn lớn trong thời gian
  ngắn mà không cần có tài sản đảm bảo. Tuy vậy, đây cũng là nguồn có chi phí vốn
  lớn so với các nguồn vốn khác vì ngân hàng phải áp dụng lãi suất cạnh tranh so với
  các tổ chức khác và các chi phí phát hành cũng rất lớn. Do vậy, nguồn vốn này
  sẽ được kết hợp với các nguồn vốn có chi phí thấp hơn khi tài trợ cho các Dự án
  phát triển.
  Để chủ động và đáp ứng những nhiệm vụ, yêu cầu
  cấp bách thì Ngân hàng phát triển có thể đi vay.
  Vay từ Ngân hàng Trung ương là khoản vay để giải
  quyết những nhu cầu cấp bách của ngân hàng.
  Ngân hàng Trung ương sẽ quản lý những khoản
  vay này rất chặt chẽ. Nhưng thường trong những
  hoàn cảnh đó, Ngân hàng phát triển sẽ được Chính
  phủ đứng ra bảo lãnh hoặc trích Ngân sách nhà
  nước để bổ sung vốn kịp thời. Bên cạnh đó, Ngân
  hàng phát triển các nước cũng là đối tượng được
  Chính phủ cho vay lại các khoản vốn Chính phủ
  huy động được từ thị trường tài chính trong và ngoài nước thông qua phát hành các
  loại giấy tờ có giá trung và dài hạn và vay trực tiếp của Chính phủ từ các Chính
  phủ nước khác hoặc các tổ chức tài chính quốc tế. Trên cơ sở Hợp đồng tín dụng
  ký kết giữa Chính phủ các nước hoặc giữa Chính phủ với các tổ chức tài chính
  hoặc tổ chức phi Chính phủ, Chính phủ sẽ cho vay lại Ngân hàng phát triển thông

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 23

 8. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  qua Hợp đồng cho vay lại ký kết giữa Chính phủ và Ngân hàng phát triển. Theo
  đó, Ngân hàng phát triển sẽ thực hiện nghĩa vụ quản lý vốn vay lại và nghĩa vụ trả
  nợ cho Chính phủ nước mình. Đây là nguồn vốn mà Ngân hàng phát triển được
  “thừa kế” từ Chính phủ, là nguồn vốn lớn, lãi suất có thể là ưu đãi hoặc theo lãi
  suất thị trường, thời gian sử dụng vốn dài với thời gian ân hạn lớn. Nếu Ngân hàng
  phát triển quản lý và thẩm định tốt các dự án thì đây được đánh giá là nguồn vốn
  tốt cho ngân hàng.
  Trên đây là những nguồn vốn chủ yếu mà Ngân hàng phát triển tăng cường huy động
  để tài trợ cho các dự án của mình. Bên cạnh các nguồn vốn đó, tùy điều kiện của từng
  quốc gia mà Ngân hàng phát triển có thể có thêm các nguồn vốn khác như vốn ủy thác
  cho vay từ các tổ chức trong và ngoài nước, vốn từ nguồn khấu hao cơ bản của các
  ngành công nghiệp ủy thác cho Ngân hàng phát triển để thanh toán và cấp phát cho
  các đơn vị trong ngành theo kế hoạch hàng năm.
  Tóm lại, với mục tiêu là tìm kiếm các nguồn vốn có thời gian sử dụng dài, Ngân hàng
  phát triển có nhiều phương thức huy động vốn đa dạng khác nhau. Ngân hàng phát
  triển cần tăng cường huy động được các nguồn vốn với khối lượng càng lớn càng tốt,
  đồng thời cần nỗ lực trong việc giảm chi phí vốn của ngân hàng cho phù hợp với các
  đối tượng tài trợ. Có nhiều nhân tố tác động tới hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng
  phát triển, trong đó nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất là hiệu quả của các hoạt động
  sử dụng vốn của ngân hàng. Hiệu quả của các hoạt động cho vay, đầu tư… sẽ quyết
  định việc tăng hay giảm nguồn vốn của Ngân hàng phát triển.

  2.2.2. Hoạt động cấp tín dụng
   Cho vay
  Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó
  tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản
  tiền để sử dụng vào một mục đích và trong một
  thời hạn nhất định theo thỏa thuận và dựa trên
  nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Thời hạn
  nhất định ở đây là thời hạn cho vay (thời hạn tín
  dụng), được xác định từ khi khách hàng nhận
  vốn vay cho đến khi khách hàng trả hết nợ gốc
  và lãi của món vay đó và đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Ngân hàng
  phát triển cho vay chủ yếu đối với Dự án phát triển nên phần lớn là các khoản cho
  vay trung và dài hạn tức là các món vay có thời hạn tín dụng từ 12 tháng trở lên.
  Các Dự án phát triển mà ngân hàng cho vay bao gồm các dự án do ngân hàng khai
  thác, tìm kiếm trên thị trường và các dự án được chỉ định trước của Chính phủ.
  Tùy từng loại hình tổ chức của Ngân hàng phát triển mà tỷ trọng hai loại dự án có
  thể khác nhau. Nếu Ngân hàng phát triển phụ thuộc chặt chẽ vào Chính phủ thì tài
  trợ cho các dự án trong kế hoạch của Chính phủ lớn hơn phần tài trợ cho các dự án
  ngân hàng tự tìm kiếm và ngược lại. Hình thức cho vay của ngân hàng đối với các
  dự án có thể là cho vay toàn bộ nhu cầu vốn của dự án, cho vay một phần dự án để
  tài trợ cho một hạng mục nhất định, cho vay đồng tài trợ với các trung gian tài
  chính khác với tư cách là ngân hàng đầu mối… Ngân hàng phát triển quyết định
  hình thức cho vay đối với dự án căn cứ vào nhu cầu vốn của dự án, khả năng hoàn
  trả của dự án và chủ đầu tư, mức độ rủi ro của dự án, khả năng sinh lời của dự án…

  24 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 9. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  Quá trình cho vay của Ngân hàng phát triển trải qua các giai đoạn bao gồm tiếp
  nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn (gồm thẩm định chủ đầu tư và thẩm định dự án)
  → quyết định cho vay và ký kết Hợp đồng tín dụng → giải ngân vốn vay và giám
  sát quá trình sử dụng vốn vay → thu hồi nợ/xử lý rủi ro.
  Ngân hàng phát triển thẩm định dự án trước khi quyết định cho vay. Đó là việc
  ngân hàng kiểm tra, rà soát lại các nội dung của dự án để đánh giá tính khả thi,
  hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn vay của dự án. Chất lượng thẩm định sẽ quyết
  định sự thành công hay thất bại của hoạt động cho vay. Đối với các Dự án phát
  triển, chủ đầu tư với yêu cầu thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội nên sẵn sàng
  chấp nhận dự án đạt được hiệu quả tài chính thấp, thậm chí phân tích các chỉ tiêu
  sơ sài và không dự báo được những biến động trong dài hạn của dự án. Vì vậy,
  Ngân hàng phát triển thẩm định kỹ lưỡng những nội dung cơ bản của dự án nhằm
  giúp dự án hạn chế tổn thất, bổ sung các biện pháp bảo đảm tính khả thi của dự án,
  tạo ra căn cứ để giải ngân và kiểm tra việc sử dụng vốn. Các nội dung thẩm định
  chủ yếu của Ngân hàng phát triển bao gồm (i) sự cần thiết của việc đầu tư, (ii) các
  mục tiêu của dự án, (iii) công nghệ và ảnh hưởng của dự án đối với môi trường,
  (iv) hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, (v) rủi ro của dự
  án… Ngoài thẩm định dự án, Ngân hàng phát triển còn thẩm định năng lực của
  chủ đầu tư; năng lực cho vay, thu nợ và khả năng tài chính của các Ngân hàng
  thương mại nếu quyết định tài trợ thông qua các Ngân hàng thương mại.
  Trên cơ sở nội dung của dự án và kết quả thẩm định, Ngân hàng phát triển tìm
  kiếm nguồn tài trợ thích hợp cho dự án. Tính chất của dự án sẽ quyết định tính
  chất nguồn tài trợ. Nếu dự án có khả năng sinh lời thấp thì ngân hàng kết hợp
  nguồn huy động theo lãi suất thị trường và nguồn ưu đãi để giảm chi phí trung
  bình của vốn. Ngược lại, các dự án có khả năng sinh lời cao thì có thể dùng các
  nguồn huy động theo lãi suất thị trường. Ngân hàng phát triển căn cứ vào quy mô
  nguồn có sẵn kết hợp với tính toán khả năng chuyển hoán các nguồn để cho vay
  phù hợp với kỳ hạn của các Dự án phát triển và đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
  Vốn tài trợ của Ngân hàng phát triển đối với các Dự án phát triển chiếm tỷ trọng
  lớn nhưng không phải là ngân hàng đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn của dự án. Sau
  khi xác định hoặc yêu cầu các nguồn tài trợ
  khác, Ngân hàng phát triển mới xác định số vốn
  cần tham gia của mình đối với dự án. Trong
  nhiều trường hợp, khoản cho vay của Ngân hàng
  phát triển là tiền đề để các ngân hàng khác tham
  gia tài trợ. Lãi suất cho vay của Ngân hàng phát
  triển thường thấp hơn lãi suất cho vay trên thị
  trường, phản ánh sự hỗ trợ của Chính phủ đối với các dự án. Tuy vậy, lãi suất cho
  vay vẫn phải đảm bảo bù đắp các chi phí huy động vốn và các chi phí liên quan
  đến quá trình cho vay của ngân hàng và tính đến rủi ro mà ngân hàng phải gánh
  chịu. Ngân hàng phát triển là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
  không có nghĩa là lãi suất cho vay luôn thấp hơn lãi suất huy động. Ngân hàng
  phát triển không đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận lên trên hết, tuy nhiên để đảm
  bảo ngân hàng hoạt động bền vững và phát triển thì vấn đề lợi nhuận phải được

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 25

 10. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  tính toán ở mức độ thích hợp sao cho doanh thu vẫn đảm bảo bù đắp chi phí, lợi
  nhuận có thể thấp hơn so với các doanh nghiệp và loại hình ngân hàng khác. Lãi
  suất cho vay có thể cố định hoặc thả nổi theo lãi suất thị trường, có thể thay đổi tùy
  thuộc vào các giai đoạn của dự án. Các điều kiện về đảm bảo tiền vay thường “nhẹ
  nhàng” hơn so với các Ngân hàng thương mại. Đồng thời, do phần lớn các Dự án
  phát triển là những dự án đầu tư mới, tài sản hình thành từ vốn vay (nhà máy,
  đường giao thông, bến cảng…) rất khó định giá và khó bán nên Ngân hàng phát
  triển thường yêu cầu đảm bảo tiền vay bởi Chính phủ và chủ đầu tư của dự án (các
  Bộ, Tổng công ty, các cấp chính quyền…). Ngân hàng phát triển giải ngân vốn cho
  dự án căn cứ vào tiến độ xây dựng, tiến độ nhập máy móc thiết bị, kết quả thực
  hiện các hạng mục… Các kỳ hạn trả nợ được ngân hàng xác định căn cứ vào các
  nguồn thu của dự án, của chủ đầu tư (đối với các dự án không tạo ra nguồn thu
  trực tiếp) và khả năng chuyển hoán nguồn của ngân hàng.
   Bảo lãnh
  Bảo lãnh là việc Ngân hàng phát triển cam kết
  với tổ chức tín dụng cho vay vốn về việc trả nợ
  đầy đủ, đúng hạn của bên đi vay; theo đó nếu
  bên đi vay không trả được nợ hoặc trả không đủ
  nợ khi đến hạn thanh toán thì Ngân hàng phát
  triển sẽ trả nợ thay cho bên đi vay. Trong hoạt
  động bảo lãnh, thời hạn và số vốn bảo lãnh được xác định tương tự đối với hoạt
  động cho vay thông thường của ngân hàng trên cơ sở thỏa thuận của các bên. Tùy
  thuộc vào mức độ rủi ro của dự án và tình hình tài chính của khách hàng thì ngân
  hàng có thể yêu cầu phải có tài sản đảm bảo cho khoản bảo lãnh. Khách hàng sẽ
  phải trả phí bảo lãnh cho Ngân hàng phát triển. Nếu Ngân hàng phát triển phải trả
  nợ thay cho khách hàng thì sau khi trả nợ thay, ngân hàng được quyền tiếp nhận
  khoản tín dụng đó và khách hàng phải nhận nợ với Ngân hàng phát triển. Ngân
  hàng phát triển khi đó được quyền thực hiện các biện pháp để thu hồi vốn theo
  Hợp đồng bảo lãnh đã ký và quy định của pháp luật.

  2.2.3. Hoạt động đầu tư
  Với nguồn vốn huy động được, các ngân hàng nói chung và Ngân hàng phát triển nói
  riêng không sử dụng toàn bộ số vốn này để cho vay. Một mặt, hầu hết các khoản cho
  vay có tính thanh khoản thấp, ngân hàng không thể bán chúng trên thị trường một
  cách dễ dàng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt. Thêm nữa, các khoản cho vay có mức rủi
  ro cao nhất với rủi ro vỡ nợ lớn nhất. Điều này đã buộc ngân hàng phải nỗ lực tìm
  kiếm những lĩnh vực đầu tư mới nhằm: (i) ổn định thu nhập cho ngân hàng khi nguồn
  thu từ cho vay giảm, (ii) góp phần cân bằng rủi ro tín dụng, (iii) tạo nguồn thanh
  khoản thông qua việc bán các chứng khoán để đáp ứng nhu cầu tiền mặt hoặc dùng
  các chứng khoán làm đảm bảo để huy động thêm vốn…
  Hoạt động đầu tư của Ngân hàng phát triển gồm đầu tư vào các chứng khoán và đầu tư
  trực tiếp vào các ngành kinh tế. Với nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay trung – dài hạn
  lớn, Ngân hàng phát triển có khả năng tham gia trực tiếp vào hoạt động của các dự án
  và các doanh nghiệp thông qua mua cổ phần. Theo cách đầu tư này, ngân hàng cũng
  có thể trực tiếp chia sẻ rủi ro với các chủ đầu tư.

  26 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 11. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  2.2.4. Hoạt động hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
  Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là việc Nhà nước hỗ trợ
  một phần lãi suất cho chủ đầu tư vay vốn ngân hàng
  để đầu tư vào dự án, sau khi dự án đã hoàn thành,
  đưa vào sử dụng và trả được nợ vay. Đây là hoạt
  động của Ngân hàng phát triển nhằm hỗ trợ lãi suất
  đối với các khoản vay trung và dài hạn của các đối
  tượng khách hàng để thực hiện các dự án đầu tư
  mới phát triển sản xuất kinh doanh, hình thành kết
  cấu hạ tầng và phục vụ các nhu cầu xuất khẩu. Qua
  đó giúp khách hàng giảm chi phí đầu tư, tăng năng
  lực sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng và sản phẩm.
  Các dự án được hỗ trợ bao gồm (a) các dự án đầu tư vào kết cấu hạ tầng kinh tế – xã
  hội, (b) các dự án phát triển nông nghiệp – nông thôn, (c) các dự án đầu tư tại các vùng,
  miền có tình hình kinh tế – xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo…
  Minh họa: Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)
   Hoạt động huy động vốn
  Cũng giống như các Ngân hàng thương mại khác, vốn là “nguồn nguyên liệu đầu
  vào quan trọng nhất” của VDB. Mục tiêu của VDB trong hoạt động huy động vốn
  là đáp ứng nhu cầu vốn tài trợ cho phát triển của nền kinh tế. Quy mô và cơ cấu
  vốn huy động của VDB bị tác động động bởi tính chất của các khoản tín dụng
  được cấp bởi ngân hàng. Vì các hoạt động tài trợ của VDB chủ yếu là tín dụng đầu
  tư phát triển nên các nguồn vốn được huy động bởi VDB có những sự khác biệt cơ
  bản so với vốn được huy động bởi các Ngân hàng thương mại khác. Cụ thể:
  o VDB tập trung và nỗ lực huy động các nguồn vốn trung và dài hạn ở trong và
  ngoài nước;
  o VDB phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn vốn có nguồn gốc từ Ngân sách
  nhà nước;
  o VDB là “đại lý” tiếp nhận các nguồn vốn từ nước ngoài, chiếm tỷ trọng lớn
  nhất là vốn ODA;
  o VDB huy động vốn từ các đơn vị, tổ chức kinh tế, trung gian tài chính, tổ chức
  chính trị – xã hội trong và ngoài nước. Ngân hàng không huy động tiền gửi
  bằng nội tệ và ngoại tệ từ các cá nhân;
  o VDB chỉ huy động các nguồn vốn theo lãi suất thị trường sau khi đã sử dụng
  tối đa các nguồn vốn không phải trả lãi hoặc các nguồn vốn được huy động với
  lãi suất thấp hơn lãi suất trung bình của thị trường;
  o VDB kết hợp các nguồn vốn huy động theo lãi suất thị trường với các nguồn
  vốn ưu đãi nhằm nỗ lực giảm chi phí vốn bình quân cho các khoản tài trợ của
  ngân hàng.
  Trên cơ sở các đặc điểm trên, vốn huy động bởi VDB gồm các nguồn sau:
  o Vốn Nhà nước cấp
   Vốn chủ sở hữu gồm vốn Điều lệ, chênh lệch do đánh giá lại tài sản và
  chênh lệch tỷ giá, quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 27

 12. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

   Vốn Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ sau đầu tư hàng năm.
   Vốn Ngân sách nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư, tín
  dụng xuất khẩu và các mục tiêu, chương trình của Chính phủ.
  o Huy động tiền gửi từ dự án và các tổ chức
  Tiền gửi thanh toán
  o Đi vay
   Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá trên thị trường tài chính.
  – Vốn huy động từ phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu ngân hàng
  được Chính phủ bảo lãnh ở trong và ngoài nước.
  – Vốn huy động từ phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi.
   Vốn ODA ngân hàng vay trực tiếp và ODA được Bộ Tài chính cho vay lại.
   Vốn vay từ Ngân hàng nhà nước và các trung gian tài chính khác.
   Vốn vay từ Ngân hàng phát triển và các tổ chức tài chính phát triển khác.
   Vốn vay từ Ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (trước đây
  là Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
  o Huy động các nguồn vốn khác
   Nhận tiền gửi ủy thác của các tổ chức trong và ngoài nước.
   Vốn nhận ủy thác giải ngân cho các dự án và thu hồi nợ của khách hàng từ
  các tổ chức trong và ngoài nước thông qua Hợp đồng nhận ủy thác giữa
  VDB và các tổ chức ủy thác.
   Vốn đóng góp tự nguyện không hoàn trả của các cá nhân, tổ chức kinh tế,
  trung gian tài chính, tổ chức chính trị – xã hội, các hội, hiệp hội, tổ chức phi
  Chính phủ trong và ngoài nước.
   Huy động các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.
  Trong giai đoạn đầu sau khi chuyển đổi từ QHTPT sang hoạt động theo mô hình
  ngân hàng, do đối tượng huy động vốn chủ yếu là các tổ chức do Chính phủ chỉ
  định nên lãi suất huy động vốn do Chính phủ quyết định. Kể từ cuối năm 2007, khi
  nhu cầu vốn trên thị trường tăng cao, khối lượng vốn cần cho đầu tư phát triển rất
  lớn trong khi lãi suất huy động vốn bị khống chế bởi lãi suất trái phiếu Chính phủ,
  trong khi đó việc tiếp cận một số nguồn vốn truyền thống của VDB (Bảo hiểm xã
  hội, Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện) gặp nhiều khó khăn, ngân hàng đã triển
  khai áp dụng song song hai cơ chế lãi suất:
  o Đối với các kênh huy động vốn do Chính phủ chỉ định (phát hành trái phiếu
  Chính phủ, vay Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài, vay tồn ngân Kho bạc nhà
  nước, vay từ Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện): lãi suất huy động không
  vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính công bố hoặc lãi suất
  theo quyết định riêng của Bộ Tài chính.
  o Đối với các nguồn khác: lãi suất linh hoạt theo nguyên tắc bám sát lãi suất trái
  phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn có điều chỉnh nhưng không cao hơn lãi suất huy
  động bình quân cùng kỳ hạn của các Ngân hàng thương mại.
  VDB huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng mọi loại
  tiền. Tuy nhiên, do các văn bản điều chỉnh hoạt động của VDB còn thiếu hoặc đã

  28 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 13. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  có nhưng chưa đề cập đến những nội dung liên quan đến việc huy động vốn bằng
  ngoại tệ. Do vậy, hiện nay bên cạnh vốn huy động và tiếp nhận bằng đồng Việt
  Nam, vốn huy động và tiếp nhận bằng ngoại tệ chủ yếu mới dừng lại ở đồng đô la
  Mỹ và đồng EURO.
   Hoạt động cấp tín dụng
  Cho vay
  Hoạt động cho vay của VDB có mối quan hệ
  mật thiết với tình hình phát triển kinh tế của đất
  nước. Nếu VDB có chính sách cho vay có chất
  lượng tốt thì sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự
  tăng trưởng của các ngành, vùng, nhóm dân cư,
  qua đó tạo sức sống cho nền kinh tế. Do VDB
  có mục tiêu hoạt động khác biệt so với các trung
  gian tài chính khác nên hoạt động cho vay của
  VDB có những đặc điểm sau đây:
  o Thứ nhất, VDB tập trung vào cho vay đầu tư phát triển với đặc điểm của các
  khoản vay là nhu cầu vốn lớn, thời gian sử dụng vốn dài và có thời gian ân hạn.
  Hoạt động cho vay tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là cho vay dự án phát
  triển và cho vay xuất khẩu.
  o Thứ hai, lãi suất cho vay của VDB thấp hơn lãi suất trung bình của nền kinh tế.
  Đây được coi là một trong số các ưu đãi của VDB đối với các đối tượng
  khách hàng.
  o Thứ ba, rủi ro tín dụng đối với các món vay của VDB thường là lớn do các dự
  án chủ yếu tạo ra sản phẩm mới (khuyến khích xuất khẩu và thay thế hàng
  nhập khẩu) hoặc đầu tư vào các vùng kém phát triển, các đối tượng khách hàng
  khó khăn hoặc các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với thời gian hoàn vốn dài.
  Tổn thất xảy ra được lấy từ Quỹ dự phòng rủi ro của VDB để bù đắp, quỹ này
  được hình thành trên cơ sở trích lập tối đa đến 0,5% trên số dư nợ hàng năm
  của ngân hàng. Về thẩm quyền xử lý rủi ro: VDB quyết định gia hạn nợ và
  điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; Bộ Tài chính quyết định khoanh nợ gốc và xóa nợ lãi;
  Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ gốc trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài
  chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư.
  Cho vay đầu tư
  Đây là hoạt động quan trọng nhất của VDB, nằm trong hoạt động tín dụng đầu tư
  của ngân hàng. Hiệu quả hoạt động của VDB được quyết định chủ yếu bởi kết quả
  của hoạt động này.
  Về đối tượng hưởng vốn vay
  Đối tượng cho vay bao gồm cho vay các dự án trong nước và cho vay các dự án
  nước ngoài đối với các chủ đầu tư có dự án thuộc Danh mục các dự án vay vốn tín
  dụng do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.
  Về mức vốn cho vay
  Đối với mỗi dự án, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của
  dự án đó (không bao gồm vốn lưu động). Phần vốn còn lại trong tổng vốn đầu tư

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 29

 14. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  của dự án chủ đầu tư có thể huy động từ các nguồn khác nhưng trong đó vốn chủ
  sở hữu không được dưới 15% vốn đầu tư vào tài sản cố định của dự án đó. Nếu
  trong một số trường hợp đặc biệt mà dự án phải vay VDB mức vốn trên 70% vốn
  cho dự án (chưa gồm vốn đầu tư vào tài sản lưu động) thì VDB đề nghị Bộ Tài
  chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
  Về lãi suất cho vay
  Lãi suất cho vay bằng đồng nội tệ được xác định
  bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm
  cộng thêm 1%. Lãi suất cho vay bằng ngoại tệ tự
  do chuyển đổi do Bộ tài chính quyết định theo
  nguyên tắc có ưu đãi trên cơ sở lãi suất SIBOR 6
  tháng cộng thêm tỷ lệ phần trăm thích hợp. Nếu
  một dự án vừa vay vốn bằng nội tệ, vừa bằng
  ngoại tệ tự do chuyển đổi thì lãi suất theo từng
  loại tiền với số vốn tương ứng. Trong các trường
  hợp không có quy định cụ thể về lãi suất thì VDB báo cáo Bộ Tài chính quyết
  định. Lãi suất cho vay được xác định tài thời điểm ký Hợp đồng tín dụng lần đầu
  tiên và không thay đổi trong toàn bộ thời hạn tín dụng. Lãi suất nợ quá hạn bằng
  150% lãi suất trong hạn được thỏa thuận trên Hợp đồng tín dụng.
  Về thời hạn tín dụng
  Thời hạn tín dụng được xác định căn cứ vào khả năng thu hồi vốn của dự án và
  khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của dự
  án nhưng không quá 12 năm. Đối với một số dự án đặc thù (các dự án nhóm A, các
  dự án trồng cây lâu năm) thời hạn cho vay tối đa là 15 năm.
  Về đồng tiền vay
  Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam và ngoại tệ. Nếu cho vay bằng ngoại tệ được
  thực hiện bằng các ngoại tệ tự do chuyển đổi đối với một số dự án có nhu cầu nhập
  khẩu máy móc thiết bị mà chủ đầu tư có khả năng cân đối ngoại tệ để trả nợ.
  Cho vay xuất khẩu
  Đây là hoạt động nằm trong các hoạt động tín dụng xuất khẩu của VDB. Ngân
  hàng thực hiện các hoạt động này nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển thông qua
  khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu của Chính phủ.
  Về đối tượng vay vốn
  Đối tượng hưởng vốn vay là các nhà xuất khẩu có Hợp đồng Xuất khẩu và các nhà
  nhập khẩu có Hợp đồng Nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn
  tín dụng xuất khẩu trong từng thời kỳ.
  Ngoài các điều kiện về năng lực pháp lý và hành vi, nhà xuất khẩu phải mua bảo
  hiểm tài sản đối với tài sản hình thành từ vốn vay trong suốt thời gian vay vốn tại
  một công ty Bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; nhà nhập khẩu phải được Chính
  phủ hoặc Ngân hàng Trung ương của nước bên nhà nhập khẩu bảo lãnh vay vốn.
  Về mức vốn cho vay
  VDB cho vay tối đa bằng 85% giá trị Hợp đồng Xuất, Nhập khẩu đã ký hoặc giá
  trị Thư tín dụng đối với cho vay trước khi giao hàng hoặc giá trị Hối phiếu đối với
  cho vay sau khi giao hàng.

  30 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 15. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  Về thời hạn cho vay
  Thời gian sử dụng vốn vay được xác định theo khả
  năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm của từng
  hợp đồng và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng
  không quá 12 tháng. Những trường hợp cần thiết
  thời hạn cho vay trên 12 tháng thì Bộ Tài chính xem
  xét và quyết định.
  Về đồng tiền cho vay
  Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam; việc cho vay
  bằng ngoại tệ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi đối với khách hàng
  vay để nhập khẩu nguyên liệu nếu khách hàng có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ.
  Về lãi suất cho vay
  Lãi suất cho vay do Bộ Tài chính quyết định theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất
  thị trường. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.
  Cho vay lại vốn ODA
  VDB có thể được coi là một “đại lý” quan trọng của Chính phủ trong việc tiếp
  nhận và cho vay lại vốn ODA ở Việt Nam. Quản lý ODA ở Việt Nam chịu sự điều
  chỉnh của Nghị định 131/2006/NĐ–CP ban hàng ngày 9/11/2006. ODA được coi
  là nguồn vốn quan trọng của Ngân sách nhà nước, được sử dụng để hỗ trợ thực
  hiện các chương trình, dự án ưu tiên về phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ.
  Cụ thể, ODA được ưu tiên tài trợ cho các lĩnh vực gồm:
  1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp, thủy lợi, nông
  nghiệp, thủy sản) kết hợp xóa đói giảm nghèo;
  2. Xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại;
  3. Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo, dân số và phát triển…);
  4. Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
  5. Tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công
  nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai; và
  6. Một số lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  Về hình thức thì cho vay lại có hai hình thức:
  Cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng
  Đây là hình thức nếu bên vay lại không trả được nợ đúng hạn thì Bộ Tài chính sẽ
  chịu trách nhiệm trả nợ thay bên vay lại. VDB thực hiện cho vay lại theo Hợp
  đồng ủy quyền cho vay lại ký kết giữa VDB và Bộ tài chính về việc ủy quyền cho
  ngân hàng cho vay lại. Theo hình thức này, ngân hàng có trách nhiệm quản lý và
  thu hồi nợ và không phải chịu rủi ro tín dụng. Doanh thu của VDB là phí dịch vụ
  cho vay lại do Bộ Tài chính thanh toán, phí này bằng 1,5% số tiền thu hồi nợ (gồm
  nợ gốc, nợ lãi và lãi chậm trả).
  Cho vay lại chịu rủi ro tín dụng
  Đây là hình thức nếu bên vay lại không trả được nợ thì VDB sẽ chịu trách nhiệm
  trả nợ thay bên vay lại. Theo hình thức này, ngân hàng sẽ lựa chọn dự án vay vốn
  theo đúng đối tượng được quy định tại Hiệp định cho vay lại, sau đó ngân hàng

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 31

 16. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  sẽ chịu trách nhiệm thẩm định, duyệt vay, quy định lãi suất cho vay lại rồi tổ chức
  quản lý, thu hồi nợ. VDB chịu toàn bộ rủi ro tín dụng đối với món vay lại. Doanh
  thu của VDB từ hoạt động này là chênh lệch lãi suất cho vay lại và lãi suất vay từ
  Bộ Tài chính.
  Hoạt động cho vay lại dù theo hình thức nào thì cũng phải đảm bảo tất cả các
  nguyên tắc tín dụng cơ bản về mục đích sử dụng vốn vay, đảm bảo vốn vay và
  nghĩa vụ trả nợ. VDB thực hiện thẩm định cho vay lại tương tự các món vay khác
  từ vốn của ngân hàng.
  Bảo lãnh
  VDB thực hiện mục tiêu tối cao là hỗ trợ phát
  triển kinh tế – xã hội thông qua cung cấp các
  hoạt động tín dụng, ngân hàng được Chính phủ
  đảm bảo khả năng thanh toán và miễn thực hiện
  một số nghĩa vụ tài chính nên trên phương diện
  tổ chức và quản lý thì ngân hàng đáp ứng được
  đầy đủ các yêu cầu của một tổ chức bảo lãnh.
  Hoạt động bảo lãnh của VDB bao gồm:
  Về Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vay
  vốn của các Ngân hàng thương mại
  Đây là hình thức bảo lãnh đang được đẩy mạnh thực hiện bởi VDB. Các quy định
  về hình thức này được phản ánh trong Quyết định 14/2009/QĐ–TTg của Thủ
  tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn
  của các Ngân hàng thương mại. Hình thức bảo lãnh này có ý nghĩa quan trọng
  trong việc tháo gỡ được khó khăn mấu chốt của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
  khi vay vốn các Tổ chức tín dụng là vấn đề về đảm bảo vốn vay. Sau gần 3 tháng
  triển khai Quy chế bảo lãnh, VDB báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện cũng
  như các khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, ngày 17/4/2009,
  Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 60/2009/QĐ–TTg sửa đổi một số điều của
  Quyết định 14.
  o Đối tượng được bảo lãnh là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể
  cả Hợp tác xã) có vốn Điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động.
  Các đối tượng này vay vốn của Ngân hàng thương mại để thực hiện dự án phát
  triển sản xuất kinh doanh (đầu tư tài sản cố định và/hoặc tài sản lưu động) phù
  hợp với quy định của pháp luật. VDB không nhận bảo lãnh cho các doanh
  nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản, kinh doanh
  chứng khoán, dịch vụ (trừ dịch vụ vận tải hàng hoá, giáo dục và y tế; các doanh
  nghiệp vay vốn để thanh toán nợ vay của các Hợp đồng Tín dụng khác.
  o Điều kiện để doanh nghiệp được bảo lãnh:
   Doanh nghiệp có dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả và quy mô dự án tối
  thiểu là 100 triệu đồng.
   Tại thời điểm xin bảo lãnh doanh nghiệp không có nợ quá hạn tại các
  Tổ chức tín dụng.
   Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án vay vốn tối thiểu 10%.

  32 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 17. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

   Doanh nghiệp sử dụng 100% giá trị tài sản hình thành từ vốn vay để đảm
  bảo bảo lãnh cho bên bảo lãnh.
  o Mức bảo lãnh tối đa bằng 100% số nợ gốc và lãi phát sinh theo Hợp đồng Tín
  dụng đã ký giữa khách hàng và Ngân hàng thương mại.
  o Thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời hạn tín dụng trên Hợp đồng Tín dụng và
  không vượt quá thời hạn thu hồi vốn (đối với trường hợp vay vốn để đầu tư vào
  tài sản cố định) và không vượt quá chu kỳ sản xuất kinh doanh (đối với trường
  hợp vay vốn lưu động).
  o Phí bảo lãnh tối đa bằng 0,5% số tiền được
  bảo lãnh. Nếu khách hàng gặp các rủi ro bất
  khả kháng có thể được VDB xem xét miễn,
  giảm phí.
  Về Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu
  o Đối tượng bảo lãnh là nhà xuất khẩu có Hợp
  đồng Xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất
  khẩu nhưng không vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
  o Thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời hạn vay vốn và tối đa không quá 12 tháng.
  o Mức bảo lãnh không quá 85% giá trị Hợp đồng Xuất khẩu hoặc giá trị Thư
  Tín dụng.
  o Phí bảo lãnh bằng 1% trên số tiền bảo lãnh.
  Về Bảo lãnh tín dụng cho các chủ đầu tư
  o Đối tượng được bảo lãnh là các chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn
  tín dụng đầu tư theo quy định và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các
  Tổ chức tín dụng khác. Trường hợp chủ đầu tư không trả được nợ theo đúng
  Hợp đồng Tín dụng đã ký với Tổ chức tín dụng thì VDB đứng ra trả nợ cho Tổ
  chức tín dụng đó thay chủ đầu tư; theo đó, chủ đầu tư phải nhận nợ bắt buộc và
  có trách nhiệm trả cho VBD số tiền ngân hàng đã trả thay cộng với tiền lãi tính
  theo lãi suất nợ quá hạn.
  o Thời hạn bảo lãnh được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn theo Hợp đồng
  Tín dụng giữa chủ đầu tư với Tổ chức tín dụng.
  o Mức bảo lãnh và phí bảo lãnh: Mức bảo lãnh tương ứng với mức vốn vay
  nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án (không gồm vốn lưu động).
  Khách hàng không phải trả phí bảo lãnh.
  Về Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  o Đối tượng bảo lãnh là nhà xuất khẩu tham gia dự thầu hoặc thực hiện
  Hợp đồng Xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng
  xuất khẩu.
  o Điều kiện bảo lãnh (1) thuộc đối tượng được bảo lãnh trên; (2) có tài liệu hợp
  pháp chứng minh yêu cầu bảo lãnh của phía nước ngoài; (3) có đủ năng lực
  tài chính.
  o Thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời hạn thực hiện nghĩa vụ của nhà xuất khẩu.

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 33

 18. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  o Mức bảo lãnh tối đa không quá 3% giá dự thầu đối với bảo lãnh dự thầu và
  tối đa không quá 15% giá trị Hợp đồng Xuất khẩu đối với bảo lãnh thực hiện
  hợp đồng.
  o Phí bảo lãnh là 0,5%/năm trên số tiền bảo lãnh và tối đa là 100 triệu/ hợp đồng
  bảo lãnh.
   Hoạt động hỗ trợ sau đầu tư
  Hoạt động hỗ trợ sau đầu tư (HTSĐT) là một hoạt động riêng có đặc thù của VDB.
  Theo đó, đối với các dự án nằm trong Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư
  của Nhà nước nhưng không vay vốn của VDB mà vay vốn của các Tổ chức tín
  dụng khác thì sẽ được ngân hàng hỗ trợ một phần lãi suất vay tại các trung gian tài
  chính khác.
  Về đối tượng nhận hỗ trợ
  Đối tượng được hỗ trợ là các chủ đầu tư có dự
  án bao gồm: (1) các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng
  kinh tế, xã hội; (2) các dự án đầu tư phát triển
  nông nghiệp, nông thôn; (3) các dự án đầu tư tại
  địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn,
  đặc biệt khó khăn, dự án tại các vùng đồng bào
  dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã
  thuộc chương trình 135, các xã vùng biên giới
  thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang.
  Về điều kiện nhận hỗ trợ
  Các dự án nhận hỗ trợ phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: (i) các dự án đã hoàn
  thành giai đoạn thực hiện đầu tư và bắt đầu đưa vào vận hành (có Biên bản nghiệm
  thu, các văn bản phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án) và (ii) đã trả được nợ
  gốc vay cho Tổ chức tín dụng cho vay vốn. VDB không hỗ trợ sau đầu tư đối với
  các khoản trả nợ quá hạn, trả nợ trong thời gian gia hạn nợ.
  Về mức hỗ trợ
  Mức hỗ trợ được xác định trên tổng số nợ gốc thực trả theo Hợp đồng tín dụng đã
  ký giữa chủ đầu tư và Tổ chức tín dụng, tối đa không vượt quá 70% tổng số vốn
  đầu tư tài sản cố định theo quyết toán vốn đầu tư được duyệt của dự án. Cụ thể:
  Mức HTSĐT = Số nợ gốc thực trả được tính HTSĐT *
  * Mức chênh lệch lãi suất được tính HTSĐT của BTC *
  * Thời hạn thực vay của số nợ gốc thực trả được HTSĐT *
  Mức chênh lệch lãi suất được tính trên cơ sở lãi suất cho vay bình quân của một số
  Ngân hàng thương mại lớn với lãi suất cho vay đầu tư của Nhà nước.

  2.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển
  2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển
  Kết quả tài chính
  Thu nhập từ lãi trên các khoản nợ = Thu nhập từ lãi/Các khoản tiền gửi và vay
  Thu nhập từ lãi trên tổng tài sản = Thu nhập từ lãi/Tổng tài sản bình quân

  34 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

 19. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  Thu nhập từ lãi trên tài sản sinh lãi = Thu nhập từ lãi/Tổng tài sản sinh lãi bình quân
  Lợi nhuận sau thuế trên cốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
  Đóng góp của Ngân hàng phát triển đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội
   Tăng trưởng kinh tế của các ngành được tài trợ.
   Tăng trưởng kinh tế của các ngành liên quan do tác động thúc đẩy của ngành kinh
  tế mũi nhọn.
   Tốc độ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
   Tăng trưởng nhập khẩu…

  2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển
  2.3.2.1. Mục tiêu và phương thức hoạt động của ngân hàng
  Ngân hàng sử dụng nguồn vốn đặc biệt cho các mục tiêu ưu đãi làm cho tình hình tài
  chính của ngân hàng gặp khó khăn khi các nguồn vốn ưu đãi giảm sút. Do phạm vi
  hoạt động tương đối hẹp (đa dạng kém) nên ngân hàng gặp khó khăn trong đa dạng
  hóa nhằm hạn chế rủi ro. Ngân hàng phát triển phải cho vay các đối tượng ưu đãi, với
  điều kiện cho vay ưu đãi đa dạng, phải chịu đựng rủi ro tín dụng và rủi ro hối đoái lớn.
  Trong trường hợp như vậy thành công của ngân hàng có thể bị che lấp, vai trò của
  ngân hàng trong tài trợ các dự án phát triển sẽ bị hạn chế.

  2.3.2.2. Các dự án mà ngân hàng tài trợ
  Các dự án phát triển thường chứa đựng quá nhiều mục tiêu chính trị – xã hội, lấn át
  các chỉ tiêu sinh lời hoặc khó đánh giá các chỉ tiêu sinh lời. Rất nhiều dự án do các cơ
  quan Chính phủ, các ngành đưa đến và ngân hàng phải tài trợ, khả năng lựa chọn và
  quyết định của ngân hàng rất nhỏ. Tình trạng này làm cho bộ máy ngân hàng kém linh
  hoạt và nhạy bén.

  2.3.2.3. Chính sách của Nhà nước
  Nhà nước thường có hỗ trợ trực tiếp cho ngân hàng (cung cấp các nguồn vốn ưu đãi,
  cấp bù lãi suất, bảo lãnh cho các khoản cho vay và đi vay). Sự hỗ trợ này rất quan
  trọng, cho phép ngân hàng thực hiện được các mục tiêu sinh lời cùng với các mục tiêu
  kinh tế và xã hội khác. Sự hỗ trợ của Nhà nước chon hàng càng lớn, phạm vi hoạt
  động và ảnh hưởng của ngân hàng càng rộng và ngược lại. Mặt khác, hoạt động của
  ngân hàng do Chính phủ kiểm soát, trong nhiều trường hợp các cơ quan của Chính
  phủ đã can thiệp trực tiếp vào các quyết dịnh cho vay của ngân hàng, gây tâm lý ỷ lại,
  không chịu trách nhiệm của cán bộ ngân hàng. Các khoản trợ giúp của Chính phủ cho
  các chương trình tín dụng chỉ định, nếu không có cơ chế sử dụng và kiểm soát tốt sẽ
  trở thành đối tượng của tham nhũng và lãng phí. Các Ngân hàng phát triển thành công
  đều dựa trên việc xây dựng mối quan hệ giữa Chính phủ và ngân hàng sao cho đảm
  bảo là Chính phủ có hỗ trợ cho ngân hàng, đồng thời các quyết định cho vay của ngân
  hàng đều phải dựa trên tính hiệu quả tài chính của dự án.

  TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226 35

 20. Bài 2. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển

  2.3.2.4. Các nhân tố xã hội
  Do yêu cầu cấp bách phải thực hiện các mục tiêu xã hội to lớn, đặc biệt là đối với
  nước nghèo, trong khi nguồn vốn lại có hạn. Chính phủ thường phải ưu tiên cho các
  mục tiêu xã hội trong các dự án phát triển hơn là mục tiêu phát triển công nghệ và
  mục tiêu sinh lời (chọn công nghệ rẻ, thu hút nhiều lao động…). Vì vậy, vai trò phát
  triển công nghệ hiện đại bị coi nhẹ trong hoạt động của Ngân hàng phát triển. Dân
  chúng và chính quyền địa phương nơi có dự án đều có quyền được hưởng lợi ích trực
  tiếp từ các dự án (tuyển nhân công từ địa phương mặc dù trình độ vận hành của dự án
  còn thấp…). Các áp lực xã hội thường có khuynh hướng làm giảm hiệu quả tài chính
  cả các dự án mà ngân hàng tài trợ.

  36 TXNHTM07_Bai2_v1.0015105226

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển File Word, PDF về máy