[Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)
Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)

Download


“Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển” cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm và đặc điểm của dự án phát triển; chu trình của dự án phát triển; nguồn tài trợ cho dự án phát triển; các rủi ro thường gặp đối với dự án phát triển.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh) File Word, PDF về máy

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)

 1. NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

  BỘ MÔN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  v1.0015105226 1

 2. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
  I. Mục tiêu học phần:
  • Sinh viên phân tích được khái niệm dự án phát triển (DAPT), các đặc điểm của
  DAPT, các nguồn tài trợ cho DAPT và các rủi ro thường gặp đối với DAPT.
  • Sinh viên phân tích được lý do ra đời của Ngân hàng phát triển (NHPT), khái niệm và
  mục tiêu hoạt động của NHPT, các hoạt động cơ bản của NHPT.
  • Sinh viên xác định được các nội dung phân tích tài chính dự án; sử dụng được các
  chỉ tiêu tài chính để ra quyết định đầu tư vào dự án.
  • Sinh viên phân tích được quy trình tài trợ cho dự án của NHPT.
  II. Nội dung nghiên cứu
  • Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển.
  • Bài 2: Tổng quan về Ngân hàng phát triển.
  • Bài 3: Phân tích dự án tài chính.
  • Bài 4: Tài trợ dự án của Ngân hàng phát triển.

  v1.0015105226 2

 3. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN (tiếp theo)
  III. Tài liệu tham khảo
  • Giáo trình “Ngân hàng Phát triển” (PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, NXB Lao động – Xã hội);
  • Sách “Kinh tế và tài chính công” (Ths. Vũ Cương, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân);
  • Giáo trình “Kinh tế đầu tư” (PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt và Từ Quang Phương,
  Trường ĐH Kinh tế Quốc dân);
  • Sách ”Thẩm định tài chính dự án” (PGS.TS. Lưu Thị Hương, NXB Tài chính, Hà Nội).

  v1.0015105226 3

 4. BÀI 1
  TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

  TS. Trương Thị Hoài Linh – ThS. Phùng Thanh Quang
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015105226 4

 5. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Xét 2 dự án dưới đây:
  1. Dự án xây dựng cầu treo dân sinh:
  • Tổng vốn đầu tư: 400 tỷ đồng.
  • Nguồn tài trợ cho dự án: Ngân sách Trung ương.
  • Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.
  • Mục tiêu của dự án: Xây dựng 188 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông ở 28
  tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2014 – 2015.
  2. Dự án khu tổ hợp Goldmark City
  • Tổng vốn đầu tư: 10.000 tỷ đồng.
  • Nguồn tài trợ cho dự án: vốn của chủ đầu tư và vốn vay Ngân hàng thương mại.
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân.
  • Mục tiêu của dự án: Tổ hợp nhà ở, văn phòng thương mại với tổng số 9 tòa chung cư
  cao 40 tầng, quy mô 5.000 căn hộ, được đầu tư xây dựng trên khu đất trên 12ha.

  Hãy nêu những khác biệt cơ bản của 2 dự án trên?

  v1.0015105226 5

 6. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Sinh viên nêu được 3 đặc điểm của DAPT.
  • Sinh viên so sánh được dự án phát triển và dự án thương mại.
  • Sinh viên phân tích được những ưu điểm và nhược điểm của 5 nguồn vốn
  phù hợp với DAPT.
  • Sinh viên phân tích được các rủi ro thường gặp phải đối với DAPT và đề xuất
  giải pháp hạn chế những rủi ro đó.

  v1.0015105226 6

 7. NỘI DUNG

  Khái niệm và đặc điểm của Dự án phát triển

  Chu trình của Dự án phát triển

  Nguồn tài trợ cho Dự án phát triển

  Các rủi ro thường gặp đối với Dự án phát triển

  v1.0015105226 7

 8. 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

  1.1. Khái niệm Dự án phát triển

  1.2. Đặc điểm của Dự án phát triển

  v1.0015105226 8

 9. 1.1. KHÁI NIỆM DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
  • Dự án phát triển (DAPT) là các dự án trực tiếp tạo ra sản
  phẩm chiến lược, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của
  ngành, vùng, thúc đẩy quá trình thay đổi cơ cấu kinh tế
  hoặc cơ cấu thu nhập của nhiều bộ phận dân cư (Theo
  Giáo trình Ngân hàng Phát triển).
  • DAPT nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế của quốc gia.
  • DAPT là đối tượng bỏ vốn của đầu tư phát triển. Đầu tư
  phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc dùng vốn
  trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng
  thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất và tài sản trí tuệ
  nhằm gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và vì
  mục tiêu phát triển (Theo Giáo trình Kinh tế đầu tư).

  v1.0015105226 9

 10. 1.1. KHÁI NIỆM DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
  • Ít nhận được sự tham gia của các nhà đầu tư, doanh
  nghiệp thông thường.
  • Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát
  triển, Chính phủ quyết định và thực hiện hoạt động đầu
  tư phát triển đối với các DAPT có khả năng sinh lời thấp
  hoặc một số DAPT do các tập đoàn kinh tế thực hiện
  nhưng có sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan quản
  lý Nhà nước.

  v1.0015105226 10

 11. 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
  • DAPT là các dự án lớn, có vai trò quan trọng đối với sự
  phát triển kinh tế của một quốc gia.
  Tác động của DAPT đối với nền kinh tế gồm:
   DAPT tạo ra các sản phẩm nhằm khuyến khích xuất khẩu;
   DAPT tạo ra các sản phẩm nhằm thay thế hàng nhập khẩu;
   DAPT tạo ra nguyên liệu, công cụ dụng cụ, máy móc thiết
  bị… cho các ngành kinh tế khác;
   DAPT tạo ra các sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực an ninh
  xã hội và quốc gia;
   Cải thiện đời sống của dân cư ở nông thôn và các vùng
  kém phát triển.

  v1.0015105226 11

 12. 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

  • DAPT nhằm tới hai mục tiêu là hiệu quả tài chính và hiệu quả xã hội
   Hiệu quả tài chính (hay còn gọi là hiệu quả hạch toán kinh tế) là giá trị gia tăng mà
  chủ đầu tư có được từ quá trình đầu tư vào dự án. Hiệu quả xã hội là giá trị gia tăng
  mà xã hội có được từ quá trình đầu tư vào dự án.
   Phân tích hiệu quả xã hội không chỉ tính đến các khoản lợi ích và hao phí trực tiếp của
  chủ đầu tư mà còn xem xét đến các khoản lợi ích đem lại cho xã hội và hao phí mà xã
  hội phải hy sinh để đạt được lợi ích đó. Kết quả của phân tích loại hiệu quả này là giúp
  cho tổ chức – mà chủ yếu là các nhà quản lý vĩ mô (các Chính phủ) – lựa chọn được
  các cơ hội đầu tư tối đa hóa được phúc lợi xã hội.
  Đối với nhiều DAPT, 2 mục tiêu trên là mâu thuẫn nhau, đòi hỏi chủ đầu tư phải có mục
  tiêu đầu tư rõ ràng.

  v1.0015105226 12

 13. 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN (tiếp theo)
  • DAPT nhận được hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan
  quản lý Nhà nước
  Các hình thức hỗ trợ thông thường của Nhà nước
  đối với DAPT:
   Sản phẩm của dự án được áp dụng giá độc
  quyền (có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thị
  trường) để đảm bảo dự án có lãi hoặc để khuyến
  khích việc sử dụng sản phẩm của dự án.
   Dự án được sử dụng nguồn tài nguyên quý
  hiếm của quốc gia (có thể không phải trả thuế
  tài nguyên).
   Dự án được hưởng các ưu đãi khi nhận tín dụng.
   Dự án được áp dụng tỷ giá chính thức giúp dự
  án có hiệu quả cao.
   Dự án được miễn hoặc giảm thuế theo quy định.

  v1.0015105226 13

 14. 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN (tiếp theo)

  Những ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với DAPT
  Các DAPT của Việt Nam nhận được ưu đãi theo các phương
  thức sau đây:
  • Trợ giá: Ví dụ Nhà máy Đạm Phú Mỹ, ước tính hàng năm
  được trợ giá trên 500 tỷ đồng.
  • Thuế mềm: các ưu đãi về thuế (miễn, giảm, chưa thu
  thuế…) cho các sản phẩm đường, xi măng, cà phê…
  • Tín dụng mềm: lãi suất vay thấp, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư,
  khoanh nợ.

  v1.0015105226 14

 15. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
  • Dự án xây dựng cầu treo dân sinh là dự án phát triển.
  • Dự án khu tổ hợp Goldmark City là dự án thương mại.

  Chỉ tiêu Dự án cầu treo dân sinh Dự án Goldmark City
  Về chủ đầu tư Bộ Giao thông vận tải Công ty TNHH Thương mại
  – Quảng cáo – Xây dựng
  Địa ốc Việt Hân
  Về nguồn vốn đầu tư Vốn từ Ngân sách Nhà nước Vốn chủ sở hữu của chủ
  đầu tư và vốn vay NHTM
  Về mục tiêu của dự án Hiệu quả xã hội Hiệu quả tài chính

  v1.0015105226 15

 16. 2. CHU TRÌNH CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

  2.1. Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư

  2.2. Giai đoạn Thực hiện đầu tư

  2.3. Giai đoạn Vận hành kết quả đầu tư

  v1.0015105226 16

 17. 2.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
  • Là giai đoạn hình thành nên cơ sở pháp lý cho dự án.
  • Bao gồm các hoạt động:
   Hình thành ý tưởng về dự án;
   Xuất phát từ các dự án đã và đang thực hiện, từ
  nhu cầu của tổ chức, từ nhu cầu của nền kinh tế…
   Nghiên cứu dự án: Gồm 2 bước là Nghiên cứu tiền
  khả thi (nếu cần) và Nghiên cứu khả thi;
   Lập dự án;
   Duyệt dự án.

  v1.0015105226 17

 18. 2.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (tiếp theo)
  Một số lưu ý:
  • Phân tích nhu cầu về đầu ra của dự án thông qua:
   Xác định đối tượng sử dụng đầu ra của dự án;
   Đánh giá mức cầu đối với đầu ra của dự án (bằng
  bao nhiêu);
   Đánh giá mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng
  đối với đầu ra của dự án;
   Xác định các yếu tố làm thay đổi nhu cầu đối với
  đầu ra của dự án.
  → Phân tích nhu cầu không chỉ nhằm xác định tính
  cần thiết về mặt kinh tế của dự án mà còn giúp xác
  định quy mô, vị trí và thời điểm đầu tư của dự án.

  v1.0015105226 18

 19. 2.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (tiếp theo)

  Một số lưu ý:
  • Nghiên cứu tiền khả thi và khả thi.
  Mục tiêu chính là đánh giá tính vững mạnh của dự
  án (mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí phát sinh từ
  dự án).
  Nội dung nghiên cứu:
   Phân tích thị trường.
   Phân tích kỹ thuật.
   Phân tích năng lực tổ chức.
   Phân tích tài chính.
   Phân tích kênh phân phối.
   Phân tích rủi ro.
   Đánh giá tác động của dự án đối với môi trường.

  v1.0015105226 19

 20. 2.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (tiếp theo)

  TIỀN KHẢ THI KHẢ THI
  • Bước đầu tiên trong việc • Sau khi nhận thấy dự án
  đánh giá tính vững mạnh đủ hấp dẫn để tiến hành
  tổng quan của dự án. nghiên cứu chi tiết hơn.
  • Cần lưu ý: • Cần lưu ý:
  Đưa ra quyết định
   Sử dụng thông tin  Cải thiện độ chính sau khi nghiên cứu
  thứ cấp. xác của các biến khả thi: tiếp tục,
   Đối với lợi ích nên sử chủ yếu. điều chỉnh, hoãn
  dụng ước lượng bị  Tiến hành các điều hoặc hủy bỏ dự án.
  thiên lệch xuống; đối tra, khảo sát để tính
  với chi phí nên sử toán lại các phân
  dụng ước lượng bị tích thị trường, tài
  thiên lệch lên. chính.
   Phân tích chi tiết về
  rủi ro và các biện
  pháp hạn chế.

  v1.0015105226 20

Download tài liệu Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh) File Word, PDF về máy