[Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu
Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Download


“Bài giảng Marketing ngân hàng – Bài 5: Chiến lược giá sản phẩm ngân hàng” trình bày khái niệm và những đặc điểm khác biệt giữa định giá sản phẩm của ngân hàng với các sản phẩm thông thường khác; những căn cứ chủ yếu để xác định giá và quy trình định giá sản phẩm ngân hàng; phương pháp cơ bản để định giá và xây dựng chiến lược giá cho các sản phẩm ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu

 1. BÀI 5
  CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM
  NGÂN HÀNG

  ThS. Đoàn Kim Thêu

  1
  v1.0012106201

 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP
  Ngân hàng: “Thay đổi chiến lược về giá” hay là chết
  Xu thế ngày càng phổ biến của mô hình giá linh hoạt và các gói dịch vụ phân loại theo
  từng phân khúc khách hàng sẽ làm thay đổi cách thức ngân hàng tính phí và cung cấp
  các sản phẩm trong tương lai.
  • Khoảng 25% số ngân hàng hiện nay vẫn đang sử dụng phương thức định giá tiêu
  chuẩn. Nói cách khác, đó là chiến lược “một giá cho tất cả mọi người”.
  • Nhưng nhiều ngân hàng dần nghiệm ra rằng, một mô hình định giá sáng tạo, cơ
  động, mềm dẻo hơn sẽ giúp họ tạo được lợi thế so với các đối thủ.
  • Một khi ngân hàng triển khai thành công mô hình giá linh hoạt, cái mà người dùng
  nhận được là một sự “thoải mái và vừa vặn”, điều đó giúp họ cảm thấy vui vẻ và
  hài lòng hơn và cũng nâng cao sự trung thành gắn bó với sản phẩm/dịch vụ hơn.
  (Nguồn: http://www.baomoi.com/Ngan-hang-Thay-doi-chien-luoc-ve-gia-
  hay-la-chet/126/5956347.epi)

  1. Chiến lược về giá sản phẩm dịch vụ của ngân hàng là gì?

   2. Tại sao định giá cho các sản phẩm lại là một nhiệm vụ quan trọng của
  marketing?
  3. Làm thế nào để định giá sản phẩm ngân hàng hợp lý và hiệu quả nhất?
  2
  v1.0012106201

 3. MỤC TIÊU

  Hiểu được khái niệm và những đặc điểm khác biệt giữa định giá sản phẩm của
  ngân hàng với các sản phẩm thông thường khác;

  Nắm được những căn cứ chủ yếu để xác định giá và quy trình định giá sản
  phẩm ngân hàng;

  Nắm được những phương pháp cơ bản để định giá và xây dựng chiến lược giá
  cho các sản phẩm ngân hàng.

  3
  v1.0012106201

 4. NỘI DUNG

  1 Tổng quan cơ bản về giá của sản phẩm ngân hàng

  2 Xây dựng chiến lược giá của sản phẩm ngân hàng

  4
  v1.0012106201

 5. 1. TỔNG QUAN CƠ BẢN VỀ GIÁ CỦA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  1.1 Khái niệm

  1.2 Hình thức thể hiện

  1.3 Đặc điểm của giá

  1.4 Các kiểu giá

  5
  v1.0012106201

 6. 1.1. KHÁI NIỆM

  Giá của sản phẩm ngân hàng là số tiền mà khách hàng phải trả để được quyền sử
  dụng một khoản tiền trong một thời gian nhất định hoặc sử dụng sản phẩm do ngân
  hàng cung cấp.
  • Hoạt động kinh doanh của ngân hàng cơ bản là “mua và bán” quyền sử dụng hàng
  hóa tiền tệ.
  • Khi mua vốn ngân hàng phải trả cho khách hàng một số tiền lãi để được sử dụng
  khoản vốn đó trong thời gian nhất định
  • Khi ngân hàng bán quyền sử dụng vốn cho khách hàng, khách hàng cũng phải trả
  cho ngân hàng một khoản tiền lãi vay trên cơ sở thỏa thuận giữa ngân hàng với
  khách hàng.

  6
  v1.0012106201

 7. CÂU HỎI THẢO LUẬN

  Trong thực tế, giá của sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  được biểu diễn dưới hình thức phổ biến nào?

  7
  v1.0012106201

 8. 1.2. HÌNH THỨC THỂ HIỆN

  • Lãi: Tiền gửi và tiền vay.
  • Phí: Tiền khách hàng phải trả khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
  • Hoa hồng: Khách hàng phải trả khi ngân hàng thực hiện dịch vụ, nghiệp vụ môi
  giới cho khách hàng (môi giới bất động sản, chứng khoán…).

  8
  v1.0012106201

 9. 1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁ

  • Mang tính tổng hợp nên khó xác định chính xác chi phí và giá trị đối với từng sản
  phẩm riêng biệt.
  • Có tính đa dạng và phức tạp, có nhiều cách định giá khác nhau cho mỗi sản phẩm
  khác nhau, trong cùng một loại sản phẩm cũng có thể có nhiều loại giá.
  • Có tính nhạy cảm cao do chịu nhiều yếu tố của kinh tế, xã hội tác động.

  9
  v1.0012106201

 10. 1.4. CÁC KIỂU GIÁ

  • Giá cố định: Là các mức lãi, hoa hồng hay phí mà khách hàng phải trả khi khách
  hàng sử dụng sản phẩm của ngân hàng, được ngân hàng qui định một cách cụ thể.
  • Giá ngầm: Là các loại giá mà khách hàng và ngân hàng được nhận hay phải trả,
  khác với giá công bố.
  • Giá chênh lệch: Là mức giá giữa mua và bán dịch vụ.

  10
  v1.0012106201

 11. CÂU HỎI THẢO LUẬN

  Giá phải trả khác với mức được công bố công khai là loại giá nào?

  11
  v1.0012106201

 12. PROPERTIES
  On passing, ‘Finish’ button: Goes to Next Slide
  On failing, ‘Finish’ button: Goes to Next Slide
  Allow user to leave quiz: At any time
  User may view slides after quiz: At any time
  User may attempt quiz: Unlimited times
 13. 2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIÁ CỦA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

  2.1 Căn cứ xác định giá

  2.2 Quy trình định giá

  13
  v1.0012106201

 14. 2.1. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ

  • Chi phí (các nguồn lực) mà ngân hàng
  phải bỏ ra để duy trì sự hoạt động và
  cung cấp sản phẩm cho khách hàng.
  Chi phí được chia làm 2 nhóm là chi phí
  cố định và chi phí biến đổi.
  • Đặc điểm cầu của khách hàng:
  Những nhóm khách hàng khác nhau sẽ
  có nhu cầu khác nhau và mức độ phản
  ứng về giá khác nhau, do đó giá cần
  được xác định theo nhu cầu.

  14
  v1.0012106201

 15. CÂU HỎI THẢO LUẬN

  Khi đánh giá mức độ co giãn về cầu của các mức giá khác nhau đối với
  một sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhà marketing nhận thấy cầu không co giãn.
  Trong trường hợp này, ngân hàng nên làm gì?

  15
  v1.0012106201

 16. 2.1. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ (tiếp theo)

  • Giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường: Ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
  trên thị trường, cần được xác định trong mối tương quan với đối thủ cạnh tranh.
  • Rủi ro: Thực chất là khoản chi phí tiềm ẩn, nếu sản phẩm có độ rủi ro cao thì
  thường định giá cao và ngược lại.

  16
  v1.0012106201

 17. 2.2. QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ

  2.2.1. Xác định mục tiêu

  2.2.2. Đánh giá nhu cầu

  2.2.3. Phân tích chi phí

  2.2.4. Nghiên cứu giá đối thủ cạnh tranh

  2.2.5. Lựa chọn phương pháp xác định giá

  2.2.6. Các quyết định về mức giá

  17
  v1.0012106201

 18. 2.2.1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

  Xác định mục tiêu nhằm:
  • Thu hút khách hàng mới;
  • Tăng doanh số hoạt động;
  • Tăng sức cạnh tranh cho ngân hàng;
  • Tạo mối quan hệ giữa các nhóm khách hàng.

  18
  v1.0012106201

 19. 2.2.2. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU

  Nghiên cứu và dự báo nhu cầu về sản phẩm của ngân hàng, căn cứ vào các tiêu
  chí sau:
  • Số lượng khách hàng hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai;
  • Mức độ mong muốn của khách hàng về sản phẩm của ngân hàng;
  • Mức giá dự kiến của sản phẩm ngân hàng;
  • Độ co giãn về cầu của mức giá đối với từng nhóm khách hàng, từng thị trường;
  • Hệ thống thông tin toàn diện để đánh giá đúng mức cầu;
  • Ảnh hưởng các nhân tố đến cầu như quảng cáo, phương thức cung ứng, sản phẩm…

  19
  v1.0012106201

 20. 2.2.3. PHÂN TÍCH CƠ CẤU CHI PHÍ

  • Chi phí là mức sàn của giá bán.
  • Chi phí được chia thành 2 nhóm cơ bản là chi
  phí cố định và chi phí thay đổi.
  • Ngân hàng cần xác định tổng chi phí và cơ cấu
  chi phí cho từng loại sản phẩm của mình.
  • Bên cạnh đó phải xác định điểm hòa vốn để
  làm cơ sở cho việc xác định qui mô kinh doanh
  tối thiểu tương ứng với mức giá phù hợp.
  • Xác định chi phí cận biên để có các mức giá
  khác nhau cho từng qui mô.

  20
  v1.0012106201

Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 – ThS. Đoàn Kim Thêu File Word, PDF về máy