[Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh
Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh

Download


“Bài giảng Marketing ngân hàng – Bài 4: Một số chiến lược marketing trong ngân hàng” tìm hiểu chiến lược sản phẩm; chiến lược giá; chiến lược phân phối; chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh

 1. BÀI 4
  MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING
  TRONG NGÂN HÀNG

  ThS. Khúc Thế Anh
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015112222 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  “Ngay chính Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – một trong những ngân hàng cổ phần
  hàng đầu có uy tín lớn – cũng phải huy động vốn với lãi suất lên đến 14%/năm thì không
  thể trách cứ những ngân hàng nhỏ là “kẻ phá bĩnh” vì đã đưa ra mức lãi suất huy động
  lên đến hơn 16%/năm được.”

  Trên quan điểm Marketing, hãy cho biết các ngân hàng đang thực hiện
  chiến lược gì? Chiến lược của các ngân hàng có ảnh hưởng gì đến nhau?

  v1.0015112222 2

 3. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Nêu được các chiến lược trong marketing ngân hàng.
  • Cách thức tiến hành từng chiến lược.
  • Cách thức phối hợp các chiến lược.
  • Phân tích các chiến lược trên thực tế của ngân hàng đã lựa chọn ở bài 2 và 3.

  v1.0015112222 3

 4. NỘI DUNG

  Chiến lược sản phẩm

  Chiến lược giá

  Chiến lược phân phối

  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  v1.0015112222 4

 5. 1. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

  1.1. Tổng quan về sản phẩm dịch vụ ngân hàng

  1.2. Chiến lược sản phẩm của ngân hàng

  1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm

  v1.0015112222 5

 6. 1.1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

  1.1.1. Khái niệm

  1.1.2. Đặc điểm

  1.1.3. Chu kỳ sống

  • 1.1.4.
  Chiến lược
  Phân loạisản phẩm được coi là chiến lược trọng tâm trong chiến lược Marketing
  hỗn hợp của ngân hàng.
  • Để đảm bảo hiệu quả của chiến lược sản phẩm, hoạt động Marketing cần phải xác
  định rõ nội dung của chiến lược sản phẩm ngân hàng và phát triển sản phẩm dịch vụ
  mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  v1.0015112222 6

 7. 1.1.1. KHÁI NIỆM
  Tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và
  mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính.

  Nhu cầu khách hàng Sản phẩm dịch vụ ngân hàng

  – Dịch vụ tiền gửi ký thác.
  – Dịch vụ cho vay.
  – Tìm kiếm thu nhập
  – Dịch vụ chuyển tiền.
  – Quản lý rủi ro
  – Dịch vụ tư vấn.
  – Bổ sung các nguồn
  – Đại lý kinh doanh chứng khoán.
  tài chính thiếu hụt
  – Tài trợ thương mại quốc tế.
  – Di chuyển tiền tệ.
  – Dịch vụ cho thuê két sắt, gửi
  – Tư vấn chuyên môn.
  tiền qua đêm.
  – Thông tin…
  – Dịch vụ thanh toán.
  – Các dịch vụ về thẻ…

  v1.0015112222 7

 8. 1.1.1. KHÁI NIỆM (tiếp theo)

  v1.0015112222 8

 9. 1.1.2. ĐẶC ĐIỂM

  Tính không ổn định và
  khó xác định

  Tính không thể tách biệt

  Tính vô hình

  v1.0015112222 9

 10. 1.1.3. CHU KỲ SỐNG

  v1.0015112222 10

 11. 1.1.4. PHÂN LOẠI
  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng rất đa dạng có
  nhiều chủng loại khác nhau. Người ta có thể dựa
  vào các tiêu thức khác nhau để phân loại.
  • Dựa vào nhu cầu của khách hàng.
  • Dựa vào bảng cân đối tài sản.

  v1.0015112222 11

 12. 1.1.4. PHÂN LOẠI
  • Dựa vào nhu cầu của khách hàng:
   Nhu cầu về tiền;
   Nhu cầu về thu nhập;
   Nhu cầu về thanh toán;
   Nhu cầu quản lý;
   Nhu cầu về thông tin;
   Nhu cầu về chuyên môn sâu.
  • Dựa vào bảng cân đối tài sản:
   Các sản phẩm nội bảng;
   Các sản phẩm ngoại bảng.

  v1.0015112222 12

 13. 1.2. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG

  1.2.1. Các mục tiêu

  1.2.2. Nội dung của chiến lược

  v1.0015112222 13

 14. 1.2.1. CÁC MỤC TIÊU

  Định tính Định lượng

  Thỏa mãn tốt nhất nhu Tăng số lượng sản phẩm dịch vụ
  cầu khách hàng cung ứng

  Nâng cao vị thế hình Tăng số lượng sản phẩm dịch vụ mới
  ảnh của ngân hàng

  Tạo sự khác biệt của Các chỉ tiêu về chuẩn mực chất
  sản phẩm dịch vụ lượng sản phẩm dịch vụ

  Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm dịch
  vụ cung ứng

  v1.0015112222 14

 15. 1.2.2. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC

  a. Xác định danh mục sản phẩm và thuộc tính của từng sản phẩm dịch vụ

  b. Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng

  c. Phát triển sản phẩm dịch vụ mới

  v1.0015112222 15

 16. 1.2.2. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC (tiếp theo)

  a. Xác định danh mục sản phẩm và thuộc tính của từng sản phẩm dịch vụ
  Danh mục sản phẩm dịch vụ là tập hợp một số nhóm sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng
  lựa chọn và cung cấp cho khách hàng mục tiêu của ngân hàng.
  • Xác định danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ cung ứng ra thị trường;
  • Xác định các thuộc tính, đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
  b. Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng việc hiện đại hóa công nghệ, tăng
  cường thiết bị, phương tiện phục vụ khách hàng, đổi mới phong cách giao dịch của
  nhân viên.
  • Làm cho việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở nên dễ dàng, hấp dẫn hơn
  và đem lại cho khách hàng những giá trị và tiện ích mới.
  • Thay đổi cách thức phân phối bằng việc mở cửa giao dịch ngoài giờ hành chính,
  tăng cường các giao dịch qua hệ thống phân phối ngân hàng hiện đại.

  v1.0015112222 16

 17. 1.2.2. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC
  c. Phát triển sản phẩm dịch vụ mới
  • Phát triển sản phẩm dịch vụ mới là nội dung quan trọng nhất của chiến lược sản
  phẩm ngân hàng, bởi sản phẩm dịch vụ mới sẽ làm đổi mới danh mục sản phẩm kinh
  doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Yếu tố quyết định đến sự
  tồn tại và phát triển của ngân hàng trong môi trường cạnh tranh.
  • Phát triển sản phẩm dịch vụ mới là nội dung quan trọng nhất của chiến lược sản
  phẩm ngân hàng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng trong môi
  trường cạnh tranh.
  • Sản phẩm mới gồm:
   Thứ nhất, sản phẩm dịch vụ mới hoàn toàn là những sản phẩm dịch vụ mới đối
  với cả ngân hàng và thị trường.
   Thứ hai, sản phẩm dịch vụ mới về chủng loại (sản phẩm sao chép) là sản phẩm
  dịch vụ chỉ mới đối với ngân hàng, không mới với thị trường.

  v1.0015112222 17

 18. 1.2.2. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC
  c. Phát triển sản phẩm dịch vụ mới
  Quy trình phát triển sản phẩm mới

  Chiến lược Thử Đưa sản
  Hình thành
  sản phẩm Lựa chọn nghiệm và phẩm ra thị
  ý tưởng
  mới kiểm định trường

  v1.0015112222 18

 19. 1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

  Sự tiến bộ của công nghệ ngân hàng

  Thay đổi nhu cầu khách hàng

  Gia tăng cạnh tranh

  Chính sách của Chính phủ và quy định của pháp luật

  v1.0015112222 19

 20. 2. CHIẾN LƯỢC GIÁ

  2.1. Những vấn đề cơ bản về giá của ngân hàng

  2.2. Xây dựng chiến lược giá của ngân hàng

  v1.0015112222 20

Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 – ThS. Khúc Thế Anh File Word, PDF về máy