[Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh
Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh

Download


“Bài giảng Marketing ngân hàng – Bài 2: Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng” với các nội dung giúp người học nắm được những yếu tố thuộc các môi trường có tác động đến ngân hàng; phân tích được thực tế đối với một ngân hàng lựa chọn; phân tích được hành vi của khách hàng trên địa bàn lựa chọn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh

 1. BÀI 2
  NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG KINH
  DOANH CỦA NGÂN HÀNG

  ThS. Khúc Thế Anh
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015112222 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Theo tín ngưỡng Hồi giáo, có 4 nguyên tắc mà các ngân hàng phải tuân thủ: không được
  phép có lãi suất trong giao dịch; chia sẻ rủi ro; hoạt động dựa trên tài sản thực và hợp
  đồng được thỏa thuận rõ ràng.

  1. Môi trường văn hóa tác động thế nào đến ngành ngân hàng ở các
  nước Hồi giáo?
  2. Ngân hàng tại đây đã thay đổi thế nào để hoạt động?

  v1.0015112222 2

 3. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Hiểu được những yếu tố thuộc các môi trường có tác động đến ngân hàng;
  • Phân tích được thực tế đối với một ngân hàng lựa chọn;
  • Phân tích được hành vi của khách hàng trên địa bàn lựa chọn.

  v1.0015112222 3

 4. NỘI DUNG

  Nghiên cứu môi trường vĩ mô

  Nghiên cứu môi trường vi mô

  Khách hàng của ngân hàng

  v1.0015112222 4

 5. 1. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

  1.1. Môi trường dân số

  1.2. Môi trường địa lý

  1.3. Môi trường kinh tế

  1.4. Môi trường kỹ thuật công nghệ

  1.5. Môi trường chính trị pháp luật

  1.6. Môi trường văn hóa xã hội

  v1.0015112222 5

 6. 1.1. MÔI TRƯỜNG DÂN SỐ

  Là cơ sở để xây dựng và điều khiển các kỹ thuật Marketing ngân hàng

  Là căn cứ trong việc hình thành hệ thống phân phối của ngân hàng

  Tạo thành nhu cầu và kết cấu nhu cầu của dân cư về sản phẩm dịch vụ
  ngân hàng

  v1.0015112222 6

 7. 1.2. MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
  • Các vùng địa lý khác nhau có những đặc điểm rất
  khác nhau.
  • Những điều kiện đó đã hình thành các tụ điểm dân
  cư, trung tâm thương mại, du lịch hoặc trung tâm
  sản xuất…

  v1.0015112222 7

 8. 1.3. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ
  • Sự thành công hay thất bại của một chiến lược hay chương trình Marketing của một
  ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào tình hình của nền kinh tế trong nước, khu vực và
  toàn cầu; phát triển, suy thoái hay khủng hoảng.
  • Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế:

  Thu nhập bình quân đầu người

  Tỷ lệ xuất nhập khẩu

  Tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc dân

  Tỷ lệ lạm phát

  Sự ổn định về kinh tế

  Chính sách đầu tư, tiết kiệm của Chính phủ…

  v1.0015112222 8

 9. 1.4. MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
  Việc nghiên cứu môi trường kỹ thuật – công nghệ bao hàm
  những nguồn lực có ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo những
  sản phẩm dịch vụ mới và cả kỹ thuật liên lạc giữa ngân hàng và
  khách hàng nhằm khai thác những cơ hội của thị trường để đưa
  ra những chính sách phù hợp. Kỹ thuật – công nghệ là sức
  mạnh mãnh liệt nhất của hoạt động kinh doanh ngân hàng.

  v1.0015112222 9

 10. 1.5. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT

  • Hoạt động của các ngân hàng thường được điều chỉnh rất chặt chẽ bởi các quy định
  pháp luật.
  • Môi trường pháp lý sẽ đem đến cho ngân hàng một loạt các cơ hội mới và cả những
  những thách thức mới.
  • Bộ phận nghiên cứu Marketing phải phân tích và dự báo được xu hướng thay đổi
  của môi trường pháp luật.

  v1.0015112222 10

 11. 1.6. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – XÃ HỘI
  Việc nghiên cứu các yếu tố văn hóa – xã hội, không những để xác định rõ các tác động
  của chúng tới hành vi sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng, mà còn
  giúp các nhà Marketing ngân hàng chủ động trong việc tham gia xây dựng các chính
  sách, quy định, thủ tục trong nghiệp vụ và thiết kế mô hình tổ chức phù hợp với đặc điểm
  văn hóa của từng vùng, khu vực thị trường cả trong nước và quốc tế.

  v1.0015112222 11

 12. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
  • Các ngân hàng không được thực hiện các hoạt động bình thường tại các nước khác
  như tính lãi khi cho vay hay các nghiệp vụ kinh doanh rủi ro…
  • Vì những thay đổi của môi trường văn hóa – xã hội nên các ngân hàng sẽ không
  kiếm lợi nhuận trực tiếp từ lãi suất mà thực hiện gián tiếp thông qua việc mua bán
  hàng hóa và dịch vụ.

  v1.0015112222 12

 13. 2. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VI MÔ

  2.1. Các yếu tố nội lực của ngân hàng

  2.2. Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng

  2.3. Các đối thủ cạnh tranh

  v1.0015112222 13

 14. 2.1. CÁC YẾU TỐ NỘI LỰC CỦA NGÂN HÀNG

  Vốn tự có và khả năng phát triển

  Trình độ kỹ thuật công nghệ

  Trình độ nhân viên

  Hệ thống mạng lưới phân phối

  Số lượng các bộ phận

  Mối quan hệ giữa các bộ phận

  v1.0015112222 14

 15. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1
  Ngân hàng có thể tăng vốn tự có bằng cách nào sau đây?
  A. Vay dài hạn.
  B. Vay ngắn hạn.
  C. Huy động tiền gửi dài hạn.
  D. Huy động tiền gửi ngắn hạn.

  Trả lời:
  • Đúng. Đáp án đúng là: A. Vay dài hạn.
  • Giải thích: Vốn tự có là khoản mục được sử dụng lâu dài, nên có thể tăng vốn tự có
  bằng cách vay dài hạn.

  v1.0015112222 15

 16. 2.2. CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  • Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng là các đơn vị có quan hệ với ngân hàng
  trong hoạt động kinh doanh.
  • Bộ phận Marketing thường giúp chủ ngân hàng xử lý tốt mối quan hệ với các đơn vị
  hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

  v1.0015112222 16

 17. 2.3. CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

  • Cạnh tranh trong ngành ngân hàng càng gay gắt nên phải nghiên cứu đối thủ.
  • Bộ phận Marketing thường nghiên cứu:
   Cấu trúc thị trường và hành vi của các ngân hàng trên thị trường;
   Từng đối thủ cạnh tranh.

  v1.0015112222 17

 18. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2
  Đâu KHÔNG phải là đối thủ cạnh tranh của ngân hàng?
  A. Các ngân hàng cùng địa bàn.
  B. Các ngân hàng chuẩn bị tham gia địa bàn mà ngân hàng hoạt động.
  C. Các ngân hàng chuẩn bị rời địa bàn mà ngân hàng hoạt động.
  D. Các công ty tài chính cùng địa bàn.

  Trả lời:
  • Đúng. Đáp án đúng là: C. Các ngân hàng chuẩn bị rời địa bàn mà ngân hàng hoạt động.
  • Giải thích: Các ngân hàng chuẩn bị rời địa bàn mà ngân hàng hoạt động sẽ không cạnh
  tranh trên các lĩnh vực của ngân hàng.

  v1.0015112222 18

 19. 3. KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG

  3.1. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng

  3.2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng

  3.3. Nghiên cứu hành vi của khách hàng

  v1.0015112222 19

 20. 3.1. NGHIÊN CỨU NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
  • Khách hàng của ngân hàng gồm hai loại:

  • Tập hợp các khách hàng giao dịch là các cá
  Thể nhân
  nhân, hộ gia đình.

  • Tập hợp các khách hàng là các công ty hay
  Pháp nhân
  doanh nghiệp.

  v1.0015112222 20

Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Khúc Thế Anh File Word, PDF về máy