[Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu
Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Download


“Bài giảng Marketing ngân hàng – Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng” nghiên cứu môi trường kinh doanh – công việc đầu tiên cần thiết và có tính chất quyết định của hoạt động marketing ngân hàng nhằm xác định nhu cầu của thị trường và sự biến động của nó; các xu hướng kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu

 1. BÀI 2
  THỊ TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG
  MARKETING NGÂN HÀNG

  ThS. Đoàn Kim Thêu

  1
  v1.0012105211

 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

  Nghiên cứu môi trường kinh doanh là công việc đầu tiên cần thiết và vô cùng quan
  trọng của hoạt động marketing ngân hàng. Nghiên cứu môi trường kinh doanh giúp
  ngân hàng xác định được nhu cầu và sự biến động của nó. Chỉ khi hiểu rõ, đầy đủ,
  chính xác, chi tiết cụ thể về môi trường, khách hàng bộ phận marketing mới có thể chủ
  động đưa ra các hoạt động phù hợp với yêu cầu của thị trường và nâng cao hiệu quả
  hoạt động.

   Để có thông tin về môi trường kinh doanh bộ phận marketing ngân hàng
  cần làm gì?

  2
  v1.0012105211

 3. MỤC TIÊU

  Nghiên cứu môi trường kinh doanh – công việc đầu tiên cần thiết và có tính
  chất quyết định của hoạt động marketing ngân hàng nhằm xác định nhu
  cầu của thị trường và sự biến động của nó;

  Nắm được các xu hướng kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng
  dịch vụ ngân hàng;

  Nghiên cứu nhu cầu và động cơ sử dụng dịch vụ ngân hàng.

  3
  v1.0012105211

 4. NỘI DUNG

  1 Môi trường marketing ngân hàng

  2 Khách hàng của ngân hàng

  4
  v1.0012105211

 5. 1. MÔI TRƯỜNG MARKETING NGÂN HÀNG

  Nhân khẩu

  Kinh tế Khách hàng Văn hóa

  Đối thủ
  cạnh Ngân hàng Công
  tranh chúng
  Chính trị,
  Công nghệ
  pháp luật Các đơn vị hỗ trợ

  5
  v1.0012105211

 6. 1.1. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

  1.1.1. Môi trường nhân khẩu

  1.1.2. Môi trường kinh tế

  1.1.3. Môi trường công nghệ

  1.1.4. Môi trường văn hóa

  1.1.5. Môi trường chính trị pháp luật

  6
  v1.0012105211

 7. 1.1.1. MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU

  • Là mối quan tâm lớn của các ngân hàng.
  • Cơ sở hạ tầng và nhân khẩu có ảnh hưởng lớn
  đến các chương trình marketing của ngân hàng.
  • Bao gồm:
   Tổng dân số, tỷ lệ dân số;
   Thu nhập, mức sống;
   Thay đổi cơ cấu dân số;
   Xu hướng di chuyển dân số;
   Chính sách dân số của quốc gia, vùng miền…

  7
  v1.0012105211

 8. 1.1.2. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ

  • Khả năng thu nhập, thanh toán, chi tiêu, nhu cầu
  về vốn, tiền gửi của khách hàng…
  • Tác động đến nhu cầu khách hàng
  • Các yếu tố cơ bản:
   Tốc độ tăng trưởng kinh tế;
   Tỷ lệ lạm phát;
   Sự ổn định về kinh tế;
   Cơ cấu xuất nhập khẩu;
   Thu nhập bình quân đầu người;
   Xu hướng toàn cầu hóa;
   Chính sách đầu tư/tiết kiệm của chính phủ…

  8
  v1.0012105211

 9. CÂU HỎI THẢO LUẬN

  Khi nền kinh tế suy thoái, thu nhập giảm sút, lạm phát và thất nghiệp tăng cao
  thì nhu cầu đối với các sản phẩm ngân hàng của các cá nhân sẽ thế nào?

  9
  v1.0012105211

 10. 1.1.3. MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

  • Tác động đến phương thức trao đổi của ngân hàng. Hoạt động của ngân hàng gắn
  liền với sự phát triển của khoa học công nghệ;
  • Tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các ngân hàng;
  • Giúp phát triển thêm các sản phẩm mới (chuyển tiền nhanh, ATM, thanh toán tự
  động, ngân hàng qua mạng…);
  • Cần dự báo xu hướng công nghệ để phục vụ cho công tác kinh doanh của
  ngân hàng.

  10
  v1.0012105211

 11. 1.1.4. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

  • Văn hóa tác động đến nhu cầu và hành vi
  của khách hàng đối với việc sử dụng các
  sản phẩm của ngân hàng.
  • Các yếu tố tác động:
   Trình độ văn hóa;
   Thói quen tiêu dùng;
   Tâm lý…

  11
  v1.0012105211

 12. 1.1.5. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT

  • Tạo ra cơ hội cũng như thách thức cho ngân hàng.
  • Ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn từ những tác động của chính sách nhà nước và luật
  pháp như:
   Qui định của Ngân hàng Nhà nước;
   Các bộ luật liên quan;
   Các qui định của các tổ chức tài chính, thương mại khu vực và quốc tế như AFTA,
  WTO, IMF…

  12
  v1.0012105211

 13. CÂU HỎI THẢO LUẬN

  Trong môi trường vĩ mô, môi trường nào là mối quan tâm lớn nhất của marketing
  ngân hàng?

  13
  v1.0012105211

 14. 1.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

  1.2.1. Các yếu tố nội tại

  1.2.2. Các đơn vị hỗ trợ

  1.2.3. Các đối thủ cạnh tranh

  1.2.4. Các nhóm công chúng

  1.2.5. Khách hàng

  14
  v1.0012105211

 15. 1.2.1. CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI

  Bao gồm:
  • Sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược kinh doanh của ngân hàng;
  • Vốn của ngân hàng;
  • Trình độ kỹ thuật công nghệ;
  • Đội ngũ nguồn nhân lực ngân hàng;
  • Văn hóa, các yếu tố quan hệ bên trong ngân hàng.

  15
  v1.0012105211

 16. 1.2.2. CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

  • Là các đơn vị hổ trợ ngân hàng trong quá trình kinh
  doanh, bao gồm:
   Các đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị kỹ thuật;
   Đơn vị cung cấp các yếu tố đầu vào khác;
   Các trung gian marketing như công ty quảng cáo,
  PR, nghiên cứu thị trường.
  • Những thay đổi này tác động đến khả năng phục vụ
  khách hàng của ngân hàng.

  16
  v1.0012105211

 17. 1.2.3. CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

  • Ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của
  ngân hàng.
  • Thông tin của đối thủ cạnh tranh là vô cùng quan trọng, vì thế cần có hệ thống
  theo dõi thông tin của đối thủ cạnh tranh để đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
  • Các nội dung cần nghiên cứu về đối thủ
  cạnh tranh:
   Mục tiêu, chiến lược;
   Hoạt động của đối thủ cạnh tranh;
   Điểm mạnh điểm yếu;
   Các chương trình liên quan đến kinh
  doanh và marketing.

  17
  v1.0012105211

 18. 1.2.4. CÁC NHÓM CÔNG CHÚNG

  • Là bất kỳ một nhóm, một tổ chức nào đó có mối quan tâm thực sự hoặc có thể sẽ
  quan tâm hay ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu của ngân hàng.
  • Ngày nay, công tác quan hệ công chúng PR (Public Relation) ngày càng có vai trò
  quan trọng, được xem như 1 P của marketing mix.

  18
  v1.0012105211

 19. 1.2.5. KHÁCH HÀNG

  • Là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về tài chính.
  • Bao gồm:
   Khách hàng cá nhân;
   Khách hàng doanh nghiệp;
  • Các nhóm khách hàng khác nhau sẽ có nhu cầu khác nhau.

  19
  v1.0012105211

 20. 2. KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG

  2.1. Các xu hướng ảnh hưởng đến nhu cầu về dịch vụ ngân hàng

  2.2. Nhu cầu tài chính của khách hàng

  2.3. Quá trình quyết định việc sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân

  2.4. Khách hàng doanh nghiệp

  20
  v1.0012105211

Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 – ThS. Đoàn Kim Thêu File Word, PDF về máy