[Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh
Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh

Download


“Bài giảng Marketing ngân hàng – Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng” với các nội dung một số quan điểm về marketing ngân hàng; so sánh được sự khác nhau giữa marketing sản xuất và marketing dịch vụ tài chính; những vấn đề mà marketing thường giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh

 1. CHUYÊN ĐỀ MARKETING NGÂN HÀNG

  Bộ môn: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  Trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  v1.001511222 1

 2. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
  I. Mục tiêu học phần:
  • Hiểu được marketing ngân hàng thông qua việc phân tích các đặc thù của hoạt động
  ngân hàng và đặc điểm của marketing ngân hàng
  • Nắm được các kỹ thuật nghiên cứu marketing và dự đoán nhu cầu đối với các dịch
  vụ tài chính cho các ngân hàng thương mại.
  • Hiểu được cách phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị sản
  phẩm cho ngân hàng thương mại
  • Nắm được nội dung của marketing hỗn hợp (Ps) cho các dịch vụ ngân hàng.
  II. Nội dung nghiên cứu
  • Bài 1: Tổng quan về Marketing ngân hàng
  • Bài 2: Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng
  • Bài 3: Phân đoạn thị trường và xác định mục tiêu
  • Bài 4: Một số chiến lược Marketing trong ngân hàng

  v1.001511222 2

 3. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN (tiếp theo)
  III. Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Thị Minh Hiền, Marketing Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
  • Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nxb. Giao thông Vận
  tải, Hà Nội, chương 8.
  • Trần Minh Đạo (2012), Marketing Căn bản, Nxb. Kinh tế quốc dân, Hà Nội, chương 1, 2.

  v1.001511222 3

 4. BÀI 1
  TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG

  ThS. Khúc Thế Anh
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.001511222 4

 5. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

  Xem clip quảng cáo theo đường link sau:

  Anh/chị nhận thấy biểu tượng nào nhiều nhất? Ấn tượng của anh chị về
  clip đó?

  v1.001511222 5

 6. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần thực hiện được những công việc sau:
  • Trình bày được một số quan điểm về Marketing ngân hàng.
  • So sánh được sự khác nhau giữa Marketing sản xuất và Marketing dịch vụ
  tài chính.
  • Những vấn đề mà Marketing thường giải quyết.

  v1.001511222 6

 7. NỘI DUNG

  Sự cần thiết của Marketing trong lĩnh vực ngân hàng

  Chức năng của bộ phận Marketing ngân hàng

  Đặc điểm của Marketing ngân hàng

  v1.001511222 7

 8. 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA MARKETING TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

  1.1. Khái niệm Marketing ngân hàng

  1.2. Vai trò của Marketing ngân hàng

  v1.001511222 8

 9. 1.1. KHÁI NIỆM MARKETING NGÂN HÀNG

  Quan niệm 1

  • Là phương pháp quản trị tổng hợp dựa trên cơ sở nhận thức về môi trường kinh
  doanh; những hành động của ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách
  hàng, phù hợp với sự biến động của môi trường.

  Quan niệm 2

  • Là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và
  thực hiện mục tiêu lợi nhuận.

  Quan niệm 3

  • Là việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó, ngân hàng đạt được lợi
  nhuận tối ưu.

  v1.001511222 9

 10. 1.1. KHÁI NIỆM MARKETING NGÂN HÀNG (tiếp theo)

  Quan niệm 4

  • Là toàn bộ quá trình tổ chức và quản lý của một ngân hàng, từ việc phát hiện ra nhu
  cầu của các nhóm khách hàng đã chọn và thỏa mãn nhu cầu của họ bằng hệ thống
  các chính sách biện pháp nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận như dự kiến.

  Quan niệm 5

  • Là một tập hợp các hành động khác nhau của chủ ngân hàng nhằm hướng mọi
  nguồn lực hiện có của ngân hàng vào việc phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng, trên
  cơ sở đó mà thực hiện các mục tiêu của ngân hàng.

  Quan niệm 6

  • Là một chức năng của hoạt động quản trị nhằm hướng dòng chảy sản phẩm dịch vụ
  ngân hàng phục vụ những nhóm khách hàng đã chọn của ngân hàng.
  v1.001511222 10

 11. 1.1. KHÁI NIỆM MARKETING NGÂN HÀNG (tiếp theo)
  Những vấn đề cơ bản của Marketing ngân hàng:

  Việc sử dụng phải dựa trên những nguyên tắc, nội dung và phương
  châm của Marketing hiện đại.

  Phải định hướng hoạt động của các bộ phận và toàn thể đội ngũ
  nhân viên.

  Nhiệm vụ then chốt của Marketing ngân hàng là xác định được nhu
  cầu, mong muốn của khách hàng và cách thức đáp ứng nó một cách
  hiệu quả hơn các đối thủ cạnh tranh.

  v1.001511222 11

 12. 1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING NGÂN HÀNG

  Tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ
  bản của ngân hàng.

  Trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng với
  thị trường.

  Góp phần tạo vị thế cạnh tranh của ngân hàng.

  v1.001511222 12

 13. 1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING NGÂN HÀNG
  • Tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế
  cơ bản của ngân hàng thông qua:
   Xác định được loại sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng
  cần cung ứng ra thị trường.
   Tổ chức tốt quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ và
  hoàn thiện mối quan hệ trao đổi giữa khách hàng và
  ngân hàng với sự tham gia đồng thời của 3 yếu tố:
  cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ, đội ngũ nhân
  viên trực tiếp và khách hàng.
   Giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích giữa
  khách hàng, nhân viên và chủ ngân hàng.

  v1.001511222 13

 14. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1
  Yếu tố nào sau đây KHÔNG tác động đến chất lượng dịch vụ ngân hàng?
  A. Cở sở vật chất kỹ thuật công nghệ.
  B. Đội ngũ nhân viên trực tiếp.
  C. Khách hàng.
  D. Đội ngũ nhân viên gián tiếp.
  Trả lời:
  • Đúng. Đáp án đúng là: D. Đội ngũ nhân viên gián tiếp.
  • Giải thích: Chất lượng dịch vụ của ngân hàng được thể hiện qua đánh giá của khách hàng,
  do vậy đội ngũ nhân viên gián tiếp không tác động đến chất lượng dịch vụ.

  v1.001511222 14

 15. 1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING NGÂN HÀNG (tiếp theo)
  • Trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng
  với thị trường
   Hiểu được nhu cầu thị trường để gắn chặt chẽ hoạt
  động của ngân hàng với thị trường sẽ làm cho hoạt
  động của ngân hàng có hiệu quả cao.
   Ngân hàng có thể phối kết hợp và định hướng được
  hoạt động của tất cả các bộ phận và toàn thể nhân
  viên ngân hàng vào việc đáp ứng ngày càng tốt hơn
  nhu cầu của khách hàng.

  v1.001511222 15

 16. 1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING NGÂN HÀNG (tiếp theo)
  • Góp phần tạo vị thế cạnh tranh của ngân hàng thông qua:
   Tạo ra những sản phẩm dịch vụ khác biệt.
   Chỉ rõ những sản phẩm dịch vụ ở thị trường mục tiêu.
   Làm cho khách hàng thấy được lợi ích thực tế từ sản
  phẩm, dịch vụ đó.

  v1.001511222 16

 17. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2
  Đâu KHÔNG phải là vấn đề lớn mà Marketing ngân hàng thường tập trung giải quyết?
  A. Tạo tính độc đáo.
  B. Tạo tính độc lập.
  C. Duy trì khác biệt.
  D. Làm rõ tầm quan trọng của khác biệt.
  Trả lời:
  • Đúng. Đáp án đúng là: B. Tạo tính độc lập.
  • Giải thích: Tính độc lập của sản phẩm không làm cho khách hàng thấy được sự nổi trội hay
  lợi ích khi sử dụng nên không phải là vấn đề lớn cần giải quyết.

  v1.001511222 17

 18. 2. CHỨC NĂNG CỦA BỘ PHẬN MARKETING NGÂN HÀNG

  2.1. Chức năng làm cho sản phẩm ngân hàng thích ứng với nhu cầu thị trường

  2.2. Chức năng phân phối

  2.3. Chức năng tiêu thụ

  2.4. Chức năng yểm trợ

  v1.001511222 18

 19. 2.1. CHỨC NĂNG LÀM CHO SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÍCH ỨNG VỚI NHU
  CẦU THỊ TRƯỜNG
  Làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở nên hấp
  dẫn, có sự khác biệt, đem lại nhiều tiện ích, lợi ích,
  đáp ứng nhu cầu đa dạng, đổi mới và ngày càng
  cao của khách hàng, tạo lợi thế trong cạnh tranh.

  v1.001511222 19

 20. 2.2. CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI

  Tìm hiểu và lựa chọn khách hàng tiềm năng

  Hướng dẫn khách hàng lựa chọn và sử dụng sản phẩm dịch vụ

  Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ

  Tổ chức hoạt động phục vụ khách hàng tại các địa điểm giao dịch

  Nghiên cứu phát triển hệ thống kênh phân phối hiện đại

  v1.001511222 20

Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – ThS. Khúc Thế Anh File Word, PDF về máy