[Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân
Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân

Download


Với mục tiêu cung cấp tư liệu tham khảo hỗ trợ học tập cho các bạn sinh viên; Tailieu.vn giới thiệu “Bài giảng Marketing ngân hàng – Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng”. Bài học cũng nêu ra một số ví dụ cụ thể để sinh viên có thể so sánh với những tình huống trên thực tế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân

 1. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG
  BÀI 1

  Hướng dẫn học
  Bài này giới thiệu tổng quan chung nhất về các quan niệm Marketing trong ngân hàng, vai
  trò, chức năng và đặc điểm của loại hình chúng. Sinh viên cần hiểu được sự khác nhau
  giữa các quan niệm cũng như tìm hiểu những quy chuẩn mà các ngân hàng đặt ra khi thực
  hiện các loại hình Marketing. Để học tốt bài này, sinh viên cần theo dõi thường xuyên
  những sự kiện xảy ra trong ngành ngân hàng, đặc biệt tập trung vào các chương trình
  quảng cáo, khuyến mại hay tài trợ của các cơ quan truyền thông mà ngân hàng tham gia.
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Nguyễn Thị Minh Hiền, Marketing Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội,
  chương 1.
  2. Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất
  bản Giao thông Vận tải, Hà Nội, chương 8.
  3. Trần Minh Đạo (2012), Marketing Căn bản, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc
  dân, Hà Nội, chương 1, 2.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
   Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
  Nội dung
  Bài này nêu ra những quan niệm khác nhau về Marketing trong ngân hàng, từ đó đưa ra
  những nội dung chính cũng như vai trò, đặc điểm khác biệt của loại hình này. Bài học
  cũng nêu ra một số ví dụ cụ thể để sinh viên có thể so sánh với những tình huống trên
  thực tế.
  Mục tiêu
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần thực hiện được những công việc sau:
   Trình bày được một số quan điểm về Marketing ngân hàng.
   So sánh được sự khác nhau giữa Marketing sản xuất và Marketing dịch vụ tài chính.
   Những vấn đề mà Marketing thường giải quyết.

  TXNHTM05_Bai1_v1.0015112221 1

 2. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Tình huống dẫn nhập
  Xem đoạn video theo đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=KWoKgOP016Q

  1. Anh/chị nhận thấy biểu tượng nào nhiều nhất?
  2. Ấn tượng nào của anh chị về clip đó?

  2 TXNHTM05_Bai1_v1.001511221

 3. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  1.1. Sự cần thiết của Marketing trong lĩnh vực ngân hàng

  1.1.1. Khái niệm Marketing ngân hàng
  Đưa ra một khái niệm chuẩn xác về Marketing ngân hàng là điều không dễ dàng, bởi
  hiện nay có khá nhiều quan niệm về Marketing ngân hàng.
  Do vậy, việc nghiên cứu các quan niệm khác nhau về Marketing ngân hàng sẽ góp phần
  làm rõ bản chất và nội dung của nó, giúp việc sử dụng Marketing có hiệu quả cao hơn
  trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Sau đây là một số quan niệm tiêu biểu:
  Quan niệm thứ nhất, cho rằng: Marketing ngân hàng
  là phương pháp quản trị tổng hợp dựa trên cơ sở nhận
  thức về môi trường kinh doanh; những hành động của
  ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách
  hàng, phù hợp với sự biến động của môi trường. Trên
  cơ sở đó mà thực hiện các mục tiêu của ngân hàng.
  Quan niệm thứ hai, đã chỉ ra: Marketing ngân hàng là
  toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu
  cầu của khách hàng và thực hiện mục tiêu lợi nhuận.
  Quan niệm thứ ba, cho rằng: Marketing ngân hàng là
  trạng thái tinh thần của khách hàng mà ngân hàng phải thỏa mãn hay là việc thỏa mãn
  nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó, ngân hàng đạt được lợi nhuận tối ưu.
  Quan niệm thứ tư, lại cho rằng: Marketing ngân hàng là toàn bộ quá trình tổ chức và
  quản lý của một ngân hàng, từ việc phát hiện ra nhu cầu của các nhóm khách hàng đã
  chọn và thỏa mãn nhu cầu của họ bằng hệ thống các chính sách biện pháp nhằm đạt
  mục tiêu lợi nhuận như dự kiến.
  Quan niệm thứ năm, lại khẳng định: Marketing ngân hàng là một tập hợp các hành
  động khác nhau của chủ ngân hàng nhằm hướng mọi nguồn lực hiện có của ngân hàng
  vào việc phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng, trên cơ sở đó mà thực hiện các mục tiêu
  của ngân hàng.
  Quan niệm thứ sáu, Marketing ngân hàng là một chức năng của hoạt động quản trị
  nhằm hướng dòng chảy sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ những nhóm khách hàng
  đã chọn của ngân hàng.
  Như vậy, do việc nghiên cứu, khai thác Marketing trong lĩnh vực ngân hàng của mỗi
  tác giả ở những góc độ và thời gian khác nhau nên đã xuất hiện những quan điểm khác
  nhau, song đều đã có sự thống nhất về những vấn đề cơ bản của Marketing ngân hàng.
  Đó là:
   Việc sử dụng Marketing vào lĩnh vực ngân hàng phải dựa trên những nguyên tắc,
  nội dung và phương châm của Marketing hiện đại.
   Quá trình Marketing ngân hàng thể hiện sự thống nhất cao độ giữa nhận thức và
  hành động của nhà ngân hàng về thị trường, nhu cầu của khách hàng và năng lực
  của ngân hàng. Do vậy, ngân hàng cần phải định hướng hoạt động của các bộ phận
  và toàn thể đội ngũ nhân viên ngân hàng vào việc tạo dựng, duy trì và phát triển
  mối quan hệ với khách hàng – yếu tố quyết định sự sống còn của ngân hàng trên
  thị trường.

  TXNHTM05_Bai1_v1.0015112221 3

 4. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

   Nhiệm vụ then chốt của Marketing ngân hàng là xác định được nhu cầu, mong
  muốn của khách hàng và cách thức đáp ứng nó một cách hiệu quả hơn các đối thủ
  cạnh tranh.
  Marketing ngân hàng không coi lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu và duy nhất, mà cho rằng
  lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng và là thước đo trình độ Marketing của mỗi ngân hàng.

  1.1.2. Vai trò của Marketing ngân hàng
  Marketing thâm nhập vào lĩnh vực ngân hàng chậm
  hơn so với lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa. Tại
  Mỹ, thập niên 60 là giai đoạn phát triển của Marketing
  ngân hàng bán lẻ. Ở châu Âu, mãi đến thập kỷ 70
  Marketing mới trở thành đề tài được thảo luận rộng rãi
  trong các ngân hàng Anh quốc.
  Ngày nay, các định chế ngân hàng hoạt động trong sự
  biến động không ngừng của môi trường kinh doanh và
  cuộc chiến giành giật thị trường diễn ra ngày càng khốc liệt cả ở trong và ngoài nước.
  Điều đó đòi hỏi các ngân hàng phải lựa chọn lại cấu trúc và điều chỉnh cách thức hoạt
  động cho phù hợp với môi trường, nâng cao khả năng khám phá cơ hội kinh doanh và
  vị thế cạnh tranh. Điều này chỉ được thực hiện tốt một khi có các giải pháp Marketing
  năng động, đúng hướng. Marketing trở nên thiết yếu đối với mọi loại hình ngân hàng
  trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của Marketing được thể hiện ở các nội dung sau:

  1.1.2.1. Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của
  hoạt động kinh doanh ngân hàng
  Ngân hàng thương mại trước hết là một tổ chức kinh doanh tiền tệ trên thị trường tài
  chính. Nó thực hiện nhiều nghiệp vụ trong và ngoài nước với những đặc trưng cơ bản
  là: Sự thương phẩm hóa tiền vốn, thị trường hóa hoạt động kinh doanh, sự cực đại hóa
  hiệu ích sinh sôi tiền vốn, tự cân đối vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả
  kinh doanh. Đồng thời, ngân hàng còn là công cụ chính trong việc thực hiện phân bố
  vốn và cung cấp dịch vụ tài chính cho nền kinh tế.
  Hoạt động của các ngân hàng gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế và trở thành bộ
  phận quan trọng trong cơ chế vận hành nền kinh tế của mỗi quốc gia. Giống như các
  doanh nghiệp, các ngân hàng cũng phải lựa chọn và giải quyết những vấn đề kinh tế
  cơ bản của hoạt động kinh doanh với sự hỗ trợ đắc lực của Marketing.
  Thứ nhất, phải xác định được loại sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cần cung ứng ra
  thị trường. Bộ phận Marketing sẽ giúp chủ ngân hàng giải quyết tốt vấn đề này thông
  qua các hoạt động như tổ chức thu thập thông tin thị trường, nghiên cứu hành vi tiêu
  dùng, cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ và lựa chọn ngân hàng của khách hàng,
  nghiên cứu xác định nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân và
  khách hàng doanh nghiệp cùng xu thế thay đổi của chúng, nghiên cứu chủng loại sản
  phẩm dịch vụ mà các định chế tài chính khác đang cung ứng trên thị trường… Đó là
  những căn cứ quan trọng để chủ ngân hàng quyết định loại sản phẩm dịch vụ cung
  ứng ra thị trường cả ở hiện tại và tương lai. Đây là những vấn đề kinh tế quan trọng vì
  nó quyết định phương thức hoạt động, kết quả hoạt động, khả năng cạnh tranh cùng vị
  thế cuả mỗi ngân hàng trên thị trường.

  4 TXNHTM05_Bai1_v1.001511221

 5. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Thứ hai, tổ chức tốt quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ và hoàn thiện mối quan hệ
  trao đổi giữa khách hàng và ngân hàng với sự tham gia đồng thời của 3 yếu tố: cơ sở
  vật chất kỹ thuật công nghệ, đội ngũ nhân viên trực tiếp và khách hàng. Mỗi yếu tố
  trên đều tác động trực tiếp đến chất lượng quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ và
  mối quan hệ của ngân hàng và khách hàng.
  Bộ phận Marketing ngân hàng có nhiều biện pháp khác nhau để kết hợp chặt chẽ các
  yếu tố, các bộ phận. Đặc biệt là khai thác lợi thế của từng yếu tố thông qua các chiến
  lược phát triển kỹ thuật công nghệ, chiến lược đào tạo nhân lực và chiến lược khách
  hàng phù hợp với từng ngân hàng. Do đó, Marketing đã góp phần to lớn trong việc
  nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tạo uy tín hình ảnh, tăng sức mạnh cạnh trạnh
  của ngân hàng. Thực tế cho thấy, các nhà kinh doanh ngân hàng đã sử dụng Marketing
  trong tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ một cách năng động sáng tạo theo những
  định hướng không giống nhau. Các ngân hàng Anh quốc tập trung vào việc phát triển
  mạng lưới ngân hàng. Các ngân hàng Mỹ không tập trung vào việc mở rộng mạng
  lưới chi nhánh để gia tăng lợi nhuận, mà lại chú tâm vào việc phát triển sản phẩm dịch
  vụ mới, điều chỉnh thời gian giao dịch cho phù hợp với thời gian của khách hàng. Hầu
  hết các ngân hàng đã mở cửa giao dịch từ 7 hoặc 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cung cấp
  sản phẩm dịch vụ 24/24 giờ, làm việc ngày thứ Bảy là phổ biến, và các hoạt động
  ngân hàng vào ngày Chủ nhật đang được bắt đầu. Đặc biệt là các chủ ngân hàng đều
  quan tâm đến việc đào tạo kiến thức Marketing cho tất cả đội ngũ cán bộ nhân viên.
  Họ coi đây là kiến thức bắt buộc đối với mọi nhân viên ngân hàng.
  Thứ ba, giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi
  ích giữa khách hàng, nhân viên và chủ ngân hàng.
  Bộ phận Marketing giúp chủ ngân hàng giải quyết
  tốt các mối quan hệ trên thông qua các hoạt động
  như: tham gia xây dựng và điều hành chính sách
  lãi, phí, kích thích hấp dẫn phù hợp với từng loại
  khách hàng, khuyến khách nhân viên phát minh
  sáng kiến, cải tiến các hoạt động, thủ tục nghiệp
  vụ nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích,
  lợi ích trong sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân
  hàng. Bộ phận này còn tham gia vào việc xây
  dựng các cơ chế chính sách có liên quan trực tiếp
  đến lợi ích của khách hàng, nhân viên ngân hàng như chính sách tiền lương, tiền
  thưởng, trợ cấp phúc lợi, dịch vụ dành cho nhân viên, cơ chế phân phối tài chính,
  chính sách ưu đãi khách hàng và hoàn thiện các mối quan hệ giao tiếp khác…
  Các mối quan hệ trên nếu được giải quyết tốt không chỉ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ
  hoạt động và kết quả hoạt động của cả ngân hàng lẫn khách hàng, mà nó còn trở thành
  công cụ để duy trì và phát triển mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng.

  1.1.2.2. Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng với thị trường
  Thị trường vừa là đối tượng phục vụ, vừa là môi trường hoạt động của ngân hàng.
  Hoạt động của ngân hàng và thị trường có mối quan hệ tác động hữu cơ và ảnh hưởng
  trực tiếp lẫn nhau. Do vậy, hiểu được nhu cầu thị trường để gắn chặt chẽ hoạt động

  TXNHTM05_Bai1_v1.0015112221 5

 6. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  của ngân hàng với thị trường sẽ làm cho hoạt động của ngân hàng có hiệu quả cao.
  Điều này sẽ được thực hiện tốt thông qua cầu nối Marketing bởi Marketing giúp chủ
  ngân hàng nhận biết được các yếu tố của thị trường, nhu cầu của khách hàng, về sản
  phẩm dịch vụ và sự biến động của chúng. Mặt khác, Marketing là một công cụ dẫn dắt
  hướng chảy của tiền vốn, khai thác khả năng huy động vốn, phân chia vốn theo nhu
  cầu của thị trường một cách hợp lý. Nhờ có Marketing mà chủ ngân hàng có thể phối
  kết hợp và định hướng được hoạt động của tất cả các bộ phận và toàn thể nhân viên
  ngân hàng vào việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. R.Brion và
  J.Staffort trong bài viết “Huyền thoại của Marketing trong hoạt động ngân hàng” đã
  khẳng định rõ vai trò hai mặt của Marketing ngân hàng: mặt thứ nhất nằm ở việc xác
  định phối thức Marketing hỗn hợp trên cơ sở nghiên cứu thị trường, nắm bắt được
  những cơ hội của kinh doanh. Mặt thứ hai được thể hiện ở sự phối hợp tất cả các hoạt
  động ngân hàng vào việc thỏa mãn nhu cầu mong muốn của khách hàng ở mức có lợi
  cao nhất cho cả ngân hàng.

  1.1.2.3. Marketing góp phần tạo vị thế cạnh tranh của ngân hàng
  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Marketing ngân hàng là tạo vị thế cạnh
  tranh trên thị trường.
  Quá trình tạo lập vị thế cạnh tranh của ngân hàng
  có liên quan chặt chẽ đến việc tạo ra những sản
  phẩm dịch vụ khác biệt và chỉ rõ những sản phẩm
  dịch vụ ở thị trường mục tiêu, đồng thời phải làm
  cho khách hàng thấy được lợi ích thực tế từ sản
  phẩm, dịch vụ đó. Do vậy, việc tạo lập vị thế cạnh
  tranh của sản phẩm dịch vụ ngân hàng phụ thuộc
  khá lớn vào khả năng, trình độ Marketing của mỗi
  ngân hàng. Nó đòi hỏi bộ phận Marketing phải nhận thức được đầy đủ cả về khả năng
  của ngân hàng, các kỹ thuật được sử dụng, cũng như nhu cầu cụ thể của thị trường
  mục tiêu.
  Để tạo được vị thế cạnh tranh, bộ phận Marketing ngân hàng thường tập trung giải
  quyết 3 vấn đề lớn:
  Một là, phải tạo được tính độc đáo của sản phẩm dịch vụ. Tính độc đáo phải mang lại
  lợi thế của sự khác biệt thực tế hoặc trong nhận thức của khách hàng. Lợi thế của sự
  khác biệt không nhất thiết phải được tạo ra trên toàn bộ quá trình cung ứng sản phẩm
  dịch vụ, hoặc trọn vẹn một kỹ thuật Marketing, mà có thể chỉ ở một vài yếu tố, thậm
  chí ở một khía cạnh liên quan cũng mang lại sự độc đáo.
  Ví dụ: Ngân hàng Lloyds, họ tạo ra sự khác biệt thông qua quảng cáo, đặc biệt khuếch
  trương biểu tượng con ngựa đen, trong khi tổ chức Fessi Direct lại tập trung vào cạnh
  tranh bằng hệ thống phân phối rộng khắp.
  Hai là, phải làm rõ được tầm quan trọng của sự khác biệt đối với khách hàng. Nếu chỉ
  tạo ra sự khác biệt thì vẫn chưa đủ để tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. Điều hết
  sức quan trọng là sự khác biệt đó phải có tầm quan trọng đối với khách hàng, có giá trị
  thực tế đối với họ và được họ coi trọng thực sự. Thực tế cho thấy, chiến lược và dịch
  vụ tư vấn tài chính độc lập của National Wesminter Bank không thành công là do

  6 TXNHTM05_Bai1_v1.001511221

 7. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  khách hàng của họ cho rằng dịch vụ đó không quan trọng với họ. Một sự khác biệt của
  ngân hàng nếu không được khách hàng coi trọng, thì bộ phận Marketing phải giải
  quyết bằng mọi cách, kể cả điều chỉnh, để lợi thế về sự khác biệt thực sự có ý nghĩa
  đối với khách hàng. Mặt khác, bộ phận này phải làm rõ lợi thế về sự khác biệt của
  khách hàng thông qua chiến dịch truyền bá quảng cáo.
  Ba là, khả năng duy trì lợi thế về sự khác biệt của ngân hàng. Sự khác biệt phải được
  ngân hàng tiếp tục duy trì, đồng thời phải có hệ thống biện pháp để chống lại sự sao
  chép của các đối thủ cạnh tranh. Có như vậy, lợi thế mới được duy trì. Trong lĩnh vực
  ngân hàng rất khó duy trì lâu dài. Ngân hàng Nud Lauet tạo ưu thế khác biệt nhờ vào
  hoàn thiện và phát triển rộng khắp mạng lưới, sau khi họ không thành công trong các
  chương trình tạo ưu thế bằng đặc điểm riêng của sản phẩm dịch vụ.
  Thông qua việc chỉ rõ và duy trì lợi thế của sự khác biệt, Marketing giúp ngân hàng
  phát triển và ngày càng nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.

  1.2. Chức năng của bộ phận Marketing ngân hàng
  Chức năng của Marketing ngân hàng là những tác động vốn có bắt nguồn từ bản chất
  khách quan và tác động của nó đối với quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân
  hàng. Chức năng cũng là những nhiệm vụ, công việc mà bộ phận Marketing phải thực
  hiện trong suốt quá trình hoạt động của mình. Do vậy, chức năng là yếu tố quyết định
  sự tồn tại và hoạt động của Marketing, đồng thời cũng là căn cứ để kiểm tra, đánh giá
  kết quả hoạt động của bộ phận Marketing ngân hàng. Marketing ngân hàng có những
  đặc điểm chủ yếu sau:

  1.2.1. Chức năng làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng thích ứng với nhu cầu của
  thị trường
  Làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở nên hấp dẫn, có sự khác biệt, đem lại nhiều
  tiện ích, lợi ích, đáp ứng nhu cầu đa dạng, đổi mới và ngày càng cao của khách hàng,
  tạo lợi thế trong cạnh tranh – đó chính là chức năng thích ứng của Marketing. Thực
  hiện chức năng thích ứng có nghĩa là bộ phận Marketing phải nghiên cứu thị trường,
  xác định được nhu cầu đòi hỏi, mong muốn và cả những xu thế thay đổi nhu cầu mong
  muốn của khách hàng. Trên cơ sở đó, Marketing gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động
  nghiên cứu thị trường với các bộ phận trong thiết kế, tiêu chuẩn hóa phát triển sản
  phẩm dịch vụ mới và cung ứng sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của
  thị trường.

  1.2.2. Chức năng phân phối
  Chức năng phân phối của Marketing ngân hàng là toàn bộ quá trình tổ chức đưa sản
  phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với các nhóm khách hàng đã chọn.
  Nội dung của chức năng phân phối bao gồm:
   Tìm hiểu khách hàng và lựa chọn những khách hàng tiềm năng.
   Hướng dẫn khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
   Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho ngân hàng.
   Tổ chức hoạt động phục vụ khách hàng tại các địa điểm giao dịch.
   Nghiên cứu phát triển hệ thống kênh phân phối hiện đại đáp ứng nhu cầu của
  khách hàng.

  TXNHTM05_Bai1_v1.0015112221 7

 8. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  1.2.3. Chức năng tiêu thụ
  Tiêu thụ sản phảm dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào nhiều nhân tố, nhưng quan trọng
  nhất là chất lượng sản phẩm dịch vụ, sự hợp lý về giá và trình độ nghệ thuật của các
  nhân viên giao dịch trực tiếp. Thực hiện chức năng tiêu thụ đòi hỏi các ngân hàng phải
  đặt lợi ích của khách hàng cao hơn và đòi hỏi nhân viên giao dịch trực tiếp phải có
  “nghệ thuật” bán hàng, do đó, các ngân hàng rất quan tâm trong việc đào tạo và nâng
  cao trình độ cán bộ. Đồng thời, chức năng này cũng chỉ rõ tiến trình bán hàng mà mọi
  nhân viên phải tuân thủ:
   Tìm hiểu khách hàng.
   Sự chuẩn bị tiếp xúc với khách hàng.
   Tiếp cận khách hàng.
   Giới thiệu sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn thủ tục sử dụng.
   Xử lý những trục trặc xảy ra.
   Tiếp xúc cuối cùng với khách hàng.

  1.2.4. Chức năng yểm trợ
  Chức năng yểm trợ là chức năng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt 3
  chức năng trên và nâng cao khả năng an toàn của hoạt động kinh doanh ngân hàng.
  Các hoạt động yểm trợ bao gồm:
   Quảng cáo.
   Tuyên truyền.
   Hội chợ, hội nghị khách hàng…
  Bốn chức năng trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động hỗ trợ lẫn nhau, cùng
  phát triển. Trong 4 chức năng thì chức năng làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  thích ứng với nhu cầu thị trường là quan trọng nhất.

  1.3. Đặc điểm của Marketing ngân hàng
  Marketing ngân hàng là một loại hình Marketing chuyên sâu (chuyên ngành) được
  hình thành trên cơ sở vận dụng nội dung, phương châm, nguyên tắc, kỹ thuật, quan
  điểm của Marketing hiện đại vào hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, Marketing ngân
  hàng có những đặc điểm khác biệt so với Marketing thuộc các lĩnh vực khác.

  1.3.1. Marketing ngân hàng là loại hình Marketing dịch vụ tài chính
  Các ngành dịch vụ rất đa dạng và phong phú, thuộc
  nhiều loại hình khác nhau như dịch vụ phi thương mại
  khu vực Nhà nước và tư nhân bao gồm: bệnh viện,
  trường học, cơ quan hậu cần quân đội, cảnh sát, nhà
  thờ, các tổ chức từ thiện, các trường dân lập… và dịch
  vụ thuộc lĩnh vực thương mại như công ty hàng không,
  bảo hiểm, khách sạn, ngân hàng,…
  Dịch vụ bao gồm nhiều loại hình hoạt động, do vậy
  cũng có nhiều cách hiểu. Theo Philip Kotler, “Dịch vụ

  8 TXNHTM05_Bai1_v1.001511221

 9. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  là một hoạt động hay lợi ích cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là vô hình và không
  dẫn đến chuyển quyền sở hữu”. Việc thực hiện dịch vụ có thể gắn liền hoặc không gắn
  liền với sản phẩm vật chất như khi đi máy bay, thuê phòng ở khách sạn, đưa xe máy đi
  bảo dưỡng, gửi tiền, vay tiền, chuyển tiền ở ngân hàng, nhờ ngân hàng tư vấn…
  Do vậy, việc nghiên cứu các đặc điểm của dịch vụ sẽ là căn cứ để tổ chức tốt quá trình
  Marketing ngân hàng. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cách
  thức sử dụng kỹ thuật Marketing. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có những đặc điểm
  khác biệt, đó là tính vô hình, tính toán không phân chia, không ổn định, không lưu trữ
  và khó xác định chất lượng. Những đặc điểm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc
  quản lý dịch vụ, đặc biệt là tổ chức hoạt động Marketing của ngân hàng.
  Tính vô hình của sản phẩm dịch vụ ngân hàng đã dẫn đến khách hàng không nhìn
  thấy, không thể nắm giữ được, đặc biệt là khó khăn trong đánh giá chất lượng sản
  phẩm dịch vụ trước khi mua, trong quá trình mua và sau khi mua.
  Để giảm bớt sự không chắc chắn khi sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khách
  hàng buộc phải tìm kiếm các dáu hiệu chứng tỏ chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đó là
  địa điểm giao dịch, mức độ trang bị kỹ thuật công nghệ, trình độ cán bộ quản lý nhân
  viên, đặc biệt là các mối quan hệ cá nhân và uy tín, hình ảnh của ngân hàng.
  Về phía ngân hàng, để củng cố niềm tin của khách hàng, họ đã nâng cao nghệ thuật sử
  dụng các kỹ thuật Marketing như tăng tính hữu hình của sản phẩm dịch vụ cung ứng
  thông qua việc đưa ra hình ảnh, biểu tượng quảng cáo, nội dung quảng cáo không chỉ
  mô tả dịch vụ cung ứng mà còn tạo cho khách hàng đặc biệt chú ý đến những lợi ích
  mà sản phẩm dịch vụ đem lại. Đồng thời, Marketing phải cung cấp đầy đủ những
  thông tin cần thiết cho khách hàng về hiệu quả hoạt động của ngân hàng, trình độ kỹ
  thuật công nghệ và đội ngũ nhân viên. Đặc biệt, các ngân hàng thường tạo bầu không
  khí làm việc tốt với điều kiện làm việc thuận tiện, tăng tinh thần trách nhiệm của nhân
  viên trong phục vụ khách hàng.
  Tính không tách rời của sản phẩm dịch vụ ngân hàng được thể hiện trong quá trình
  cung ứng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Thực tế cho thấy, quá trình cung ứng sản
  phẩm dịch vụ của ngân hàng thường là những quy trình hoặc kinh nghiệm và quá trình
  cung ứng dịch vụ diễn ra đồng thời với quá trình tiêu thụ. Chính điều này đã làm cho
  sản phẩm dịch vụ của ngân hàng không có khả năng lưu trữ. Lý do này đòi hỏi ngân
  hàng phải có hệ thống, phương pháp phục vụ nhanh với nhiều quầy, địa điểm giao
  dịch. Mỗi quầy phải giải quyết đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách hàng đồng thời
  phải luôn được hoàn thiện để phù hợp với sự đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.
  Hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng còn có một đặc điểm có liên quan
  chặt chẽ đến hoạt động Marketing, đó là trách nhiệm liên đới và dòng thông tin hai
  chiều giữa khách hàng và ngân hàng. Trách nhiệm liên đới là trách nhiệm không thành
  văn bản của ngân hàng trong quản lý tiền của khách hàng và trong nội dung tư vấn
  dành cho khách hàng, nhưng vẫn đòi hỏi ngân hàng và khách hàng đều phải có trách
  nhiệm với nhau trong các giao dịch. Dòng thông tin hai chiều đòi hỏi cả khách hàng
  và ngân hàng đều phải cung cấp cho nhau những thông tin cần thiết, đầy đủ, chính
  xác. Đây sẽ là căn cứ để quyết định các giao dịch và là cơ sở của lòng tin để duy trì
  mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và ngân hàng.

  TXNHTM05_Bai1_v1.0015112221 9

 10. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  1.3.2. Marketing ngân hàng là loại hình Marketing hướng nội
  Thực tế cho thấy rằng, so với Marketing các lĩnh vực khác, Marketing ngân hàng phức
  tạp hơn nhiều bởi tính đa dạng, nhạy cảm của hoạt động ngân hàng, đặc biệt là quá
  trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng có sự tham gia đồng thời của cả cơ sở vật
  chất, khách hàng và nhân viên ngân hàng. Nhân viên là yếu tố quan trọng trong quá
  trình cung ứng chuyển giao sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Họ giữ vai trò quyết định cả
  về số lượng, kết cấu chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng và mối quan hệ giữa
  khách hàng với ngân hàng. Chính họ đã tạo nên tính khác biệt hóa, tính cách của hàng
  hóa của sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng giá trị thực tế của sản phẩm dịch vụ cung
  ứng, khả năng thu hút khách hàng và vị thế cạnh tranh của ngân hàng. Những biện
  pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn thể nhân viên ngân hàng theo định
  hướng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn được gọi là Marketing hướng nội.
  Như vậy, Marketing hướng nội chỉ rõ các nhà kinh doanh ngân hàng phải tập trung
  vào việc đào tạo để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn nhân lực hiện có của ngân hàng
  thông qua chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Theo quan điểm nhân viên ngân hàng
  là khách hàng của chủ ngân hàng, những công việc mà nhân viên phải thực hiện chính
  là những sản phẩm mà chủ ngân hàng cần bán cho họ. Điều này đòi hỏi chủ ngân hàng
  phải nắm được nhu cầu mong muốn của nhân viên và phải tạo đầy đủ điều kiện thuận
  lợi để họ thực hiện tốt công việc của họ. Thực hiện Marketing đối nội, hiện nay các
  chủ ngân hàng đều tập trung vào việc nâng cao trình độ toàn diện cho nhân viên ngân
  hàng, đặc biệt phổ cập kiến thức Marketing cho toàn thể cán bộ nhân viên và coi đây
  là kiến thức kinh doanh tối thiểu bắt buộc, thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ theo hướng
  đa năng. Đồng thời, các ngân hàng còn đưa ra những cơ chế chính sách về tiền lương,
  tiền thưởng, chế độ đãi ngộ để khuyến khích nhân viên tích cực làm việc, hoàn thiện
  cơ cấu tổ chức, sắp xếp bố trí hợp lý đội ngũ nhân viên, đặc biệt là nhân viên trực tiếp
  phục vụ khách hàng, tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng phong cách văn hóa
  riêng của ngân hàng mình – văn hóa kinh doanh ngân hàng.

  1.3.3. Marketing ngân hàng thuộc loại hình Marketing quan hệ
  Marketing quan hệ đòi hỏi bộ phận
  Marketing phải xây dựng được những mối
  quan hệ bền lâu, tin tưởng lẫn nhau và cùng
  có lợi cho cả khách hàng và ngân hàng bằng
  việc luôn giữ đúng cam kết, cung cấp cho
  nhau những sản phẩm dịch vụ chất lượng
  cao với giá cả hợp lý, tăng cường các mối
  quan hệ về kinh tế, kỹ thuật, nâng cao sự tin
  tưởng giúp nhau cùng phát triển. Thực tế
  cho thấy, trong hoạt động ngân hàng, có khá
  nhiều mối quan hệ đan xen, phức tạp. Do vậy, đòi hỏi bộ phận Marketing phải hiểu
  được các mối quan hệ nhất là quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng và sự tác động
  qua lại giữa chúng để có các biện pháp khai thác, kết hợp hài hòa nhằm nâng cao nhất
  lượng hoạt động của cả khách hàng và ngân hàng.

  10 TXNHTM05_Bai1_v1.001511221

 11. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Marketing quan hệ đặt ra cho bộ phận Marketing cần tập trung mọi nguồn lực vào
  việc hoàn thiện mối quan hệ trao đổi giữa khách hàng và ngân hàng, đặc biệt là duy trì
  khách hàng hiện tại (cũ), đồng thời có nhiều biện pháp để thu hút khách hàng tương
  lai (mới). Việc ngân hàng quan tâm tới lực lượng khách hàng nào sẽ liên quan chặt
  chẽ đến định hướng hoạt động và quyết định việc cung ứng sản phẩm dịch vụ trong
  tương lai của ngân hàng.
  Marketing quan hệ còn nhấn mạnh chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng phụ
  thuộc nhiều vào yếu tố, nhưng phụ thuộc nhiều hơn vào mối quan hệ giữa các cá nhân
  của các bên tham gia. Để quản lý tốt và phát triển các mối quan hệ, bộ phận Marketing
  ngân hàng phải tiến hành phân loại các mối quan hệ, theo mức độ quan trọng khác
  nhau. Những mối quan hệ quan trọng cần giao cho cán bộ có năng lực phụ trách, theo
  dõi diễn biến và có biện pháp để duy trì và phát triển cho phù hợp với chiến lược kinh
  doanh của ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng phải có kế hoạch để phát triển các mối
  quan hệ mới, dài hạn cùng với những mục tiêu chiến lược.
  Như vậy, Marketing quan hệ sẽ giảm bớt thời gian cho thực hiện các nghiệp vụ kinh
  doanh của ngân hàng, nhất là chuyển trạng thái của các giao dịch từ chỗ đang được
  thương lượng, nhanh chóng chuyển sang được thực hiện các cam kết giữa hai bên.
  Kết quả lớn nhất của Marketing quan hệ là đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng
  được xây dựng trên cơ sở của các mối quan hệ kinh doanh tốt. Đó là sự hiểu biết, tin
  tưởng, sự phụ thuộc lẫn nhau và hỗ trợ nhau cùng phát triển bền vững.

  TXNHTM05_Bai1_v1.0015112221 11

 12. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Tóm lược cuối bài
  Marketing là một trong những hoạt động cơ bản của ngân hàng, nhằm tìm hiểu những nhu cầu
  của khách hàng, thiết kế các kênh cung cấp đến mọi đối tượng mà ngân hàng hướng tới. Tuy
  nhiên, do tính chất khác biệt của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nên Marketing trong ngân
  hàng cũng mang nhiều điểm khác biệt so với các loại hình khác.

  12 TXNHTM05_Bai1_v1.001511221

 13. Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Câu hỏi ôn tập
  1. Phân tích tính vô hình của sản phẩm ngân hàng? Nêu những giải pháp khắc phục những
  nhược điểm mà đặc tính này gây ra.
  2. Phân tích tính không đồng nhất của sản phẩm ngân hàng? Nêu những giải pháp khắc phục
  những nhược điểm mà đặc tính này gây ra.
  3. Trình bày những nội dung cơ bản của Marketing Ngân hàng? Những nội dung trên có mối
  quan hệ với nhau như thế nào? Lấy một ví dụ cụ thể để minh hoạ.

  TXNHTM05_Bai1_v1.0015112221 13

Download tài liệu Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 – Đại học Kinh tế Quốc dân File Word, PDF về máy