[Download] Tải Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất
Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

Download


“Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất” được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn cấu trúc rủi ro của lãi suất liên quan tới khả năng vỡ nợ của người vay; rủi ro vỡ nợ của người vay càng cao thì lãi suất đối với khoản vay của họ càng lớn; kỳ hạn cho vay càng dài thì lãi suất đối với khoản vay hay chứng khoán càng cao…

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất File Word, PDF về máy

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

 1. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  BÀI 1 CẤU TRÚC CỦA LÃI SUẤT

  Hướng dẫn học
  Bài này giới thiệu các yếu tố bộ phận của lãi suất của các loại chứng khoán trên thị
  trường. Lãi suất bên cạnh việc chịu ảnh hưởng của cung cầu vốn và cung cầu tiền như đã
  nghiên cứu trong phần 1, lãi suất còn chịu ảnh hưởng của rủi ro và kỳ hạn của chứng
  khoán. Sinh viên cần sử dụng lý thuyết về lượng cầu tài sản để giải thích tác động của rủi
  ro và kỳ hạn tới lãi suất như được phân tích trong bài học. Sinh viên cần hiểu rõ về giả
  thiết và kết luận của các lý thuyết khác nhau về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất để phân biệt
  được sự khác nhau và ý nghĩa của các lý thuyết này.
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  1. Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ, PGS. TS. Nguyễn Hữu Tài chủ biên, NXB
  Đại học KTQD.
  2. Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, Frederic S. Mishkin, NXB Khoa học
  Kỹ thuật, 2001.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
   Trang Web môn học.
  Nội dung
  Cấu trúc rủi ro của lãi suất liên quan tới khả năng vỡ nợ của người vay. Rủi ro vỡ nợ của
  người vay càng cao thì lãi suất đối với khoản vay của họ càng lớn. Kỳ hạn cho vay càng
  dài thì lãi suất đối với khoản vay hay chứng khoán càng cao. Có 3 lý thuyết được đưa ra
  để giải thích về lãi suất ở những kỳ hạn khác nhau lại biến động cùng chiều với nhau và
  lãi suất dài hạn cao hơn lãi suất ngắn hạn.
  Mục tiêu
  Sau khi học xong bài này, sinh viên phải giải thích được:
   Mức độ rủi ro của khoản vay, trái phiếu ảnh hưởng tới lãi suất của trái phiếu đó như
  thế nào.
   Phân biệt được sự khác nhau về giả thiết và kết luận của 3 lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn
  của lãi suất, từ đó giải thích vì sao lý thuyết về môi trường ưu tiên là lý thuyết có
  nhiều ưu điểm có thể giải thích được các đặc điểm của lãi suất trên thị trường.
   Áp dụng các lý thuyết về cấu trúc rủi ro, cấu trúc kỳ hạn để tính toán lãi suất đối với
  một loại trái phiếu hoặc một loại chứng khoán cụ thể.

  TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211 1

 2. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  Tình huống dẫn nhập
  Công ty Vincom phát hành trái phiếu
  Tháng 5/2008, Công ty cổ phần Vincom thực hiện phát hành trái
  phiếu doanh nghiệp để phục vụ hoạt động kinh doanh của họ.
  Công ty đã phát hành 2.000 tỷ trái phiếu ghi sổ, kỳ hạn 5 năm
  không có tài sản đảm bảo với mức lãi suất trả hàng năm bằng lãi
  suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 1 năm bình quân của Hội sở
  chính 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV, ngân hàng
  Công Thương cộng thêm tối đa 4%/năm. Lãi suất trái phiếu chính
  phủ kỳ hạn 5 năm phát hành cũng tại thời điểm Vincom phát
  hành trái phiếu công ty có lãi suất 15%/năm, lãi suất huy động
  bình quân của các ngân hàng thương mại là 16%/năm.

  1. Vì sao Vincom lại phải trả một mức lãi suất cao hơn so với lãi suất huy động
  của các NHTM?
  2. Rủi ro và kỳ hạn vay nợ của Vincom tác động tới lãi suất trái phiếu của công
  ty như thế nào?

  2 TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211

 3. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  1.1. Các thực tế về lãi suất thị trường
  Trong phần trước khi nghiên cứu các yếu tố tác động
  tới lãi suất chúng ta mới chỉ nghiên cứu một loại lãi
  suất, đó là lãi suất đối với trái phiếu chính phủ. Nhưng
  quan sát trên thực tế thì thấy rằng có một số lượng rất
  lớn các loại trái phiếu và lãi suất của các trái phiếu đó
  rất khác nhau, lãi suất của các trái phiếu khác nhau
  biến động cùng chiều với nhau, và lãi suất của trái
  phiếu dài hạn thường cao hơn lãi suất của trái phiếu
  ngắn hạn.
  Khi xem xét hai trái phiếu có cùng kỳ hạn thanh toán nhưng lại có lãi suất khác nhau,
  người ta thường đề so sánh mức độ rủi ro của trái phiếu đó, và sự khác nhau này được
  gọi là cấu trúc rủi ro của lãi suất. Còn khi xem xét cùng một loại trái phiếu nhưng lại
  có kỳ hạn khác nhau, thì lãi suất của trái phiếu ở những kỳ hạn khác nhau được gọi là
  cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.
  1.2. Cấu trúc rủi ro
  Khi phân tích lãi suất của các trái phiếu có cùng kỳ hạn, người ta thường nhận thấy có
  sự khác biệt rõ ràng giữa các loại lãi suất này. Ví dụ trái phiếu công ty thường cao hơn
  lãi suất của trái phiếu chính phủ. Vì sao lại xảy ra hiện tượng này?
  1.2.1. Rủi ro vỡ nợ
  Một thuộc tính của trái phiếu ảnh hưởng tới lãi suất của trái phiếu đó là rủi ro vỡ nợ:
  là khả năng người phát hành trái phiếu không thực hiện được việc thanh toán lãi hoặc
  nợ gốc cho người nắm giữ trái phiếu khi đến thời hạn thanh toán. Các công ty đều có
  thể rơi vào tình trạng mất khả năng trả nợ, do vậy đều có rủi ro vỡ nợ, mặc dù ở các
  mức độ khác nhau. Trong giai đoạn kinh tế suy thoái, hoạt động của các công ty sẽ rơi
  vào tình trạng khó khăn và rủi ro vỡ nợ sẽ cao. Còn đối với trái phiếu chính phủ thì
  không có rủi ro vỡ nợ bởi vì chính phủ có thể tăng thuế thậm chí in tiền để trả các
  khoản nợ của họ. Do vậy các trái phiếu chính phủ được xem là những trái phiếu không
  có rủi ro vỡ nợ. Khoảng cách giữa lãi suất của trái phiếu có rủi ro vỡ nợ với trái phiếu
  chính phủ có cùng kỳ hạn được gọi là mức bù rủi ro. Sử dụng lý thuyết về lượng cầu
  tài sản để giải thích vì sao một trái phiếu có rủi ro vỡ nợ lại có lãi suất cao hơn, và
  mức rủi ro càng lớn thì lãi suất của trái phiếu đó càng cao. Phân tích này thể hiện mối
  quan hệ quan trọng trong tài chính đó là một mức rủi ro cao hơn phải được bù đắp
  bằng một mức lãi suất cao hơn. Đây chính là mối quan hệ giữa rủi ro và lãi suất.
  1.2.2. Tính thanh khoản
  Một thuộc tính khác của trái phiếu có ảnh hưởng tới lãi suất của nó là tính thanh
  khoản. Một tài sản có tính thanh khoản càng cao thì nó càng được ưa thích, do vậy cầu
  đối với tài sản này sẽ tăng lên. Các trái phiếu chính phủ là những tài sản có tính thanh
  khoản rất cao vì đặc tính an toàn, do vậy được nhiều tổ chức tài chính nắm giữ. Trái
  phiếu do các công ty phát hành có tính thanh khoản thấp hơn. Từ việc phân tích cung
  cầu vốn tương tự như ở mục trên ta thấy một trái phiếu có tính thanh khoản thấp hơn
  thì sẽ có lãi suất cao hơn so với những trái phiếu có tính thanh khoản cao hơn, và do vậy
  làm gia tăng khoảng cách về lãi suất giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu công ty.

  TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211 3

 4. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  1.2.3. Sự khác biệt về chính sách thuế thu nhập
  Một yếu tố khác nữa tác động tới lãi suất của trái phiếu là tình trạng thuế thu nhập của
  trái phiếu đó. Nếu một trái phiếu có thu nhập từ tiền lãi được miễn thuế thu nhập, nó
  sẽ trở nên hấp dẫn hơn một trái phiếu có mức độ rủi ro tương đương nhưng thu nhập
  từ lãi lại phải chịu thuế thu nhập. Do vậy, trái phiếu có lãi phải nộp thuế thu nhập sẽ
  phải có lãi suất cao hơn so với trái phiếu có thu nhập được miễn thuế để đảm bảo rằng
  sau khi đã nộp thuế thì tiễn lãi thu được từ hai trái phiếu sẽ là ngang nhau.
  1.3. Cấu trúc kỳ hạn
  Những trái phiếu có cùng đặc tính về rủi ro, tính thanh khoản và chính sách thuế có lãi
  suất khác nhau vì kỳ hạn của các trái phiếu khác nhau. Ba lý thuyết được đưa ra để
  giải thích cho sự khác biệt về lãi suất của trái phiếu ở những kỳ hạn khác nhau. Hai lý
  thuyết đầu tiên đều giải thích được một khía cạnh của của lãi suất trên thực tế từ đó
  dẫn tới lý thuyết thứ 3 về môi trường ưu tiên giải thích được đầy đủ các đặc điểm của
  lãi suất trên thực tế.
  1.3.1. Lý thuyết về dự tính
  Lý thuyết về dự tính đưa ra một kết luận chung sau
  đây: lãi suất của trái phiếu dài hạn bằng bình quân lãi
  suất ngắn hạn dự tính trong thời gian tồn tại của trái
  phiếu đó. Ví dụ, nếu các nhà đầu tư kỳ vọng rằng lãi
  suất ngắn hạn trung bình trong 5 năm tới là 10%/năm
  thì lãi suất của trái phiếu có kỳ hạn 5 năm cũng sẽ là
  10%/năm.
  Một giả thiết cơ bản của lý thuyết này là người nắm
  giữ trái phiếu không ưu tiên nắm giữ trái phiếu của
  một kỳ hạn nào đó, mà quan tâm tới lãi suất của trái phiếu. Do vậy họ sẽ nắm giữ loại
  trái phiếu có lãi suất cao hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các trái phiếu ở kỳ
  hạn khác nhau có thể thay thế hoàn hảo cho nhau.
  Để minh họa cho việc giả thiết thay thế hoàn hảo dẫn tới lý thuyết về dự tính như thế
  nào, ta nghiên cứu tình huống sau đây. Giả sử nhà đầu tư có 1 tỷ đồng và muốn đầu tư
  số tiền đó với thời gian là 2 năm. Như vậy ông ta sẽ có 2 phương án:
  a. Mua trái phiếu kỳ hạn 1 năm. Khi trái phiếu đáo hạn dùng toàn bộ số tiền thu
  được mua tiếp trái phiếu có kỳ hạn 1 năm.
  b. Mua trái phiếu kỳ hạn 2 năm và nắm giữ cho tới ngày đáo hạn.
  Ta có các ký hiệu sau đây:
  it là lãi suất kỳ hạn 1 năm ở thời điểm hiện tại;
  iet+1 là lãi suất kỳ hạn 1 năm ở thời điểm t+1 (sau 1 năm);
  i2t là lãi suất kỳ hạn 2 năm ở thời điểm hiện tại.
  Tổng số tiền thu được sau 2 năm của phương án a là:
  1  (1 + it )  (1 + iet+1 ) = 1 + it + iet+1 + it  iet+1 (1.1)
  e
  Vì it.i t+1 là rất nhỏ nên ta có thể viết lại kết quả trên là
  1 + it + iet+1 (1.2)
  Tổng số tiền thu được sau 2 năm của phương án b là:
  1  (1 + i2t)2 = 1 + 2  i2t + i22t (1.3)

  4 TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211

 5. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  Vì i22t là rất nhỏ nên kết quả (1.3) có thể được viết gọn thành:
  1 + 2  i2t (1.4)
  Để cho thị trường là cân bằng, một số nhà đầu tư sẽ cho vay ngắn hạn 1 năm và một
  số nhà đầu tư cho vay dài hạn 2 năm, thì kết quả thu được từ chiến lược đầu tư a phải
  bằng với chiến lược đầu tư b. Tức là ta phải có:
  1 + 2  i2t = 1 + it + iet+1
  i t  iet 1
  Hay là i 2t 
  2
  Điều này có nghĩa là lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm bằng bình quân lãi suất ngắn
  hạn một năm trong thời gian trái phiếu tồn tại. Bằng cách lập luận tương tự, ta có thể
  xác định lãi suất của trái phiếu kỳ hạn n năm như sau:
  i t  i et 1  i et  2  …  i et  n 1
  i nt 
  n
  Lý thuyết về dự tính giải thích được vì sao các lãi suất của trái phiếu kỳ hạn khác nhau
  lại thay đổi cùng chiều với nhau. Nếu có sự tăng lên trong dự tính về lãi suất ngắn hạn
  trong tương lai, nó sẽ làm các lãi suất dài hạn liên quan tăng lên theo do các lãi suất
  dài hạn là bình quân của lãi suất ngắn hạn.
  Lý thuyết về dự tính là một lý thuyết đơn giản giải thích được sự biến động của lãi
  suất ở những kỳ hạn khác nhau. Tuy vậy, lý thuyết này có hạn chế cơ bản là lý thuyết
  này không giải thích được tại sao đường lãi suất hoàn vốn thường đi lên tức là lãi suất
  dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn. Còn theo lý thuyết dự tính, khi khả năng lãi
  suất trong tương lai tăng lên và giảm xuống là như nhau, thì lãi suất dài hạn sẽ bằng
  với mức lãi suất ngắn hạn hiện tại.
  1.3.2. Lý thuyết thị trường phân đoạn
  Lý thuyết thị trường phân đoạn xem xét lãi suất của
  trái phiếu ở những kỳ hạn khác nhau được hình thành
  từ những thị trường có kỳ hạn khác nhau và tách biệt
  với nhau, lãi suất của kỳ hạn này không ảnh hưởng tới
  lãi suất của kỳ hạn khác.
  Lý thuyết này bắt đầu từ một giả thiết quan sát được
  trên thị trường của các nhà đầu tư. Để hạn chế rủi ro,
  các nhà đầu tư sẽ chỉ nắm giữ các trái phiếu có kỳ hạn
  thanh toán trùng với kỳ hạn đầu tư của họ, và do vậy
  họ sẽ nhận được một khoản lãi chắc chắn từ việc nắm giữ trái phiếu. Ví dụ, các nhà
  đầu tư có khoản tiền nhàn rỗi trong 1 năm sẽ chỉ mua trái phiếu kỳ hạn 1 năm, còn các
  nhà đầu tư muốn đầu tư 3 năm thì sẽ nắm giữ trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Giả thiết này
  làm cho trái phiếu ở những kỳ hạn khác nhau là những hàng hóa không thay thế được
  cho nhau. Mặt khác, các nhà đầu tư thường ưu tiên nắm giữ các trái phiếu ngắn hạn so
  với trái phiếu dài hạn, điều này làm cho lãi suất của trái phiếu ngắn hạn thấp hơn lãi
  suất của trái phiếu dài hạn.
  Lý thuyết thị trường phân đoạn giải thích được vì sao trái phiếu dài hạn có lãi suất cao
  hơn lãi suất của trái phiếu ngắn hạn nhưng lại không giải thích được tại sao lãi suất ở
  những kỳ hạn khác nhau lại biến động cùng với nhau. Vì theo giả thiết của thị trường

  TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211 5

 6. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  phân đoạn, các thị trường là độc lập với nhau, biến động của lãi suất trên thị trường
  này thì không ảnh hưởng tới lãi suất của thị trường có kỳ hạn khác.
  Hai lý thuyết vừa phân tích chỉ giải thích được một vấn đề của lãi suất trên thực tế, do
  vậy một việc làm hợp lý là kết hợp cả hai lý thuyết để đi đến lý thuyết về môi trường
  ưu tiên.
  1.3.3. Lý thuyết môi trường ưu tiên
  Lý thuyết môi trường ưu tiên phát biểu rằng lãi suất của trái phiếu dài hạn bằng bình
  quân lãi suất ngắn hạn dự tính trong thời gian tồn tại của trái phiếu đó cộng với một
  mức bù kỳ hạn, mức bù kỳ hạn này phụ thuộc vào tương quan cung cầu vốn ở các kỳ
  hạn khác nhau.
  Lý thuyết này xuất phát từ giả thiết cho rằng nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ các trái phiếu
  có kỳ hạn thanh toán trùng với kỳ hạn đầu tư của họ, nhưng vẫn quan tâm tới trái
  phiếu ở những kỳ hạn khác và sẽ nắm giữ các trái phiếu đó nếu lãi suất ở các kỳ hạn
  khác là hấp dẫn. Điều này có nghĩa là trái phiếu ở những kỳ hạn khác nhau là những
  tài sản có thể thay thế cho nhau. Và do các nhà đầu tư ưa thích nắm giữ các trái phiếu
  ngắn hạn, người vay dài hạn hơn sẽ phải trả mức lãi suất cao hơn để các nhà đầu tư
  sẵn lòng nắm giữ trái phiếu dài hạn. Do vậy, lãi suất của trái phiếu dài hạn sẽ được
  xác định như sau:
  i t  i et 1  i et  2  …  i et  n 1
  i nt   k nt
  n
  Với knt là mức bù kỳ hạn cho trái phiếu kỳ hạn n năm ở thời điểm t.
  Lý thuyết môi trường ưu tiên có thể giải thích được đầy đủ các đặc điểm của lãi suất
  trên thực tế: các lãi suất thay đổi cùng chiều với nhau vì nếu 1 lãi suất ngắn hạn trong
  tương lai tăng lên thì cũng làm các mức lãi suất dài hạn liên quan tăng lên; lý thuyết
  này cũng giải thích được tại sao lãi suất dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn vì
  có một mức bù kỳ hạn dương đối với các trái phiếu dài hạn.

  6 TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211

 7. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  Tóm lược cuối bài
   Các trái phiếu có cùng kỳ hạn nhưng lại có lãi suất hoàn vốn khác nhau là do 3 nguyên nhân:
  rủi ro vỡ nợ, tính thanh khoản, và chính sách về thuế thu nhập. Mối liên hệ giữa lãi suất và 3
  yếu tố này được gọi là cấu trúc rủi ro của lãi suất.
   3 lý thuyết về kỳ hạn giải thích tại sao lãi suất của trái phiếu ở những kỳ hạn khác nhau liên
  hệ với nhau thế nào. Lý thuyết về dự tính giải thích được tại sao các lãi suất lại thay đổi cùng
  chiều với nhau. Lý thuyết thị trường phân đoạn giải thích được tại sao lãi suất dài hạn thường
  cao hơn lãi suất ngắn hạn. Lý thuyết môi trường ưu tiên kết hợp cả 2 lý thuyết trước và giải
  thích được đầy đủ các đặc điểm của lãi suất trái phiếu.

  TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211 7

 8. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  Câu hỏi ôn tập
  1. Sự khác biệt về giả thiết giữa lý thuyết dự tính và lý thuyết thị trường phân đoạn là gì? Từ đó
  dẫn tới các kết luận của các lý thuyết đó như thế nào?
  2. Mệnh đề sau đây là đúng hay sai hoặc không rõ ràng: “Nếu trái phiếu ở những kỳ hạn khác
  nhau là có thể thay thế cho nhau, lãi suất của các trái phiếu đó sẽ thay đổi cùng chiều với nhau”.
  3. Trái phiếu nào sẽ có mức bù rủi ro lớn hơn: trái phiếu của một ngân hàng so với trái phiếu
  của một công ty đang gặp khó khăn về tài chính?

  8 TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211

 9. Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

  Bài tập thực hành
  1. Tại sao lãi suất của tín phiếu kho bạc lại thấp hơn lãi suất trái phiếu công ty?
  2. Tại sao mức bù rủi ro của trái phiếu công ty thường thay đổi ngược với chu kỳ kinh doanh,
  tức là giảm xuống khi kinh tế tăng trưởng và tăng lên khi kinh tế suy thoái?
  3. Giả sử lãi suất ngắn hạn dự tính trong 5 năm lần lượt là 5%, 7%, 7%, 7%, 7%/năm. Hãy xác
  định lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 5 năm?
  4. Giả sử mức bù kỳ hạn từ 1 đến 5 năm lần lượt là 0%, 0.25%, 0.5%, 0.75% và 1%/năm, hãy
  tính lại lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 5 năm trong bài tập 3.
  5. Anh (Chị) dự báo lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp sẽ thay đổi như thế nào nếu như Chính
  phủ đứng ra bảo lãnh cho các trái phiếu đó?

  Gợi ý trả lời phần bài tập thực hành
  1. Tín phiếu kho bạc là loại tài sản không có rủi ro vỡ nợ trong khi đó trái phiếu công ty có rủi
  ro với nợ do vậy trái phiếu công ty sẽ phải có lãi suất cao hơn do rủi ro cao hơn.
  2. Trong giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ kinh doanh, các công ty hoạt động tốt và có
  lợi nhuận tốt, khả năng trả nợ tốt do vậy xác suất xảy ra vỡ nợ là thấp. Trong khi đó trong
  giai đoạn suy thoái, nhiều công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, khả năng trả nợ giảm
  xuống tức là rủi ro vỡ nợ tăng lên. Do vậy rủi ro vỡ nợ cao hơn trong giai đoạn suy thoái
  làm mức bù rủi ro tăng lên, do vậy mức bù rủi ro thường biến động ngược chiều với chu kỳ
  kinh doanh.
  3. Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 1 năm là 5%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm là (5 + 7)/2 = 6%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 3 năm là (5 + 7 + 7)/3 = 6,33%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 4 năm là (5 + 7 + 7 + 7)/4 = 6,5%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là là (5 + 7 + 7 + 7 + 7)/5 = 6,6%/năm.
  4. Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 1 năm là 5% + 0% = 5%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm là (5 + 7)/2 + 0,25% = 6,25%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 3 năm là (5 + 7 + 7)/3 + 0,5% = 6,83%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 4 năm là (5 + 7 + 7 + 7)/4 + 0,75% = 7,25%/năm.
  Lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là là (5 + 7 + 7 + 7 + 7)/5 + 1% = 7,6%/năm.
  5. Khi được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu của doanh nghiệp sẽ không có rủi ro vỡ nợ, do vậy
  lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp sẽ giảm xuống.

  TXNHLT02_Bai1_v1.0014106211 9

Download tài liệu Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ – Bài 1: Cấu trúc của lãi suất File Word, PDF về máy