[Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

Download


Nội dung bài 7 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ chế tạo tiền & các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền. Kết cấu nội dung 7 gồm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

 1. Nội dung 7
  CƠ CHẾ TẠO TIỀN &
  CÁC TÁC NHÂN
  THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH
  CUNG ỨNG TIỀN

  1
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Kết cấu nội dung 7
  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình
  cung ứng tiền tệ
  2. Cơ chế tạo tiền của ngân hàng
  thương mại

  2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Các tác nhân
  tác động lượng cung ứng tiền
  1. Ngân hàng trung ương
  2. Ngân hàng thương mại
  3. Những người gửi tiền
  4. Những người vay tiền

  3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Cơ chế tạo tiền của NHTM
  1. Mối liên hệ giữa tiền gửi & tiền dự
  trữ (R) – Mô hình số nhân tiền đơn
  (md)
  2. Thái độ của người gửi tiền & các
  NHTM – Mô hình số nhân tiền mở
  rộng (m)
  3. Chú ý: Khi tham gia vào quá trình tạo tiền
  các NHTM phải hoạt động như một hệ thống
  thống nhất
  4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Mô hình số nhân đơn (md)
  1. Điều kiện phân tích mô hình số nhân
  đơn
  • Thu nhập (Y)  D
  • Dự trữ vượt quá (ER) = 0
  2. Mô hình: bắt đầu từ R tăng lên 100
  triệu VND, Rd = 10%  những thay
  đổi lượng tiền tệ trong hệ thống ngân
  hàng & nền kinh tế
  5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Mô hình số nhân đơn (md)
  C NH A N C NH B N
  R + 10 D + 100 R + 9 D + 90
  ER’+ 90 ER’+ 81

  C NH C N C NH D N
  R + 8,1 D + 81 R + 7,29 D + 72,9
  ER’+ 72,9 ER’+ 65,61
  ………….
  6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Mô hình số nhân đơn (md)
  Các NH ΔD ΔER’ ΔR
  A 100,00 90,00 10,00
  B 90,00 81,00 9,00
  C 81,00 72,90 8,10
  D 72,90 65,61 7,29
  E 65,61 59,05 6,56
  G 59,05 53,13 5,91
  .
  .
  .
  ∑ Tất cả NH 1000,00 900,00 100,00
  7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Mô hình số nhân đơn (md)
  ΔD = ΔR + ΔR(1 – Rd) + ΔR(1 – Rd)2 + …..
  ΔD = ΔR{1 + (1 – Rd) + (1 – Rd)2 + ….. }
  ΔD = ΔR * (1/Rd)
  & 1/Rd là md
  md = 1/Rd

  8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. Mô hình số nhân đơn (md)
  Phân tích số nhân đơn bằng phương pháp đại số
  R = RR + ER
  ER = 0
   R = RR
  hay R = Rd * D
   D = R * 1/Rd
   ΔD = ΔR * 1/Rd
   md = 1/Rd

  9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Mô hình số nhân tiền mở rộng (m)
  1. Các khái niệm
  • MB = C + R  cơ số tiền
  • C  tiền mặt trong lưu thông
  • R  dự trữ trong hệ thống ngân hàng
  • RR  dự trữ bắt buộc
  • Rd  tỷ lệ dự trữ bắt buộc
  • ER  dự trữ vượt quá
  • C/D  tỷ lệ tiền mặt/tiền gửi
  • ER/D  tỷ lệ dự trữ vượt quá
  • M1 = C + D  mức cung ứng tiền
  10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Mô hình số nhân tiền mở rộng (m)
  2. Biến đổi đại hóa
  MB = C + R = C + RR + ER = C + (Rd * D) + ER
  = (C * D/D) + (Rd * D) + (ER * D/D)
  = D * (C/D + Rd + ER/D)
   D = MB * (1/(C/D + Rd + ER/D)
  M1 = C + D = (C * D/D) + D = D * (C/D + 1)
  M1 = MB * (C/D + 1)/(C/D + Rd + ER/D)
  11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy