[Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

Download


Nội dung bài 11 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về tỷ giá. Kết cấu nội dung 11 gồm: Tỷ giá, tỷ giá trong dài hạn, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dài hạn, tỷ giá trong ngắn hạn, so sánh lợi tức, cung cầu tài sản nội tệ (USD), cân bằng cung – cầu trên thị trường ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

 1. Tỷ giá

  • Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền này
  tính bằng đồng tiền khác
  • Ví du: 1 USD = 20.000 VNĐ
  • Đồng tiền yết giá: Là đồng tiền có có số
  đơn vị cố định là 1
  • Đồng tiền định giá: là đồng tiền có đơn vị
  thay đổi

  17-1
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Tỷ giá

  • Tăng giá – giá trị của một đồng tiền tăng
  so với giá trị đồng tiền khác
  • Giảm giá – giá trị của một đồng tiền
  giảm so với giá trị đồng tiền khác

  17-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Tỷ giá
  • Phương pháp yết tỷ giá:
  – Yết giá trực tiếp: ngoại tệ là đồng tiền yết
  giá, nội tệ là đồng tiền định giá
  Ví dụ: E (VNĐ/USD) = 20.000
  – Yếu giá gián tiếp: ngoại tệ là đồng tiền
  định giá, nội tệ là đồng tiền yết giá
  Ví dụ: E (USD/VNĐ) = 0.00005

  17-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Tỷ giá trong dài hạn

  • Quy luật một giá
  • Thuyết ngang giá sức mua

  17-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dài
  hạn

  • Mức giá cả
  • Hàng rào thương mại
  • Mức độ ưu thích hàng ngoại
  • Năng suất

  17-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. 17-6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn

  Chiều hướng Tỷ giá điều
  Nhân tố
  thay đổi chỉnh
  Mức giá cả trong
  nước
   
  Hàng rào thương
  mại
   

  Cầu nhập khẩu  
  Cầu hh xuất
  khẩu
   

  Năng suất  
  Ghi chú: Tỷ giá được niêm yết gián tiếp, tỷ giá tăng thì
  đồng nội tệ lên giá và ngược lại
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  17-7

 8. TỶ GIÁ TRONG NGẮN HẠN

  • Có thể định nghĩa: tỷ giá là giá cả của tài
  sản trong nước tính bằng tài sản nước
  ngoài
  • Sử dụng lý thuyết lượng cầu tài sản –
  Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến
  cầu tài sản (bằng đồng nội tệ) và những
  tài sản (bằng ngoại tệ) là lợi tức dự kiến
  của từng loại tài sản này

  17-8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. So sánh lợi tức
  Giả sử:
  – USD là đồng nội tệ và những tài sản bằng đồng USD được
  trả lãi iD
  – EUR là đồng ngoại tệ và những tài sản bằng EUR có lãi suất
  là iF
  – Để so sánh lợi tức dự kiến bằng USD và EUR, chúng ta phải
  quy đồng về một đơn vị tiền tệ:
  + Et = tỷ giá hiện tại
  + Et+1 = tỷ giá tương lai tại thời điểm tới
  e
  E t+ 1 – E t
  = mức độ điều chỉnh tỷ giá
  Et

  17-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. So sánh lợi tức dự tính
  Ta có:
  e
  D Et 1
  Et
  – RET USD tính bằng EUR = i
  Et

  – RET EUR = iF

  – Điều kiện ngang bằng lãi suất ta có:
  e e
  F D Et Et D F
  Et 1
  Et
  1
  i i
  i i Hoặc Et
  Et

  17-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Cung cầu tài sản nội tệ (USD)

  • Cầu:
   Lợi tức dự kiến
   Tại mức giá thấp, thì lượng cầu về tài sản
  USD tăng
  • Supply
   The amount of bank deposits, bonds,
  and equities in the U.S.
   Vertical supply curve
  17-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. Cân bằng cung – cầu trên thị trường ngoại hối

  Giả sử:
  – RET USD (RD) cố định.
  – RET EUR (RF) tính bằng
  đồng USD sẽ thay đổi do
  sự biến động của tỷ giá

  17-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. – Thay đổi tỷ giá do RET EUR tăng.
  – Lợi tức dự tính của tiền gửi nước ngoài tăng do lãi suất tiền
  gửi tăng hoặc do tỷ giá tương lai dự kiến giảm (đồng EUR
  tăng giá). Làm đường lợi tức dự kiến tiền gửi ngoại tệ chuyển
  dịch sang phải=>tỷ giá giảm 17-13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. – Thay đổi tỷ giá do RET USD tăng.
  – Lợi tức dự tính của tiền gửi trong nước tăng làm đường lợi
  tức dự kiến tiền gửi nội tệ chuyển dịch sang phải=>tỷ giá tăng
  (đồng nội tệ lên giá)
  17-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. – Thay đổi do tăng mức cung tiền
  – Lợi tức dự tính của tiền gửi trong nước tăng làm đường lợi
  tức dự kiến tiền gửi nội tệ chuyển dịch sang phải=>tỷ giá tăng
  (đồng nội tệ lên giá)
  17-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy