[Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

Download


Nội dung bài 10 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về chính sách tiền tệ. Kết cấu nội dung 10 gồm: Tác động của ngân hàng trung ương đến cung tiền M1; mục tiêu, công cụ & cơ chế tác động của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

 1. Nội dung 10
  CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  1

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. Kết cấu nội dung 10
  1. Tác động của NHTW đến cung tiền M1
  2. Mục tiêu, công cụ & cơ chế tác động
  của chính sách tiền tệ (CSTT)

  2

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Tác động
  của NHTW đến M1
  1. Quản lý lượng cung tiền
  2. Kiểm soát lượng cung tiền
  3. Thực thi mục tiêu của chính sách tiền tệ

  3

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Mục tiêu cuối cùng
  của chính sách tiền tệ
  1. Cũng là mục tiêu cuối cùng của chính
  sách kinh tế vĩ mô
  2. Cụ thể
  • Tăng trưởng kinh tế
  • Tạo công ăn việc làm
  • Kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả &
  giá trị đồng tiền
  • Ổn định sức mua đối
  4

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Đặc điểm
  của mục tiêu cuối cùng
  1. Có sự mâu thuẫn & xung đột với nhau
  trong quá trình thực hiện các mục tiêu
  cuối cùng của chính sách kinh tế vĩ mô
  2. Phải lựa chọn mục tiêu trung gian cho
  mỗi giai đoạn trong quá trình thực hiện
  các mục tiêu cuối cùng

  5

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. Mục tiêu trung gian của CSTT
  1. Các căn cứ lựa chọn mục tiêu trung gian
  • Phải đảm bảo từng bước thực hiện mục
  tiêu cuối cùng
  • Phải có khả năng kiểm soát khi thực
  hiện mục tiêu trung gian
  • Phải có khả năng lượng hoá tác động
  khi thực hiện mục tiêu trung gian

  6

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Mục tiêu trung gian của CSTT
  2. Mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ
  • Lượng cung tiền

  • Lãi suất

  • Chú ý: giữa (2) mục tiêu trung gian của
  CSTT, NHTW chỉ có thể chọn (1)

  7

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. Công cụ của chính sách tiền tệ
  1. Trực tiếp
  • Hạn chế tín dụng
  • Lãi suất
  2. Gián tiếp
  • Nghiệp vụ thị trường mở (mua, bán CK)
  • Chính sách lãi suất chiết khấu (iCK)
  • Chính sách dự trữ bắt buộc (Rd)
  8

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. Cơ chế tác động của CSTT
  1. Thay đổi số nhân tiền (Rd, iCK)
  2. Thay đổi cơ số tiền (MB)
  3. Thay đổi đầu tư vào nền kinh tế
  4. Thay đổi mức thất nghiệp
  5. Thay đổi thu nhập của các tác nhân
  trong nền kinh tế
  6. Thực hiện mục tiêu cuối cùng của
  CSTT 9

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Bài tập 1
  1. Có bảng cân đối thống nhất cho NHTW &
  NHTM Việt Nam (tính theo 1000tỷ đồng)
  như sau:
  Có NHTW Nợ
  Tiền nước ngoài + 3000 Tiền giấy NH + 24000
  Vàng + 5000 Tiền gửi NH + 1000
  Chứng khoán + 20.000 Tiền gửi CFủ + 3000

  10

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Bài tập 1
  Có NHTM Nợ
  Tiền gửi NHTW + 1000 Tiền gửi không
  Cho vay + 0 kỳ hạn + 6000
  Chứng khoán + 5000
  a) Giả sử Rd là 1/6 & C/D là 4/1. Hãy sử dụng
  thông tin trong bảng cân đối trên để tính các chỉ
  số m, MB & M1=

  11

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế tiền tệ – Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư File Word, PDF về máy