[Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh

Download


Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – ngân hàng – Bài 4: Cơ chế hình thành lãi suất thị trường. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Cơ chế hình thành và thay đổi của lãi suất trên thị trường trái phiếu, tiền tệ; tác động của rủi ro & kỳ hạn tới lãi suất. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
  KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

  BÀI 4
  CƠ CHẾ HÌNH THÀNH LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG

  GVGD: TS. Trần Thị Vân Anh

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. YÊU CẦU CHUNG

  1. Cơ chế hình thành và thay đổi
  của lãi suất trên thị trường trái
  phiếu, tiền tệ
  2. Tác động của rủi ro & kỳ hạn
  tới lãi suất
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT

  1. Mô hình khuôn mẫu tiền vay
  (phân tích lãi suất trên thị trường
  trái phiếu) – I. Fisher
  2. Mô hình khuôn mẫu ưa thích tiền
  mặt (phân tích lãi suất trên thị
  trường tiền tệ) – J. M. Keynes
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. KHUÔN MẪU TIỀN VAY

  1. Tiếp cận TT trái phiếu giải thích cơ
  chế hình thành & điều chỉnh lãi suất.
  Cung cầu TP quyết định lãi suất.
  2. Cung – Cầu TP, lãi suất cân bằng (i*)
  & nhân tố làm thay đổi (i*)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. ĐỒ THỊ MINH HỌA

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. ĐỒ THỊ MINH HỌA

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. KHUÔN MẪU TIỀN VAY – P*

  • Cung trái phiếu tỷ lệ thuận với Pb & cầu trái
  phiếu tỷ lệ nghịch với Pb  BS dốc lên & BD
  dốc xuống
  • BS & BD cắt nhau xác định điểm cân bằng trên
  thị trường trái phiếu
  • Điểm cân bằng xác định Pb* & Qb* cân bằng.
  Điểm cân bằng cũng xác định xu hướng vận
  động của thị trường trái phiếu  CƠ CHẾ TỰ
  ĐIỀU CHỈNH
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  1-7

 8. KHUÔN MẪU TIỀN VAY – i*

  • Cung trái phiếu tỷ lệ nghịch với i & cầu trái
  phiếu tỷ lệ thuận với i  BS dốc xuống & BD
  dốc lên
  • BS & BD cắt nhau xác định điểm cân bằng
  trên thị trường trái phiếu
  • Điểm cân bằng xác định i* & Qb* cân bằng.
  Điểm cân bằng cũng xác định xu hướng vận
  động của thị trường trái phiếu  CƠ CHẾ
  TỰ ĐIỀU CHỈNH
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. KHUÔN MẪU TIỀN VAY – cung cầu tiền vay & i*

  Cung tiền vay (LS) tỷ lệ thuận với i & cầu
  tiền vay (LD) tỷ lệ nghịch với i  LS dốc lên
  & LD dốc xuống
  LS & LD cắt nhau xác định điểm cân bằng
  trên thị trường tiền vay
  Điểm cân bằng xác định i* & Qb* cân bằng.
  Điểm cân bằng cũng các định xu hướng vận
  động của thị trường tiền vay  CƠ CHẾ
  TỰ ĐIỀU CHỈNH
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẦU TRÁI PHIẾU
  Biến động của Biến động của
  Nhân tố
  nhân tố cầu TP

  Của cải  , dịch phải

  Lợi tức dự kiến so
   , dịch phải
  với TS khác

  Độ rủi ro  , dịch trái

  Tính lỏng so với
   , dịch phải
  tài sản khác

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CUNG TRÁI PHIẾU

  Biến động của Biến động của
  Nhân tố
  nhân tố cung TP

  Cơ hội đầu tư  , dịch phải
  Lạm phát dự
   , dịch phải
  tính
  Hoạt động của
   , dịch phải
  Chính phủ

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƢỞNG
  CẢ CUNG & CẦU TRÁI PHIẾU

  1. Lạm phát dự tính ( e)
  2. Chu kỳ kinh doanh (tăng trưởng,
  suy thoái)
  * Biến động của lãi suất là kết quả
  dịch chuyển của cả hai đường cung
  và cầu trái phiếu
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. LẠM PHÁT DỰ TÍNH ( e) (HIỆU ỨNG FISHER)

  * e tăng : (ir = in – e)

  – Lượng cung trái phiếu
  tăng, BS dịch phải
  – Lượng cầu trái phiếu giảm,
  BD dịch trái.
  Lãi suất cân bằng tăng lên
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. ĐỒ THỊ MINH HỌA
  Lãi suất (i) Bd2

  i*2 2 Bd1

  i*1 1
  BS1 Bs2
  Lượng trái phiếu (Qb)
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. HIỆU ỨNG FISHER

  – Hiệu ứng Fisher: Lạm phát dự tính
  và lãi suất biến thiên theo nhau:
  Lạm phát dự tính tăng thì lãi suất
  tăng.
  – Cơ sở của việc sử dụng công cụ lãi
  suất để chống lạm phát.
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 16. CHU KỲ KINH DOANH

  1. Giai đoạn tăng trƣởng:
  – Cung trái phiếu tăng, BS dịch phải
  – Cầu trái phiếu cũng tăng, BD dịch phải
  → Lãi suất thị trường i* tăng
  2. Giai đoạn suy thoái
  → Lãi suất thị trường sẽ giảm
  Chú ý: điều kiện giả thiết BS dịch chuyển nhanh
  hơn BD
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-16
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 17. ĐỒ THỊ MINH HỌA

  Lãi suất (i) Bd1
  Bd2
  i*2 2
  i*1 1
  Bs2
  BS1
  Q1 Q2 Lượng TP (Qb)

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-17
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 18. KHUÔN MẪU ƢA THÍCH TIỀN MẶT

  1. Tiếp cận TT tiền tệ giải thích cơ chế hình
  thành & điều chỉnh lãi suất. Cung cầu tiền
  tệ quyết định lãi suất.
  2. Cung – Cầu TT, lãi suất & cân bằng (i*) &
  nhân tố làm thay đổi (i*)

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-18
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 19. KHUÔN MẪU ƢA THÍCH TIỀN MẶT

  Lãi suất (i)
  MS
  i1
  i* E
  i2
  MD

  M* M
  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-19
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 20. KHUÔN MẪU ƢA THÍCH TIỀN MẶT

  1. Đường cung tiền (Ms): không trực
  tiếp chịu ảnh hưởng của i → đường
  Ms thẳng đứng
  2. Đường cầu tiền (Md): tỷ lệ nghịch
  với i → Đường Md dốc xuống

  TS. Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 1-20
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế học tiền tệ – Ngân hàng: Bài 4 – TS. Trần Thị Vân Anh File Word, PDF về máy