[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

Download


Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 2) nối tiếp phần 1 tiếp tục tìm hiểu khái quát về chọn mẫu kiểm toán; các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán; kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán; chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

 1. BÀI 4
  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  CỦA KIỂM TOÁN (Phần 2)

  TS. Đinh Thế Hùng – ThS. Lê Quang Dũng
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015105212 1

 2. 3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG KIỂM TOÁN

  3.1. Khái quát về chọn mẫu kiểm toán

  3.2. Các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán

  3.3. Kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán

  3.4. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ

  v1.0015105212 2

 3. 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CHỌN MẪU KIỂM TOÁN
  • Chọn mẫu kiểm toán là việc lựa chọn một số phần tử
  (gọi là mẫu) từ một tập hợp các phần tử (gọi là tổng
  thể) và dùng các đặc trưng của mẫu để rút ra các suy
  đoán về đặc trưng của toàn bộ tổng thể.
  • Yêu cầu cơ bản của chọn mẫu: Mẫu được chọn phải
  là mẫu đại diện mang đầy đủ các đặc trưng của tổng
  thể mà mẫu được chọn ra.
  • Các loại rủi ro trong chọn mẫu kiểm toán:
   Rủi ro do chọn mẫu là khả năng mà kết luận của kiểm toán viên dựa trên mẫu sai
  lệch so với kết luận mà kiểm toán viên cũng sử dụng thử nghiệm tương tự áp dụng
  đối với toàn bộ tổng thể.
   Rủi ro không do chọn mẫu là khả năng kiểm toán viên đưa ra những kết luận sai lầm
  không phải do lỗi chọn mẫu mà do các yếu tố không liên quan trực tiếp đến việc
  chọn mẫu.

  v1.0015105212 3

 4. 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CHỌN MẪU KIỂM TOÁN (tiếp theo)
  • Các loại chọn mẫu kiểm toán:

  Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ

  Theo hình thức biểu hiện

  Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật

  Chọn mẫu xác suất

  Theo cách thức thực hiện

  Chọn mẫu phi xác suất

  v1.0015105212 4

 5. 3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

  3.2.1. Chọn mẫu xác suất theo đơn vị hiện vật

  3.2.2. Chọn mẫu phi xác suất

  v1.0015105212 5

 6. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT
  • Khái niệm: Chọn mẫu xác suất là cách chọn khách quan theo phương pháp xác định,
  bảo đảm cho mọi phần tử cấu thành tổng thể đều có khả năng như nhau trong việc
  hình thành mẫu chọn.
  • Chọn mẫu xác suất có các loại hình cụ thể:
   Chọn mẫu xác suất theo bảng số ngẫu nhiên.
   Chọn mẫu xác suất theo chương trình vi tính.
   Chọn mẫu xác suất theo khoảng cách.
  Chọn mẫu xác suất theo bảng số ngẫu nhiên
  • Bảng số ngẫu nhiên là bảng kê các con số độc lập được xếp ngẫu nhiên phục vụ cho
  chọn mẫu. (Xem cụ thể tại trang 155 – 156 Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, Chủ biên
  GS.TS. Nguyễn Quang Quynh – TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (2008).
  • Bảng số ngẫu nhiên bao gồm 105.000 số ngẫu nhiên do Hội đồng Thương mại Liên
  quốc gia ban hành.
  • Các con số ngẫu nhiên đều là các số có 5 chữ số và được xếp theo hình bàn cờ.

  v1.0015105212 6

 7. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)
  Chọn mẫu theo bảng số ngẫu nhiên
  • Bước 1: Định dạng phần tử hay định lượng đối tượng kiểm toán bằng hệ thống các
  con số duy nhất.
  • Bước 2: Xác định mối quan hệ giữa các phần tử đã định dạng với số ngẫu nhiên trong
  bảng số ngẫu nhiên.
   Trường hợp 1: Số chữ số của các phần tử đã định dạng bằng 5 chữ số thì lấy
  nguyên số ngẫu nhiên trong bảng.
   Trường hợp 2: Số chữ số của phần tử đã định dạng nhỏ hơn 5 chữ số.
   Có 4 chữ số (4/5): có 2 cách chọn.
   Có 3 chữ số (3/5): có 3 cách chọn.
   Có 2 chữ số (2/5): có 4 cách chọn.
   Trường hợp 3: Số chữ số lớn hơn 5 chữ số thì sẽ lấy sang cột bên cạnh các chữ
  số để có số ngẫu nhiên phù hợp.

  v1.0015105212 7

 8. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)
  Chọn mẫu theo bảng số ngẫu nhiên
  • Bước 3: Xác định lộ trình sử dụng bảng số ngẫu
  nhiên (Chọn theo 2 hướng).
  • Chọn theo chiều dọc:
   Chọn từ trên xuống dưới.
   Chọn từ dưới lên trên.
  • Chọn theo chiều ngang:
   Chọn từ phải qua trái
   Chọn từ trái qua phải.
  • Bước 4: Xác định điểm xuất phát: Điểm xuất phát
  phải được xác định ngẫu nhiên.

  v1.0015105212 8

 9. BẢNG SỐ NGẪU NHIÊN

  v1.0015105212 9

 10. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)
  Ví dụ chọn mẫu theo bảng số ngẫu nhiên: Chọn 5 Phiếu chi từ tập hợp các Phiếu chi có số
  hiệu từ 2564 đến 6839 theo cách chọn mẫu sử dụng bảng số ngẫu nhiên, với điểm xuất
  phát là Dòng 1 Cột 3.
  Bài giải:
  • Bước 1: Định dạng các phần tử: (2564 – 6839).
  Do yêu cầu chỉ lựa chọn các Phiếu chi có số hiệu từ 2564 đến 6839 nên các Phiếu chi
  có số hiệu nhỏ hơn 2564 và Phiếu chi số hiệu lớn hơn 6839 sẽ bị loại, không được
  lựa chọn.
  • Bước 2: Xác định mối quan hệ: Quan hệ 4/5.
  Do số hiệu của các phiếu chi chỉ có 4 chữ số nhưng số ngẫu nhiên trên Bảng số ngẫu
  nhiên có 5 chữ số nên có 2 cách lựa chọn là chọn 4 chữ số đầu tiên hoặc 4 chữ số cuối
  của số ngẫu nhiên.
  Giả sử chọn 4 chữ số đầu của số ngẫu nhiên trên bảng số.

  v1.0015105212 10

 11. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)
  Ví dụ chọn mẫu theo bảng số ngẫu nhiên: Chọn 5 Phiếu chi từ tập hợp các Phiếu chi có số
  hiệu từ 2564 đến 6839 theo cách chọn mẫu sử dụng bảng số ngẫu nhiên, với điểm xuất
  phát là Dòng 1 Cột 3.
  Bài giải:
  • Bước 3: Xác định lộ trình sử dụng Bảng số ngẫu nhiên: Cần phải chọn cách di chuyển
  theo cả 2 hướng của Bảng số là theo cột và theo hàng. Giả sử bài này lựa chọn theo
  hướng sau:
   Di chuyển theo cột: Đi theo chiều từ trên xuống dưới.
   Di chuyển theo hàng: Đi theo chiều từ trái qua phải.
  • Bước 4: Xác định điểm xuất phát:
   Theo đề bài cho điểm xuất phát là Dòng 1, cột – tại điểm đó có số ngẫu nhiên là: 01536.
   Theo quy định trong bước 2 là lấy 4 chữ số đầu của số ngẫu nhiên do đó số ngẫu
  nhiên bắt đầu được sử dụng để lựa chọn là: 0153.

  v1.0015105212 11

 12. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)
  • Kết quả chọn mẫu theo bảng Số ngẫu nhiên (2564 – 6839)
   Số ngẫu nhiên đầu tiên được dùng để lựa chọn là 0153 không nằm trong khoảng từ
  (2564 – 6839) theo quy định tại bước 1 do đó bị Loại.
   Sau đó sẽ di chuyển xuống dòng 2, cột 3 sẽ lựa chọn được số 2559 và cũng không
  nằm trong khoảng từ (2564 – 6839) nên cũng bị Loại
   Tương tự như vậy đến dòng 7, cột 3 lựa chọn được số 5642 và số này nằm trong
  khoảng từ (2564 – 6839) nên được Chọn hay Phiếu chi số 5642 sẽ được rút ra để
  kiểm tra.
   Với cách chọn như trên, tại dòng 9, dòng 10, dòng 12 và dòng 13 của cột 3, sẽ chọn
  được các số 6366, 5334, 4823, 5263 cũng nằm trong khoảng từ (2564 – 6839) và
  các Phiếu chi có số hiệu tương ứng sẽ được lựa chọn rút ra để kiểm tra.

  v1.0015105212 12

 13. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)

  Chọn mẫu theo hệ thống
  • Khái niệm: Chọn mẫu ngẫu nhiên theo hệ thống là quá trình chọn máy móc theo khoảng
  cách được xác định trên cơ sở kích cỡ của quần thể và số lượng mẫu cần chọn.
  • Các bước tiến hành lấy mẫu:
   Bước 1: Xác định quy mô tổng thể (N).
  Nếu là dãy số liên tục thì quy mô tổng thể được xác định như sau:
  N = (Phần tử cuối – Phần tử đầu) + 1
   Bước 2: Xác định quy mô mẫu (M).
  M = Số lượng mẫu cần chọn
   Bước 3: Xác định khoảng cách cố định (K).
  K= N/M
   Bước 4: Xác định điểm xuất phát (M1).
  Mi = M(i –1) + K hoặc Mi = M1 + (i – 1) × K

  v1.0015105212 13

 14. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)
  Ví dụ chọn mẫu theo khoảng cách: Chọn 5 Phiếu chi từ tập hợp các Phiếu chi có số hiệu từ
  2564 đến 6839 theo cách chọn mẫu hệ thống, với điểm xuất phát là M1= 2800.
  Bài giải:
  • Bước 1: Xác định quy mô tổng thể
  Đây là một dãy liên tục các Phiếu chi do đó quy mô tổng thể được xác định như sau:
  N = (6839 – 2564) + 1= 4276
  • Bước 2: Xác định kích cỡ mẫu: Theo yêu cầu đề bài cần phải chọn 5 Phiếu chi do đó
  M = 5.

  v1.0015105212 14

 15. 3.2.1. CHỌN MẪU XÁC SUẤT THEO ĐƠN VỊ HIỆN VẬT (tiếp theo)
  Ví dụ chọn mẫu theo khoảng cách: Chọn 5 Phiếu chi từ tập hợp các Phiếu chi có số hiệu từ
  2564 đến 6839 theo cách chọn mẫu hệ thống, với điểm xuất phát là M1= 2800.
  Bài giải:
  • Bước 3: Xác định khoảng cách cố định.
  K = 4276/ 5 = 855,2  Tuy nhiên không có Phiếu chi số 855,2 do đó sẽ lựa chọn số
  nguyên là 855.
  • Bước 4: Xác định điểm xuất phát.
   M1= 2800 (đã cho trong đề bài)
   Phần tử thứ 2 được xác định theo công thức:
  M2 = M1 + (2 – 1) × K  M2 = 2800 + (2 – 1) × 855 = 3655
  Hoặc M2 = M1 + K  M2 = 2800 + 855 = 3655
   Tương tự: M3 = 2800 + (3 – 1) × 855 = 4510
  = 3655 + 855 = 4510
   M4 = 5365
   M5 = 6220

  v1.0015105212 15

 16. 3.2.2. CHỌN MẪU PHI XÁC SUẤT
  • Khái niệm: Chọn mẫu phi xác suất là cách chọn mẫu
  theo phán đoán chủ quan và không dựa theo
  phương pháp máy móc, khách quan.
  • Trong chọn mẫu phi xác suất gồm:
   Chọn mẫu theo khối.
   Chọn mẫu theo nhận định.

  v1.0015105212 16

 17. 3.2.2. CHỌN MẪU PHI XÁC SUẤT (tiếp theo)
  Chọn mẫu theo khối
  • Khái niệm: Chọn mẫu theo khối là việc chọn một tập hợp các mẫu liên tục trong một dãy
  nhất định.
  • Nguyên tắc: Khi phần tử đầu tiên trong khối đã được chọn thì phần còn lại cũng được
  chọn tất yếu.
  • Ví dụ: Chọn 10 phiếu thu bắt đầu từ số 3472 – 3472 – 3481.
  Chọn mẫu theo nhận định
  • Khái niệm: Chọn mẫu theo nhận định là việc chọn mẫu hoàn
  toàn dựa trên những xét đoán chủ quan của nhà nghề.
  • Trong nhiều trường hợp, khi có kích cỡ mẫu nhỏ hoặc có
  tính huống không bình thường… chọn mẫu theo nhận định
  sẽ tạo cơ hội tốt cho sự xuất hiện của những mẫu đại diện.
  • Điều kiện tiến hành: Kiểm toán viên phải nắm được đặc
  điểm cơ bản của khách thể kiểm toán và ấn định được mẫu
  đại diện trước khi chọn mẫu.

  v1.0015105212 17

 18. 3.3. KỸ THUẬT PHÂN TẦNG TRONG CHỌN MẪU KIỂM TOÁN
  • Khái niệm
  Phân tầng là kỹ thuật phân chia một tổng thể thành nhiều nhóm nhỏ hơn mà các đơn vị
  trong cùng một nhóm có đặc tính khá tương đồng với nhau.
  • Mục đích
  Việc phân tầng sẽ làm giảm sự khác biệt trong cùng một tầng và giúp kiểm toán viên
  tập trung vào những bộ phận chứa đựng nhiều khả năng sai phạm.
  • Bảng phân tầng các khoản phải thu:

  Tầng Qui mô Cấu tạo của tầng Chọn mẫu
  1 22 Các khoản phải thu có giá trị > 5.000 USD Kiểm tra 100%
  2 121 Tất cả các khoản có giá trị từ 1.000 đến Dựa trên BSNN
  5.000 USD
  3 85 Tât cả các khoản có giá trị < 1.000 USD Chọn hệ thống
  4 14 Các khoản có số dư có Kiểm tra 100%

  v1.0015105212 18

 19. 3.4. CHỌN MẪU THEO ĐƠN VỊ TIỀN TỆ

  3.4.1. Đặc trưng

  3.4.2. Chọn mẫu ngẫu nhiên theo đơn vị tiền tệ sử dụng bảng số ngẫu nhiên

  3.4.3. Chọn mẫu ngẫu nhiên theo đơn vị tiền tệ theo phương pháp hệ thống

  3.4.4. Ví dụ

  v1.0015105212 19

 20. 3.4.1. ĐẶC TRƯNG
  • Đơn vị mẫu được chuyển hoá từ đơn vị hiện vật sang
  đơn vị tiền tệ.
  • Mỗi đơn vị tiền tệ trở thành một phần tử của tập hợp.
  • Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ cũng sử dụng các kỹ
  thuật chọn mẫu phổ biến.
  • Tổng thể sẽ là số tiền luỹ kế của đối tượng kiểm toán.
  • Trọng tâm kiểm toán thường rơi vào các đơn vị có giá
  trị lớn.
  • Kích cỡ mẫu thường lớn hơn so với đơn vị hiện vật.

  v1.0015105212 20

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 – TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2) File Word, PDF về máy