[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

Download


“Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán” giúp sinh viên hiểu được vai trò của kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động quản lý và những yếu tố nào của quản lý có tác động đến hoạt động kiểm tra kiểm soát; bản chất của kiểm toán thông qua việc tìm hiểu các quan điểm khác nhau về kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán đối với các đối tượng sử dụng thông tin tài chính của đơn vị cũng như đối với các nhà quản lý trong đơn vị.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

 1. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  BÀI 1 BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ Ý NGHĨA CỦA KIỂM TOÁN

  Hướng dẫn học
  Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
   Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
  thảo luận trên diễn đàn.
   Đọc tài liệu:
  Giáo trình Lý thuyết kiểm toán – NXB Tài chính – GS.TS. Nguyễn Quang Quynh và
  PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.
   Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
  qua email.
   Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
  Nội dung
  Bài học này giới thiệu các vấn đề về kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất của kiểm
  toán; chức năng của kiểm toán; và ý nghĩa của kiểm toán trong quản lý.
  Mục tiêu
   Giúp sinh viên hiểu được vai trò của kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động quản lý và
  những yếu tố nào của quản lý có tác động đến hoạt động kiểm tra kiểm soát.
   Giúp sinh viên nhận thức được bản chất của kiểm toán thông qua việc tìm hiểu các
  quan điểm khác nhau về kiểm toán.
   Giúp sinh viên nắm bắt được các chức năng cơ bản của kiểm toán.
   Giúp sinh viên thấy rõ được ý nghĩa của kiểm toán đối với các đối tượng sử dụng thông
  tin tài chính của đơn vị cũng như đối với các nhà quản lý trong đơn vị.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 1

 2. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  Tình huống dẫn nhập
  Điều gì đã xảy ra đối với hoạt động quản lý tại Công ty Spakling?
  Công ty Spakling là một công ty chuyên sản xuất sản phẩm nhựa với đặc điểm sản phẩm rất đa
  dạng và doanh thu lớn. Công ty có ba nhà máy sản xuất nằm ở hai thành phố lớn. Mỗi nhà máy
  của công ty có hàng nghìn công nhân viên với trình độ tay nghề khá đồng đều. Cuối năm, báo
  cáo của ban quản trị cho thấy mức cổ tức chia cho các cổ đông không ngừng tăng lên so với các
  năm trước. Tuy nhiên, trong năm tài chính 2013 doanh thu dự kiến không đạt được ở mức 1.250
  tỷ VNĐ như đã đề ra. Tỷ lệ cổ tức giảm 0,05% so với năm trước. Nhiều vấn đề nảy sinh giữa
  người lao động và nhà quản lý về đãi ngộ, đánh giá chất lượng lao động, thời gian lao động, bảo
  hộ lao động,… tại các nhà máy dẫn tới khiếu nại lên ban Giám đốc công ty.

  1. Giả sử cổ đông có ý kiến cho rằng báo cáo tài chính năm nay có nhiều vấn
  đề nghi vấn. Theo bạn hoạt động kiểm tra, kiểm soát nào nên được duy trì để
  đảm bảo niềm tin của những nhà đầu tư vào Công ty? Giải thích tại sao?
  2. Với quy mô và những vấn đề phát sinh phức tạp như vậy, theo bạn Công ty
  nên tạo ra những mắt xích kiểm tra, kiểm soát cụ thể thế nào để đạt được
  mục tiêu quản lý, mục tiêu kinh doanh?

  2 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 3. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  1.1. Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý
  1.1.1. Quản lý
  1.1.1.1. Khái niệm về quản lý
  Có nhiều quan điểm khác nhau về quản lý. Tuy
  nhiên, ở đây chúng ta xem xét trong mối quan hệ
  với việc hình thành và phát triển của kiểm toán thì
  quản lý được hiểu như sau:
  Quản lý là một quá trình định hướng và tổ chức thực
  hiện các hướng đã định trên cơ sở những nguồn lực
  xác định nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
  Ví dụ: Trong một doanh nghiệp sản xuất. Trên cơ
  sở các nguồn lực đã có và sẽ có như các nguồn lực về nguyên vật liệu, máy móc thiết
  bị, lao động… sẽ định hướng sản xuất loại hình sản phẩm nào đó, đưa ra đường lối
  (còn gọi là chiến lược) hoạt động  hình thành nên các chính sách và xác định các
  mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải xác định được mình sản xuất
  cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào  đưa ra các chỉ thị cụ thể về điều
  hành. Sau đó mới tiến hành hoạt động sản xuất theo các hướng đã định để đạt được
  hiệu quả cao nhất.
  Hiệu quả cao nhất có nghĩa là thu được kết quả nhiều nhất với chi phí bỏ ra là ít nhất.

  1.1.1.2. Các giai đoạn của quản lý
  Quản lý bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn định hướng và giai đoạn tổ chức thực hiện các
  hướng đã định.
   Thứ nhất, giai đoạn định hướng
  Đây là một giai đoạn rất quan trọng, đòi hỏi người định hướng phải có óc xét đoán
  tổng quát,… hội tụ các yếu tố của một nhà quản lý. Người ta thường ví: “Một
  người lo bằng cả kho người làm” để nói nên tầm quan trọng của việc định hướng.
  Định hướng có tốt thì khi thực hiện mới đạt được hiệu quả cao nhất.
  Trong giai đoạn này, cần tiến hành các bước công việc sau:
  o Tiến hành dự báo các nguồn lực (nguồn lực về vốn, lao động, tài nguyên).
  Phải biết được rằng khả năng mình có đến đâu, vốn tự có bao nhiêu và có thể
  huy động từ nguồn vốn vay thế nào, lao động thì phải dự báo cả số lượng và
  chất lượng (tay nghề kỹ thuật). Rồi dự báo cả nguồn nguyên vật liệu có thể
  cung ứng cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ
  hiện nay khi mà tài nguyên thiên nhiên đang rất khan hiếm và cạn kiệt dần thì
  việc dự báo nguồn tài nguyên có thể đáp ứng cho doanh nghiệp là việc cần
  thiết để định hướng quá trình sản xuất, kinh doanh.
  o Sau khi đã xác định được các nguồn lực thì tiến hành đề ra các mục tiêu cần và
  có thể đạt tới, xây dựng các chương trình, kế hoạch…
  Trong giai đoạn này, cần kiểm tra các thông tin về nguồn lực, về xây dựng các
  mục tiêu, chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo có khả năng thực hiện được.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 3

 4. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  Ví dụ: Một công ty sản xuất dự báo cần 1.000 tấn nguyên vật liệu để sản xuất.
  Thì trong giai đoạn định hướng, cần kiểm tra lại thông tin dùng để dự báo có
  chính xác hay không. Thông tin dùng để dự báo có thể là thông tin về thị
  trường tiêu thụ, về việc kết hợp với các nguồn lực khác như: năng lực máy móc
  thiết bị, nguồn nhân lực… sử dụng để dự báo ở đây có sát với thực tế hay
  không. Vì nếu không dự báo chính xác có thể dẫn đến các tình trạng:
   Thứ nhất, dự trữ quá nhiều sẽ gây dư thừa, ứ đọng vốn và lợi nhuận sẽ
  không cao.
   Thứ hai, dự trữ quá ít sẽ ảnh hưởng đến
  sản xuất, gây gián đoạn sản xuất dẫn tới
  việc lãng phí các nguồn lực khác.
  Ngoài ra, khi xây dựng mục tiêu (Ví dụ, xác
  định mục tiêu năm nay phải đạt được lợi
  nhuận là 1 tỷ đồng), cần kiểm tra lại xem nó
  có phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp
  mình hay không…
   Thứ hai, giai đoạn tổ chức thực hiện
  Phối hợp các nguồn lực theo các phương án tối ưu nhằm hoàn thành các mục tiêu
  đã đề ra.
  Trong giai đoạn này, cần kiểm tra quá trình và kết quả thực hiện để qua đó điều
  chỉnh lại các định mức, xây dựng lại các mục tiêu, các chương trình, kế hoạch…
  Trong giai đoạn tổ chức thực hiện này, từng hành vi sẽ được thực thi và cũng cần
  có sự phối hợp với nhau. Đồng thời với quá trình thực thi các hành vi là quá trình
  kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các hành vi cho phù hợp hơn và đạt hiệu quả cao hơn.
  Ví dụ: Một Công ty chế biến hải sản của Việt Nam chuyên sản xuất cá basa để
  xuất khẩu sang Mỹ. Đầu năm, Công ty đã đặt kế hoạch xuất khẩu sang Mỹ 1.000
  tấn hàng. Tuy nhiên, trong năm, do có sự kiện bất thường xảy ra, đó là Việt Nam
  bị kiện bán phá giá trên thị trường Mỹ. Vì thế, Công ty phải điều chỉnh kế hoạch
  sản xuất và điều chỉnh chiến lược xuất khẩu sang thị trường khác như thị trường
  Châu Âu.
  Như vậy, kiểm tra, kiểm soát không phải là một giai đoạn hay một pha của quản lý mà
  nó được thực hiện ở tất cả các giai đoạn của quá trình này. Do đó, cần quan niệm rằng
  kiểm tra, kiểm soát là một chức năng của quản lý.
  Kiểm tra, kiểm soát là một chức năng của quản lý, ở đâu có quản lý thì ở đó có kiểm
  tra, kiểm soát. Tuy nhiên, chức năng này được thể hiện rất khác nhau tùy thuộc vào cơ
  chế kinh tế và cấp quản lý, vào loại hình hoạt động cụ thể, vào truyền thống văn hóa
  và những điều kiện kinh tế xã hội khác của mỗi nơi trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể.

  4 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 5. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra, kiểm soát

  Sơ đồ: Các yếu tố ảnh hưởng tới kiểm tra, kiểm soát trong quản lý

  1.1.2.1. Cấp quản lý
   Cấp quản lý vĩ mô (cấp nhà nước)
  Nhà nước là người quản lý và cũng là người thực hiện kiểm tra, kiểm soát dưới hai
  hình thức: kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp.
  o Kiểm tra trực tiếp: Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu sẽ tiến hành kiểm tra
  các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, kiểm tra các nguồn lực, kiểm tra quá
  trình và kết quả thực thực hiện các mục tiêu của các đơn vị, kiểm tra tính trung
  thực của các thông tin và tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ…
  Với tư cách chủ sở hữu thì Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra đối với vốn, tài sản
  thuộc sở hữu của nhà nước như đối với các xí nghiệp công, đơn vị sử dụng
  ngân sách nhà nước khi nhà nước giao cho các đơn vị này thực hiện các mục
  tiêu, chương trình kinh tế – xã hội…
  Kiểm tra trực tiếp thường gắn với các kết luận làm rõ các vụ việc được kiểm
  tra, các quyết định điều chỉnh, xử lý gắn với kết luận kiểm tra thì được gọi là
  thanh tra.
  o Kiểm tra gián tiếp: Nhà nước sử dụng kết quả kiểm tra của các chuyên gia hoặc
  các tổ chức kiểm tra độc lập để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế qua các
  chính sách.
  Ví dụ: Nhà nước sử dụng kết quả kiểm tra của:
   Cơ quan thuế: Hàng năm, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính cho
  cơ quan Thuế.
   Cơ quan chuyên ngành: Cụ thể là đội ngũ thanh tra chuyên ngành (thanh tra
  tài chính, thanh tra xây dựng, thanh tra khoa học và môi trường,…).
   Kiểm toán độc lập: Các doanh nghiệp thuê cơ quan kiểm toán độc lập thực
  hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
  Nhà nước có thể sử dụng kết quả kiểm tra của các cơ quan này để có được
  những quyết định đúng đắn trong việc ban hành các chính sách quản lý vĩ mô
  của mình.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 5

 6. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

   Cấp quản lý vi mô (cấp đơn vị cơ sở)
  Hoạt động kiểm tra, kiểm soát diễn ra tại các đơn vị cơ sở. Các đơn vị này vừa
  chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan kiểm tra, kiểm soát cấp trên gọi là
  ngoại kiểm. Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng phải tiến hành các hoạt động kiểm
  tra, kiểm soát trong đơn vị để thực hiện quản trị nội bộ của doanh nghiệp.
  Như vậy chúng ta thấy kiểm tra, kiểm soát trong đơn vị có 2 trường hợp:
  o Trường hợp kiểm tra của các tổ chức, chuyên gia bên ngoài được gọi là ngoại
  kiểm (external audit).
  o Trường hợp các đơn vị tự kiểm tra các hoạt động của mình được gọi là nội
  kiểm (internal audit).

  1.1.2.2. Loại hình sở hữu
   Sở hữu nhà nước là các đơn vị, tổ chức, cá nhân
  có sử dụng vốn và kinh phí từ ngân sách nhà
  nước (Chẳng hạn như doanh nghiệp nhà nước,
  các cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện,
  trường học, quốc phòng – an ninh, các tổ chức
  kinh tế – chính trị – xã hội,…). Đối tượng này
  chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chuyên
  môn của nhà nước.
   Sở hữu tư nhân là sở hữu của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tự sử dụng nguồn vốn
  riêng để hoạt động (như công ty TNHH, công ty Liên doanh, công ty 100% vốn
  đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty hợp danh,…), những
  đối tượng này chịu sự kiểm tra, kiểm soát về tài chính theo quy định của pháp luật.
  Đây là các đơn vị có thể được kiểm tra, kiểm soát về mặt tài chính bởi các cơ quan
  kiểm toán độc lập. Chỉ có một số loại hình doanh nghiệp (ví dụ như doanh nghiệp có
  vốn đầu tư nước ngoài) bắt buộc phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc
  lập, còn lại không bắt buộc phải thực hiện kiểm toán mà tùy thuộc vào tính tự nguyện
  của các đơn vị.

  1.1.2.3. Loại hình hoạt động
  Xét về loại hình hoạt động, có nhiều loại cụ thể khác nhau. Theo mục tiêu của các
  hoạt động có thể quy về hai loại hoạt động cơ bản: hoạt động kinh doanh và hoạt động
  sự nghiệp.
   Hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận được coi là mục tiêu và là thước đo chất lượng
  hoạt động. Do đó, kiểm tra cần hướng tới hiệu quả của vốn, của lao động, của tài
  nguyên.
  Mục tiêu của họ là tối đa hóa lợi nhuận, sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực,
  vì thế kiểm tra kiểm soát cũng hướng tới việc sử dụng tối đa các nguồn lực này.
  Ngay trong bản thân hoạt động kinh doanh cũng rất đa dạng: sản xuất công nghiệp,
  sản xuất nông nghiệp, xây lắp, vận tải, du lịch… Những hoạt động này tuy đều
  hướng tới mục tiêu lợi nhuận song lại khác nhau về lĩnh vực tạo ra lợi nhuận, về cơ
  cấu các nguồn sử dụng, về qui trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ và từ đó khác nhau

  6 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 7. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  về cơ cấu chi phí, thu nhập… Do vậy, nội dung và phương pháp cụ thể của kiểm
  tra, đặc biệt là kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh cũng có sự khác biệt đáng kể.
   Hoạt động sự nghiệp có mục tiêu chủ yếu là thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể về xã
  hội, về quản lý trên cơ sở tiết kiệm kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ đó. Trong
  trường hợp này, kiểm tra thường xem xét hiệu năng của quản lý thay cho hiệu quả
  trong kinh doanh.

  1.1.2.4. Truyền thống văn hóa và điều kiện kinh tế – xã hội
  Truyền thống văn hóa và điều kiện kinh tế – xã hội
  như: trình độ kinh tế và dân trí, trình độ quản lý,
  tính kỷ cương và truyền thống luật pháp khác nhau
  sẽ ảnh hưởng đến cách thức và hoạt động kiểm tra.
  Nếu trình độ kinh tế, dân trí và trình độ quản lý thấp
  thì khả năng chứa đựng sai phạm là lớn, vì thế cách
  thức kiểm tra cũng phải thích hợp, đi vào chi tiết
  nhiều hơn.
  Tính kỷ cương và truyền thống luật pháp cũng tương tự. Ở quốc gia nào có tính kỷ
  cương cao, luật pháp nghiêm khắc và người dân có ý thức chấp hành pháp luật cao thì
  khả năng xảy ra sai phạm cũng ít hơn.
  Từ tất cả những điều trình bày trên, có thể đi đến những kết luận chủ yếu sau:
   Một là, kiểm tra gắn liền với quản lý, đồng thời gắn liền với mọi hoạt động. Ở đâu
  có quản lý thì ở đó có kiểm tra.
   Hai là, hoạt động về kiểm tra, kiểm soát được thực hiện khác nhau đối với các đơn
  vị tùy thuộc vào nguồn ngân sách, quan hệ pháp lý và truyền thống văn hóa, điều
  kiện kinh tế – xã hội của từng nước.
   Ba là, kiểm tra, kiểm soát có quá trình phát triển theo nhu cầu quản lý. Quy mô
  của quản lý càng lớn thì tổ chức kiểm tra, kiểm soát phải càng khoa học. Tính chất
  của hoạt động quản lý càng phức tạp thì tổ chức kiểm tra, kiểm soát càng phải chặt
  chẽ hơn.

  1.2. Bản chất của kiểm toán

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 7

 8. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  Thuật ngữ “kiểm toán” thực sự mới xuất hiện và được sử dụng ở nước ta từ hơn một
  chục năm cuối thế kỷ XX. Trong quá trình đó, cách hiểu và cách dùng khái niệm này
  chưa được thống nhất. Có thể khái quát các cách hiểu về kiểm toán theo 3 loại quan
  niệm chính như sau:
   Quan điểm 1: Quan điểm đồng nhất giữa kiểm toán và kiểm tra kế toán – quan
  điểm truyền thống về kiểm toán.
  Kiểm toán được đồng nghĩa với kiểm tra kế toán, một chức năng của bản thân kế
  toán, một thuộc tính cố hữu của kế toán. Nội dung của hoạt động này là rà soát các
  thông tin từ chứng từ kế toán đến tổng hợp cân đối kế toán.
  Đây là quan điểm mang tính truyền thống trong điều kiện kiểm tra chưa phát triển
  và trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Trong cơ chế này, Nhà nước vừa là chủ sở
  hữu, vừa thực hiện lãnh đạo trực tiếp nền kinh tế. Do đó, chức năng kiểm tra của
  Nhà nước được thực hiện trực tiếp với mọi thực thể kinh tế – xã hội thông qua
  nhiều khâu kể cả kiểm tra kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, xét duyệt hoàn
  thành kế hoạch, kể cả kiểm tra tài chính thường xuyên qua “Giám sát viên của Nhà
  nước đặt tại xí nghiệp” là kế toán trưởng, đến việc xét duyệt quyết toán và kể cả
  thanh tra các vụ việc cụ thể.
  Từ khi chuyển đổi cơ chế kinh tế, với chủ trương đa phương hóa đầu tư, đa dạng
  hóa các thành phần kinh tế, Nhà nước không còn là chủ sở hữu duy nhất. Từ đó sự
  can thiệp trực tiếp của Nhà nước bằng kế hoạch, bằng kiểm tra trực tiếp… không
  thể thực hiện với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, kể cả với các nhà đầu
  tư nước ngoài, thậm chí với các doanh nghiệp nhà nước. Cách thức can thiệp của
  Nhà nước cũng không thể như cũ được nữa.
  Mặt khác, các nhà đầu tư, khách hàng, người lao
  động… cũng cần có niềm tin vào tài liệu kế toán
  trong khi họ không có đủ đội ngũ chuyên gia kế
  toán đông đảo như Nhà nước. Đồng thời những
  nhà kinh doanh trong cơ chế thị trường cũng cần
  biết và tránh rủi ro thường có. Như vậy, người
  quan tâm đến thông tin kế toán không chỉ có
  Nhà nước mà còn có tất cả các nhà đầu tư,
  những nhà quản lý, những khách hàng và người
  lao động… Vì vậy, công tác kiểm tra cần được
  thực hiện rộng rãi, đa dạng song thật khoa học, khách quan, trung thực, đủ sức
  thuyết phục và tạo niềm tin cho mọi người quan tâm. Trong điều kiện đó, việc tách
  kiểm toán khỏi những hoạt động kế toán và hình thành khoa học kiểm toán độc lập
  là một xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử.
   Quan điểm 2: Quan điểm về kiểm toán theo thời điểm phát sinh.
  Theo quan điểm này, kiểm toán được hiểu theo đúng thời cuộc của nó đó là phát
  sinh cùng thời với cơ chế thị trường. Theo quan điểm này, người ta thường trích
  dẫn các định nghĩa của Anh, Mỹ, Pháp.
  o Theo quan điểm của Anh: “Kiểm toán là sự kiểm tra độc lập và là sự bày tỏ ý
  kiến về những bản khai tài chính của một xí nghiệp do một kiểm toán viên

  8 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 9. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  được bổ nhiệm để thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghĩa vụ
  pháp định có liên quan”.
  o Theo quan điểm của các chuyên gia Hoa Kỳ: “Kiểm toán là một quá trình mà
  qua đó một người độc lập có nghiệp vụ tập hợp và đánh giá rõ ràng về thông
  tin có thể lượng hóa có liên quan đến một thực thể kinh tế riêng biệt nhằm mục
  đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin có thể lượng hóa và
  những tiêu chuẩn đã được thiết lập”.
  o Tương tự như vậy, theo quan điểm của Pháp: “Kiểm toán là việc nghiên cứu và
  kiểm tra các tài khoản niên độ của một tổ chức do một người độc lập, đủ danh
  nghĩa gọi là một kiểm toán viên tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản
  đó phản ánh đúng đắn tình hình tài chính thực tế, không che dấu sự gian lận và
  chúng được trình bày theo mẫu chính thức của luật định”.
  Các định nghĩa nêu trên tuy có khác nhau về từ ngữ với ý nghĩa cụ thể xác định
  song chung quy đều bao hàm vào khái niệm kiểm toán như sau:
  Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của
  các thực thể kinh tế do các kiểm toán viên độc lập tiến hành dựa trên hệ thống
  pháp lý đang có hiệu lực.
  Các yếu tố cơ bản:
  o Chức năng của kiểm toán là chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến.
  o Đối tượng của kiểm toán: Các bảng khai tài chính.
  Bảng khai tài chính bao gồm 2 bộ phận:
   Báo cáo tài chính: gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động
  kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính.
   Các bảng khai khác theo luật định: như Báo cáo quyết toán công trình xây
  dựng cơ bản, Bảng kê khai tài sản khi cổ phần hóa, Bảng kê khai tài sản của
  công ty bị phá sản,…
  o Khách thể kiểm toán được xác định là thực thể kinh tế hoặc một tổ chức. Như
  một công ty, một đơn vị, một chủ sở hữu…
  o Chủ thể tiến hành kiểm toán là những kiểm toán viên độc lập, có nghiệp vụ.
  Tiêu chuẩn để trở thành kiểm toán viên độc lập:
   Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải
  có chứng chỉ kế toán viên công chứng
  (CPA – Certificate public accountant).
   Về pháp lý phải đăng ký hành nghề tại
  Bộ Tư pháp. Riêng ở Việt nam, phải
  đăng ký hành nghề tại Bộ Tài chính.
   Về phẩm chất đạo đức: trung thực, liêm
  khiết, tuyệt đối giữ bí mật thông tin về
  khách hàng, đảm bảo tính thận trọng nghề nghiệp thích đáng.
   Về tính độc lập:
  – Độc lập về quan hệ xã hội: Không có quan hệ vợ – chồng, cha mẹ, anh
  chị em ruột thịt với những người lãnh đạo của đơn vị được kiểm toán.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 9

 10. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  – Độc lập về quan hệ kinh tế: Không cho vay, không đi vay, mua cổ phiếu,
  trái phiếu, ký kết hợp đồng gia công, tiêu thụ hàng hóa… với khách thể
  kiểm toán.
  – Độc lập trong việc thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán: Trong
  quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên cần
  giữ một thái độ độc lập, không bị các thế lực bên ngoài chi phối.
  o Cơ sở pháp lý tiến hành kiểm toán: Chuẩn mực hay các tiêu chuẩn chung.
  Trên cơ sở phân tích, tìm hiểu về kiểm toán theo quan điểm thứ hai này chúng ta
  thấy, kiểm toán ở đây nghiêng về kiểm toán tài chính. Quan điểm này đồng nhất
  kiểm toán với kiểm toán tài chính. Tuy nhiên, kiểm toán ở đây không phải chỉ có
  kiểm toán tài chính mà kiểm toán đã thâm nhập và nhiều lĩnh vực khác nhau như
  hiệu quả của hoạt động kinh tế, hiệu năng của quản lý xã hội, hiệu lực của hệ
  thống pháp lý trong từng loại hoạt động… Do đó, theo quan điểm hiện đại, kiểm
  toán sẽ được hiểu với ý nghĩa đầy đủ nhất.
   Quan điểm 3: Quan điểm hiện đại về kiểm toán.
  Kiểm toán bao gồm 4 lĩnh vực chủ yếu:
  o Kiểm toán về thông tin (information audit) là hướng vào việc đánh giá tính
  trung thực và hợp pháp của các tài liệu, thông tin.
  Ví dụ: Một hóa đơn phản ánh một nghiệp vụ mua hàng với trị giá là 150 triệu
  thì kiểm toán viên sẽ hướng vào việc xác minh số tiền 150 triệu ở đây là có
  chính xác hay không. Xem xét thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh như vậy
  đã chính xác hay chưa.
  o Kiểm toán quy tắc (kiểm toán tuân thủ – Regularity audit) hướng vào việc đánh
  giá tình hình thực hiện các chế độ, thể lệ, luật pháp của đơn vị kiểm tra trong
  quá trình hoạt động.
  Ví dụ: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp
  quy định: Chi phí lãi vay doanh nghiệp được
  tính vào chi phí hợp lý theo lãi suất thực tế
  khi ký hợp đồng vay nhưng tối đa không
  được quá 1,3 lần mức lãi suất cho vay của
  ngân hàng thương mại tại thời điểm vay.
  Nghĩa là, nếu tại thời điểm vay, mức lãi suất
  của ngân hàng thương mại là 1%/tháng,
  nhưng doanh nghiệp lại đi vay tổ chức bên ngoài với mức lãi suất là 1,5%/tháng
   doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí 1,3%/tháng, phần 0,2%/tháng vượt
  thì phải trừ khỏi lợi nhuận sau thuế khi tính chi phí hợp lệ để nộp thuế TNDN
  (nếu trong năm, doanh nghiệp lỗ thì phần vượt quá này treo trên TK3388 để trừ
  vào lợi nhuận sau thuế của năm sau – nếu có lãi). Mặc dù xét về mặt kế toán:
  1,5%/tháng mức lãi suất đều được coi là chi phí kế toán. Tuy nhiên, xét trên
  góc độ thuế thì chỉ có 1,3%/tháng là hợp lệ  khi xem xét tính tuân thủ đối với
  việc hạch toán chi phí lãi vay này tức là kiểm toán viên xem xét xem đơn vị đã
  hạch toán đúng như Luật thuế TNDN quy định hay chưa.

  10 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 11. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  o Kiểm toán hiệu quả (Efficiency audit) là hướng đến việc xem xét, đánh giá mối
  quan hệ giữa kết quả đạt được và chi phí về sử dụng nguồn lực để có được kết
  quả đó trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  Kiểm toán hiệu quả hướng tới từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Một nghiệp vụ
  được coi là hiệu quả nếu như kết quả đạt được là tối đa với chi phí bỏ ra là tối
  thiểu. Kiểm toán viên sẽ xem xét tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực
  trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh như vậy.
  o Kiểm toán hiệu năng (Effectiveness audit) hướng tới đánh giá năng lực quản lý
  và thường hướng tới chương trình, dự án cụ thể trên cơ sở xem xét khả năng
  hoàn thành nhiệm vụ hay mục tiêu đề ra không.
  Nếu như kiểm toán hiệu quả, kiểm toán viên quan tâm cả kết quả đạt được và
  chi phí bỏ ra thì kiểm toán hiệu năng, kiểm toán viên chú ý nhiều hơn tới việc
  đạt được các nhiệm vụ hay mục tiêu đã đề ra.
  Kiểm toán hiệu năng được đặc biệt quan tâm ở khu vực công cộng (các đơn vị,
  chương trình, dự án có sử dụng ngân sách Nhà nước) nơi mà các lợi ích kinh
  tế, lợi ích xã hội được ưu tiên đặt ra hơn.
  Từ việc phân tích 3 quan điểm trên về kiểm toán, chúng ta có thể rút ra bản chất
  của kiểm toán:
  o Kiểm toán là hoạt động độc lập, chức năng cơ bản của kiểm toán là xác minh,
  thuyết phục để tạo niềm tin cho những người quan tâm vào những kết luận
  kiểm toán.
  o Kiểm toán thực hiện mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát những vấn đề liên quan
  đến thực trạng tài sản, các nghiệp vụ tài chính và sự phản ánh của nó trên sổ
  sách kế toán cùng hiệu quả đạt được.
  o Nội dung trực tiếp của kiểm toán trước hết và chủ yếu là thực trạng hoạt động
  tài chính.
  o Để thực hiện chức năng của mình, đòi hỏi kiểm toán phải hình thành một hệ
  thống phương pháp kỹ thuật riêng bao gồm hệ thống phương pháp kiểm toán
  chứng từ và hệ thống phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ.
  o Kiểm toán được thực hiện bởi những người có trình độ chuyên sâu về
  kiểm toán.
  Từ tất cả các vấn đề được trình bày trên, chúng ta có thể rút ra khái niệm về kiểm toán
  như sau:
  Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần kiểm toán bằng
  hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ
  do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống
  pháp lý có hiệu lực.

  1.3. Chức năng của kiểm toán
  Từ bản chất của kiểm toán như trên, chúng ta có thể thấy được kiểm toán có hai chức
  năng cơ bản đó là: chức năng xác minh và chức năng bày tỏ ý kiến.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 11

 12. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  1.3.1. Chức năng xác minh
  Chức năng xác minh nhằm khẳng định mức độ
  trung thực của tài liệu, tính pháp lý của việc thực
  hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai
  tài chính.
  Đây là chức năng cơ bản gắn liền với sự ra đời, tồn
  tại và phát triển của hoạt động kiểm toán. Khi xem
  xét lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán,
  chúng ta thấy rằng sở dĩ có sự ra đời của kiểm toán đó là việc cần thiết của hoạt động
  kiểm tra, xác minh từ một người độc lập với bộ phận kế toán. Từ thời cổ đại, ngay từ
  khi có sự tách biệt giữa người sở hữu tài sản và người quản lý và theo dõi tài sản đã
  cần có một người độc lập đứng ra kiểm tra và xác nhận về sự trình bày trung thực, hợp
  lý tình hình tài sản của người quản lý cho người sở hữu tài sản.
  Ngay trong khái niệm về chức năng xác minh, chúng ta có thể thấy rõ chức năng xác
  minh là nhằm khẳng định ở hai khía cạnh: mức độ trung thực của tài liệu, và tính pháp
  lý của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính.
  Do đó, chức năng xác minh được thể hiện ở hai mặt:
   Tính trung thực của các con số
  Thực chất là việc kiểm toán viên đi xem xét để đi đến khẳng định xem các con số
  biểu hiện bằng tiền trên các bảng khai tài chính, trong từng nghiệp vụ cụ thể có
  được kế toán phản ánh và trình bày một cách chính xác hay không.
  Ví dụ: Số dư tiền mặt trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị trình bày tại thời điểm
  cuối năm là 100 triệu, kiểm toán viên sẽ hướng vào việc xác minh xem số tiền của
  đơn vị thực tế có đúng là 100 triệu hay không, tức là hướng việc xác minh vào tính
  trung thực của các con số.
   Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính
  Thực chất mục đích hoạt động của kế toán là cung cấp thông tin về tình hình tài
  chính của đơn vị cho các đối tượng quan tâm. Do đó, các thông tin này không
  những phải được trình bày một cách trung thực, chính xác mà còn phải được trình
  bày theo cách mà người đọc có thể hiểu được. Chính vì vậy, các chuẩn mực về kế
  toán, các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành chế độ kế toán đã quy định và
  hướng dẫn các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính và nhiệm vụ của người làm
  kế toán là phải tuân thủ theo các quy định pháp lý này. Vì thế, chức năng xác minh
  của kiểm toán là cũng nhằm hướng tới yêu cầu này.
  Theo thông lệ quốc tế, chức năng xác minh được cụ thể hóa thành các mục tiêu và tùy
  theo đối tượng hay loại hình kiểm toán, hệ thống mục tiêu cụ thể cũng khác nhau.
  Đối với kiểm toán tài chính, chức năng xác minh được cụ thể hóa thành 6 mục tiêu:
   Xác minh mục tiêu về tính hiệu lực. Thông tin trên bảng khai tài chính phải có
  thực, các nghiệp vụ kinh tế phải thực sự diễn ra và các thông tin không được phép
  khai khống hoặc khai tăng.
  Ví dụ: Kế toán khai khống một khoản chi phí.

  12 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 13. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

   Xác minh mục tiêu về tính trọn vẹn là hướng xác minh vào việc khẳng định
  mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mọi tài sản đều đã được bao hàm trên bảng khai
  tài chính.
  Tức là đi xác minh tính đầy đủ, không bỏ sót các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tài
  sản thực tế có trong đơn vị.
  Ví dụ trường hợp vi phạm mục tiêu tính trọn vẹn: nghiệp vụ mua hàng vào ngày
  28/12 nhưng đến thời điểm cuối năm (31/12) hàng chưa về và hóa đơn đã về
  nhưng doanh nghiệp không ghi nhận gì cả  bỏ sót nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  Như vậy chúng ta thấy, việc hướng xác minh vào hai mục tiêu hiệu lực và trọn vẹn
  là ngược nhau. Hiệu lực nghĩa là thông tin được trình bày là có thực còn trọn vẹn
  là mọi thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh, về tài sản thì đều được phản ánh
  trong sổ sách và báo cáo kế toán.
   Xác minh mục tiêu về quyền và nghĩa vụ. Mục tiêu này đề cập đến mọi tài sản
  được trình bày trên báo cáo đều thuộc quyền sở hữu, quyền định đoạt hay quyền
  sử dụng lâu dài của doanh nghiệp và doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý đối với
  công nợ và vốn.
  Nghĩa là kiểm toán viên sẽ hướng xác minh vào việc khẳng định mọi tài sản của
  doanh nghiệp đã được trình bày trên Báo cáo tài chính thì đều thuộc quyền sở hữu
  hoặc quyền sử dụng lâu dài của doanh nghiệp. Trường hợp tài sản là tài sản cố
  định thuê tài chính, tài sản này không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng
  doanh nghiệp có quyền sử dụng lâu dài thì vẫn được trình bày trên Bảng cân đối
  kế toán.
   Xác minh mục tiêu về tính giá và định giá.
  Tài sản, công nợ, nguồn vốn phải được tính giá
  và định giá đúng đắn, các phương pháp tính giá
  và định giá phải được áp dụng nhất quán.
  Trước hết mục tiêu này đi xác minh xem
  phương pháp tính giá và định giá mà doanh
  nghiệp đang áp dụng là thế nào, có được áp
  dụng một cách nhất quán trong kỳ hay không.
  Và nếu đã được áp dụng một cách phù hợp rồi
  thì doanh nghiệp tính toán theo phương pháp đó đã chính xác hay chưa.
   Xác minh mục tiêu về phân loại và trình bày. Các thông tin trên bảng khai tài
  chính phải được trình bày và phân loại đúng chủng loại và cơ cấu.
  Ví dụ: Mua máy móc thiết bị về nhưng vẫn còn dưới dạng thiết bị rời, chưa lắp đặt
  thì không được hạch toán là TSCĐ mà phải phân loại sang tài sản lưu động, cụ thể
  là: mục “công cụ dụng cụ” trong khoản mục “Hàng tồn kho”. Nếu đơn vị vẫn hạch
  toán là TSCĐ thì khi lên Bảng cân đối kế toán, mặc dù Tổng Tài sản = Tổng
  Nguồn vốn và vẫn không ảnh hưởng nhưng các khoản mục được trình bày không
  chính xác.
   Xác minh mục tiêu về tính chính xác số học. Yêu cầu các phép tính cộng dồn,
  chuyển sổ, cộng mang sang phải đảm bảo độ chính xác về mặt cơ học.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 13

 14. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  Mục tiêu này nói đến sự sai sót của kế toán viên trong quá trình thực hiện các phép
  tính số học. Sai sót về mặt số học thường hay xảy ra trong trường hợp đơn vị hạch
  toán kế toán hoàn toàn thủ công. Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển của công
  nghệ thông tin, phần mềm kế toán đã được áp dụng phổ biến trong các doanh
  nghiệp thì việc cộng sổ, sang trang… được thực hiện một cách tự động bởi phần
  mềm kế toán sẽ hạn chế được sai sót rất nhiều.
  Đối với kiểm toán nghiệp vụ: Chức năng xác minh ngoài việc hướng tới 6 mục tiêu
  kiểm toán như kiểm toán tài chính còn hướng tới xác minh mục tiêu về tính phê chuẩn
  của các nghiệp vụ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải có căn cứ hợp lý và phải được
  phê chuẩn.
  Ví dụ: Khi mua sắm TSCĐ phải được sự phê duyệt của giám đốc. Trong nhiều trường
  hợp đặc biệt, với số tiền lớn thì còn cần phải có sự phê duyệt của các cấp cao hơn trên
  Tổng Công ty.

  1.3.2. Chức năng bày tỏ ý kiến
  Sau quá trình thực hiện chức năng xác minh, kiểm toán viên thu được các bằng chứng
  kiểm toán và làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến nhận xét về đối tượng được kiểm toán.
  Chức năng bày tỏ ý kiến được hiểu là việc đưa ra kết luận về chất lượng thông tin và
  cả pháp lý, tư vấn qua xác minh.
  Sau khi kiểm toán viên đã thực hiện chức năng xác minh về tính trung thực của tài liệu
  (hay độ tin cậy của các thông tin kế toán) và tính pháp lý của việc thực hiện các
  nghiệp vụ hay việc lập các báo cáo tài chính, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận của
  mình về các vấn đề đã được xác minh. Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán, nếu phát
  hiện những điểm yếu trong quá trình quản lý nói chung và trong công tác tài chính kế
  toán nói riêng thì kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến dưới dạng tư vấn. Hình thức đưa
  kết luận như thế nào cũng có sự khác nhau giữa các khách thể kiểm toán và giữa các
  nước khác nhau.
  Tùy theo từng lĩnh vực, chức năng bày tỏ ý kiến được thể hiện khác nhau:
   Ở khu vực công cộng, chức năng bày tỏ ý kiến được thể hiện dưới hai hình thức:
  o Bày tỏ ý kiến dưới hình thức phán xử như một quan toà.
  Kiểm toán thực hiện kiểm tra các tài liệu,
  tình hình quản lý của các tổ chức, cá nhân có
  sử dụng ngân sách nhà nước để xác minh
  tính chính xác và hợp lệ của tài liệu thu, chi
  trong đơn vị đó. Đồng thời, khi có sai phạm
  xảy ra, kiểm toán có quyền ra quyết định xử
  lý như một quan toà thông qua các phán
  quyết của mình.
  Theo hình thức này, khi đã có quyết định thì bắt buộc phải điều chỉnh theo ý
  kiến kết luận của kiểm toán viên, nếu không sẽ bị xử phạt theo hình thức phán
  quyết của toà án. Hình thức này chỉ áp dụng đối với kiểm toán khu vực công –
  khu vực có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Hình thức này được áp dụng
  tại Pháp và các nước Tây Âu.

  14 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 15. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  o Bày tỏ ý kiến dưới hình thức tư vấn.
  Đây là việc kiểm toán thực hiện kiểm tra nguồn thu và sử dụng công quỹ của
  các đơn vị có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Sau đó đưa ra lời khuyên cụ
  thể trong việc sử dụng, quản lý công quỹ.
  Nếu như ở hình thức phán quyết như một quan toà, khi kiểm toán viên phát
  hiện ra sai phạm hoặc những điểm yếu trong công tác quản lý nói chung và
  công tác tài chính kế toán nói riêng, kiểm toán viên sẽ bắt buộc đơn vị phải sửa
  đổi theo ý kiến của kiểm toán viên thì ở hình thức thứ hai, bày tỏ ý kiến dưới
  hình thức tư vấn, kiểm toán viên khi phát hiện ra điểm yếu sẽ kiến nghị đơn vị
  điều chỉnh, kiểm toán không thực hiện xử lý mà chỉ tư vấn, đưa ra các lời
  khuyên cho đơn vị được kiểm toán.
  Hình thức này áp dụng khá phổ biến ở các nước Bắc Mỹ và nhiều nước trong
  khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
  Ở Việt Nam, cơ quan kiểm toán nhà nước áp dụng theo hình thức thứ hai, tức
  là sau khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán nhà nước sẽ đưa ý kiến tư vấn cho
  đơn vị điều chỉnh chứ không cưỡng bức thi hành. Việc điều chỉnh hay không là
  tùy thuộc đơn vị, nếu đơn vị không điều chỉnh, Cơ quan Kiểm toán nhà nước
  không có quyền trực tiếp xử phạt mà chỉ có thể đệ trình lên các cấp có thẩm
  quyền để xử phạt.
   Ở khu vực kinh doanh hoặc các dự án ngoài ngân sách nhà nước
  Chức năng bày tỏ ý kiến được thực hiện chủ yếu
  dưới hình thức tư vấn. Đây là việc kiểm toán
  viên đưa ra các ý kiến tư vấn cho doanh nghiệp
  được kiểm toán về các vấn đề mà họ quan tâm.
  Khác với khu vực công, chức năng bày tỏ ý kiến
  của kiểm toán có thể thực hiện dưới hai hình
  thức: phán quyết như một quan toà hoặc tư vấn –
  điều đó tùy thuộc vào từng loại hình kiểm toán và từng điều kiện các quốc gia thì ở
  khu vực kinh doanh hoặc các dự án ngoài ngân sách nhà nước, kiểm toán không có
  quyền phán quyết như một toà án mà chỉ có một hình thức duy nhất là tư vấn.
  Ngày nay, ngoài việc tư vấn trong lĩnh vực tài chính kế toán về các vấn đề kiểm
  toán viên phát hiện trong quá trình kiểm toán, các công ty kiểm toán còn phát triển
  chức năng tư vấn này sang nhiều lĩnh vực chuyên sâu hơn như: tư vấn thuế, tư vấn
  đầu tư, tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ…
  Hầu hết các công ty kiểm toán đều có bộ phận riêng chuyên chịu trách nhiệm về
  mảng tư vấn, bộ phận này gồm các nhân viên được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực
  nào đó. Ví dụ: được đào tạo chuyên sâu về thuế sẽ đảm nhận chức năng tư vấn
  thuế… Và thực tế, dịch vụ tư vấn đã chiếm một tỷ lệ doanh thu khá lớn trong các
  công ty kiểm toán.
  Như vậy, chúng ta thấy, chức năng bày tỏ ý kiến chính là việc đưa ra kết luận của
  kiểm toán viên về chất lượng thông tin, tính pháp lý và tư vấn qua xác minh. Sản
  phẩm của việc bày tỏ ý kiến về chất lượng thông tin được thể hiện trên “Báo cáo
  kiểm toán” và sản phẩm của việc đưa ra ý kiến tư vấn thể hiện trên “Thư quản lý”.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 15

 16. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  1.4. Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý
  Thứ nhất, kiểm toán tạo niềm tin cho “những người quan tâm” đến tình hình tài chính
  của doanh nghiệp.
  Ngày nay, trong cơ chế thị trường, những người quan tâm không chỉ có chủ sở hữu mà
  mở rộng ra rất nhiều đối tượng cần đến thông tin tài chính để phục vụ cho những mục
  đích khác nhau và kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho họ. Những người quan tâm
  đến thông tin tài chính bao gồm:
   Một là, các cơ quan nhà nước cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền
  kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung của mình với
  mọi thành phần kinh tế, với mọi hoạt động xã hội.
  Ví dụ: Nhà nước cần thông tin chính xác về tình hình và kết quả hoạt động kinh
  doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sau đó đưa ra chính sách hỗ trợ để giúp
  loại hình doanh nghiệp này phát triển.
  Hoặc: nhà nước cần biết các thông tin trung thực về tình hình tài chính của các loại
  hình doanh nghiệp trong nền kinh tế để đưa ra hệ thống chính sách về thuế…
   Hai là, các nhà đầu tư cần có thông tin tin cậy để có hướng đầu tư đúng đắn, điều
  hành sử dụng vốn và phân phối kết quả đầu tư.
  Trong cơ chế thị trường, do tính đa phương hóa đầu tư và đa dạng hóa các thành
  phần kinh tế nên các nhà đầu tư không chỉ giới hạn ở Nhà nước như trước kia mà
  mở rộng ra các thành phần kinh tế khác như các nhà đầu tư tư nhân và các nhà đầu
  tư nước ngoài. Các nhà đầu tư này cần có những thông tin trung thực để quyết định
  có đầu tư vào đơn vị hay không và kiểm toán mang lại niềm tin cho họ. Thông tin
  tài chính đã được kiểm toán sẽ khiến các nhà đầu tư tin tưởng hơn vì nó đã được
  kiểm tra bởi bộ phận độc lập.
   Ba là, các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý khác cần có thông tin
  trung thực để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh.
  Đối với các nhà quản trị, họ không những chỉ
  cần thông tin trung thực trên bảng khai tài chính
  mà còn cần thông tin trung thực của từng bộ
  phận kinh doanh.
  Ví dụ: Doanh nghiệp kinh doanh 2 mặt hàng,
  các nhà quản trị sẽ cần thông tin trung thực về
  kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng loại
  mặt hàng để quyết định sẽ mở rộng đầu tư vào
  mặt hàng nào và thu hẹp mặt hàng nào. Các thông tin trung thực đó có được từ
  hoạt động kiểm toán.
   Bốn là, người lao động cần có thông tin tin cậy về kết quả kinh doanh, về thực
  hiện các chính sách lương và bảo hiểm…
  Người lao động cũng cần biết xem mình đang làm việc cho doanh nghiệp như thế
  nào, tương lai, triển vọng của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
  Nếu như doanh nghiệp có lãi thì nhân viên sẽ được thưởng nhiều hơn. Và ngay cả
  quỹ lương của cán bộ công nhân viên cũng được tính căn cứ trên kết quả hoạt

  16 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 17. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  động kinh doanh (doanh thu, sản lượng…), do đó, người lao động cũng cần biết
  những thông tin trung thực về tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị.
   Năm là, khách hàng, nhà cung cấp và những người quan tâm khác cần có
  thông tin trung thực để quyết định có tham gia hợp tác kinh doanh, mua bán hàng
  hóa cùng hay không…
  Khách hàng cần thông tin trung thực để biết nguồn cung cấp hàng cho mình có ổn
  định hay không, chất lượng có đảm bảo hay không… Nhà cung cấp quan tâm
  nhiều tới tình hình tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp để quyết định
  có tiếp tục cung cấp hàng hóa hay không… Những thông tin trung thực này có
  được qua kết quả của hoạt động kiểm toán.
  Các nhà quan tâm này không có khả năng và không cần thiết phải trực tiếp đi kiểm
  tra tính trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính mà kiểm toán chính là người
  mang lại niềm tin cho họ.
  Đây là ý nghĩa đầu tiên và quan trọng nhất, nó gắn liền với sự ra đời và phát triển
  của kiểm toán.
  Thứ hai, kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền nếp hoạt động tài
  chính kế toán nói riêng và hoạt động quản lý nói chung.
  Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính, đều
  bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn biến đổi
  và được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể.
  Để hướng các nghiệp vụ này vào mục tiêu giải
  quyết tốt các mối quan hệ trên, không chỉ cần có
  định hướng đúng và thực hiện tốt mà còn cần
  thường xuyên soát xét việc thực hiện để hướng các
  nghiệp vụ vào quỹ đạo mong muốn. Hơn nữa, chính
  định hướng và tổ chức thực hiện cũng chỉ được thực
  hiện tốt trên cơ sở những bài học từ soát xét và uốn
  nắn thường xuyên những lệch lạch trong quá trình thực hiện.
  Hoạt động tài chính lại bao gồm nhiều mối quan hệ về đầu tư, về kinh doanh, về phân
  phối, về thanh toán. Tính phức tạp của hoạt động này càng tăng lên bởi quan hệ chặt
  chẽ giữa các quan hệ tài chính với lợi ích con người. Trong khi đó, thông tin kế toán là
  sự phản ánh của hoạt động tài chính. Ngoài việc chứa đựng những phức tạp của các
  quan hệ tài chính, thông tin kế toán còn là sản phẩm của quá trình xử lý thông tin bằng
  phương pháp kỹ thuật rất đặc thù. Do đó, nhu cầu hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố
  nền nếp trong quản lý tài chính càng có đòi hỏi thường xuyên và ở mức độ cao hơn.
  Đặc biệt nước ta đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế trong đó có các quan
  hệ tài chính, chế độ kế toán thay đổi nhiều lần cùng với sự “bung ra” của các thành
  phần kinh tế và các hoạt động kinh doanh khác nhau ở các tổ chức kinh tế xã hội khác
  nhau. Trong khi đó, ở nhiều nơi và nhiều lúc, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa
  chuyển hướng kịp thời, dẫn tới tình trạng kỷ cương bị buông lỏng; nhiều kỷ cương
  trong kế toán, tài chính đã được tạo lập trước đây cũng bị phá vỡ, nhiều tổ chức kế
  toán và đơn vị kinh doanh ngoài quốc doanh không làm kế toán… Thực tiễn đó, đặc
  biệt ở thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, đã nảy sinh quan điểm cho rằng chưa thể

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 17

 18. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  tiến hành cải cách công tác kiểm tra trong khi chưa triển khai toàn diện và rộng khắp
  công tác kế toán. Tuy nhiên kinh nghiệm thực tế đã chỉ rõ, chỉ có triển khai tốt hơn
  công tác kiểm toán mới có thể nhanh chónh đưa công tác tài chính kế toán đi vào nền
  nếp. Thực tiễn đó đã chứng minh rõ tác dụng hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền
  nếp tài chính kế toán của kiểm toán.
  Thứ ba, kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý.
  Có thể thấy đặc biệt rõ tác dụng của vai trò tư vấn
  này trong kiểm toán hiệu năng và hiệu quả quản lý.
  Vai trò này phát huy đặc biệt rõ trong các đơn vị
  được kiểm toán thường xuyên. Trong điều kiện đó,
  việc tích luỹ kinh nghiệm qua thực tiễn sẽ là cơ sở
  cho những bài học cho tương lai. Điều đó cũng có
  thể giải thích từ tính phức tạp và đa dạng trong việc
  giải quyết các mối quan hệ kinh tế – xã hội trong
  đơn vị được kiểm toán. Đặc biệt trong những bước chuyển đổi cơ chế kinh tế, có
  nhiều quan hệ mới, phức tạp nảy sinh. Trong cả nhận thức lẫn thực tiễn, có thể thấy rõ
  tính phức tạp của các quan hệ này từ chính những đặc trưng của kinh tế thị trường:
  Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng, công bằng xã hội, phúc lợi xã hội không còn đủ các
  điều kiện thuận lợi duy trì và phát triển trong cơ chế thị trường thuần tuý. Cạnh tranh
  là quy luật đạt tới lợi nhuận, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, cạnh tranh và bình
  đẳng trước pháp luật. Kinh tế mở cửa, đa phương hóa, đầu tư và mở rộng, các quan hệ
  quốc tế có lợi ích kinh tế trực tiếp song không phải mọi quan hệ này đều chỉ đơn thuần
  về kinh tế… Đặc biệt trong điều kiện mới chuyển đổi cơ chế kinh tế, hệ thống pháp lý
  chưa hoàn chỉnh, kinh nghiệm và chuyên gia giỏi về quản lý chưa có nhiều. Trong
  điều kiện đó, duy trì kỷ cương và bảo đảm phát triển đúng hướng và chỉ có thể có
  được trên cơ sở xây dựng đồng bộ và tổ chức thực hiện tốt kiểm toán trên mọi lĩnh
  vực để trên cơ sở tích luỹ kinh nghiệm từ xác minh đi đến tư vấn cho mọi lĩnh vực
  hoạt động.
  Chính vì thế mà chúng ta thấy, sản phẩm của mỗi cuộc kiểm toán không chỉ có báo
  cáo kiểm toán trên đó trình bày ý kiến độc lập của kiểm toán viên về đối tượng kiểm
  toán mà còn kèm theo thư quản lý để đưa ra các vấn đề tư vấn của kiểm toán viên để
  góp ý cho đơn vị hoàn thiện hơn nữa công tác tài chính kế toán nói riêng và công tác
  quản lý nói chung.

  18 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

 19. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  Tóm lược cuối bài
  Quản lý là một quá trình định hướng và tổ chức thực hiện các hướng đã định trên cơ sở những
  nguồn lực xác định nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
  Kiểm tra, kiểm soát không phải là một giai đoạn của quản lý mà nó là một chức năng của quản lý.
  Các yếu tố ảnh hưởng tới kiểm tra, kiểm soát: cấp quản lý; loại hình hoạt động; hình thức sở
  hữu; truyền thống văn hóa và điều kiện kinh tế xã hội.
  Các quan điểm khác nhau về kiểm toán:
   Quan điểm truyền thống về kiểm toán.
   Quan điểm về kiểm toán theo thời điểm phát sinh.
   Quan điểm hiện đại về kiểm toán.
  Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần kiểm toán bằng hệ thống
  phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán
  viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.
  Chức năng kiểm toán: xác minh và bày tỏ ý kiến.
   Theo thông lệ quốc tế, chức năng xác minh được cụ thể hóa thành các mục tiêu và tùy theo
  đối tượng hay loại hình kiểm toán, hệ thống mục tiêu cụ thể cũng khác nhau.
   Tùy theo từng lĩnh vực và điều kiện của từng quốc gia, chức năng bày tỏ ý kiến được thể hiện
  khác nhau: Bày tỏ ý kiến dưới hình thức phán xử như một quan toà; Bày tỏ ý kiến dưới hình
  thức tư vấn.
  Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán: tạo niềm tin cho “những người quan tâm” đến tình hình tài
  chính của doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền nếp hoạt động tài chính kế toán
  nói riêng và hoạt động quản lý nói chung; góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý.

  TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212 19

 20. Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

  Câu hỏi ôn tập
  1. Phân tích sự khác biệt của kiểm tra – kiểm soát theo cấp quản lý?
  2. Phân biệt đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán?
  3. Đối tượng nào quan tâm đến tình hình tài chính? Ai là người chuẩn bị các báo cáo tài chính
  cho những người sử dụng bên ngoài?
  4. Phân biệt kế toán và kiểm toán?
  5. Giải thích tại sao trong khu vực kinh doanh chức năng bày tỏ ý kiến luôn được thể hiện dưới
  hình thức tư vấn trong khi ở khu vực công chức năng bày tỏ ý kiến có thể thể hiện dưới hình
  thức tư vấn hoặc hình thức phán xét?
  6. Phân biệt kiểm toán hiệu quả và kiểm toán hiệu năng? Nêu ví dụ minh họa từng loại hình này?

  20 TXKTKI03_Bai1_v1.0015105212

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán căn bản – Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán File Word, PDF về máy