[Download] Tải Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu” để nắm chi tiết sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; yêu cầu và nguyên tắc tính giá; các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá; tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu; kế toán được một số quá trình kinh doanh chủ yếu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

 1. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  BÀI 4: TÍNH GIÁ VÀ HẠCH TOÁN
  MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU
  a

  Công ty TNHH Thành Đạt hoạt động
  trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc với
  hai loại sản phẩm chính là áo sơ mi nam (mã
  sản phẩm là K) và áo sơ mi nữ (mã sản phẩm
  là Q). Trong tháng 8 năm N, để sản xuất công
  ty phải bỏ ra những chi phí gồm: Nguyên vật
  liệu, nhân công, máy móc, thiết bị, điện,
  nước… Sản phẩm sản xuất ra bán với giá cố
  định là 185.000đ/sản phẩm K và 205.000đ/sản
  phẩm Q.
  Là kế toán của công ty, giám đốc giao cho bạn
  tính giá thành sản phẩm sản xuất trong tháng
  và hạch toán để xác định kết quả sản xuất kinh
  doanh của tháng này. Bạn sẽ làm thế nào?
  Bài học này sẽ giúp bạn thực hiện được nhiệm
  vụ tính giá, hạch toán để xác định kết quả sản
  xuất kinh doanh thông qua ví dụ thực tế xuyên
  suốt tại công ty TNHH Thành Đạt.

  Mục tiêu Nội dung
   Nắm rõ quy trình chung của hoạt động  Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng
  sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp kế toán.
  sản xuất và doanh nghiệp thương mại.  Yêu cầu và nguyên tắc tính giá.
   Hiểu sự cần thiết của tính giá các đối  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá.
  tượng kế toán.  Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu.
   Hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về  Kế toán được một số quá trình kinh doanh
  tính giá các đối tượng kế toán. chủ yếu.
   Hiểu rõ trình tự tính giá các đối tượng
  kế toán.
   Vận dụng tính giá các đối tượng kế toán
  cơ bản.
   Kế toán được một số quá trình kinh
  doanh chủ yếu.

  Thời lượng học Hướng dẫn học
  15 tiết học. Học viên nên tìm hiểu quá trình sản xuất
  kinh doanh của doanh nghiệp, tìm kiếm
  thông tin về: Giá nhập kho, giá xuất kho, giá
  mua, giá bán, giá thành sản xuất…

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 59

 2. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  4.1. Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán

  4.1.1. Khái niệm tính giá
  Tính giá là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để tính toán, đo lường và
  biểu hiện các đối tượng hạch toán kế toán. Nói cách khác, tính giá là phương pháp
  biểu hiện giá trị các đối tượng kế toán bằng tiền phù hợp với các nguyên tắc và các qui
  định pháp luật của Nhà nước ban hành mà thực chất của việc tính giá là xác định giá
  trị ghi sổ kế toán.

  4.1.2. Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến tính giá
   Nguyên tắc giá gốc
  Đây là một trong những nguyên tắc căn bản của kế
  toán. Nguyên tắc này đòi hỏi khi đơn vị mua một
  tài sản thì phải ghi chép theo giá phí tại thời điểm
  xảy ra và giá phí sẽ không thay đổi nếu giá trị thị
  trường của những tài sản có thể thay đổi ở những Nguyên tắc giá gốc
  thời điểm khác nhau sau này.
  VÍ DỤ
  Tháng 8 năm N, công ty TNHH Thành Đạt đang có lô nguyên liệu A trong kho với số
  lượng 120kg, giá ghi sổ là 81.500.000đ (đơn giá 679.167đ/kg). Trong tháng, công ty
  TNHH Thành Đạt tiếp tục mua nguyên vật liệu A, tuy nhiên do giá thị trường của vật
  liệu A đã tăng giá nên công ty phải mua vật liệu A với giá 700.000đ/kg.
  Lô vật liệu A mới mua về có đơn giá là 700.000đ/kg, vậy lô vật liệu A đang tồn trong
  kho có được ghi tăng giá theo giá thị trường hay không?
  Trả lời: Không, do áp dụng nguyên tắc giá gốc: Lô sản phẩm bạn mua về được ghi
  nhận giá trị tại thời điểm mua và không thay đổi theo giá thị trường trừ khi có những
  yêu cầu đặc biệt. Vì thế, lô vật liệu mua trước vẫn được ghi nhận với đơn giá
  679.167đ/kg (tổng giá trị 81.500.000đ).
   Nguyên tắc hoạt động liên tục
  Hầu hết các doanh nghiệp được tổ chức hoạt động
  không ngừng, không có thời gian gián đoạn. Bởi vậy,
  trong các báo cáo tài chính về hoạt động của đơn vị có
  giả định rằng chúng hoạt động không ngừng.
  Nguyên tắc hoạt động liên tục ảnh hưởng đến tính giá tài sản thông qua nguyên tắc giá
  gốc. Khi doanh nghiệp hoạt động liên tục, tài sản của doanh nghiệp được dùng để sản
  xuất – kinh doanh thì ghi nhận theo giá gốc. Bởi lẽ, tài sản hiện thời không được bán
  nên không có căn cứ chắc chắn để ghi nhận giá trị tài sản theo giá thị trường.
  VÍ DỤ
  Nghiệp vụ 7: Ngày 14/08, mua một máy vi tính xách tay dùng cho phòng kinh doanh,
  theo hoá đơn GTGT 076 ngày 08/08 trị giá chưa thuế: 11.000.000đ, thuế GTGT 10%.
  Tiền hàng đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Xác định giá trị ghi sổ của máy tính
  xách tay tại nghiệp vụ trên?
  Công ty TNHH Thành Đạt đang hoạt động liên tục nên ghi nhận tài sản theo giá gốc,
  máy vi tính được mua với giá 11.000.000đ. Do đó, giá trị ghi sổ của máy vi tính –
  TSCĐ hữu hình là 11.000.000đ.

  60 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 3. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

   Nguyên tắc khách quan
  Nguyên tắc này bổ sung cho nguyên tắc giá gốc, đòi hỏi tài sản phải được ghi chép
  theo chi phí thực tế phát sinh chứ không phải theo giá trị thị trường. Giá thị trường
  rất khó ước tính vì thường xuyên biến động nên mang tính chủ quan. Nguyên tắc
  này đòi hỏi khi tính giá, các số liệu được dùng để ghi chép kế toán phải dựa trên
  những sự kiện có tính kiểm tra được. Do chi phí là yếu tố khách quan được người
  mua và người bán trao đổi với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, có hiểu biết và có
  lợi cho cả hai bên.
  VÍ DỤ
  Nghiệp vụ 7: Trước khi mua, nhân viên của doanh nghiệp khảo sát thị trường và dự
  kiến giá trị máy tính định mua có giá 13.500.000đ. Tuy nhiên, tại thời điểm công ty
  TNHH Thành Đạt tiến hành mua máy tính, Siêu thị điện máy Nguyễn Kim (nơi doanh
  nghiệp mua máy tính) đang có tháng giảm giá, do đó giá máy tính doanh nghiệp mua về
  chỉ có giá 11.000.000đ. Như vậy, chi phí thực tế Công ty TNHH Thành Đạt bỏ ra để có
  máy tính là 11.000.000đ (thể hiện trên hoá đơn). Do đó, giá ghi sổ của tài sản này (máy
  tính) là 11.000.000đ.
   Nguyên tắc nhất quán
  Nguyên tắc này đòi hỏi đơn vị phải sử dụng các chính
  sách kế toán, phương pháp kế toán giống nhau từ kỳ này
  sang kỳ khác để đảm bảo thông tin kế toán là có thế so
  sánh được.
  Chẳng hạn, đơn vị có thể lựa chọn một trong các phương
  pháp định giá hàng tồn kho được thừa nhận và khi đã áp
  dụng thì không được thay đổi trong kỳ phương pháp đã lựa
  chọn. Nếu vì một lý do nào đó, đơn vị buộc phải thay đổi phương pháp thì đơn vị phải
  nêu rõ trong phần thuyết minh bổ sung để người đọc báo cáo tài chính có thể thấy
  được mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi phương pháp.
  VÍ DỤ
  Để tính giá vật liệu dùng cho sản xuất, công ty TNHH Thành Đạt có thể áp dụng các
  phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau. Tuy nhiên do công ty đang áp dụng
  phương pháp bình quân liên hoàn nên trong tháng 08/N công ty tiếp tục áp dụng
  phương pháp này để tính giá vật liệu xuất kho.
   Nguyên tắc thận trọng
  Nguyên tắc thận trọng xuất hiện khi đơn vị cần ước tính hoặc phán đoán những
  vấn đề trong điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc này yêu cầu nhà quản lý khi
  đứng trước nhiều giải pháp phải lựa chọn thì hãy lựa chọn giải pháp ít ảnh hưởng
  nhất đến vốn chủ sở hữu.
  Vận dụng vào phương pháp tính giá, nguyên tắc thận trọng yêu cầu khi tính giá:
  nếu phương pháp nào tạo ra thu nhập nhỏ hơn hay giá trị tài sản thu được nhỏ hơn
  sẽ là phương pháp được lựa chọn. Vì như vậy, việc đảm bảo cho một khoản thu
  nhập hoặc tài sản được chắc chắn hơn.
  VÍ DỤ
  Khi xác định giá vốn của lượng hàng hoá bán ra trong kỳ thì phải nghĩ đến ảnh hưởng
  của giá vốn tới lợi nhuận trong kỳ. Giá vốn càng lớn thì thu nhập càng nhỏ nên có nhiều
  phương án tính giá vốn ta không nên chọn phương án mang lại lợi nhuận lớn nhất.

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 61

 4. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  4.2. Yêu cầu của thông tin tính giá
   Chính xác: Việc tính giá các đối tượng kế toán
  ở đây chủ yếu là tính giá tài sản. Nếu các thông
  tin tính giá không chính xác sẽ làm ảnh hưởng
  tới báo cáo kế toán và ảnh hưởng đến quyết định
  của người sử dụng thông tin.
   Phù hợp: Khi tính giá các đối tượng kế toán, kế
  toán cần phải cung cấp các thông tin phù hợp về
  giá cả, số lượng của đối tượng tính giá.
   Thống nhất: Một trong các yêu cầu quan trọng của thông tin kế toán đó là tính có
  thể so sánh được. Vì vậy đòi hỏi khi tính giá, kế toán phải thống nhất được phương
  pháp tính giá qua các thời kỳ cũng như phương pháp tính giá giữa các doanh nghiệp.

  4.3. Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

  4.3.1. Tính giá tài sản mua ngoài
  Tài sản mua ngoài gồm có: Tài sản ngắn hạn mua ngoài (nguyên vật liệu, công cụ
  dụng cụ, hàng hóa, bán thành phẩm) và tài sản dài hạn (tài sản cố định). Đây là đối
  tượng đầu vào của doanh nghiệp.

  4.3.1.1. Trình tự tính giá
  Xuất phát từ yêu cầu khách quan đối với công tác tính giá, ta có thể phân chia trình tự
  tính giá thành hai bước:

  Bước 1: Tập hợp và phân bố chi phí phát sinh

  Bước 2: Tổng hợp các chi phí đã tập hợp được cho từng
  đối tượng tính giá, xác định giá thực tế để ghi sổ

   Bước 1: Tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh
  Trong bước này căn cứ vào các chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp, kế toán tập
  hợp toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Các
  khoản chi phí này có thể liên quan đến một hoặc nhiều đối tượng tính giá.
  Những chi phí nào chỉ liên quan đến một đối tượng tính giá thì tập hợp trực tiếp
  cho đối tượng đó. Những chi phí nào liên quan đến nhiều đối tượng thì được tập
  hợp chung, sau khi tập hợp xong kế toán phải phân bổ cho từng đối tượng theo
  những tiêu thức hợp lý.
  Công thức phân bổ chi phí như sau:

  Mức chi phí phân bổ Tổng chi phí cần phân bổ Tiêu thức của
  = ×
  cho từng đối tượng Tổng tiêu thức phân bổ từng đối tượng

  62 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 5. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

   Bước 2: Tổng hợp các chi phí đã tập hợp được cho từng đối tượng tính giá, xác
  định giá thực tế để ghi sổ
  Sau khi tập hợp được các chi phí thực tế phát sinh cho từng đối tượng tính giá, kế
  toán tiến hành tính toán, tổng hợp chi phí và xác định giá trị của tài sản hình thành.

  4.3.1.2. Tính giá vật tư, hàng hóa mua ngoài

  Các khoản thuế Khoản giảm
  Giá thực tế Giá mua ghi Chi phí
  = + được quy định tính + – trừ thương
  nhập kho trên hóa đơn thu mua
  vào giá vật liệu mại
  Các khoản thuế được quy định tính vào giá vật liệu là các khoản thuế không được
  hoàn lại như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…
  Chi phí thu mua bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, chi phí
  bảo hiểm, chi phí thuê kho, chi phí của bộ phận thu mua độc lập…
  Khoản giảm trừ thương mại: Là khoản tiền mà người bán đồng ý giảm trên giá trị
  thương mại của hàng hóa. Các khoản giảm trừ thương mại có thể là chiết khấu thương
  mại, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại.
  VÍ DỤ
  Nghiệp vụ số 8 của công ty TNHH Thành Đạt trong tháng 8 năm N. Ngày 16/08, mua nguyên
  vật liệu của công ty Ngọc Anh theo hoá đơn GTGT ngày 16/08, tiền hàng chưa thanh toán.
   Vật liệu A (vải): Số lượng 100kg, đơn giá chưa có thuế: 700.000đ/kg, thuế GTGT: 10%.
   Vật liệu B (phụ liệu): Giá mua chưa thuế 10.000.000đ, thuế GTGT: 10%
  Chi phí vận chuyển 1.600.000đ (giá chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%) đã
  thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển phân bổ cho vật liệu chính và vật liệu phụ theo
  giá trị mua vào thực tế.
  Hướng dẫn:
  Bước 1: Tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh:
  Chi phí vận chuyển phân bổ
  Giá ghi sổ vật liệu A = Giá mua +
  cho vật liệu A
  Chi phí vận chuyển phân bổ
  Giá ghi sổ vật liệu B = Giá mua +
  cho vật liệu B
  Chi phí vận chuyển Tổng chi phí vận chuyển giá trị vật
  = 
  phân bổ cho vật liệu A Tổng giá trị vật liệu A và B liệu A
  1.600.000  =
  =
  (70.000.000+10.000.000) 70.000.000 1.400.000đ
  Chi phí vận chuyển Chi phí vận chuyển phân
  = Tổng chi phí vận chuyển –
  phân bổ cho vật liệu B bổ cho vật liệu A
  = 1.600.000 – 1.400.000 = 200.000đ
  Bước 2: Tổng hợp các chi phí đã tập hợp được cho từng đối tượng tính giá, xác định giá thực
  tế để ghi sổ:
  Chi phí vận chuyển phân bổ
  Giá ghi sổ vật liệu A = Giá mua +
  cho vật liệu A
  Chi phí vận chuyển phân bổ
  Giá ghi sổ vật liệu B = Giá mua +
  cho vật liệu B
  Giá ghi sổ vật liệu A = 70.000.000 + 1.400.000 = 71.400.000đ
  Giá ghi sổ vật liệu B = 10.000.000 + 200.000 = 10.200.000đ

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 63

 6. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  4.3.1.3. Tính giá tài sản cố định
  Trong bài này chúng ta chỉ xem xét việc tính giá đối với hai loại tài sản cố định
  (TSCĐ) hay gặp trong các doanh nghiệp: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định
  vô hình. Tài sản cố định được tính giá trên ba chỉ tiêu: Nguyên giá, giá trị hao mòn và
  giá trị còn lại.
  Nguyên giá của tài sản cố định là giá trị ban đầu của
  tài sản và được xác định theo nguyên tắc giá gốc. Theo
  nguyên tắc này thì nguyên giá của tài sản cố định sẽ
  bằng toàn bộ chi phí bỏ ra để có được tài sản đó tính
  đến tại thời điểm tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.
  Tùy theo từng loại tài sản cố định và phương thức hình
  thành mà nguyên giá của tài sản cố định được xác định
  trong từng trường hợp cụ thể như sau:
   Tài sản cố định hữu hình : Tài sản cố định có thể
  được hình thành từ các nguồn khác nhau nên
  nguyên giá của chúng sẽ được xác định khác nhau.
  o Tài sản cố định được mua sắm:

  Nguyên giá = Giá mua thực tế + các khoản thuế (nếu có) +
  + chi phí trước vận hành
   Các khoản thuế: Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại.
   Chi phí trước vận hành bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy
  thử (chi phí vận hành trước khi đưa vào sử dụng)…
  o Tài sản cố định được cấp:

  Nguyên giá = Giá ghi trong sổ của đơn vị cấp + các khoản thuế (nếu có) +
  + chi phí trước vận hành
  o Tài sản cố định nhận góp vốn liên doanh hoặc góp vốn cổ phần

  Nguyên giá = Giá do hội đồng định giá xác định + các khoản thuế (nếu có) +
  + chi phí trước vận hành
   Tài sản cố định vô hình
  Một cách chung nhất, nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ chi phí thực tế
  mà doanh nghiệp phải chi ra để có được tài sản cố định: mua bằng phát minh sáng
  chế, bản quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa…
  o Giá trị còn lại
  Ngoài việc tính giá ban đầu của tài sản cố định, còn phải phản ánh giá trị hao
  mòn của tài sản cố định trên cơ sở đó tính ra giá trị còn lại của tài sản cố định.
  Giá trị còn lại của tài sản cố định được xác định theo công thức:

  Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế

  64 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 7. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  a CHÚ Ý
  Giá ghi sổ của tài sản mua ngoài = Giá mua + Chi phí trước vận hành + Thuế không
  được hoàn lại (nếu có)
  Một tài sản mua ngoài thì phải ghi chép theo giá phí tại thời điểm xảy ra và giá phí
  sẽ không thay đổi trừ khi có yêu cầu đặc biệt.

  4.3.2. Tính giá tài sản tự chế (tự sản xuất)
  Tài sản tự chế trong doanh nghiệp bao gồm: Thành phẩm, bán thành phẩm, tài sản cố
  định xây dựng mới…

  4.3.2.1. Trình tự tính giá tài sản tự chế
  Tương tự trình tự tính giá tài sản mua ngoài:
  Bước 1: Tập hợp và phân bổ
  chi phí sản xuất phát sinh

  Bước 2: Tổng hợp các chi phí sản xuất đã tập hợp được
  cho từng đối tượng tính giá, xác định giá thực tế để ghi sổ

  4.3.2.2. Tính giá tài sản cố định xây dựng mới
  Nguyên giá = Giá thành thực tế được duyệt + các khoản thuế (nếu có) +
  + chi phí trước vận hành
  Trong đó, để tính giá thành thực tế được duyệt của tài sản cố định xây dựng mới, có
  thể áp dụng tương tự như trình tự tính giá thành thành phẩm.

  4.3.2.3. Tính giá thành phẩm
  Thành phẩm là tài sản do doanh nghiệp tự sản xuất, chế tạo ra. Để sản xuất, chế tạo ra
  sản phẩm thì doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí, gọi là chi phí sản xuất. Hiện nay, chi phí
  sản xuất sản phẩm được phân thành ba khoản mục chi phí là: Nguyên vật liệu trực
  tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
  Trình tự tính giá thành sản phẩm bao gồm hai bước như trình tự tính giá tổng quát
  trình bày ở phần trước.
   Bước 1: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất phát sinh
  Căn cứ vào nội dung của từng khoản chi phí sản xuất phát sinh ta tập hợp theo ba
  khoản mục sau:
  o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là những chi phí về nguyên vật liệu dùng
  trực tiếp cho sản xuất sản phẩm như: Gỗ trong sản phẩm là đồ gỗ, vải trong sản
  phẩm là hàng may mặc…
  o Chi phí nhân công trực tiếp: Là chi phí về lao động trực tiếp tham gia vào
  sản xuất sản phẩm bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương mà doanh
  nghiệp phải chi trả.
  o Chi phí sản xuất chung: Là các chi phí phục vụ cho sản xuất sản phẩm trong
  phạm vi phân xưởng như: Tiền lương của nhân viên quản lý phân xưởng,
  chi phí vật liệu phục vụ cho công tác quản lý phân xưởng, chi phí công cụ dụng
  cụ, chi phí khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị, chi phí dịch vụ mua ngoài…

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 65

 8. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  Thông thường, chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tính giá,
  vì vậy, cần phải phân bổ cho từng đối tượng tính giá tương tự như cách phân
  bổ trình bày ở bước 1 trong phần trình tự tính giá tổng quát.
  Mức chi phí phân bổ Tổng chi phí cần phân bổ Tiêu thức của
  = 
  cho từng đối tượng Tổng tiêu thức phân bổ từng đối tượng

   Bước 2: Tổng hợp chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng đối tượng, xác định giá
  thành sản phẩm hoàn thành theo trình tự sau:
  o Tính chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau: Xác định giá trị
  sản phẩm dở dang cuối kỳ, có thể xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
  theo nhiều phương pháp khác nhau tuỳ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của
  đơn vị, đặc điểm của các loại sản phẩm sản xuất. Có thể sử dụng xác định giá
  trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương, theo chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp hoặc đánh giá theo 50%
  chi phí chế biến hoặc phối hợp giữa các phương pháp này với nhau.
  o Tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo công thức:
  Tổng giá Chi phí sản
  Chi phí sản
  thành sản Chi phí sản xuất dở dang
  xuất dở dang
  phẩm sản xuất = + xuất phát sinh – cuối kỳ
  cuối kỳ trước
  hoàn thành trong kỳ chuyển sang
  chuyển sang
  trong kỳ kỳ sau
  o Tính giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành:
  Giá thành đơn Tổng giá thành sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ
  =
  vị sản phẩm Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ

  (Ví dụ minh hoạ – xem mục 4.4 – Kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu)
  a CHÚ Ý
  Giá thành sản phẩm gồm ba khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,
  chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Tuy nhiên, do việc sản xuất
  được tiến hành liên tục mà tính giá thành lại thực hiện một thời điểm nhất định nên
  phải xác định được chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ.

  4.3.3. Tính giá xuất kho của hàng tồn kho (HTK)

  4.3.3.1. Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo
  phương pháp kiểm kê định kỳ
  Phương pháp kiểm kê định kỳ: Là phương pháp kế toán hàng tồn kho mà trong kỳ
  chỉ theo dõi các nghiệp vụ nhập vào, cuối kỳ tiến hành kiểm kê hàng tồn kho rồi từ đó
  xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ theo công thức dưới đây:
  Trị giá HTK Trị giá HTK Trị giá HTK Trị giá HTK
  = + –
  xuất trong kỳ tồn đầu kỳ nhập trong kỳ tồn cuối kỳ

  66 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 9. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  Trong đó, trị giá hàng tồn kho cuối kỳ xác định đuợc nhờ kiểm kê kho và trị giá hàng
  tồn kho nhập trong kỳ xác định trên cơ sở chứng từ mua vào trong kỳ.
  Khi đó kế toán sử dụng TK 611 để phản ánh. TK 611 này cũng đảm bảo tính chất của
  tài khoản loại chi phí, không có số dư cuối kỳ.
  Kết cấu của TK 611 như sau:

  4.3.3.2. Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo
  phương pháp kê khai thường xuyên
  Phương pháp kê khai thường xuyên: Là phương
  pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên,
  liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho của hàng tồn
  kho như: Nguyên vật liệu, hàng hoá, sản phẩm trên
  sổ kế toán sau mỗi nghiệp vụ nhập hoặc xuất hàng
  tồn kho.
  Theo phương pháp kế toán kê khai thường xuyên,
  vào mọi thời điểm người ta đều có thể tính được giá
  trị hàng tồn kho theo công thức dưới đây:
  Trị giá HTK Trị giá HTK Trị giá HTK Trị giá HTK xuất
  = + –
  tồn cuối kỳ tồn đầu kỳ nhập trong kỳ trong kỳ

  Tài khoản sử dụng là TK 156, kết cấu của tài khoản như sau:

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 67

 10. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  4.3.3.3. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho xuất dùng cho sản xuất hoặc
  xuất bán
  Theo Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho, có 4 phương pháp tính giá xuất kho
  sau đây:
   Theo phương pháp giá đích danh, giá trị hàng tồn kho xuất ra thuộc lần nhập
  kho nào thì lấy đích danh giá nhập kho của lần nhập đó làm giá xuất kho.
   Theo phương pháp đơn giá bình quân, vào cuối mỗi kỳ kế toán phải xác định
  đơn giá bình quân của hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá xuất kho
  theo công thức sau đây:
  o Bình quân cả kỳ dự trữ (bình quân cuối kỳ):

  Giá đơn Giá trị thực tế Giá trị thực tế
  vị bình hàng tồn đầu kỳ + hàng nhập trong kỳ
  quân cả =
  Số lượng thực tế + Số lượng thực tế
  kỳ
  hàng tồn đầu kỳ hàng nhập trong kỳ
  dự trữ
  o pBình quân sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn):
  Giá trị thực tế hàng tồn kho
  Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập
  =
  sau mỗi lần nhập Số lượng thực tế hàng tồn kho
  sau mỗi lần nhập
   Theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO), hàng tồn kho xuất ra được
  tính theo giá của lô hàng nhập trước nhất, nếu không đủ về mặt số lượng thì lấy
  tiếp giá của lô hàng nhập vào tiếp theo theo thứ tự từ trước đến sau. Nói cách khác,
  giá thực tế của hàng mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế hàng xuất
  trước. Vì thế, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sẽ là giá trị thực tế của hàng mua vào
  sau cùng trong kỳ.
   Theo phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO), hàng tồn kho xuất ra được tính
  theo giá của lô hàng nhập sau cùng, nếu không đủ về mặt số lượng thì lấy tiếp giá
  của lô hàng nhập trước lô hàng sau cùng và cứ như vậy tính ngược lên theo thời
  gian. Đây là phương pháp ngược với phương pháp nhập trước xuất trước.
  Ví dụ: Xác định giá vốn của hàng xuất kho và giá vốn của hàng tồn kho theo 4
  phương pháp trên.
  Giả sử công ty TNHH Thành Đạt trong kỳ có số liệu về hàng tồn kho như sau:
  Đầu kỳ: Tồn kho 100 mét vải với đơn giá 20.000đ/mét.
  Trong kỳ: Nhập kho, lần 1 nhập 200 mét với giá 22.000 đ/mét, lần 2 nhập 300 mét
  với giá 25.000đ/mét. Xuất kho, một lần 400 mét.
  Hướng dẫn:
  (1) Phương pháp giá đích danh: Cần chỉ rõ là 400 mét vải đó là vải đợt nào, chẳng
  hạn 200 mét vải lần 1 và 200 mét vải nhập lần 2 khi đó:
  Trị giá xuất kho = 200 x 22.000 + 200 x 25.000 = 9.400.000đ
  Trị giá hàng tồn kho = 100 x 20.000 + 100 x 25.000 = 4.500.000đ

  68 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 11. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  (2) Phương pháp giá bình quân:
  (a) Bình quân cả kỳ dự trữ :
  Đơn giá bình quân = [(100 x 20.000) + (200 x 22.000)
  + (300 x 25.000)]/600 = 23.166,67đ
  Trị giá hàng xuất kho: 400 x 23.166,67 = 9.266.667đ
  Trị giá hàng tồn kho : 200 x 23.166,67 = 4.633.333đ
  (b) Bình quân liên hoàn: Giả sử việc xuất kho được tiến hành 2 lần, lần 1 xuất 100
  mét sau lần nhập 1 và lần 2 xuất 300 mét sau lần nhập 2:
  Sau lần nhập 1 đơn giá bình quân là:
  [(100 x 20.000) + (200 x 22.000)]/300 = 21.333,33đ
  Trị giá hàng xuất kho = 100 x 21.333,33 = 2.133.333đ
  Trị giá hàng tồn kho = 200 x 21.333,33 = 4.266.667đ
  Đơn giá bình quân sau lần nhập 2 là:
  [(200 x 21.333,33) + (300 x 25.000)]/500 = 23.533,33đ
  Trị giá hàng xuất kho = 300 x 23.533,33 = 7.060.000đ
  Trị giá hàng tồn kho = 200 x 23.533,33 = 4.706.667đ
  (3) Phương pháp FIFO (First-In, First-out):
  Ta có 400 sản phẩm xuất bán gồm: 100 đầu kỳ, 200 nhập lần 1 và 100 lần nhập 2,
  Trị giá xuất kho = 100 x 20.000 + 200 x 22.000 + 100 x 25.000 = 8.900.000đ
  Hàng tồn kho sẽ là 200 mét của lô hàng nhập 1
  Trị giá hàng tồn kho sẽ là: 200 x 25.000 = 5.000.000đ
  (4) Phương pháp LIFO (Last-In, First-out):
  Ta có 400 sản phẩm xuất bán bao gồm 300 mét lần nhập 2 và 100 mét nhập lần 1,
  Trị giá xuất kho sẽ là: 300 x 25.000 + 100 x 22.000 = 9.700.000đ
  Hàng tồn kho sẽ là 200 mét gồm: 100 mét của đầu kỳ và 100 mét của lần nhập 1,
  Trị giá hàng tồn kho sẽ là: 100 x 20.000 + 100 x 22.000 = 4.200.000đ
  Ví dụ
  Nghiệp vụ số 9 trong tháng 08/N công ty TNHH Thành Đạt. Ngày 17/08, xuất kho
  vật liệu A sản xuất sản phẩm K: 100 kg, sản xuất sản phẩm Q: 80kg, phiếu xuất
  kho số 78.
  Hướng dẫn:
  Do công ty TNHH Thành Đạt áp dụng phương pháp bình quân liên hoàn, bình
  quân sau mỗi lần nhập để tính giá vật liệu xuất kho, nên để tính được đơn giá của
  vật liệu A xuất kho trong kỳ, kế toán phải có số liệu vật liệu tồn đầu kỳ, vật liệu
  mua trong kỳ. Sau đó áp dụng công thức tính như sau:
  Trị giá vật liệu A tồn đầu kỳ +
  Giá xuất kho
  + Trị giá vật liệu A mua trong kỳ
  bình quân =
  Số lượng vật liệu A tồn đầu kỳ +
  của vật liệu A
  + Số lượng vật liệu A mua trong kỳ
  (81.500.000 + 70.000.000 + 1.400.000)
  =
  120 kg + 100 kg
  = 695.000 đ/kg

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 69

 12. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  (Vật liệu A tồn đầu kỳ 120kg, giá trị 81.500.000đ – xem phần số dư đầu kỳ)
  Trị giá vật liệu A xuất dùng cho sản xuất sản phẩm
  K = 695.000đ/kg x 100kg = 69.500.000đ
  Trị giá vật liệu A xuất dùng cho sản xuất sản phẩm
  Q = 695.000đ/kg x 80kg = 55.600.000đ
  a CHÚ Ý

  Theo chế độ kế toán mới có 3 phương pháp xuất kho:
   Phương pháp đích danh;
   Phương pháp bình quân gia quyền;
   Phương pháp nhập sau – xuất trước.

  4.4. Kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  Với các phương pháp kế toán đã học như: Phương pháp chứng từ, phương pháp tài
  khoản và phương pháp tính giá, ta có thể vận dụng các phương pháp này vào việc
  hạch toán kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của một doanh nghiệp bất kỳ.
  Các doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, thương mại, dịch
  vụ… có những hoạt động mang tính đặc trưng, riêng biệt. Tuy nhiên, có thể xếp các
  hoạt động của các doanh nghiệp nói chung thành ba hoạt động cơ bản:
  Mua hàng (mua các yếu tố đầu vào – còn gọi là cung ứng);
  Sản xuất sản phẩm (còn gọi là chế tạo sản phẩm);
  Tiêu thụ sản phẩm (còn gọi là bán hàng hoặc lưu thông).
  Trước khi đi vào nghiên cứu kế toán của ba hoạt động trên nên tìm hiểu qua về thuế
  Giá trị gia tăng:

  a Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
  Thuế GTGT là loại thuế đánh trên giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ qua các khâu từ sản xuất
  lưu thông đến tiêu dùng. Các doanh nghiệp chỉ thu thuế hộ Nhà nước rồi nộp cho Nhà nước.
  Thuế GTGT ở khâu mua hàng: Khi mua hàng, doanh nghiệp đã trả tiền thuế cho người bán
  (giá bán bao gồm thuế GTGT), do đó phải thu lại khoản này từ Ngân sách nhà nước
   Khoản phải thu  phản ánh trên tài khoản tài sản (TK133 “thuế GTGT được khấu trừ”).
  Thuế GTGT ở khâu bán hàng: Khi bán hàng, doanh nghiệp thu thuế từ người mua (thu
  tổng giá thanh toán bao gồm thuế GTGT), do đó phải trả lại cho Nhà nước  khoản phải
  trả  tài khoản nguồn vốn (TK 333 – thuế và các khoản phải nộp Nhà nước).

  4.4.1. Kế toán quá trình mua hàng

  4.4.1.1. Nhiệm vụ kế toán
  Để thoả mãn nhu cầu thông tin, kế toán quá trình
  mua hàng phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
   Phản ánh trung thực tình hình cung cấp về mặt
  số lượng, chi tiết theo từng chủng loại, quy cách,
  phẩm chất của từng thứ vật tư, hàng hoá.

  70 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 13. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

   Tính toán đầy đủ, trung thực kịp thời, giá thực tế của từng loại vật tư, hàng hoá
  mua vào. Đồng thời giám sát tình hình cung cấp về mặt giá cả, chi phí, thời gian
  cung cấp và tiến độ bàn giao, thanh toán tiền hàng.

  4.4.1.2. Tài khoản sử dụng
  Để kế toán quá trình mua hàng, cần sử dụng một số tài khoản sau:
   TK152 “Nguyên liệu, vật liệu”: Tài khoản này dùng để theo dõi giá trị hiện có,
  biến động tăng, giảm của các loại nguyên vật liệu hiện có ở doanh nghiệp theo giá
  thực tế, chi tiết theo từng loại, nhóm, từng thứ vật tư theo yêu cầu quản lý của
  doanh nghiệp.
   TK153 “Công cụ, dụng cụ”: Dùng để phản ánh tình hình hiện có, biến động
  tăng, giảm trong kỳ của các loại công cụ, dụng cụ theo giá thực tế của từng loại
  công cụ, dụng cụ.
   TK156 “Hàng hoá”: Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có, biến động tăng,
  giảm của hàng hoá tại kho, tại quầy của doanh nghiệp, chi tiết theo từng kho,
  từng quầy, từng loại, từng nhóm.
   TK151 “Hàng mua đang đi đường”: Hàng mua đang đi đường là tất cả các loại vật
  tư, hàng hoá mà đơn vị đã mua nhưng cuối kỳ vẫn chưa kiểm nhận, bàn giao hàng.
   Ngoài ra, kế toán sử dụng các tài khoản khác liên quan đến thanh toán như TK111
  “Tiền mặt”, TK112 “Tiền gửi ngân hàng”, TK331 “Phải trả cho người bán” và
  TK133 “Thuế GTGT được khấu trừ”

  4.4.1.3. Trình tự kế toán
  Khái quát hoá kế toán quá trình mua hàng trên sơ đồ sau:
  TK 152, TK 153,
  TK 156, TK 211…
  TK 111, TK 112, TK 331

  Mua vật tư, hàng hoá mua, nhập kho, giá mua chưa thuế
  GTGT+ chi phí trước vận hành

  TK 151

  Mua vật tư, hàng hoá
  Vật tư, hàng hoá đã về
  mua chưa về nhập kho
  nhập kho

  TK 133(1)

  Thuế GTGT được khấu trừ phát sinh
  khi mua vật tư, hàng hoá

  Sơ đồ 4.1. Kế toán quá trình mua hàng

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 71

 14. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  Ví dụ:
  Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 8/N của Công ty TNHH Thành Đạt:
  Nghiệp vụ số 7: Ngày 14/08, mua một máy vi tính xách tay dùng cho phòng kinh
  doanh, theo hoá đơn GTGT 076 ngày 8/8 trị giá chưa thuế: 11.000.000đ, thuế GTGT
  10%. Tiền hàng đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
  Hướng dẫn:
  Phản ánh giá mua
  Nợ TK 211: 11.000.000
  Nợ TK 133: 1.100.000
  Có TK 112: 12.100.000
  Nghiệp vụ 8: Ngày 16/08, mua nguyên vật liệu của công ty Ngọc Anh theo hoá đơn
  GTGT ngày 16/08, tiền hàng chưa thanh toán.
  Vật liệu A (vải): Số lượng 100kg, đơn giá chưa có thuế: 700.000đ/kg, thuế GTGT: 10%
  Vật liệu B (phụ liệu): Giá mua chưa thuế 10.000.000đ, thuế GTGT: 10%
  Chi phí vận chuyển 1.600.000đ đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển phân
  bổ cho vật liệu chính và vật liệu phụ theo giá trị mua vào thực tế (phiếu chi số 056).
  Hướng dẫn:
  Phản ánh giá mua
  Nợ TK 152A: 70.000.000
  Nợ TK 152B: 10.000.000
  Nợ TK 133: 8.000.000
  Có TK 331 Ngọc Anh: 88.000.000
  Phản ánh chi phí vận chuyển (căn cứ vào phân bổ chi phí ở mục 4.3.1.2 – Tính giá vật
  tư, hàng hóa)
  Nợ TK 1521A: 1.400.000
  Nợ TK 1522B: 200.000
  Có TK 111: 1.600.000
  a CHÚ Ý
  Tổng giá trị vật liệu gồm giá mua + chi phí vận chuyển như phần tính giá. Tuy nhiên, do
  việc mua hàng và vận chuyển hàng sử dụng chứng từ khác nhau mà chứng từ là căn cứ để
  ghi sổ kế toán. Do đó, khi phản ánh lên tài khoản kế toán (sổ kế toán) ta phản ánh theo từng
  nội dung kinh tế (theo chứng từ) nên ở nghiệp vụ 8 có hai bút toán riêng biệt.

  4.4.2. Kế toán quá trình sản xuất

  4.4.2.1. Nhiệm vụ kế toán
   Tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất theo các đối tượng
  hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành.
   Tính toán chính xác giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) của sản phẩm, dịch
  vụ hoàn thành, đồng thời, phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho
  hay tiêu thụ.

  72 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 15. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  4.4.2.2. Tài khoản sử dụng
  Để kế toán quá trình sản xuất, cần sử dụng một số tài khoản sau:
   TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”: Tài khoản này mở chi tiết
  từng ngành sản xuất, từng nơi phát sinh chi phí, từng sản phẩm, nhóm sản phẩm,
  từng loại dịch vụ… và theo các chi phí sản xuất.
   TK 621 “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp”: Dùng theo dõi giá trị nguyên
  vật liệu chính, vật liệu phụ nhiên liệu… sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản
  phẩm hay thực hiện các dịch vụ trong kỳ.
   TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”: Bao gồm tiền lương và phụ cấp lương
  phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các dịch
  vụ cùng các khoản trích theo lương của công nhân mà doanh nghiệp phải chịu theo
  quy định
   TK627 “Chi phí sản xuất chung”: Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần
  thiết còn lại để sản xuất sản phẩm hay thực hiện dịch vụ sau chi phí nguyên vật
  liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

  4.4.2.3. Sơ đồ hạch toán
  TK 154
  Chi phí sản xuất
  dở dang đầu kỳ

  TK 621
  TK 152
  TK 155
  Tập hợp chi phí
  Kết chuyển chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp
  nguyên vật liệu trực tiếp
  Giá trị thành phẩm
  TK 334, 338 TK 622 nhập kho

  Kết chuyển chi phí
  Tập hợp chi phí
  nhân công trực tiếp
  nhân công trực tiếp TK 157

  Giá trị thành phẩm
  hoàn thành
  Tài khoản TK 627 gửi bán thẳng
  liên quan
  TK 632
  Tập hợp chi phí
  Kết chuyển chi phí
  sản xuất chung
  sản xuất chung
  Giá trị thành phẩm
  hoàn thành
  được gửi bán ngay

  Chi phí sản xuất
  dở dang cuối kỳ

  Sơ đồ 4.2. Kế toán quá trình sản xuất

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 73

 16. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu
  Ví dụ: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 8/N của Công ty TNHH
  Thành Đạt:
  Nghiệp vụ 9: Ngày 17/8, xuất kho vật liệu A sản xuất sản phẩm K: 100 kg, sản xuất
  sản phẩm Q: 80kg, phiếu xuất kho số 78.
  Hướng dẫn:
  trị giá vật liệu A tồn đầu kỳ +
  trị giá vật liệu A mua trong kỳ
  Giá xuất kho bình quân =
  số lượng vật liệu A tồn đầu kỳ +
  của vật liệu A
  số lượng vật liệu A mua trong kỳ
  (81.500.000 + 70.000.000 + 1.400.000)
  =
  120 kg + 100 kg
  = 695.000 đ/kg

  Định khoản như sau:
  Nợ TK 621K 69.500.000 (= 100kg x 695.000đ/kg)
  Nợ TK 621Q 55.600.000 (= 80kg x 695.000đ/kg)
  Có TK 152A 125.100.000
  Nghiệp vụ 10: Ngày 17/08 xuất kho vật liệu B cho sản xuất sản phẩm K: 9.500 chiếc
  và cho sản xuất sản phẩm Q: 7000 chiếc, phiếu xuất kho số 89.
  Hướng dẫn: Định khoản như sau:
  Nợ TK 621K 9.500.000
  Nợ TK 621Q 700.000
  Có TK 152B 10.200.000
  Nghiệp vụ 11: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất số 2487 ngày 31/08 có nội dung như sau:
  Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất: Sản phẩm K: 14.000.000đ, sản phẩm Q: 11.000.000đ;
  Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng: 3.500.000đ;
  Chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng SX: 2.500.000đ;
  Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng trong tháng này: 500.000đ;
  Chi phí khác bằng tiền mặt ở phân xưởng sản xuất giá: 2.000.000đ.
  Hướng dẫn: Lập định khoản như sau:
  11a, Nợ TK622K 14.000.000
  Nợ TK622Q 11.000.000
  Có TK334 25.000.000
  11b, Nợ TK 627 8.500.000
  Có TK334 3.500.000
  Có TK214 2.500.000
  Có TK 153 500.000
  Có TK 111 2.000.000
  Phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm K và sản phẩm Q

  74 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 17. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  Tổng chi phí sản xuất chung x tiền lương cơ bản sản xuất
  Chi phí SXC phân bổ sản phẩm K
  =
  cho sản phẩm K TLương CN sản xuất TLương CN
  +
  SP K sản xuất SP Q
  8.500.000
  = x 14.000.000 = 4.760.000
  14.000.000 + 11.000.000
  Chi phí SXC phân bổ Tổng chi phí Chi phí sản xuất chung phân
  = –
  cho sản phẩm Q sản xuất chung bổ cho sản phẩm K
  = 8.500.000 – 4.760.000 = 3.740.000
  Nghiệp vụ 12: Kết quả sản xuất trong tháng theo báo cáo của bộ phận sản xuất số 17
  ngày 31/8 hoàn thành 950 thành phẩm K và 650 thành phẩm Q.
  Biết rằng, báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất dở dang số 1579 ngày 31/8, như sau:
  Khoản mục Chi phí SX dở dang đầu kỳ Chi phí SX dở dang cuối kỳ
  S.phẩm K S.phẩm Q S.phẩm K S.phẩm Q

  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15.000.000 22.000.000 8.500.000 6.500.000

  Chi phí nhân công trực tiếp 5.000.000 8.000.000 2.500.000 2.000.000

  Chi phí sản xuất chung 5.000.000 6.000.000 2.510.000 1.040.000

  Biết rằng: Chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiêu chuẩn tiền lương của công nhân
  trực tiếp sản xuất trong kỳ. Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân liên
  hoàn (bình quân sau mỗi lần nhập).
  Hướng dẫn
  Kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm K
  Nợ TK154K 97.760.000
  Có TK621K 79.000.000
  Có TK622K 14.000.000
  Có TK627K 4.760.000
  Kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm Q
  Nợ TK154Q 71.040.000
  Có TK621Q 56.300.000
  Có TK622Q 11.000.000
  Có TK627Q 3.740.000
  Bảng 4.1. Bảng tính giá thành sản phẩm K

  Khoản mục 621 622 627 Cộng
  Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 15.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000
  Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ 79.000.000 14.000.000 4.760.000 97.760.000
  Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 8.500.000 2.500.000 2.510.000 13.510.000
  Giá thành 85.500.000 16.500.000 7.250.000 109.250.000
  Giá thành đơn vị (= giá thành/950tp) 90.000 17.368 7.632 115.000

  Bảng 4.2. Bảng tính giá thành sản phẩm Q

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 75

 18. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  Khoản mục 621 622 627 Cộng

  Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 22.000.000 8.000.000 6.000.000 36.000.000

  Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ 56.300.000 11.000.000 3.740.000 71.040.000

  Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 6.500.000 2.000.000 1.040.000 9.540.000

  Giá thành 71.800.000 17.000.000 8.700.000 97.500.000

  Giá thành đơn vị (= giá thành/650tp) 110.462 26.154 13.385 150.000

  Nhập kho thành phẩm:

  Nợ TK155K 109.250.000

  Có TK154 109.250.000

  Nợ TK155Q 97.500.000

  Có TK154 97.500.000

  4.4.3. Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  4.4.3.1. Nhiệm vụ kế toán
   Hạch toán đầy đủ, trung thực tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng
  các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ.
   Xác định kịp thời kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng, từng loại sản phẩm, dịch vụ
  cũng như toàn bộ lợi nhuận về tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.

  4.4.3.2. Tài khoản sử dụng
  Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sử dụng các tài khoản
  như sau:
   TK 155 “Thành Phẩm”
   TK 156 “Hàng hoá”
   TK 157 “ Hàng gửi đi bán”
   TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
   TK 632 “Giá vốn hàng bán”
   TK 641 “Chi phí bán hàng”
   TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”
   TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”
   TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối”
   TK 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”
   TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”
  Và các tài khoản khác liên quan.

  76 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

 19. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  4.4.3.3. Sơ đồ hạch toán kế toán
  TK 632
  TK 155, 156

  Giá vốn hàng bán

  TK 157

  Trị giá hàng gửi bán Giá vốn của hàng gửi bán
  đã bán được

  Sơ đồ 4.3. Kế toán giá vốn hàng bán

  TK111, 112, 131
  TK 511

  Doanh thu

  Tổng giá
  thanh toán

  TK 333.1

  Thuế GTGT phải nộp

  Sơ đồ 4.4. kế toán doanh thu bán hàng

  Ví dụ, nghiệp vụ 13: Phiếu xuất kho 346: Xuất bán hàng cho công ty Ánh Dương,
  hoá đơn GTGT số 073 ngày 27/08, số lượng 400 thành phẩm K, đơn giá 185.000đ/chiếc,
  thuế suất GTGT 10% công ty Ánh Dương đã chấp nhận thanh toán.
  Nghiệp vụ 14: Phiếu xuất kho 367: Xuất bán hàng cho công ty Thu Minh, hoá đơn
  GTGT số 074 ngày 29/08, số lượng 450 thành phẩm Q, đơn giá bán chưa thuế
  205.000đ/chiếc, thuế GTGT 10% công ty Thu Minh thanh toán ngay bằng tiền gửi
  ngân hàng.
  Hướng dẫn
  Để xác định được giá vốn hàng bán ở nghiệp vụ 13, 14, ta phải xác định được đơn giá
  thành phẩm K, thành phẩm Q xuất kho (theo phương pháp bình quân liên hoàn):
  Trị giá thành phẩm K tồn đầu kỳ + Trị giá
  13a, Giá xuất kho bình quân thành phẩm K nhập kho trong kỳ
  =
  của thành phẩm K Số lượng thành phẩm K tồn đầu kỳ + Số
  lượng thành phẩm K nhập trong kỳ
  (11.590.000 + 109.250.000 )
  =
  110 chiếc + 950 chiếc
  = 114.000đ/chiếc

  ACC202_Bai 4_v2.0013107222 77

 20. Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

  Trị giá thành phẩm Q tồn đầu kỳ + trị giá
  Giá xuất kho bình quân thành phẩm Q nhập kho trong kỳ
  =
  của thành phẩm Q Số lượng thành phẩm Q tồn đầu kỳ + Số lượng
  thành phẩm Q nhập trong kỳ
  (17.200.000 + 97.500.000 )
  =
  125 chiếc + 650 chiếc
  = 148.000đ/chiếc
  13b, Nợ TK 131Ánh Dương 81.400.000
  Có TK 511 74.000.000
  Có TK 3331 7.400.000
  14 Nợ TK 112 101.475.000
  Có TK 511 92.250.000 45.600.000
  Có TK 3331 9.225.000 45.600.000
  Nợ TK 632 (= 450 x 148.000) 66.600.000
  Có TK 155Q 66.600.000
  TK 911

  TK 632
  TK 511

  Kết chuyển Kết chuyển doanh thu bán hàng
  giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ

  TK 641, TK 642

  Kết chuyển chi phí
  TK 821 bán hàng, chi phí quản lý

  Kết chuyển thuế thu nhập
  doanh nghiệp
  TK 421

  Kết chuyển lãi

  Kết chuyển lỗ

  Sơ đồ 4.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

  Ví dụ: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 8/N của Công ty TNHH
  Thành Đạt – Tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý.
  Nghiệp vụ 15: Báo cáo số 174 tổng hợp các chi phí kinh doanh phát sinh trong tháng:
   Chi phí lương nhân viên: Bộ phận bán hàng: 6.500.000đ bộ phận quản lý: 7.000.000đ

  78 ACC202_Bai 4_v2.0013107222

Download tài liệu Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu File Word, PDF về máy