[Download] Tải Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

Download


“Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán” gồm 3 nội dung đó là bản chất của kế toán; đối tượng nghiên cứu của kế toán; các yêu cầu và nguyên tắc kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

 1. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  Bài 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

  Trong buổi tuyển dụng nhân viên kế toán của
  công ty TNHH Thành Đạt, Trưởng phòng
  nhân sự đưa ra câu hỏi “Anh chị biết gì về kế
  toán?”. Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng
  là một ứng cử viên tham gia dự tuyển, bạn sẽ
  trả lời thế nào để được nhà tuyển dụng đánh
  giá cao?
  Bài học này sẽ giúp học viên tìm hiểu về kế
  toán để trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng
  cũng như giúp bạn tìm hiểu về kế toán trong
  các doanh nghiệp, các tổ chức
  Mục tiêu Nội dung

  Học xong chương này, học viên phải Bài 1 gồm 3 nội dung chính sau:
  nắm được:  Bản chất của kế toán.
   Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp  Đối tượng nghiên cứu của kế toán.
  thông tin cho các nhà làm quyết định và
   Các yêu cầu và nguyên tắc kế toán.
  các yêu cầu đối với thông tin kế toán.
   Phân biệt được kế toán tài chính và kế
  toán quản trị.
   Hiểu và phân biệt được các khái niệm
  sau: Tài sản ngắn hạn với tài sản dài
  hạn, nợ phải trả với nguồn vốn chủ sở
  hữu, doanh thu và thu nhập với chi phí.
   Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ
  bản và yêu cầu của thông tin kế toán.

  Thời lượng học Hướng dẫn học

  10 tiết học. Để học tốt bài này đòi hỏi học viên cần nắm
  được các yếu tố cần phải có cho hoạt động
  của một doanh nghiệp (nhân lực, vật lực và
  tài lực). Có kiến thức nền tảng về pháp luật
  và kinh tế vi mô, vĩ mô.

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 1

 2. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  1.1. Bản chất của kế toán

  1.1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của kế toán
  Từ thời cổ xưa, người ta đã biết quan sát, tính toán,
  đo lường và ghi chép các hoạt động kinh tế của quá
  trình tái sản xuất xã hội nhằm nâng cao hiệu quả
  của quá trình này, đó chính là hạch toán. Hạch toán
  ra đời và phát triển gắn liền với quá trình phát triển
  của loài người từ thô sơ của thời nguyên thuỷ cho
  đến phức tạp như ngày nay. Hiện nay, hạch toán
  được xem như là một phương tiện không thể thiếu
  được trong cạnh tranh trên thị trường.
  Hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các quá
  trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn (Giáo trình lý
  thuyết Hạch toán kế toán – PGS.TS Nguyễn Thị Đông – ĐH Kinh tế quốc dân).
  Hạch toán có 3 loại: hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê và hạch toán kế toán.
  Hạch toán nghiệp vụ tiến hành ghi chép, đo lường, tính toán và cung cấp các thông tin
  về nghiệp vụ kinh tế cụ thể theo tiến độ thực hiện các nghiệp vụ đó. Do vậy, hạch toán
  nghiệp vụ sử dụng các thông số, có đặc điểm là nhanh, kịp thời, nhưng các thông tin
  này thường chưa qua xử lý nên hạch toán nghiệp vụ không phải là một môn khoa học.
  Hạch toán thống kê dùng cho các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn theo thời gian và
  địa điểm cụ thể. Hạch toán thống kê có đối tượng nghiên cứu riêng (các hiện tượng
  kinh tế xã hội số lớn), có phương pháp nghiên cứu riêng nên là một môn khoa học.
  Hạch toán kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong một đơn vị kinh tế.
  Hạch toán kế toán có đối tượng nghiên cứu riêng (nghiệp vụ kinh tế tài chính) và
  phương pháp nghiên cứu riêng (chứng từ, tài khoản, tính giá, tổng hợp và cân đối) nên
  nó là một môn khoa học.
  Tiến trình lịch sử của kế toán cả về mặt lý luận và thực tiễn là một bộ phận không thể
  tách rời của lịch sử hạch toán. Vì thế, có thể khẳng định: Hạch toán kế toán là một
  khoa học xã hội ra đời và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền sản
  xuất xã hội và phục vụ trực tiếp cho nền sản xuất xã hội.
  Vì kế toán là một khoa học nên trong một quốc gia, tất cả mọi doanh nghiệp với quy
  mô lớn hay nhỏ, thuộc khu vực kinh tế Nhà nước hay ngoài Nhà nước, hoạt động sản
  xuất hay kinh doanh thương mại, dịch vụ đều có cùng một quy trình kế toán căn bản
  giống nhau. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác nhau thường xây dựng cho mình một hệ
  thống chuẩn mực kế toán riêng phù hợp với đặc trưng kinh tế, xã hội của nước đó,
  nhưng vẫn dựa trên nguyên lý kế toán chung, các thông lệ và chuẩn mực kế toán
  quốc tế.
  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, xu hướng thống nhất và phù hợp
  hệ thống chuẩn mực kế toán của quốc gia với hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế là
  một điều tất yếu và đang được các quốc gia thực hiện.

  2 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

 3. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  1.1.1.1. Khái niệm kế toán
   Theo Ủy Ban thực hành Kiểm toán quốc tế:
  “Một hệ thống kế toán là hàng loạt các nhiệm vụ
  ở một doanh nghiệp mà nhờ hệ thống này các
  nghiệp vụ được xử lý như một phương tiện các
  ghi chép tài chính”.
   Theo Gene Allen Gohlke, theo Liên đoàn Kế
  toán quốc tế (IFAC): “Kế toán là nghệ thuật
  ghi chép, phản ánh, tổng hợp theo một cách
  riêng có bằng chứng về những khoản tiền, các
  nghiệp vụ và các sự kiện mà chúng có ít nhất một phần tính chất tài chính và trình
  bày kết quả của nó”.
   Ở Việt Nam, Điều 4, Luật Kế toán Việt Nam năm 2003 có quy định: “Kế toán là
  việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính
  dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”.

  1.1.1.2. Chức năng của kế toán
  Kế toán là kỹ thuật thu nhận, đánh giá, tính toán và ghi chép các dòng kinh tế nhằm
  mục đích thỏa mãn nhu cầu thông tin về tình hình của doanh nghiệp cho các đối tác
  quan tâm.
  Nói cách khác, kế toán là một công cụ đo lường kết quả của các nghiệp vụ kinh doanh
  và là công cụ truyền đạt các thông tin tài chính. Ngoài ra hệ thống thông tin kế toán
  còn phải cung cấp cho người ra quyết định các thông tin dự báo giúp họ ra quyết định
  kinh doanh quan trọng trong một thế giới luôn luôn biến đổi.
  Kế toán có 2 chức năng: Chức năng phản ánh và chức năng giám đốc
   Chức năng phản ánh (chức năng thông tin):
  Chức năng phản ánh được biểu hiện ở việc kế
  toán theo dõi toàn bộ các hiện tượng kinh tế, tài
  chính phát sinh trong quá trình hoạt động của
  đơn vị thông qua việc tính toán, ghi chép, phân
  loại, xử lý và tổng kết các dữ liệu liên quan đến
  hoạt động sử dụng vốn và tài sản của đơn vị. Từ
  đó, kế toán tiến hành cung cấp thông tin kinh tế
  cho các đối tượng kế toán để ra các quyết định Chức năng của kế toán
  quản lý, đầu tư, cho vay…
   Chức năng giám đốc (chức năng kiểm tra): Thể hiện ở việc thông qua các số
  liệu đã được phản ánh người sử dụng thông tin, kế toán sẽ nắm được một cách có
  hệ thống toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động của đơn vị, làm cơ sở cho việc
  đánh giá được đúng đắn, kiểm soát chặt chẽ tình hình chấp hành luật pháp,
  việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra nhằm giúp cho hoạt động ngày càng mang lại
  hiệu quả cao.
  Chức năng phản ánh và chức năng giám đốc có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ:
  Phản ánh là cơ sở của giám đốc, đồng thời thông qua giám đốc sẽ giúp việc phản ánh

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 3

 4. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán
  được chính xác, rõ ràng và đầy đủ hơn. Hai chức năng này được thể hiện bởi một hệ
  thống các phương pháp của kế toán như: Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và ghi sổ
  kép, tính giá, tổng hợp – cân đối. Với hai chức năng này, kế toán đã trở thành một
  công cụ hết sức quan trọng trong quản lý của bản thân các đơn vị kế toán.
  Đơn vị kế toán là đơn vị có sử dụng kế toán trong hoạt động của mình. Theo Điều 2
  của Luật Kế toán Việt Nam năm 2003, đơn vị kế toán gồm: “Cơ quan Nhà nước, đơn
  vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí, ngân sách Nhà nước; đơn vị sự nghiệp, tổ
  chức không sử dụng kinh phí Nhà nước; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
  được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện
  của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã; hộ kinh doanh cá
  thể, tổ hợp tác; cá nhân hành nghề kế toán”.

  1.1.2. Các loại kế toán
  Các nhà quản lý doanh nghiệp hàng ngày phải đưa ra các quyết định liên quan đến
  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, họ cần rất nhiều thông tin kế toán.
  Các thông tin kế toán được cung cấp cho lãnh đạo dưới hình thức các báo cáo, bao
  gồm hai dạng: Báo cáo kế toán quản trị và báo cáo
  kế toán tài chính.
   Điều 6, Luật Kế toán Việt Nam năm 2003
  qui định: “Kế toán tài chính là việc thu thập,
  xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin
  kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối
  tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị
  kế toán”.
   Điều 7, Luật Kế toán Việt Nam năm 2003 qui định: “Kế toán quản trị là việc
  thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế – tài chính theo yêu cầu
  quản trị và quyết định kinh tế – tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”.
  Kế toán tài chính và kế toán quản trị cùng tồn tại trong mỗi doanh nghiệp, cả hai
  loại kế toán đều là hạch toán kế toán và có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế
  toán. Tuy nhiên, do mục đích khác nhau nên chúng có nhiều điểm khác biệt. Để
  hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xem xét những điểm giống và khác nhau giữa kế toán tài
  chính và kế toán quản trị.
  o Những điểm giống nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
  Hệ thống kế toán quản trị và kế toán tài chính có nhiều điểm giống nhau bởi vì
  cả hai hệ thống này đều dựa vào dữ liệu thu thập được từ hệ thống kế toán cơ
  bản của tổ chức.
   Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ
  chặt chẽ với thông tin kế toán, đều nhằm
  vào việc phản ánh kết quả hoạt động của
  doanh nghiệp, đều quan tâm đến doanh
  thu, chi phí và sự vận động của tài sản,
  tiền vốn.

  4 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

 5. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

   Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin. Các số
  liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều được xuất phát từ chứng
  từ gốc. Một bên phản ánh thông tin tổng quát, một bên phản ánh thông tin
  chi tiết.
   Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ trách nhiệm của nhà quản lý.
  o Những điểm khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

  a
  Tiêu thức phân biệt Kế toán tài chính Kế toán quản trị

  Đặc điểm của thông tin  Phản ánh quá khứ  Hướng về tương lai
   Chính xác  Linh hoạt
   Tuân thủ nguyên tắc kế  Thích hợp
  toán  Biểu hiện bằng giá trị, hiện
   Biểu hiện dưới hình thức vật và thời gian lao động
  giá trị

  Tính pháp lý Tính pháp lý cao Không mang tính pháp lý

  Cả giá trị và hiện vật, thời gian
  Thước đo sử dụng Chủ yếu là thước đo giá trị
  lao động

  Các nguyên tắc sử Phải tuân thủ các nguyên tắc Doanh nghiệp tự xây dựng, tự
  dụng trong việc lập kế toán chung đã được thừa triển khai, có tính linh hoạt, không
  báo cáo nhận, mang tính bắt buộc. mang tính pháp lệnh.

  Các thành phần bên ngoài Các thành phần bên trong công
  doanh nghiệp như các tổ chức ty: Hội đồng quản trị, Giám đốc,
  Người sử dụng tín dụng; đối thủ cạnh tranh; các cấp quản lý trung gian, các
  thông tin nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, giám sát viên, quản đốc.
  nhà đầu tư tài chính; người lao
  động…

   Bảng cân đối kế toán  Các báo cáo cung cấp, dự
   Báo cáo kết quả kinh doanh trữ vật tư, hàng hóa…

   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các báo cáo về quá trình
  Các báo cáo kế toán
  sản xuất (tiến độ, chi phí,
  chủ yếu  Bản thuyết minh các báo
  kết quả)
  cáo tài chính
   Các báo cáo về bán hàng (chi
  phí giá vốn, doanh thu…)

  Kỳ báo cáo Quý, năm Ngày, tuần, tháng, quý, năm

  Gắn với các bộ phận trực thuộc
  Phạm vi thông tin Toàn doanh nghiệp
  doanh nghiệp

  Chính xác, khách quan, tổng Kịp thời, thích hợp, linh động, độ
  Trọng tâm thông tin
  thể chính xác tương đối

  1.2. Đối tượng nghiên cứu của kế toán
  Đối tượng kế toán nghiên cứu đó là: Tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động
  của tài sản và các mối quan hệ pháp lý ngoài vốn.

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 5

 6. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán
  1.2.1. Tài sản

  1.2.1.1. Khái niệm tài sản
  Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, tài sản
  là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể
  thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Trong khái
  niệm này, chúng ta lưu ý một số điểm sau:
   Kiểm soát: Là việc doanh nghiệp có quyền định
  đoạt, quyền hưởng lợi và gánh chịu rủi ro liên
  quan đến nguồn lực kinh tế đó.
   Lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài
  sản là tiềm năng làm tăng nguồn tiền và các
  khoản tương đương tiền của doanh nghiệp, hoặc
  làm giảm bớt các khoản tiền mà doanh nghiệp
  phải chi ra.

  1.2.1.2. Phân loại tài sản

   Tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là các tài sản thuộc quyền sở
  hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian
  sử dụng, luân chuyển, thu hồi (hay có thể
  chuyển đổi thành tiền) trong vòng một năm hay
  một chu kỳ kinh doanh như: Vốn bằng tiền, đầu
  tư ngắn hạn, phải thu và hàng tồn kho như
  nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá…
   Tài sản dài hạn
  Tài sản dài hạn của doanh nghiệp là các tài sản của doanh nghiệp có giá trị
  lớn, thời gian luân chuyển thu hồi dài, lớn hơn 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ
  kinh doanh như: Tài sản cố định, bất động sản đầu tư, khoản đầu tư dài hạn,
  phải thu dài hạn.

  1.2.2. Nguồn vốn (nguồn hình thành tài sản)
  Nguồn vốn hay còn gọi là nguồn hình thành tài
  sản của doanh nghiệp là toàn bộ nguồn lực
  doanh nghiệp huy động để hình thành nên tài sản
  của mình. Căn cứ vào nguồn hình thành (nguồn
  tài trợ) toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp
  được chia thành 2 loại: Nợ phải trả và nguồn vốn
  chủ sở hữu.

  6 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

 7. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  VÍ DỤ

  Ông Vương Đăng Vũ và ông Nguyễn Quang Hưng góp tiền với nhau để thành lập công ty
  TNHH Thành Đạt vào ngày 12 tháng 2 năm N với thoả thuận mỗi người góp 400 triệu
  đồng bằng tiền mặt. Hai ông Vũ và Hưng đã góp đủ tiền. Doanh nghiệp mở tài khoản tiền
  gửi ngân hàng tại TECHCOMBANK và đã gửi vào đó 400 triệu. Tuy nhiên, để có nhiều
  tiền hơn cho đầu tư, kinh doanh, công ty đã vay thêm 500 triệu của ngân hàng và đã dùng
  nó mua một dây chuyền sản xuất trị giá 500 triệu đồng.
  Như vậy, tại ngày 12 tháng 2 năm N công ty TNHH Thành đạt có:
  Tổng giá trị tài sản = Tiền mặt + Tiền gửi ngân hàng + dây chuyền
  = 400 + 400 + 500 = 1.300 triệu đồng
  Số tài sản này được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu (do ông Vũ, ông Hưng góp) (400
  triệu + 400 triệu) và nguồn vốn vay ngân hàng = Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.
  Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp = 400 triệu + 400 triệu + 500 triệu
  = 1.300 triệu đồng

  1.2.2.1. Nợ phải trả
  Theo đoạn 18, chuẩn mực kế toán số 01, nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh
  nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán
  bằng các nguồn lực của mình như trả bằng tiền, trả bằng tài sản khác, cung cấp dịch
  vụ hay thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác hoặc chuyển đổi từ nghĩa vụ nợ phải
  trả thành vốn chủ sở hữu.
  Như vậy, nợ phải trả có thể hiểu là số tiền mà doanh nghiệp đi vay, đi chiếm dụng của
  các đơn vị, tổ chức cá nhân trong quá trình kinh doanh của mình. Do vậy, doanh
  nghiệp có trách nhiệm phải trả.

  1.2.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
  Theo đoạn 18, chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01,
  vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp,
  được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị tài sản của
  doanh nghiệp trừ (–) nợ phải trả.
  Nguồn vốn chủ sở hữu được phản ánh trong Bảng
  cân đối kế toán, gồm: Vốn của nhà đầu tư, thặng dư
  vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận chưa phân
  phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài
  sản, các quỹ.
  Ví dụ: Ở ví dụ trên, ta có thể lập bảng cân đối tài
  sản và nguồn vốn của công ty TNHH Thành Đạt
  vào ngày 12 tháng 2 năm N như sau:
  Đơn vị tính: triệu đồng
  Tài sản Nguồn vốn
  Tiền mặt 400 Nợ phải trả (khoản vay ngân hàng) 500
  Tiền gửi ngân hàng 400
  Tài sản cố định (dây chuyền sản xuất) 500 Vốn chủ sở hữu 800
  Cộng 1.300 Cộng 1.300

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 7

 8. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  Tóm lại
  Một tài sản có thể được hình thành từ một hay nhiều nguồn vốn khác nhau. Ngược lại,
  một nguồn vốn có thể tham gia hình thành nên một hay nhiều loại tài sản. Tuy nhiên,
  tài sản và nguồn vốn chỉ là hai mặt khác nhau của một nguồn lực. Do đó về mặt
  lượng, tổng giá trị tài sản bao giờ cũng bằng tổng nguồn vốn. Xuất phát từ đó ta có:
  Tài sản = Nguồn vốn, hay Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
  Vốn chủ sở hữu = Tài sản – Nợ phải trả

  1.2.3. Sự vận động của tài sản
  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tài sản luôn luôn vận động, quá
  trình vận động này sẽ làm phát sinh doanh thu, thu nhập khác và chi phí, làm cho tài
  sản không những thay đổi về hình thái mà còn thay đổi về giá trị. Vì vậy, kế toán phải
  theo dõi và phản ánh quá trình vận động này trên cơ sở các chỉ tiêu về doanh thu và
  chi phí.

  1.2.3.1. Doanh thu, thu nhập khác
   Khái niệm:
  Theo đoạn 31 chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01: “Doanh thu và thu nhập khác
  là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh
  từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của
  doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của
  cổ đông hoặc chủ sở hữu”.
  Ví dụ: Ngày 10 tháng 2 năm N, Công ty TNHH Thành Đạt mua một lô hàng trị
  giá 100 triệu, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Ngày 15 tháng 2 năm N,
  công ty xuất kho bán một nửa lô hàng trên với giá bán 75 triệu, người mua đã
  thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Như vậy, trong nghiệp vụ, công ty đã bán
  được một lô hàng và thu về một lượng giá trị (= giá bán x số lượng) là 75 triệu
  bằng tiền gửi ngân hàng. Khoản trị giá 75 triệu này chính là doanh thu trong tháng 2
  của công ty TNHH Thành Đạt.
   Điểm khác biệt giữa doanh thu và thu nhập khác
  Doanh thu và thu nhập khác được thể hiện là khoản
  thu về hoặc sẽ thu về được khi hàng hóa, dịch vụ
  của doanh nghiệp thực hiện được giá trị hay khi
  doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa, dịch vụ. Tuy
  nhiên, giữa chúng có sự khác biệt sau:
  o Doanh thu: Là các khoản thu về hoặc sẽ thu về
  phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh
  của doanh nghiệp, bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ,
  tiền lãi tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.

  8 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

 9. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  o Thu nhập khác: Là các khoản thu về hoặc sẽ thu về phát sinh từ các hoạt động
  ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu như: Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản
  cố định, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng.
  Ví dụ: Công ty TNHH Thành Đạt không có chức năng cho thuê văn phòng
  nhưng do công ty có 1 gian phòng hiện công ty không có nhu cầu sử dụng và
  cho doanh nghiệp khác thuê làm văn phòng hoặc cửa hàng trong thời gian ngắn
  thì khoản thu này được gọi là thu nhập khác của công ty.

  1.2.3.2. Chi phí
   Khái niệm: Theo đoạn 31 chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01: “Chi phí là tổng
  giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các
  khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến
  làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ
  sở hữu”.
  Như vậy, chi phí được thể hiện là các khoản doanh nghiệp đã chi ra và đã sử dụng
  hết trong kỳ, liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập cho doanh nghiệp.
  Ví dụ: Khấu hao TSCĐ trong bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận quản
  lý doanh nghiệp, tiền lương trả cho công nhân viên trong kỳ, tiền điện, nước, điện
  thoại trong kỳ…
   Phân loại: Có 2 loại chi phí, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác.
  o Chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình
  hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như: Giá vốn hàng bán,
  chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay và những
  chi phí liên quan đến hoạt động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi
  tức, tiền bản quyền được sử dụng. Những chi phí này phát sinh dưới dạng tiền
  và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc thiết bị.
  o Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát
  sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như:
  Chi phí về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản tiền bị khách hàng
  phạt do vi phạm hợp đồng…

  1.2.3.3. Kết quả kinh doanh
  Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố
  liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác, chi phí.
  Đây là các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
   Doanh thu + Thu nhập khác – Chi phí
  = Kết quả > 0: Lãi – tăng nguồn vốn chủ sở hữu.
   Doanh thu + Thu nhập khác – Chi phí
  = Kết quả < 0: Lỗ – giảm nguồn vốn chủ sở hữu.
   Doanh thu + Thu nhập khác – Chi phí
  = Kết quả = 0: Hòa vốn – nguồn vốn chủ sở hữu không thay đổi.

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 9

 10. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán
  1.2.4. Các mối quan hệ pháp lý ngoài vốn
  Các quan hệ kinh tế thuộc vốn của một đơn vị được gọi là quan hệ kinh tế tài chính.
  Trong hoạt động kinh tế, doanh nghiệp phần lớn sử dụng các tài sản thuộc quyền sở
  hữu của chính mình. Ngoài ra, có ít các hoạt động kinh tế liên quan đến việc sử dụng
  tài sản không thuộc quyền sở hữu và quyền kiểm soát của doanh nghiệp được gọi là
  quan hệ kinh tế pháp lý ngoài vốn. Các quan hệ này như:
   Các mối quan hệ phát sinh do hợp đồng kinh tế chuyển giao quyền sử dụng như
  nguyên vật liệu nhận gia công chế biến hộ.
   Các mối quan hệ gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức kinh tế như: Trách
  nhiệm bảo hành sản phẩm, hàng hoá, trách nhiệm trong chuyển giao vật liệu, bán
  thành phẩm đúng kỳ hạn và chất lượng; trách nhiệm trong bảo vệ tài sản, bản vẽ,
  kim loại quý hiếm, trách nhiệm trong việc mở rộng và sử dụng tài khoản tiền vay
  hoặc cấp phát đầu tư…
   Các mối quan hệ trong hạch toán kinh doanh nội bộ, đặc biệt là đánh giá cống hiến
  và hưởng thụ từng nhóm, từng người lao động trong các lĩnh vực hoạt động thuộc
  các thành phần kinh tế khác nhau.
   Đi thuê hoặc đi mượn tài sản, sản phẩm, hàng hoá giữa hộ đơn vị khác.
   Các mối quan hệ thuần tuý về nghĩa vụ của đơn
  vị trước xã hội trong việc sử dụng của cải xã hội
  như: Trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường
  thiên nhiên (nước, không khí, sự yên tĩnh…) của
  môi trường, trách nhiệm trong việc sử dụng tài
  nguyên và cơ sở vật chất – kỹ thuật của xã hội,
  trách nhiệm trong việc sử dụng lao động xã hội.
  Các quan hệ này không đưa vào phương trình kế toán cơ bản vì phương trình này chỉ
  bao gồm các tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

  1.3. Các yêu cầu và nguyên tắc kế toán

  1.3.1. Các yêu cầu kế toán
  Để kế toán có thể cung cấp được các thông tin kinh tế tài chính cần thiết cho các đối
  tượng có nhu cầu sử dụng thì các thông tin này phải thỏa mãn các yêu cầu bắt buộc.
  Các yêu cầu này là:
   Trung thực: Các thông tin và số liệu phải được ghi chép vào báo cáo trên cơ sở
  các bằng chứng đầy đủ, khách quan đúng với thực tế hiện trạng, bản chất nội dung
  và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
   Khách quan: Các thông tin và số liệu kế toán
  phải được ghi chép và báo cáo đúng thực tế,
  không xuyên tạc, bóp méo.
   Đầy đủ: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát
  sinh liên quan đến kỳ thanh toán phải được ghi
  chép và báo cáo đầy đủ, không bỏ sót.

  10 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

 11. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

   Kịp thời: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép kịp thời, đúng và
  trước thời hạn quy định, không được chậm trễ.
   Dễ hiểu: Các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong báo cáo tài chính phải rõ
  ràng, dễ hiểu đối với người sử dụng. Người sử dụng ở đây được hiểu là có hiểu
  biết về kinh doanh, kinh tế, tài chính, kế toán tài chính ở mức trung bình. Thông
  tin về những vấn đề phức tạp trong báo cáo tài chính phải được giải trình trong
  phần thuyết minh.
   Có thể so sánh: Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một
  doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp chỉ có thể so sánh được khi tính toán và
  trình bày nhất quán. Trường hợp không nhất quán thì phải giải trình trong phần
  thuyết minh để người sử dụng báo cáo tài chính có thể so sánh được thông tin giữa
  các kỳ kế toán, giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các thông tin thực hiện thông tin
  dự toán, kế hoạch.
  Lưu ý: Sáu yêu cầu trên của công tác kế toán phải được thực hiện đồng thời.

  1.3.2. Các nguyên tắc kế toán
  Mục tiêu của các nguyên tắc kế toán này là chuẩn hoá mọi việc ghi nhận các nghiệp
  vụ kinh tế phát sinh trong công tác kế toán, tạo ra sự thống nhất, có thể so sánh được
  về thông tin kế toán. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, có 7 nguyên tắc kế
  toán sau:
   Cơ sở dồn tích (Accrual Basic)
  Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải
  trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí được ghi vào sổ kế toán vào thời
  điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc
  tương đương tiền.
  Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh
  nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
  VÍ DỤ

  Ngày 12 tháng 3 năm N công ty TNHH Thành Đạt bán được 250 triệu đồng tiền hàng,
  nhưng khách hàng chưa thanh toán và sẽ thanh toán vào ngày 10 tháng 4 năm N.
  Thời điểm phát sinh nghiệp vụ ở đây là nghiệp vụ bán hàng vào ngày 12/03/N, theo
  nguyên tắc cơ sở dồn tích, doanh nghiệp phải ghi nhận doanh thu tại ngày 12/03/N là 250
  triệu đồng (mặc dù khách hàng chưa thanh toán tiền hàng). Như vậy, doanh nghiệp đã
  cho người mua sử dụng tiền của mình đến tận ngày 10/4/N nên doanh nghiệp có trách
  nghiệm phải thu khoản tiền này về. Đến 10/4/N khi khách hàng thanh toán tiền hàng thì
  khoản phải thu này sẽ không còn nữa.

   Hoạt động liên tục (Going concern)
  Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt
  động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần;
  nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt
  động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác
  với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác
  và giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo.

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 11

 12. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán
  Nguyên tắc này nhằm thể hiện tính kế thừa, phát triển liên tục của doanh nghiệp
  trong báo cáo tài chính. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc sử
  dụng các báo cáo tài chính để đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp khi
  quyết định đầu tư, liên doanh, hợp tác kinh doanh… Từ nguyên tắc này, pháp luật
  về kế toán sẽ quy định cụ thể về cơ sở lập báo cáo trong các trường hợp doanh
  nghiệp không hoạt động liên tục như: Giải thể, phá sản, hợp nhất, chia, tách.
   Giá gốc (Historical Cost)
  Tài sản được ghi nhận theo giá gốc:
  o Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc
  khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc
  tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời
  điểm tài sản được ghi nhận.
  o Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi
  có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.
  Nguyên tắc này nhằm ghi nhận đúng thực tế khách
  quan của giá trị tài sản khi hình thành. Vì vậy, cần
  phân biệt giữa giá gốc của tài sản và giá trị thực tế
  của tài sản.
  VÍ DỤ
  Tháng 4 năm N, công ty TNHH Thành Đạt mua một máy photocopy tại Hải Phòng với
  giá 75 triệu đồng, tiền thuê vận chuyển chiếc máy trên từ Hải Phòng về Hà Nội là
  2 triệu đồng.
  Như vậy giá trị ghi sổ của máy photocopy này là tổng số tiền mà doanh nghiệp chi để
  có được máy photocopy: 75 triệu đồng + 2 triệu đồng = 77 triệu đồng.
   Nguyên tắc phù hợp (Matching principle)
  Nguyên tắc này đòi hỏi việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau.
  Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng
  có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.
  VÍ DỤ
  Ngày 10 tháng 5 năm N công ty TNHH Thành Đạt bán một lô hàng có giá vốn là 100
  triệu với giá bán là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bán lô hàng này, khách hàng yêu cầu
  công ty chuyển hàng đến cho họ. Vậy kế toán ghi nhận thế nào với nghiệp vụ này?
  Theo nguyên tắc phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau.
  Do vậy, tại thời điểm ngày 10/5/N, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng 150 triệu đồng,
  đồng thời sẽ ghi nhận chi phí để tạo ra khoản doanh thu này. Khoản chi phí đầu tiên mà
  doanh nghiệp phải bỏ ra là giá vốn của lô hàng đã tiêu thụ – Giá vốn hàng bán (100
  triệu đồng) và chi phí vận chuyển (1 triệu đồng) nhằm mục đích chuyển hàng đi bán
  được ghi nhận là chi phí bán hàng.
   Nguyên tắc nhất quán (Consistency)
  Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng
  thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Khi doanh nghiệp bắt đầu một kỳ kế
  toán năm, doanh nghiệp cần phải xác định rõ các khái niệm, chính sách, các
  nguyên tắc, các chuẩn mực, các phương pháp… mà kế toán sử dụng. Điều này
  đảm bảo tính liên tục, nhất quán, không thay đổi từ kỳ này sang kỳ khác.

  12 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

 13. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  Mọi thay đổi và ảnh hưởng của nó qua các thời kỳ kế toán đều phải được giải trình
  lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh bài báo cáo tài chính.
  Nguyên tắc này tạo điều kiện sử dụng các tài liệu, báo cáo kế toán và đưa ra nhận
  xét, đánh giá sự vận động về tài chính của doanh nghiệp, làm căn cứ để đưa ra các
  quyết định quản lý.
   Nguyên tắc thận trọng (Prudence)
  Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán
  cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các
  điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc này đòi
  hỏi có đảm bảo, ở mức độ có thể, rằng các rủi ro
  liên quan đến một doanh nghiệp được phản ánh
  trong các thông tin kế toán của doanh nghiệp đó.
  Khi lập dự phòng, nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:
  o Phải lập các khoản dự phòng nhưng không
  lập quá lớn;
  o Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập;
  o Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có các bằng chứng chắc chắn về
  khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng
  chứng về khả năng phát sinh.
   Nguyên tắc trọng yếu (Materiability)
  Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu
  chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh
  hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu
  phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá
  trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu phải được xem xét trên cả phương diện
  định lượng và định tính. Như vậy, theo nguyên tắc này thì kế toán phải tiến hành
  ghi nhận các yếu tố trọng yếu còn các yếu tố không trọng yếu thì kế toán có thể bỏ
  qua hoặc tập hợp lại để phản ánh chung.
  Yếu tố trọng yếu là các yếu tố mà sự thiếu sót, sai lệch hoặc không chính xác sẽ
  làm ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin. Còn các yếu tố không
  trọng yếu là các yếu tố mà sự không chính xác hoặc sai lệch của nó không làm ảnh
  hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin.

  VÍ DỤ

  Các tài sản có hình thái vật chất đều có sự hao mòn – hao mòn do sử dụng hoặc hao
  mòn do thời gian và sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, do TSCĐ của doanh
  nghiệp có giá trị lớn nên giá trị hao mòn TSCĐ là lớn và là yếu tố trọng yếu và được thể
  hiện thành một chỉ tiêu riêng biệt trên bảng Cân đối kế toán trong khi đó hao mòn của
  tài sản hàng tồn kho – với giá trị nhỏ, thời gian chuyển đổi thành tiền ngắn với giá trị
  được chuyển dịch một lần vào giá trị hàng hóa, sản phẩm nên được xem xét là yếu tố
  không trọng yếu.

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 13

 14. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  TÓM LƯỢC CUỐI BÀI
  Bài 1 chúng ta đã tìm hiểu về bản chất và đối tượng của kế toán, bài học đã giới thiệu khái quát
  về kế toán, từ lịch sử ra đời đến bản chất, các nguyên tắc, yêu cầu của kế toán. Bên cạnh đó, bài
  học còn giới thiệu và phân biệt kế toán tài chính, kế toán quản trị, khái niệm về tài sản, nợ phải
  trả, vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác có liên quan cũng như các ví dụ thực tế để minh hoạ.

  14 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

 15. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  BÀI TẬP

  Bài tập 1.1.
  Hãy cho biết khoản mục nào là tài sản, khoản mục nào là nguồn vốn?
  Tiền mặt Vay dài hạn ngân hàng
  Nợ phải trả cho người bán Thuế phải nộp nhà nước
  Thành phẩm tồn kho Khoản tạm ứng
  Phải thu của khách hàng Nguồn vốn kinh doanh
  Quỹ khen thưởng phúc lợi Tài sản cố định hữu hình
  Vay ngắn hạn ngân hàng Lãi chưa phân phối
  Tiền gửi ngân hàng Tiền lương phải trả cho cán bộ
  Nguyên vật liệu ở trong kho Công cụ, dụng cụ ở trong kho

  Bài tập 1.2.
  Có số liệu về tình hình tài sản và nguồn vốn tại một doanh nghiệp vào thời điểm 1/1/N như sau:
  Đơn vị tính: 1.000đ
  Chỉ tiêu Số tiền

  Tiền mặt tại quỹ 60.000

  Vay dài hạn 1.650.000

  Phải thu của khách hàng 480.000

  Phải trả cho người bán 370.000

  Vay ngắn hạn 870.000

  Phải trả khác 380.000

  Nguyên vật liệu tồn kho 213.000

  Hàng hoá tồn kho 4.400.000

  Nguồn vốn kinh doanh 5.400.000

  Quỹ đầu tư phát triển 960.000

  Tiền gửi ngân hàng 2.250.000

  Quỹ khen thưởng và phúc lợi 630.000

  Lợi nhuận chưa phân phối 330.000

  Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 580.000

  Chi phí trả trước ngắn hạn 37.000

  Hàng mua đang đi đường 370.000

  Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.530.000

  Phải trả công nhân viên 470.000

  Tài sản cố định hữu hình 4.200.000

  Yêu cầu:
  a. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp?
  b. Xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp ở đầu kỳ kinh doanh?

  ACC202_Bai 1_v2.0013107222 15

 16. Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  Bài tập 1.3.
  Có tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp A vào ngày 1/1/N như sau:
  Đơn vị tính: 1.000đ
  Tiền mặt 25.000 Hàng hóa tồn kho 150.000
  Tiền gửi ngân hàng 70.000 Hàng gửi bán 60.000
  Phải trả người bán 120.000 Nguồn vốn kinh doanh 600.000
  Thuế phải nộp nhà nước 10.000 Lãi chưa phân phối 70.000

  Phải thu của khách hàng 330.000 Phải trả công nhân viên 15.000
  Vay ngắn hạn 85.000 TSCĐ hữu hình 650.000

  Vay dài hạn 400.000 Công cụ, dụng cụ 15.000

  Yêu cầu :
  a. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp?
  b. Xác định số liệu của phương trình:
  Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
  Bài tập 1.4.
  Có các số liệu tổng hợp tình hình kinh doanh quý IV của doanh nghiệp thương mại B vào ngày
  31/12/N như sau:
  Đơn vị tính: 1.000đ
  Tiền gửi ngân hàng 100.000 Vay ngắn hạn 40.000

  Phải trả công nhân viên 70.000 Nợ dài hạn 100.000

  Tiền mặt 115.000 Hàng hóa tồn kho 220.000

  Nguồn vốn kinh doanh 800.000 Tài sản cố định hữu hình 600.000

  Quỹ đầu tư phát triển 20.000 Phải trả người bán 230.000

  Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 75.000 Lợi nhuận chưa phân phối X

  Phải thu của khách hàng 260.000

  Hao mòn tài sản cố định 36.000

  Yêu cầu :
  Phân loại tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp B vào ngày 31/12/N và xác định
  giá trị của X.

  16 ACC202_Bai 1_v2.0013107222

Download tài liệu Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp – Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán File Word, PDF về máy