[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Download


Bài giảng “Kế toán tài chính – Chương 1: Chứng từ kế toán” phần 3 cung cấp các kiến thức giúp người học có thể lập được các chứng từ kế toán cơ bản; biết kiểm tra đối chiếu các số liệu trên chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

 1. 9/11/2017

  Nội dung
  CHƯƠNG 1 – CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  01 02 Chứng từ bán
  Chứng từ mua hàng
  và thanh toán cho hàng và thu nợ
  người bán phải thu
  LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  03 Chứng từ lao
  Ngô Hoàng Điệp động tiền
  lương và bảo
  hiểm

  Mục tiêu Mua hàng và thanh toán cho người bán

  Phải tập hợp đủ
  Định mức dự hồ sơ thì mới
  trữ thanh toán
  được chứ!
  Lập được các chứng từ kế toán cơ bản; KHO

  Kế hoạch bán
  hàng
  BÁN HÀNG
  Biết kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các chứng
  từ. SẢN XUẤT

  Yêu cầu sản xuất

 2. 9/11/2017

  Hồ sơ về phòng kế toán Thanh toán bằng tiền mặt

  PHIẾU THU TIỀN
   Giấy đề nghị mua hàng CỦA NCC

   Bảng tổng hợp nhu cầu mua hàng
  GIẤY GIỚI THIỆU
  CỦA NCC PHIẾU CHI TIỀN
   Hợp đồng mua hàng

   Phiếu nhập kho CMND CỦA NGƯỜI
  Hồ sơ mua hàng
  NHẬN TIỀN KẾ TOÁN TRƯỞNG
  chuyển sang
   Hoá đơn GTGT/Hoá đơn bán hàng (của bên bán)

   Các tài liệu khác: Biên bản bàn giao, biên bản thanh lý LÃNH ĐẠO DUYỆT
  hợp đồng,….

  Phiếu nhập kho Phiếu chi tiền mặt

 3. 9/11/2017

  Thanh toán bằng chuyển khoản Bán hàng và thu nợ phải thu
  MẪU UNC CỦA NGÂN
  HÀNG BGĐ Xét duyệt giá bán
  Công nợ

  THÔNG TIN TK NCC UNC/LẬP LỆNH TRÊN
  IB
  Tiếp nhận đơn hàng
  PKD Thủ tục bán hàng
  CÔNG NỢ NHÀ CC Hồ sơ mua hàng
  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  chuyển sang

  KHO Xuất hàng
  CHỦ TÀI KHOẢN
  Giao nhận
  KT

  Hoá đơn, thu nợ

  Ủy nhiệm chi Bán hàng

  HỒ SƠ HỒ SƠ KẾ TOÁN
  TIẾP NHẬN LẬP

  • Hợp đồng/Đơn đặt hàng • Phiếu xuất kho
  • Lệnh giao hàng • Hoá đơn GTGT
  • Báo cáo bán hàng (quầy)

 4. 9/11/2017

  Phiếu xuất kho Thu tiền mặt

  Hồ sơ bán hàng
  chuyển sang

  BÁO CÁO BÁN HÀNG

  PHIẾU THU TIỀN
  HOÁ ĐƠN GTGT

  LỆNH GIAO HÀNG
  PHIẾU XUẤT KHO

  Hóa đơn GTGT Phiếu thu tiền

 5. 9/11/2017

  Thu bằng chuyển khoản Đăng ký bảo hiểm

  Trình từ tham gia BH HS BH
  Thử Lập hồ sơ khai
  việc báo tăng lao
  Hồ sơ bán hàng
  động, gửi CQBH
  chuyển sang
  THEO DÕI Cấp sổ
  SỔ PHỤ NGÂN HÀNG Không tham gia bảo hiểm
  NỢ PHẢI THU
  GIẤY BÁO CÓ
  DN gửi thông tin NLĐ để
  Ký hợp xin cấp mã sổ bảo hiểm
  đồng mới

  DN ký hợp đồng lao
  động chính thức với
  người lao động

  Chứng từ lao động, tiền lương, bảo hiểm Chứng từ liên quan
  Giám đốc
  Ký duyệt hồ sơ Bảng chấm công Tổng hợp SP hoàn thành Tổng hợp doanh thu bán hàng

  Phòng nhân sự
  Tính lương và các khoản khác Bảng
  thanh
  Hợp đồng lao động toán Thoả thuận lương
  lương
  Sản xuất, kinh doanh
  Xác nhận sp, doanh thu Các bộ phận liên quan đến
  công tác tính lương
  Kế toán Qui chế tài chính Bảng tạm ứng lương Bảng trích BHXH,YT,TN
  Thủ tục thanh toán

 6. 9/11/2017

  Thanh toán lương bằng tiền mặt Kết thúc chương

   Khái niệm chứng từ, vai trò của chứng từ
   Phân loại chứng từ
   Luân chuyển chứng từ
   Lập các chứng từ kế toán cơ bản, kiểm tra đối
  chiếu số liệu trên chứng từ kế toán

  Nguồn: Internet

  Thanh toán lương bằng chuyển khoản

  Nguồn: Internet

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.3 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy