[Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Download


Bài giảng “Kế toán tài chính – Chương 1: Chứng từ kế toán” phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức về luân chuyển chứng từ kế toán cung cấp cho người học các khái niệm về luân chuyển chứng từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017)

 1. 9/11/2017

  Nội dung
  CHƯƠNG 1 – CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  • Khái niệm luân chuyển
  1 chứng từ kế toán
  LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  • Qui trình luân chuyển
  2 chứng từ kế toán
  Ngô Hoàng Điệp

  Mục tiêu Khái niệm luân chuyển chứng từ kế toán

  Luân chuyển chứng từ kế toán là các bước công
  Giải thích được khái niệm luân chuyển chứng việc và các đối tượng liên quan đến từng loại
  từ kế toán;
  chứng từ kế toán mà đơn vị cần xây dựng để
  Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề xây
  dựng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán;
  đảm bảo tính pháp lý của chứng từ và yêu cầu
  kiểm soát nội bộ của đơn vị.
  Trình bày được qui trình luân chuyển chứng từ
  kế toán.

 2. 9/11/2017

  Ví dụ Lập, thu nhận chứng từ

   Nghiệp vụ thanh toán nợ người bán bằng TGNH.  Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần.
   Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu,
  Hồ sơ thanh toán UNC KẾ TOÁN TRƯỞNG phải rõ ràng, trung thực.
   Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá,
  không viết tắt (trừ khi có qui định)
  GIẤY BÁO NỢ CHỦ TÀI KHOẢN  Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền
  viết bằng số.
   Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một
  GHI SỔ KẾ TOÁN LƯU TRỮ lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng
  máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than.

  Ví dụ
  Qui trình luân chuyển chứng từ

  Lập/thu nhận Kiểm tra Ghi sổ kế Bảo quản,
  chứng từ chứng từ toán lưu trữ, hủy

  Nguồn: Internet

 3. 9/11/2017

  Kiểm tra chứng từ Ghi sổ kế toán

   Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực và đầy đủ  Ghi giá vào các chứng từ cần tính giá;
   Kiểm tra tính chính xác của số liệu
   Phân loại chứng từ;
   Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh  Lập chứng từ tổng hợp hoặc lập định khoản kế
  toán trên chứng từ.

  Ví dụ Bảo quản, lưu trữ và hủy

  5 năm đối với chứng từ không dùng để ghi sổ kế
  toán và lập BCTC;
  10 năm đối với chứng từ trực tiếp dùng để ghi
  sổ kế toán và lập BCTC, sổ sách kế toán,
  BCTC, báo cáo kiểm tra, kiểm toán, Biên bản
  tiêu hủy tài liệu kế toán… , tài liệu kế toán của
  đơn vị chủ đầu tư, tài liệu kế toán liên quan đến
  việc chia, tách, sáp nhập …, hồ sơ kiểm toán.
  Vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu.

  Nguồn: Internet

 4. 9/11/2017

  Lưu đồ luân chuyển chứng từ

  Nguồn: Công ty Misa

  Chủ đề tiếp theo

  – Hiểu rõ tầm quan
  trọng của chứng từ
  – Xây dựng danh mục – Lập chứng từ như
  chứng từ sử dụng thế nào?
  – Chuẩn bị mẫu biểu – Liên kết các bộ
  sẵn sàng phận liên quan ra
  – Xây dựng quy trình sao?
  luân chuyển chứng – Đối chiếu số liệu
  từ như thế nào?

Download tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1.2 – Ngô Hoàng Điệp (2017) File Word, PDF về máy