[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu giúp các bạn Hiểu được hệ thống thông tin về kế toán Ngân hàng. Hiểu được cách thức tổ chức về hệ thống thông tin KTNH. Giải thích được cơ bản về môi trường pháp lý, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán liên quan đến KTNH. Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan đến KTNH.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN-NGÂN HÀNG

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Hiểu được hệ thống thông tin về kế toán Ngân hàng.

  Hiểu được cách thức tổ chức về hệ thống thông tin
  KTNH.

  Giải thích được cơ bản về môi trường pháp lý, nguyên
  tắc kế toán, phương pháp kế toán liên quan đến KTNH

  Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan đến
  KTNH

  1

 2. 17/04/2020

  NỘI DUNG

  Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng
  Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
  Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt
  Chương 4: Kế toán tín dụng
  Chương 5: Kế toán dịch vụ thanh toán
  Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các
  Ngân hàng.

  2

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương mở đầu – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy