[Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Download


Mục tiêu của chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến huy động vốn tại Ngân hàng; Hiểu được nguyên tắc và chuẩn mực kế toán liên quan; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan quy trình nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại Ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

 1. 17/04/2020

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
  KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

  KẾ TOÁN
  NGÂN HÀNG
  Giảng viên:
  ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  1

 2. 17/04/2020

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 2
  Hiểu được quy trình
  Hiểu được nguyên tắc và
  nghiệp vụ kế toán chủ chuẩn mực kế toán liên
  yếu liên quan đến huy quan.
  động vốn tại Ngân hàng

  Ứng dụng các phương pháp kế toán liên
  quan quy trình nghiệp vụ kế toán huy động
  vốn tại Ngân hàng

  NỘI DUNG

  Khái quát về các nghiệp vụ huy động
  vốn.
  Nguyên tắc kế toán và trình bày báo cáo
  về tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá
  (GTCG).
  Phương pháp kế toán về tiền gửi và phát
  hành giấy tờ có giá.

  2

 3. 17/04/2020

  KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  1 Huy động vốn tại Ngân hàng.

  2 Giấy tờ có giá (GTCG) do Ngân hàng phát hành.

  3 Vay tổ chức tín dụng khác (TCTD) và Ngân hàng
  nhà nước (NHNN).

  HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
  Nguồn vốn của Ngân hàng bao gồm:
  Nguồn vốn chủ sở hữu;
  Nguồn vốn huy động thông qua:
  1.Nhận tiền gửi;
  2.Phát hành giấy tờ có giá (GTCG);
  3.Đi vay từ Ngân hàng nhà nước (NHNN) và Tổ chức tín
  dụng (TCTD) khác.

  3

 4. 17/04/2020

  HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

  Trong những nguồn vốn trên thì nguồn vốn huy động từ:

  Phát hành giấy tờ có giá
  Tiền gửi
  (GTCG)

  là nguồn tài trợ chủ yếu cho hoạt động kinh doanh
  của Ngân hàng

  TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG

  Theo luật của TCTD thì nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của:

  Tổ chức

  Cá nhân

  4

 5. 17/04/2020

  HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

  Tiền gửi của khách hàng
  dưới hình thức như:
   Tiền gửi không kỳ hạn;
   Tiền gửi có kỳ hạn;
   Tiền gửi tiết kiệm;
   Phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG);
   Kỳ phiếu;
   Tín phiếu;
   Và các hình thức khác ..

  HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

  Tiền gửi của khách hàng
  Thực tế các Ngân hàng có thể đưa ra nhiều hình thức,
  nhưng nhận tiền gửi theo nguyên tắc có hoàn trả đủ tiền
  gốc và lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

  5

 6. 17/04/2020

  HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

  Thực tế các ngân hàng có thể đưa ra nhiều hình
  thức
  2.Tiền gửi có kỳ hạn.
  1.Tiền gửi
  không Tiền gửi của
  kỳ hạn.
  khách hàng. 3.Tiền gửi tiết kiệm
  của khách hàng.

  TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN
  Mục đích chủ yếu của việc gửi tiền vào tiền gửi không kỳ hạn.
  1 3
  2
  .

  Bảo đảm an Thực hiện các Tiêu dùng.
  khoản chi trả trong hoạt
  toàn về tài sản. động sản xuất kinh
  doanh.

  Mục đích hưởng lãi tiền gửi không kỳ hạn chỉ là thứ yếu.

  6

 7. 17/04/2020

  TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

  Đối với loại tiền gửi không kỳ hạn, Ngân hàng có thể:

  Trả lãi với lãi suất thấp nhất
  hoặc có thể không trả lãi

  TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

  Tiền lãi được tính theo phương pháp
  tích số cho 1 chu kỳ; thông thường là
  tháng.

  Vì tính chất của loại số dư này là biến động
  thường xuyên do khách hàng có quyền gửi tiền
  vào và rút tiền bất kỳ lúc nào.

  7

 8. 17/04/2020

  TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

  Công thức tính lãi

  Di : Số dư thực tế ngày thứ i.
  Nj: Số ngày tương ứng với số dư ngày thứ i.

  TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

  Tiền lãi sau khi được tính Ngân hàng sẽ chuyển vào tài khoản tiền gửi
  không kỳ hạn cho khách hàng.

  Để bù đắp chi phí hầu hết các Ngân hàng đều thu phí dịch vụ trên
  tài khoản tiền gửi.

  8

 9. 17/04/2020

  TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

  Khi khách hàng gửi 1
  khoản tiền có kỳ hạn
  chỉ có thể rút ra khi Tiền gửi có kỳ hạn là
  đến kỳ hạn thỏa thuận. những khoản tiền gửi
  có kỳ đáo hạn cố định
  Việc phát hành cho 1 sổ cho 1 số tiền nhất định
  tiền gửi có kỳ hạn mới cũng nào đó.
  giống như việc phát hành
  chứng chỉ tiền gửi (CCTG
  chỉ phát hành tập trung).

  TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
  Để bù đắp chi phí các Ngân hàng qui định số dư tối thiểu.

  Tiền gửi có kỳ hạn có thể mở bất kỳ lúc nào.

  Tiền gửi có kỳ hạn được trả lãi, chỉ hưởng lãi khi rút vốn
  đúng hạn.

  Lãi suất được ấn định tùy thuộc vào thời hạn gửi
  và được thay đổi theo thời kì.

  Do cạnh tranh nên nhiều Ngân hàng có chính sách
  trả lãi trước hạn.

  9

 10. 17/04/2020

  TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

  Công thức tính lãi

  TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

  Tiền gửi tiết kiệm không kỳ
  hạn
  Tiền gửi
  tiết kiệm

  Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

  10

 11. 17/04/2020

  TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN

  Là một loại sản phẩm mà Ngân hàng cung cứng giúp
  khách hàng tích lũy dần những khoản nhỏ để đáp ứng một
  khoản chi tiền cho tương lai mà vẫn được hưởng lãi.
  Khi mở tài khoản loại này khách hàng có thể gửi tiền hoặc
  rút tiền.
  Do giao dịch không thường xuyên nên chủ yếu là gửi tiền và
  rút tiền nên lãi suất thấp.
  Lãi suất thấp, công thức áp dụng như tiền gửi không kỳ hạn.

  TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN

  Khi khách hàng gửi tiền gửi tiết kiệm
  không kỳ hạn, Ngân hàng cấp một sổ tiền
  gửi.
  Sổ tiền gửi này sẽ phản ảnh các giao
  dịch: gửi tiền, rút tiền, số dư hiện có, tiền
  lãi.

  11

 12. 17/04/2020

  TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN

   Ngoài ra, thường đi
  kèm mục đích như tiết
  kiệm để mua nhà, tiết Tiền gửi tiết kiệm có
  kiệm có thưởng…
  kỳ hạn giống như tiền
  gửi có kỳ hạn: lãi suất,
  Sổ tiết kiệm này sẽ cách trả lãi.
  phản ảnh các giao
  dịch: gửi tiền, rút tiền,
  số dư hiện có, tiền lãi.

  GIẤY TỜ CÓ GIÁ DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH

  Khái niệm
  Theo Luật TCTD

  Chứng chỉ tiền gửi; • Giấy tờ có giá (GTCG) là chứng
  Kỳ phiếu; nhận của Ngân hành phát hành
  Tín phiếu; để huy động vốn.
  Trái phiếu để huy động trong • Trong đó, xác nhận nghĩa vụ trả
  nước và nước ngoài. nợ một khoản tiền trong một thời
  hạn nhất định điều kiện trả lãi và
  các điều khoản cam kết khác
  giữa Ngân hàng và người mua.

  12

 13. 17/04/2020

  GIẤY TỜ CÓ GIÁ DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH

  Theo thời hạn:
   Giấy tờ có giá (GTCG) ngắn hạn,
   Giấy tờ có giá (GTCG) dài hạn.
  Phân loại
  Theo phương thức trả lãi:
   GTCG lãi trước,
   GTCG trả lãi một lần khi đến hạn
  thanh toán,
   GTCG trả lãi định kỳ.

  GIẤY TỜ CÓ GIÁ (GTCG) DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH

  Giấy tờ có giá ngắn hạn là giấy tờ có giá có
  thời hạn dưới 12 tháng như:
  – Kỳ phiếu,
  – Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn,
  Phân loại – Và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác.
  GTCG theo
  Giấy tờ có giá dài hạn là giấy tờ có
  thời hạn giá có thời hạn từ 12 tháng trở lên như:
  – Trái phiếu,
  – Chứng chỉ tiền gửi dài hạn,
  – Và các giấy tờ có giá dài hạn khác.

  13

 14. 17/04/2020

  GIẤY TỜ CÓ GIÁ DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH
  Giấy tờ có giá (GTCG) trả lãi trước là:
  Phân loại – GTCG Ngân hàng trả lãi ngay khi phát hành,
  – Khi đáo hạn khách hàng nhận tiền bằng mệnh giá.
  GTCG
  theo Giấy tờ có giá (GTCG) trả lãi một lần khi
  phương đến hạn thanh toán là GTCG chỉ thanh
  toán lãi 1 lần khi đáo hạn cùng mệnh giá.
  thức trả lãi
  Giấy tờ có giá trả lãi định kỳ là GTCG mà Ngân hàng phát
  hành căn cứ vào phiếu trả lãi theo định kỳ (tháng, quý, năm).

  CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH GTCG

  Có các trường hợp phát hành GTCG sau:
  1 3
  2
  .

  Phát hành
  Phát hành Phát hành
  GTCG
  GTCG chiết GTCG phụ
  ngang giá.
  khấu. trội.

  14

 15. 17/04/2020

  CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH GTCG
   Trường hợp 1:

  Phát hành GTCG ngang giá (phát hành
  bằng mệnh giá) là phát hành GTCG
  đúng bằng mệnh giá.

  CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH GTCG
   Trường hợp 2:

  Phát hành GTCG có chiết khấu (phát hành nhỏ hơn
  mệnh giá) là phát hành GTCG với giá nhỏ hơn mệnh
  giá.
  Phần chênh lệch giữa giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá
  gọi là chiết khấu GTCG.

  15

 16. 17/04/2020

  CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH GTCG
   Trường hợp 3:

  Phát hành GTCG có phụ trội (Giá phát
  hành lớn hơn mệnh giá) là phát hành
  GTCG với giá lớn hơn mệnh giá.
  Phần chênh lệch giữa giá phát hành lớn
  hơn mệnh giá gọi là phụ trội GTCG.

  VAY TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC VÀ NGÂN HÀNG
  NHÀ NƯỚC
  Ngoài các hình thức nói trên thì khi cần thiết các
  Ngân hàng còn huy động vốn bằng cách đi vay tổ
  chức tín dụng (TCTD) khác và Ngân hàng nhà
  nước (NHNN).

  Các TCTD có thể vay lẫn nhau và vay từ TCTD
  nước ngoài.

  TCTD được vay ngắn hạn từ NHNN dưới hình thức
  tái cấp vốn theo qui định.

  16

 17. 17/04/2020

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ TRÌNH BÀY TRÊN BCTC
  2.1 Điều kiện tiền tệ
  Thứ nhất Thứ hai

  Nguyên tắc và Trình bày trên
  qui định kế toán. BCTC.

  NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH KẾ TOÁN

  1 2 3 4

  Bất Kế toán phát
  Lãi tiền Số phát
  hành GTCG
  kiêm gửi. sinh liên phù hợp với
  nhiệm. quan đến chuẩn mực kế
  tiền gửi. toán.

  17

 18. 17/04/2020

  NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH KẾ TOÁN
  1.3Vai trò của thanh toán quốc tế:
  Nhân viên mở tài khoản mới cho khách
  hàng không kiêm nhiệm là người ghi chép
  vào sổ tài khoản chi trả tiền, nhận tiền…
  Nguyên
  tắc g
  Mục đích là để tránh sự lạm dụng 1
  có thể xảy ra.

  NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH KẾ TOÁN

  Chi phí trả lãi phải được hạch toán tuân thủ nguyên
  tắc phù hợp và nguyên tắc trên cơ sở dồn tích. 4
  Nguyên
  Tắc Phải tính toán tiền lãi thực trả cho chính xác. 3
  2 Trong trường hợp trả lãi trước cần quan tâm đến
  thời hạn trích trước và theo dõi thời hạn rút tiền. 2
  Lãi tiền gửi cần được chi trả theo thực tế
  phát sinh. 1

  Trong trường hợp trả lãi khi đáo hạn và kỳ trả lãi bao gồm nhiều kỳ thì
  định kỳ Ngân hàng phải tính trả lãi phải trả từng kỳ, ghi nhận vào chi phí.

  18

 19. 17/04/2020

  NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH KẾ TOÁN
  Diagram

  Tất cả các số
  Nguyên Ngân hàng đưa ra
  phát sinh liên quan tắc các quyết định
  đến tài khoản tiền gửi 3 xử lý tùy theo
  bị khách hàng từ chối tình huống riêng biệt
  cần được xử lý như các sao cho phù hợp.
  số phát sinh ngoại lệ.

  NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH KẾ TOÁN
  Diagram

  Nguyên tắc 3:
   Ví dụ: một khoản khách hàng từ chối thanh
  toán do nghi ngờ Ngân hàng tính sai phí, hoặc thanh
  toán sai một tờ Séc…
   Kế toán viên cần phải kiểm tra lại nguyên nhân
  dẫn đến việc “từ chối “ và xử lý nghiệp vụ theo
  nguyên nhân gây ra sai sót.

  19

 20. 17/04/2020

  NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH KẾ TOÁN

  Nguyên tắc 4:
  Phân bổ từng khoản chiết khấu và phụ trội
  khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí
  kinh doanh hay vốn hóa theo từng thời kỳ.

  Phải theo dõi chiết khấu
  và phụ trội cho từng loại Phát hành GTCG
  GTCG. phù hợp với chuẩn
  mực kế toán 16.

  NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH KẾ TOÁN

  Nguyên tắc 4:
  1 3
  2 Phân bổ chiết khấu
  .
  Chiết khấu GTCG Phụ trội GTCG được hay phụ trội GTCG
  được phân bổ dần để phân bổ dần để giảm Có thể sử dụng
  tính vào chi phí đi vay trừ chi phí đi vay từng phương pháp lãi suất
  từng thời kỳ trong suốt thực tế hay phương
  kỳ trong suốt thời hạn
  thời hạn của GTCG. pháp đường thẳng.
  của GTCG.

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 – ThS. Lương Huỳnh Anh Thư File Word, PDF về máy