[Download] Tải Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Download


Chương 2 – Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp; nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp; tăng cường khả năng thực hành thiết kế bảng mã kế toán tại một số doanh nghiệp đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng

 1. CHƯƠNG II: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
  CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN

  om
   MỤC TIÊU

  .c
   Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn

  ng
  diện về hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp.

  co
  Nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế

  an

  toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các
  th
  đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp.
  ng
  Tăng cường khả năng thực hành thiết kế bảng mã kế
  o

  du

  toán tại một số doanh nghiệp đặc trưng.
  u
  cu

   SỐ TIẾT: 13

  1
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  om
   Công ty tài chính kế toán FAST, 2005,

  .c
  Chương 2: Xây dựng danh mục trong Số

  ng
  liệu thực hành phần mềm kế toán FAST

  co
  an
  ACCOUNTING, Trang 3-9.
  th
  o ng
  du
  u
  cu

  2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. Hệ thống bảng mã kế toán

  om
   Mục đích thiết lập hệ thống bảng mã kế toán

  .c
   Đăng ký, khai báo hệ thống các đối tượng kế toán

  ng
   Một số vấn đề về mã hoá đối tượng kế toán trên máy vi tính

  co
   Mã hoá: quá trình sử dụng một bộ các ký tự để nhận diện duy nhất các
  đối tượng cần quản lý.

  an
  Mục đích mã hoá đối tượng kế toán:

  th

  Tránh nhầm lẫn các đối tượng kế toán.
  ±
  ng
  ± Truy cập dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng
  o
  Phân định và tổ chức các phần hành kế toán một cách khoa học
  du

  ±

   Yêu cầu mã hóa đối tượng kế toán
  u

  Có độ dài gọn và đủ
  cu

  ±

  ± Dễ nhớ
  ± Dễ bổ sung
  ± Tính nhất quán

  3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. Hệ thống bảng mã kế toán trong doanh nghiệp

  om
   Khái niệm

  .c
   Các mã sẽ được dùng thay cho tên tương ứng trong các thao tác
  tìm kiếm và tính toán .

  ng
   Tuân theo những tiêu chuẩn nhất định

  co
   Một số bảng mã chủ yếu trong doanh nghiệp:

  an
  ± Bảng mã tài khoản
  Bảng mã chi tiết đơn vị, khách hàng

  th
  ±

  ± Bảng mã vật tư, hàng hoá
  ng
  ± Bảng mã kho
  o
  Bảng mã TSCĐ
  du

  ±

   Nguyên tắc thiết lập bảng mã
  u

   Mỗi một đối tượng kế toán được mã hoá bởi một mã hiệu trong
  cu

  một bảng mã.
   Mã hiệu phải được dùng để thay thế cho tên của đối tượng đó trong
  suốt quá trình hạch toán.
   Mã hiệu phải ngắn gọn, dễ nhớ.
  4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. Bảng mã tài khoản

  om
   Mục đích: Đăng ký các tài khoản sẽ được sử dụng chính

  .c
  thức tại doanh nghiệp

  ng
   Đặc điểm:

  co
   Được xây dựng dựa trên bộ mã chuẩn của Bộ tài chính ban hành

  an
   Được phép mở thêm các tiểu khoản trên cơ sở hệ thống tài khoản

  th
  chuẩn ng
   Hạch toán trên tài khoản chi tiết
  o
  Không được trùng mã hiệu
  du


  u
  cu

  5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. Bảng mã chi tiết đơn vị, khách hàng

  om
   Mục đích: mở sổ chi tiết quản lý các nghiệp vụ kinh tế phát

  .c
  sinh liên quan đến khách hàng, đơn vị.
  Đặc điểm

  ng

  Quản lý công nợ tổng hợp thực hiện chung cho tất cả các khách

  co

  hàng

  an
   Chi tiết công nợ khách hàng quản lý theo thời gian

  th
   Mã khách hàng
  Mã kiểu số
  ng
  ±

  Mã gợi nhớ
  o
  ±

  Mã kiểu khối
  du

  ±

   Lưu ý:
  u
  cu

   Không được sử dụng một mã cho hai khách hàng khác nhau.
   Không được đưa một mã là thành phần của một mã khác vào sử
  dụng.
   Các mã khách nên có độ dài giống nhau.
  6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. Bảng danh điểm vật tư, hàng hóa

  om
   Mục đích: Dùng để cập nhật, xem, lưu giữ danh mục hàng

  .c
  hoá, vật tư

  ng
   Đặc điểm:

  co
   Liên quan đến quản lý kho hàng

  an
   Chi tiết hơn mã khách hàng

  th
   Cấu trúc của một bảng mã danh điểm vật tư, hàng hoá
  ng
   Tên vật tư, hàng hoá
  o
   Mã vật tư
  du
  u
  cu

  7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. Bảng mã chứng từ

  om
   Bộ mã chứng từ .

  .c
   Số chứng từ

  ng
  Thời gian lập chứng từ

  co

  Ký hiệu phân loại chứng từ

  an

  th
  o ng
  du
  u
  cu

  8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. Hướng dẫn thực hành

  om
  .c
  ng
  co
  an
  th
  o ng
  du
  u
  cu

  9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. Danh mục khách hàng, nhà cung cấp và các
  đối tượng công nợ

  om
  .c
  Đối tượng công nợ Cách mã hoá

  ng
  co
  an
  Khách hàng KH**

  th
  o ng
  du

  Nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ NB**
  u
  cu

  Nhân viên trong cty NV***

  10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. Danh mục kho hàng

  om
  Kho vật tư Cách mã hoá

  .c
  ng
  Kho hàng hoá KHH

  co
  Kho thành phẩm KTP

  an
  Kho nhiên liệu KNL

  th
  ng
  Kho công cụ, dụng cụ KCC
  o
  du

  Kho vật liệu chính KVLC
  u

  Kho đại lý KDLD1
  cu

  Kho đại lý của khách hàng H1 KDLH1

  Kho đại lý của khách hàng H3 KDLH3
  11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. Danh mục hàng hóa, vật tư

  om
  Hàng hóa, vật tư Cách mã hóa

  .c
  ng
  Hàng hóa HH*

  co
  Thành phẩm TP*

  an
  th
  Công cụ ng CC*

  Nhiên liệu
  o
  NL*
  du

  Phụ tùng PT*
  u
  cu

  Vật liệu chính VLC*

  Vật liệu phụ VLP*
  12
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. Danh mục tài sản cố định

  om
  .c
  Tài sản cố định Cách mã hóa

  ng
  co
  Nhà xưởng vật kiến trúc NXKT*

  an
  th
  ng
  Máy móc, thiết bị MMTB*
  o
  du
  u

  Phương tiện vận tải, truyền dẫn PTVT*
  cu

  Thiết bị, dụng cụ quản lý TBQL*

  13
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 14. CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II

  om
  1. Khái niệm cơ sở dữ liệu kế toán, các yếu tố cấu thành cơ

  .c
  sở dữ liệu của một chương trình kế toán?
  2. Vì sao cần phải mã hoá các đối tượng kế toán? Yêu cầu

  ng
  mã hóa đối tượng kế toán

  co
  3. Mục đích thiết lập hệ thống bảng mã kế toán là gì?

  an
  4. Khi thiết lập bảng mã cần tuân theo những nguyên tắc
  th
  nào? ng
  5. Bảng mã tài khoản là gì? Trình bày những nội dung cơ
  o
  bản của một bảng mã tài khoản.
  du

  6. Việc mở sổ chi tiết theo dõi từng đơn vị, khách hàng
  u

  được thực hiện trong chương trình kế toán máy như thế nào?
  cu

  7. Trình bày một số phương pháp mã hoá vật tư, hàng hoá
  tiêu biểu. Nêu ưu điểm của các phương pháp này.

  14
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 15. BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG II

  om
  .c
  ng
  co
  an
  th
  o ng
  du
  u
  cu

  15
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 – Lê Ngọc Mỹ Hằng File Word, PDF về máy