[Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016)
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016)

Download


Bài giảng “Kế toán chi phí – Chương 4: Kế toán chi phí theo quá trình” cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016)

 1. 10/24/2016

  Chương 4
  Kế toán chi phí theo quá trình
  (Process costing)

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

  Mục tiêu

  • Trình bày đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp KTCP
  theo quá trình cũng như việc so sánh với KTCP theo
  công việc.
  • Giải thích cách xác định sản lượng hoàn thành tương
  đương theo phương pháp trung bình và FIFO.
  • Trình bày trình tự KTCP theo quá trình tính theo chi
  phí thực tế ở DN sản xuất 1 giai đoạn và nhiều gian
  đoạn
  • Trình bày trình tự KTCP theo quá trình tính theo chi
  phí thực tế kết hợp với ước tính ở DN sản xuất 1 giai
  đoạn và nhiều giai đoạn.

  1

 2. 10/24/2016

  Nội dung

  • Những vấn đề chung về KTCP theo quá
  trình.
  • Kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi
  phí thực tế.
  • Kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi
  phí thực tế kết hợp với ước tính.

  Kế toán chi phí theo quá trình

  Đặc điểm
   Hệ thống sản xuất theo quá trình được sử dụng bởi
  các DN sản xuất với số lượng lớn về một đơn vị sản
  phẩm nào đó.

   Các sản phẩm được sản xuất trên cơ sở liên tục,
  các sản phẩm tồn trữ nói chung không cho một mục
  đích hay khách hàng nào.
   Số lượng sản xuất phụ thuộc vào số nhu cầu sản
  phẩm trên thị trường.

  2

 3. 10/24/2016

  Kế toán chi phí theo quá trình

  Mô hình tổ chức sản xuất
  Phân xưởng Z
  Phân xưởng A
  Sản phẩm N GĐn
  GĐ1

  Chuyển
  Chuyển Phân xưởng B
  Bán TP N1
  Bán TP N2
  GĐ2

  Kế toán chi phí theo quá trình

  Sự khác nhau giữa KTCP theo công việc và theo quá trình
  KTCP theo công việc KTCP theo quá trình
   Nhiều công việc khác nhau  Một loại SP được SX trong
  được thực hiện trong kỳ. một thời gian dài.
   Chi phí được tập hợp theo  Chi phí được tập hợp theo
  từng công việc. các bộ phận (PX, QTCN…).
   Bảng chi phí theo công việc  Báo cáo chi phí bộ phận SX
  là một tài liệu rất cơ bản và là tài liệu cơ bản và quan
  quan trọng. trọng.
   Giá thành đơn vị được tính  Giá thành đơn vị được tính
  theo từng công việc. theo bộ phận.

  3

 4. 10/24/2016

  Trắc nghiệm nhanh 

  • Công ty nào sau đây có thể sử dụng hệ thống
  KTCP theo quá trình:
  a. Công ty sản xuất xi măng
  b. Công ty kiến trúc
  c. Công ty sản xuất bút, tập vở
  d. Công ty dịch vụ du lịch
  e. Nhà máy đóng tàu đánh cá

  Trắc nghiệm nhanh 

  • Công ty nào sau đây có thể sử dụng hệ thống
  giá thành theo quá trình:
  a. Công ty sản xuất nước giải khát
  b. Công ty trang trí nội thất
  c. Công ty sản xuất xe gắn máy
  d. Công ty tổ chức các sự kiện
  e. Công ty quảng cáo
  F. Công ty sản xuất máy lạnh

  4

 5. 10/24/2016

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương
  Sản phẩm dở dang
   Sản phẩm dở dang là những sản phẩm
  được hoàn thành một phần và nó là một phần
  của hàng tồn kho.
   Giá trị sản phẩm dở dang nhỏ hơn giá trị
  sản phẩm hoàn thành.

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương
  Xác định mức độ hoàn thành của SPDD
   Xác định mức độ hoàn thành của SPDD là xác định
  tỷ lệ sản phẩm dở dang so với sản phẩm hoàn thành là
  bao nhiêu phần trăm.

   Điều này có thể thực hiện được thông qua:
   Lấy số giờ máy yêu cầu, thời gian yêu cầu cho mỗi
  hoạt động, hoặc số giờ nhân công yêu cầu.

   Qua khảo sát thực tế …

  5

 6. 10/24/2016

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương

  Nguyên vật liệu trực tiếp bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất

  SPDD SPDD SPHT

  SXC
  SXC SXC
  NCTT NCTT
  NCTT
  Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ
  hoàn hoàn hoàn
  thành
  NVLTT thành
  NVLTT thành
  NVLTT
  100% 100% 100%

  Công Công Hoàn
  đoạn A đoạn B thành

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương
  Nguyên vật liệu trực tiếp bỏ dần vào quá trình sản xuất
  SPDD SPDD SPHT

  SXC

  SXC
  NCTT
  SXC
  Tỷ lệ Tỷ lệ NCTT Tỷ lệ
  hoàn NCTT hoàn hoàn NVLTT
  thành thành NVLTT thành
  NVLTT
  40% 70% 100%

  Công Công Hoàn
  đoạn A đoạn B thành

  6

 7. 10/24/2016

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương

  Sản lượng hoàn thành tương đương là
  tổng sản lượng khi quy đổi về 1 sản
  phẩm hoàn thành.

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương

  2 sản phẩm dở dang 50% tương đương 1 sản
  phẩm hoàn thành.

  + = 1

  Tỷ lệ hoàn thành Tỷ lệ hoàn thành Tỷ lệ hoàn thành
  50% 50% 100%

  7

 8. 10/24/2016

  Cân đối sản lượng

  Phương trình sản lượng

  Số sản Số sản Số sản Số sản
  phẩm dở + phẩm đưa = phẩm hoàn + phẩm dở
  dang đầu kỳ vào sản xuất thành dang cuối kỳ

  Sản lượng chuyển Sản lượng chuyển
  đến đi

  Cân đối sản lượng

  Số sản phẩm đưa
  vào sản xuất và
  hoàn thành

  100 100
  = % % + 60%

  Số sản phẩm Số sản phẩm đưa Số sản phẩm Số sản phẩm
  dở dang ĐK vào sản xuất =3 hoàn thành =2 dở dang cuối
  =0 kỳ = 1

  Sản lượng chuyển Sản lượng chuyển
  đến = 3 đi = 3

  8

 9. 10/24/2016

  Cân đối sản lượng

  Sản lượng hoàn
  thành tương đương
  = 2 + 1*0.6

  100 100
  + = % % + 60%

  Số sản phẩm Số sản phẩm đưa Số sản phẩm Số sản phẩm
  dở dang ĐK vào sản xuất =3 hoàn thành =2 dở dang cuối
  =0 kỳ = 1

  Sản lượng chuyển Sản lượng chuyển
  đến = 3 đi = 3

  Cân đối chi phí

  Phương trình chi phí

  Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản
  Giá thành
  xuất dở + xuất phát = + xuất dở
  sản phẩm dang cuối kỳ
  dang đầu kỳ sinh trong kỳ

  Chi phí chuyển đến Chi phí chuyển đi

  9

 10. 10/24/2016

  Cân đối chi phí

  Chi phí 1 Sản phẩm hoàn thành tương đương =
  26/(2 + 1*0.6) = 10

  CP dở dang CP SX PS Giá thành = CP dở dang
  ĐK = 0 trong kỳ = 26 2*10 = 20 CK = 1*0.6*10
  =6
  100 100
  + = % % + 60%

  Số sản phẩm Số sản phẩm đưa Số sản phẩm Số sản phẩm
  dở dang ĐK vào sản xuất =3 hoàn thành =2 dở dang cuối
  =0 kỳ = 1

  Chi phí chuyển đến Chi phí chuyển đi =
  = 26 26

  Kế toán chi phí theo quá trình

   Đối tượng tính giá thành
   Chi phí trực tiếp
   Chi phí gián tiếp
   Cơ sở phân bổ
   Kỳ tính giá thành

  10

 11. 10/24/2016

  Kế toán chi phí theo quá trình

  • Tính theo chi phí thực tế
  • Tính theo chi phí thực tế kết hợp
  ước tính

  Kế toán chi phí theo quá trình

  • Tính theo chi phí thực tế

  11

 12. 10/24/2016

  Các bước KTCP theo quá
  trình
  • Bước 1: Thống kê sản lượng hoàn thành
  • Bước 2: Tính sản lượng hoàn thành tương
  đương
  • Bước 3: Tính chi phí đơn vị tương đương
  • Bước 4: Tính tổng chi phí sản xuất chuyển đến
  • Bước 5: Phân bổ tổng chi phí sản xuất chuyển
  đến cho SP hoàn thành và SP dở dang

  Thống kê sản lượng hoàn thành
  (bước 1)
  Sản lượng hoàn thành
  • SPDD đầu kỳ 0
  • Bắt đầu đưa vào sản xuất kỳ này 35,000
  • Tổng cộng 35,000

  • Hoàn thành và chuyển đi kỳ này 30,000
  • SPDD cuối kỳ (100% NVL và 20% chuyển đổi) 5,000
  • Tổng cộng 35,000

  12

 13. 10/24/2016

  Tính sản lượng hoàn thành
  tương đương (bước 2)

  SL hoàn thành tương đương
  NVLTT Chuyển đổi

  Hoàn thành và chuyển đi
  SPDD cuối kỳ
  SL HT tương đương

  Tính chi phí đơn vị tương
  đương (bước 3)

  Tổng chi phí sản xuất phát sinh là 146.050
  CPNVLTT CP chuyển đổi
  84.050 62.000
  SL HT tương đương
  Chi phí đơn vị tương đương

  13

 14. 10/24/2016

  Tổng hợp và phân bổ chi phí
  (bước 4 và 5)

  Bước 4: Tổng chi phí chuyển đến:
  Bước 5: Phân bổ tổng chi phí chuyển đến
  Hoàn thành và chuyển đi:
  SPDD cuối kỳ (5.000 sp)
  CPNVLTT
  Chi phí chuyển đổi
  Tổng chi phí chuyển đi

  Tính sản lượng hoàn thành tương
  đương

  • Phương pháp trung bình
  • Phương pháp FIFO

  14

 15. 10/24/2016

  Tính sản lượng hoàn thành tương
  đương

  • Phương pháp trung bình

  Sản lượng hoàn thành tương đương
  theo phương pháp trung bình

  Sản lượng hoàn Sản lượng hoàn
  Sản lượng hoàn thành tương đương
  thành tương đương = thành trong kỳ +
  của sản phẩm dở
  dang cuối kỳ

  Sản lượng hoàn
  thành tương đương Tỷ lệ hoàn
  Số lượng sản phẩm
  của sản phẩm dở = dở dang x thành của SP
  dang cuối kỳ dở dang

  30

  15

 16. 10/24/2016

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương
  Số sản phẩm đưa
  vào sản xuất và
  hoàn thành

  80% 100
  20% + = % + 60% 60%
  20%

  Số sản phẩm Số sản phẩm đưa Số sản phẩm Số sản phẩm
  dở dang ĐK vào sản xuất =3 hoàn thành =2 dở dang cuối
  =1 kỳ = 2

  Sản lượng chuyển Sản lượng chuyển
  đến = 4 đi = 4

  Xác định sản lượng hoàn
  thành tương đương
  Sản lượng hoàn
  thành tương đương
  = 2 + 2*0.6

  80% 100
  20% + = % + 60% 60%
  20%

  Số sản phẩm Số sản phẩm đưa Số sản phẩm Số sản phẩm
  dở dang ĐK vào sản xuất =3 hoàn thành =2 dở dang cuối
  =1 kỳ = 2

  Sản lượng chuyển Sản lượng chuyển
  đến = 4 đi = 4

  16

 17. 10/24/2016

  Tính chi phí đơn vị

  Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất
  Chi phí cho 1 đơn +
  dở dang đầu kỳ phát sinh trong kỳ
  vị sản phẩm hoàn
  =
  thành tương
  Sản lượng hoàn thành tương đương
  đương

  Tính giá thành và chi phí dở
  dang cuối kỳ
  Sản lượng Chi phí SX 01 đơn vị
  Giá thành sản
  thành phẩm
  phẩm hoàn = hoàn thành
  X SP hoàn thành
  thành tương đương

  Chi phí Chi phí SX Chi phí
  = SXDDĐK + PSTK – SXDDCK
  Kiểm tra lại sau
  khi tính toán

  Sản lượng hoàn Chi phí SX 01 đơn vị
  CPSX dở dang thành tương đương
  cuối kỳ
  = của SP dở dang
  X SP hoàn thành
  tương đương
  cuối kỳ

  17

 18. 10/24/2016

  Tính giá thành và chi phí dở
  dang cuối kỳ
  Chi phí 1 Sản phẩm hoàn thành tương đương =
  32/(2 + 2*0.6) = 10

  CP dở dang CP SX PS Giá thành = CP dở dang
  ĐK = 2 trong kỳ = 30 2*10 = 20 CK =2*0.6*10
  = 12
  80% 100
  20% + = % + 60% 60%
  20%

  Số sản phẩm Số sản phẩm đưa Số sản phẩm Số sản phẩm
  dở dang ĐK vào sản xuất =3 hoàn thành =2 dở dang cuối
  =1 kỳ = 2

  Chi phí chuyển đến Chi phí chuyển đi =
  = 32 32

  Ví dụ 1

  Tại một DN A kết quả sản xuất như sau:
  Sản lượng sản xuất:
  • SP DD đầu kỳ: là 1.000 (100% NVLTT và 60% CP chuyển đổi).
  • Số SP đưa vào sản xuất 35.000.
  • Số SP hoàn thành nhập kho: 31.000.
  • Số SPDD cuối kỳ: 5.000 (100% CPNVLTT và 20% CP chuyển đổi).
  Chi phí sản xuất như sau:
  • CPSXDD đầu kỳ: CPNVLTT là 2.350 và CP chuyển đổi 5.200.
  • CP sản xuất phát sinh trong kỳ:
  CPNVLTT: 84.050
  CP chuyển đổi: 62.000 (NCTT là 22.000 và SXC là 40.000)
  Yêu cầu: Hoàn thành báo cáo sản xuất

  18

 19. 10/24/2016

  Ví dụ 1
  Thống kê sản lượng sản xuất (bước 1)

  SP DD đầu kỳ:
  100% CP NVLTT
  60% CP chuyển đổi
  Số SP đưa vào sản xuất
  TC
  Số SP hoàn thành và chuyển đi:
  Số SPDD cuối kỳ:
  100% CPNVLTT
  20% CP chuyển đổi
  TC

  Ví dụ 1

  Tính sản lượng hoàn thành tương đương (bước 2)

  NVLTT Chuyển đổi
  Số SPHT và chuyển đi
  Số SPDD cuối kỳ
  SL HT tương đương

  19

 20. 10/24/2016

  Ví dụ 1

  Tính chi phí đơn vị hoàn thành tương đương (bước 3)

  NVLTT Chuyển đổi
  CPSXDD đầu kỳ
  CPSXPSTK
  Tổng
  SLHT tương đương
  Chi phí đơn vị HTTĐ

  Ví dụ 1
  Tổng hợp và phân bổ chi phí (bước 4 và 5)
  CPSXDD đầu kỳ:
  CPNVLTT
  CP chuyển đổi
  Tổng CPSXDD đầu kỳ

  CP sản xuất phát sinh trong kỳ:
  CPNVLTT
  CP chuyển đổi

  Tổng CPSX chuyển đến

  20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 – Hoàng Huy Cường (2016) File Word, PDF về máy