[Download] Tải Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên
Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên

Download


“Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng” được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái quát chung về chu trình bán hàng; quy trình thông tin kế toán trong chu trình bán hàng; các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát thông tin trong chu trình bán hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên File Word, PDF về máy

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên

 1. BÀI 6:
  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  CHU TRÌNH BÁN HÀNG

  PGS.TS. Trần Quý Liên
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015112230 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Quy trình nghiệp vụ bán hàng tại doanh nghiệp
  Khách hàng Khủng Long đặt mua 1 lô đồ gỗ quý để lắp đặt nội thất với công ty Bảo Ngọc.
  Giá trị hợp đồng lên tới 15 tỷ VND kèm theo 1 số điều kiện như:
  • Hàng giao tại nhà khách hàng Khủng Long phải đảm bảo đúng số lượng, chất lượng,
  mẫu mã,kích thước… như đã ghi trong hợp đồng.
  • Chi phí bảo quản, vận chuyển do công ty Bảo Ngọc chịu trách nhiệm.
  • Khách hàng Khủng Long đặt trước 200 triệu VND và sẽ thanh toán hết tiền hàng cho
  công ty Bảo Ngọc sau khi nhận đầy đủ hàng.

  1. Hoạt động bán hàng nêu trên có liên quan tới những bộ phận, cá nhân nào?
  2. Các hoạt động mà các bộ phận đó phải thực hiện là gì? Có mối liên hệ như
  thế nào?
  3. Các dữ liệu được xây dựng, xử lý, sử dụng và lưu trữ tại các bộ phận đó
  như thế nào?
  4. Các chứng từ có liên quan được lập và luân chuyển giữa các bộ phận có
  liên quan như thế nào?
  5. Các rủi ro có thể xảy ra có liên quan tới hoạt động nêu trên? Cách kiểm soát
  các rủi ro đó?

  v1.0015112230 2

 3. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
  • Hiểu biết cơ bản về các chức năng nghiệp vụ đặc thù và cơ chế vận động của
  các dòng dữ liệu nghiệp vụ của chu trình bán hàng.
  • Có kĩ năng xây dựng các mô hình chức năng nghiệp vụ và mô hình luồng dữ
  liệu trong chu trình bán hàng.
  • Hiểu biết về những nguy cơ tiềm ẩn và cách kiểm soát hệ thống thông tin kế
  toán trong chu trình bán hàng.

  v1.0015112230 3

 4. NỘI DUNG

  Khái quát chung về chu trình bán hàng

  Quy trình thông tin kế toán trong chu trình bán hàng

  Các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát thông tin trong chu trình bán hàng

  v1.0015112230 4

 5. 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHU TRÌNH BÁN HÀNG

  1.1. Mối quan hệ giữa chu trình bán hàng và các chu trình nghiệp vụ khác

  1.2. Chu trình bán hàng dưới góc độ chức năng nghiệp vụ

  1.3. Chu trình bán hàng dưới góc độ xử lý thông tin

  1.4. Chu trình bán hàng dưới góc độ tiến trình nghiệp vụ

  v1.0015112230 5

 6. 1.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ CÁC CHU TRÌNH NGHIỆP
  VỤ KHÁC

  Các sự kiện kinh tế
  Các giao dịch

  Chu trình Chu trình Chu trình Chu trình
  bán hàng chi phí sản xuất tài chính

  Chu trình
  báo cáo
  tài chính

  Báo cáo tài chính

  v1.0015112230 6

 7. 1.2. CHU TRÌNH BÁN HÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

  CHU TRÌNH
  BÁN HÀNG

  Cung cấp
  Xử lý Lập hóa đơn bán hàng và Thu tiền Báo cáo
  hàng hóa và
  đơn hàng theo dõi công nợ bán hàng
  dịch vụ

  Lập Lên
  Kiểm Kiểm Thông Đối Theo Lựa Xác Trích
  hóa Lập Tính báo
  tra tra báo Xuất Giao chiếu dõi chọn nhận xuất
  đơn chứng toán cáo
  hàng khách kết kho hàng xác công thanh thu dữ
  bán từ thu xử lý bán
  hóa hàng quả nhận nợ toán tiền liệu
  hàng hàng

  v1.0015112230 7

 8. 1.3. CHU TRÌNH BÁN HÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ XỬ LÝ THÔNG TIN

  Chứng từ bán hàng Báo cáo bán hàng, báo cáo tài chính
  QUẢN LÝ BÁN HÀNG

  v1.0015112230 8

 9. 1.4. CHU TRÌNH BÁN HÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ
  (Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh chu trình doanh thu)

  Lệnh bán hàng, doanh
  Các chu trình liên
  Đơn hàng, thanh toán số bán hàng, tiền hàng
  quan (sản xuất,
  Khách hàng tính lương, chi
  Trả lời phí, tài chính)
  đơn hàng

  Xác nhận
  Hóa đơn bán hàng, nhận hàng
  phiếu giao hàng CHU TRÌNH
  DOANH Yêu cầu
  Giấy báo có THU

  Bộ phận quản lý
  Ngân hàng
  Báo cáo doanh thu doanh thu

  v1.0015112230 9

 10. 1.4. CHU TRÌNH BÁN HÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ (tiếp theo)
  (Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 chu trình bán hàng)
  Khách hàng Chu trình sản Phiếu xuất kho Khách hàng
  xuất, chi phí Phiếu giao hàng
  Đơn đặt hàng
  Trả lại
  Lệnh bán hàng 2.0 Cung cấp
  đơn hàng Lệnh bán hàng
  1.0 Xử lý hàng hóa Xác nhận
  đơn hàng dụng cụ nhận hàng
  Thông tin
  thanh toán,
  Phiếu xuất kho
  thanh toán D1: Tồn kho hàng hóa
  Phiếu giao hàng

  D2: Công nợ khách hàng Hóa đơn
  3.0 Lập hóa bán hàng
  Giấy báo có đơn, bán
  4.0 Thu tiền hàng và theo
  dõi công nợ Doanh số
  lương
  Ngân hàng
  Yêu cầu 5.0 Báo cáo
  Chu trình
  thống kê
  Báo cáo doanh thu tính lương

  Tiền hàng Doanh số
  Bộ phận Chu trình báo bán hàng
  quản lý cáo tài chính

  v1.0015112230 10

 11. 2. QUY TRÌNH THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG

  2.1. Hoạt động xử lý đơn hàng

  2.2. Hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ

  2.3. Hoạt động lập hóa đơn bán hàng và theo dõi công nợ phải thu

  2.4. Hoạt động thu tiền bán hàng

  2.5. Hoạt động báo cáo quản lý bán hàng

  2.6. Các báo cáo trong chu trình bán hàng

  v1.0015112230 11

 12. 2.1. HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
  (Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1 tiến trình 1.0 Xử lý đơn hàng)

  Khách hàng D1: Tồn kho hàng hóa D2: Công nợ khách hàng

  Đơn đặt hàng

  1.1 Kiểm tra 1.2 Kiểm tra
  Đơn đặt hàng sau kiểm tra hàng hóa
  hàng hóa khách hàng

  Trả lời đơn hàng
  Đơn đặt hàng sau kiểm tra
  hàng hóa và khách hàng
  Chu trình sản 1.3 Lập lệnh
  Lệnh bán hàng Lệnh bán hàng
  xuất, chi phí bán hàng

  2.0 Cung cấp 3.0 Lập hóa đơn
  Lệnh bán hàng bán hàng và theo
  hàng hóa, dịch vụ
  dõi công nợ

  v1.0015112230 12

 13. 2.2. HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
  (Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1 tiến trình 2.0 Cung cấp hàng hóa, dịch vụ)

  Khách hàng
  Phiếu xuất kho Phiếu giao hàng

  Xác nhận giao hàng
  2.1 Xuất kho 2.2 Giao
  hàng hóa hàng

  Lệnh bán hàng Phiếu giao hàng
  D1: Tồn kho hàng hóa

  1.0 Xử lý Phiếu xuất kho 3.0 Lập hóa đơn và
  đơn hàng theo dõi công nợ

  v1.0015112230 13

 14. 2.3. HOẠT ĐỘNG LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG VÀ THEO DÕI CÔNG NỢ PHẢI THU
  (Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1 tiến trình 3.0 Lập hóa đơn bán hàng và theo dõi công nợ phải thu)

  2.0 Xuất kho Khách hàng

  Phiếu xuất kho Hóa đơn
  Phiếu giao hàng bán hàng

  Xác nhận 3.2 Lập hóa Doanh số lương
  3.1 Đối chiếu
  xác nhận hàng bán đơn bán hàng
  Chu trình
  Lệnh bán hàng tính lương
  Hóa đơn Doanh số
  3.3 Theo bán hàng bán hàng
  1.0 Xử lý đơn hàng dõi công nợ

  Chu trình
  tài chính
  D2: Công nợ khách
  hàng

  v1.0015112230 14

 15. 2.4. HOẠT ĐỘNG THU TIỀN BÁN HÀNG
  (Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1 tiến trình 4.0 Thu tiền)

  D2: Công nợ khách hàng

  4.1 Lựa chọn Thanh toán được 4.2 Lập
  thanh toán lựa chọn chứng từ thu

  Thông tin
  thanh toán
  Chứng từ thu
  Phiếu thu
  Ngân hàng
  4.3 Xác nhận
  Thanh toán thu tiền Tiền hàng

  Ngân hàng Giấy báo có Chu trình tài chính

  v1.0015112230 15

 16. 2.5. HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO QUẢN LÝ BÁN HÀNG
  (Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1 tiến trình 5.0 Báo cáo bán hàng)

  Bộ phận quản lý
  Yêu cầu

  5.1 Trích
  Dữ liệu liên quan 5.2 Tính
  hút dữ liệu
  toán, xử lý
  doanh thu

  Thông tin sau xử lý

  5.3 Lên báo
  cáo theo Báo cáo doanh thu Bộ phận quản lý
  yêu cầu

  v1.0015112230 16

 17. 2.6. CÁC BÁO CÁO TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG

  • Nhóm báo cáo bán hàng;
  • Nhóm báo cáo công nợ phải thu;
  • Nhóm báo cáo thuế GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra.

  v1.0015112230 17

 18. 3. CÁC RỦI RO TIỀM ẨN VÀ VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT THÔNG TIN TRONG CHU
  TRÌNH BÁN HÀNG

  3.1. Các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát các hoạt động trong chu trình bán hàng

  3.2. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong chu trình bán hàng

  v1.0015112230 18

 19. 3.1. CÁC RỦI RO TIỀM ẨN VÀ VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG
  CHU TRÌNH BÁN HÀNG

  • Đối với hoạt động xử lý đơn hàng của khách hàng;
  • Đối với hoạt động xử lý cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
  • Đối với hoạt động xử lý ghi nhận bán hàng và theo dõi công nợ phải thu;
  • Đối với hoạt động thu tiền.

  v1.0015112230 19

 20. 3.2. KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH
  BÁN HÀNG

  • Kiểm soát tổng thể.
  • Kiểm soát ứng dụng:
   Kiểm soát đầu vào;
   Kiểm soát xử lí;
   Kiểm soát đầu ra.

  v1.0015112230 20

Download tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 – PGS.TS. Trần Quý Liên File Word, PDF về máy